Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

DIE ZWEITE WENDE? – door Karel Nuks

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 startte de bouw van de Berlijnse Muur. De Berlijnse Muur omringde West-Berlijn en bleef overeind tot 9 november 1989. Het was, naast het IJzeren Gordijn, het symbool van de scheiding van het Vrije Westen en de totalitaire Sovjet-Unie. Het duurde 28 jaar voor de onderdrukte bewoners van de DDR zich niet langer door de Muur lieten tegenhouden. Hongarije opende het IJzeren Gordijn en een massale uitstroom kwam op gang. Dit was het begin van het einde voor het Oostblok.

West- en Oost-Duitsland werden herenigd, een gebeurtenis die bekend staat als Die Wende en het eind van het totalitaire Oostblok.

TOTALITAIRE TERREUR

Net als de burgers van het voormalig Oostblok destijds, gaan nu burgers wereldwijd gebukt onder een totalitaire terreur. Deze is op alle vlakken vergelijkbaar met die in het Oostblok destijds. Sterker nog, op sommige vlakken verbleken de Oostblokregimes met de huidige. Een avondklok kende de DDR bijvoorbeeld niet. ‘Afgeschaalde zorg’ of gesloten scholen en bedrijven ook niet. Honecker en zijn kompanen zouden zich verdringen om de nieuwste maatregelen van führer Rutte te bestuderen. Hoe deze fascist zijn SD en SS aanstuurt wordt duidelijk wanneer je de beelden op tv en internet bekijkt wanneer hij zijn beulen afstuurt op mensen die niks anders willen dan normaal leven.

Demonstraties worden met barbaars Middeleeuws geweld neergeslagen. Weerloze mensen worden in elkaar geramd, omvergereden, door SS-troepen te paard meedogenloos belaagd. De inzet van Gestapo-provocateurs is standard operating procedure. En om het geheel feestelijk af te toppen, toont de msm op triomfantelijke wijze hoe het regime ‘de orde bewaart’. Ook dit soort optreden is eigen aan totalitaire regimes. Treedt buitengewoon wreed en onmatig op bij de kleinste vergrijpen. ‘Regeer door angst’, was dat geen uitspraak van Machiavelli?

HET OFFER DAT BLIJMOEDIG GEBRACHT MOET WORDEN

Honderdduizenden wacht werkeