Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

Moordkwartet – Hooton, Kaufman, Morgenthau, Nizer: Duitser moet kaputt

Verspreid de vrijheid!

Auteur: Leslie Alexis

Roosevelt’s Moordkwartet: Earnest A.Hooton, Henry J.Morgenthau, Theodore N.Kaufmann, Louis Nizer

Vorige keer heeft u kunnen lezen wat Beer van der Put schreef over de genocide in Oekraïne.

Vandaag in deel 4 van dit CSTV-feuilleton gaan wij het eindelijk hebben over het Hooton-Plan en nog drie andere tot in de puntjes uitgewerkte draaiboeken van geestelijkgestoorden: Hooton, Kaufman, Morgenthau en Nizer, waarin zij hun fantasieën over de verdelging van Duitse mensen uit de doeken doen.

Roosevelt was er klaar voor. U ook?

Hoe laat je een volk verdwijnen?

Deel 4: Roosevelt’s Moordkwartet: Earnest A.Hooton, Henry J.Morgenthau, Theodore N.Kaufmann, Louis Nizer

 

 

Earnest Albert Hooton was een joods-Amerikaanse fysisch antropoloog die bekend stond om zijn werk over raciale classificatie en zijn populaire geschriften zoals het boek ‘Up From The Ape’ en ‘Apes, Men, Morons’.
Ook schreef hij gedichten en tekende cartoons.

 

 

In 1927 deed Hooton met zijn ‘Committee on the negro’ ondermeer vergelijkende onderzoeken met jonge apen en Afro-American baby’s en kwam tot allerlei discutabele en tegenstrijdige racistische conclusies.

Zoals te lezen valt in zijn tien jaar later gepubliceerde bevindingen in ‘The American Journal of Physical Anthropology’.
Zwarte mensen zouden vaker vervallen tot criminaliteit en zij zouden dichter bij ‘de primaten’ staan dan apen.

https://archive.is/dDiX3

Dat alle mensen vrij en gelijk zijn vond Hooton maar een stupide uitspraak:

 

 

Ook was hij een fervent voorvechter van sterilisatie voor gekken, zieken en criminelen, maar hij achtte het onrechtvaardig om vormen van ‘degeneratie’ te koppelen aan ras.

Earnest Hooton was een van de eerste die rigoreuze rekenkundige modellen bedacht om rassen te typeren.

 

 

In 1943 schreef Earnest Hooton een artikel, het Hooton-Plan, dat hij op 1 april 1943 publiceerde in Peabody Magazine. Onder de titel ‘Fok het oorlogs-gen uit de Duitsers’.

In zijn plan, ‘hoe laat ik een volk verdwijnen‘, zette hij uiteen dat het Duitse volk, door een gericht fokprogramma, minder agressief nageslacht op de wereld zou moeten zetten.

Earnest stelde dat het ‘helpen verbeteren’ van de duitse regeringsvorm, normen, waarden, religieuze beleving, economie en het onderwijs aan Duitse kinderen niet AFDOENDE is en dat er drastische BIOLOGISCHE MAATREGELEN getroffen moesten worden, om de psychische, geestelijke, mentale en morele kwaliteiten van de Duitsers te verbeteren.

De wereldgeschiedenis (zie deel 3) negerend beweerde Hooton dat het Duitse volk oorlogszuchtig en agressief is en daarom wilde hij de Duitsers kruisen met ‘vredelievendere volkeren’.

Hierna zouden de Duitsers binnen enkele generaties zo vredelievend moeten zijn, dat ze nooit meer een wereldoorlog zouden beginnen.

Zo min mogelijk Duitse zuigelingen mochten er ter wereld komen en door tevens Duitsland vol te laten lopen met immigranten zou het aantal blanke Duitsers drastisch verminderen.

 

 

Hooton had voor ogen de roofzuchtige tendensen uit de Duiters weg te fokken en de Staat Duitsland moest kapot om de, volgens hem, Duitse ‘duivelskring‘ te doorbreken of op z’n minst te neutraliseren.

Dit alles staat beschreven in Hooton’s artikel dat op 10 oktober 1943 nogmaals werd gepubliceerd
In the New York Times en daarna nog enkele malen elders.

 

 

Massa-immigratie wordt in het Hooton-plan omschreven als een genetisch en biologisch wapen tegen Duitsers en andere blanke volken in westerse blanke landen.

Stap 1 : Alle nazi’s moeten geëxecuteerd worden. Officieren uit het Duitse leger worden levenslang verbannen naar het buitenland.

Stap 2: Overige Duitsers worden voor minstens 20 jaar in andere landen te werk gesteld. Eventueel mogen zij, alleen na goed gedrag, aldaar met een inheemse vrouw trouwen.
Vaders die al een gezin in Duitsland hebben mogen nooit meer terugkeren naar Duitsland.
Dit om het geboortecijfer van de ‘reine Duitser‘ te doen zakken. Aldus de letterlijke woorden van de joodse antropoloog.

Stap 3: Duitsland wordt opgedeeld en onder toezicht van de geallieerden geplaatst, om op die manier ‘de nationale structuur van de gezamelijke Duitse agressie af te breken‘.

Stap 4: Geallieerden die Duitsland mogen gaan bezetten, worden aangemoedigd om met Duitse vrouwen te trouwen en zich te ‘settelen‘ in Duitsland.
Daarnaast wordt de kolonisatie van Duitsland en de migratie naar Duitsland bevorderd door voornamelijk Afrikaanse en hoofdzakelijk mannelijke immigranten toe te laten in Duitsland.

 

 

 

 

 

Earnest Hooton heeft ook bijgedragen aan UNESCO’S ‘The Race Question Statement‘. Een document uit 1950 waarin staat wat de kenmerken zijn van racisme en wat wel en niet onder de noemer racisme valt. Mensen die de inhoud van dit document mochten bepalen zijn, naast antropoloog Earnest Hooton, socioloog Morris Ginsberg, psycholoog Otto Klineberg, antropoloog Claude Lévi Strauss, antropoloog Ashley Montagu, arts Gunnar Dahlberg, geneticus Hermann Joseph Muller en geneticus Curt Stern.

Voordat Hooton met zijn plan op de proppen kwam, bedacht ook Theodor Newman Kaufman voor onze Oosterburen een ‘permanent vredesplan’.

In zijn dunne, 96 bladzijden tellende boekje uit 1941, getiteld ‘GERMANY MUST PERISH’, schrijft deze zakenman over de ‘Duitse barbaren en racisten’, die Duits grondgebied moeten afstaan aan buurlanden.

Onderwijl vond deze gezelligerd dat WOII niet de schuld was van Hitler, maar van het gehele Duitse volk. Er moest onmiddelijk ingegrepen worden:

‘Alle Duitsers moeten hiervoor boeten. Hun totale ondergang als betaling!’.

 

 

Hij wilde de doodstraf voor alle Duitse mensen, maar vond het niet praktisch om 70 miljoen Duitsers tegen de muur te moeten zetten.
Ook noemde hij dit ‘on-ethisch’.

Wat vond Kaufman dan wél voldoende ethisch en praktisch?

In het laatste hoofdstuk, ‘Death to Germany‘, komt Theodor wat nauwgezetter ‘to the point’.

‘Oog om oog, tand om tand, een leven voor een leven’. Aldus het wraakplan.

Duitsers worden door Theodor Kaufman omschreven als ‘homicidal maniacs‘.

Zij moeten verdelgd worden door middel van sterilisatie in plaats van door ‘sterven bij het zwaard’, dit vond Theodor Kaufmann ‘humaner’.

‘De ingreep is pijnloos en na een paar minuten kunnen de mannen weer aan het werk gezet’.

Geen vuiltje aan de lucht, volgens de strekking van zijn verhaal.

 

70 miljoen Duitsers zouden door 20.000 arsten onvruchtbaar gemaakt moeten worden door de medische ingreep genaamd sterilisatie.

Kaufman stelde : “Hitler is hierbij vergeleken een rozenknopje”.

 

 

Kaufman:

‘Om Duitsers te hinderen in hun reproductie, biedt deze onschuldige, eenvoudige ingreep uitkomst. De operatie is praktisch, humaan en grondig.
De patiënten zullen hierdoor niet verminkt raken.’

 

Alle Duitse mannen zouden binnen drie maandengeholpen‘ kunnen worden’, staat in het plan te lezen.

Sterilisatie is minder belastend dan een vaccinatie en niet zo erg als het trekken van een kies.
Het middel is welhaast ideaal om van het ‘Germanismusvirus af te komen’. Zo schrijft Theodor Kaufman.

Kaufman schatte in dat alle Duitse vrouwen binnen drie jaar zouden kunnen worden afgewerkt.

‘Zodat er geen enkele druppel Duits bloed over zal blijven’. Volgens het beraamde plan.

Puur natuurlijke en gezonde weerstand tegen deze plannen wordt onmiddelijk onderdrukt met termen als ‘xenofobie, racisme, anti-semitisme en diversiteit.

Maar het is evident dat bepaalde mensen telkens zèlf doen wat zij zeggen dat hèn steeds wordt aangedaan.

 

 

De jongen in onderstaande video zegt zich te schamen dezelfde achternaam te hebben als Kaufman en legt de plannen kort en krachtig uit. Hij spoort vooral iedereen aan zich te verdiepen in deze materie!

 

 

Amerikaans minister van Financiën Morgenthau schreef een plan dat er op neer kwam dat 25 miljoen Duitsers de hongerdood moesten sterven.

 

 

In zijn plan schreef hij dat Duits grondgebied in drieën gedeeld moest worden en de wapen industrie en aanhangige sectoren met de grond gelijk gemaakt om Duitsland’s vermogen om ‘oorlog te voeren’ te elimineren.

 

 

De joods-duitse Morgenthau, zijn grootouders kwamen uit Mannheim, wilde ook andere Duitse fabrieken en bijvoorbeeld mijnen op grote schaal vernietigen.

Landbouwgrond zou worden geannexeerd en miljoenen Duitsers zouden naar Afrika worden gedeporteerd om daar als dwangarbeider aan de slag te gaan.

Het plan werd in september 1944 gepubliceerd door de Amerikaanse pers.

Maar hierdoor werd het moreel van Duitse troepen tijdens WOII juist opgevijzeld.
De grote krantenkoppen over het anti-Duitsland plan moedigden hen aan vooral door te gaan met vechten.

 

 

Staats-secretares Hull was verbijsterd en woedend over Morgenthau’s ‘onvoorstelbare inbreuk’ op Buitenlandse Zaken.

Hull vertelde president Franklin D. Roosevelt dat het plan duizenden Amerikaanse soldaten het leven zal kosten, aangezien de Duitsers in de ‘last ditch’ loopgraven geïnspireerd waren geraakt door de hatelijke teksten van Henry Morgenthau junior.

 

Duitse soldaten in loopgraven, oktober 1943. Velikiye Luki, Sovjet-Unie

 

Hull raakte helemaal overstuur van het plan, wat hij ‘het plan der blinde wraak’ noemde, en begon te lijden aan insomnia (slapeloosheid) en eetstoornissen.
Hiervoor werd hij in het ziekenhuis opgenomen.
Later nam Cordell Hull ontslag wegens gezondheidsredenen.
De anekdote gaat rond dat dit kwam door ‘de Morgenthau business’.

 

Hull

President Roosevelt echter was dolenthousiast over Morgenthau’s plan. Hij stelde zelfs extra voor om de Duitsers slechts drie keer per dag alleen maar een kop soep uit een gaarkeuken te eten te geven.

‘Om hen voor de rest van hun leven zich de oorlog te laten herinneren’.

Ook wilde hij door het Morgenthau-plan goed te keuren in een goed blaadje komen bij Jozef Stalin.
Stalin, die persoonlijk geen probleem had om Duitsland onschadelijk te maken, zag de reparatiegelden en Duitse dwangarbeiders met een lach tegemoet.

 

 

In een brief die Roosevelt schreef op 26 augustus 1944 aan Koningin Wilhelmina liet hij weten dat hij niet bloeddorstig was, maar dat hij de Duitsers nu flink voor eens en voor altijd wilde afstraffen en uitschakelen:

“I am not bloodthirsty, I want the Germans to know that this time at least they have definitely lost the war.”

Roosevelt dronk er met Wilhelmina een glaasje op in Londen.

Henry Morgenthau verdedigde zijn plan door erbij te vermelden dat, op het Paradijs God’s na, dwangarbeid op het platteland het mooiste is dat er bestaat en bovendien gezonder dan werken in het Ruhrgebied. Ook claimde hij de Derde Wereldoorlog ermee te gaan voorkomen.

Minister van Defensie Henry Stimson was bang dat het plan juist zware vergeldingsacties van de Duitsers zou uitlokken, welke zouden uitmonden in een nieuwe oorlog.

 

Stimson

 

Aangezien ene Harry White, de assistent van Morgenthau, evenals hijzelf, joods was, bestempelde Stimson het Morgenthau-plan als ‘het-joodse-wraak-plan‘.

 

 

Er gingen geruchten rond dat Harry White een Russische spion was, die stiekem namens Stalin, het Morgenthau-plan stond te ‘pushen’.
Maar hier zijn geen bewijsstukken voor gevonden.

Na onderzoek concludeerde voormalig president Herbert Hoover dat het Morgenthau-plan moeilijk uitvoerbaar was en zou resulteren in een hongerdood voor minstens 25 miljoen Duitsers.

 

Hoover

 

Maar dat kon Roosevelt niks schelen. De ware reden dat het plan alsnog niet doorging was dat de verkiezingen voor de deur stonden.
De tegenkandidaat van Roosevelt, gouverneur Thomas Dewey, greep het nieuws over het Morgenthau-plan aan om alle aan het plan gerelateerde en in Europa gesneuvelde Amerikaanse soldaten op het conto van Democraat Roosevelt te schrijven.
Ook de Republikeinen begonnen met scherp op het plan te schieten.
Hierna distantieerde Franklin Roosevelt zich van het uithongeringsplan.

In 1945 bracht Morgenthau zijn verdomde plan in boekvorm uit met als titel: ‘Germany is our Problem’.

 

 

Advocaat van de ‘rich and famous’ Louis Nizer broedde ook een paar ideeën uit over hoe en waarom de Duitse bevolking als proefdieren het beste naar eigen hand te zetten.

 

 

Nizer begint zijn boek ‘What to Do with Germany’ (1944) door uitgebreid sterilisatie als optie te beschrijven.
Hele hoofdstukken vult hij met het bespreken van de verschillende bestaande omvolkings- en ontvolkingsplannen voor Duitsland.

 

 

Het complete boek van Nizer kun je hier lezen:

https://archive.org/stream/whattodowithgerm00nizerich/whattodowithgerm00nizerich_djvu.txt

 

 

Ter verdediging van Nizer en om allerlei ‘memes’ op het internet over hem te ‘debunken’ kunnen wij niet onvermeld laten dat Louis Nizer sterilisatie en doorfokken met migranten GEEN GOED IDEE vond.

Hij vond het ‘niet het juiste‘ om toe over te gaan en domweg onmogelijk om een ‘agressie-gen’ weg te evolueren door het mixen van Duitse vrouwen met andere rassen.
Agressie is immers niet aan een bepaald ras gebonden en ook geen biologisch kenmerk, aldus Nizer.

De Joods-Amerikaanse procesadvocaat en senior partner van het advocatenkantoor Phillips, Nizer, Benjamin, Krim & Ballon zag het verbannen van Duitsers naar andere landen als het verspreiden van een besmettelijke ziekte over de gehele wereld waarover men geen controle meer heeft.
Volgens hem is het een vergissing om te veronderstellen dat Duitsers hun constructieve vaardigheden en ‘skills’ zullen verliezen zodra men hen als groep uit elkaar haalt.

Duitsland moest volgens Nizer soevereiniteit opgeven en de Duitse industrie om zeep helpen vond hij een ‘must‘, maar het land opdelen omschreef hij als zinloos aangezien Duitsland oorspronkelijk ontstaan is uit verschillende delen en bovendien leidt het bewust uit elkaar drijven van Duitsers ertoe dat zij des te liever een eenheid willen vormen om samen een vuist te kunnen maken.

De in het ‘Guiness Book of Records’ opgenomen Louis Nizer, vanwege een tijd lang best betaalde advocaat ter wereld zijnde, wilde zich politiek gezien profileren door met een voorstel te komen om 150.000 nazi’s zonder noemenswaardig proces te executeren.
Een uitgebreid proces achtte hij niet nodig, omdat er meer dan genoeg getuigenverklaringen waren en recht op een weerwoord was in Nizer’s optiek dus een overbodige luxe.

https://willzuzak.ca/lp/nizer02.html

 

 

De Hollywood-advocaat van ondermeer Salvador Dali, Charlie Chaplin en Mae West was ervan overtuigd dat
de beste manier om een land onder controle te houden is door de jeugd te hersenspoelen.

 

 

Heropvoeding door middel van entertainment, zoals muziek en Hollywood films behaalt ook de beoogde resultaten, zegt Nizer in zijn boek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutale sterilisatie en ordinair omfokken vond Nizer onnodig, want Louis was van mening dat een ‘correcte opvoeding‘ en een ‘doelgerichte educatie‘ uiteindelijk hetzelfde eindproduct zal opleveren als ontvolking en omvolking:

Alle oude gedachte- en ideeënpatronen van het Duitse volk, inclusief het Duitse normen-en-waardenstelsel, zullen worden uitgewist en vervangen door nieuwe.

Stap 1. Het Duitse onderwijs systeem moet compleet worden afgeschaft. Het Duitse onderwijs systeem is net zo gevaarlijk als de Duitse munitie-fabrieken.

Stap 2. Het uitschakelen van alle foute leraren mag niet aan de Duitsers zelf overgelaten worden.

Stap 3. Het Duitse onderwijs systeem moet geheel vervangen worden middels een educatief offensief, onder supervisie van een internationaal bestuursorgaan.

Stap 4. Alle Duitse professoren die verbonden zijn aan Universiteiten moeten vervangen worden door democraten en liberalen.
Indien nodig vindt er een internationale selectie plaats.

Stap 5. De nieuwe ‘democratische cultuur‘ wordt met behulp van elk denkbaar instrument georkestreerd.
De filmindustrie speelt hierin een belangrijke rol.

Stap 6. Het nieuwe onderwijs systeem dient ertoe om van alle Duitse kinderen liberalen te maken.

Na het lezen van dit artikel rijst wellicht de vraag:
Is immigratie omvolking?
Is omvolking genocide?
Staat geplande hersenspoeling middels heropvoeding gelijk aan uitroeien?

Het Duitse Wetboek van Strafrecht zegt hier het volgende over:

Volkerenmoord:

Opzettelijk een natie, een ras, een religie of etniciteit geheel of gedeeltlijk kapot maken.

1) Een lid van die groep doden.

2) Een lid van die groep lichamelijk letsel of psychische schade toebrengen.

3) Die groep tot bepaalde levensomstandigheden dwingen die er op toegespitst zijn lichamelijk letsel teweeg te brengen.

4) Een kind uit die groep met geweld omturnen naar een andere groep.

5) Maatregelen treffen om geboortes binnen die groep te verhinderen.

 


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
24 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
24
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x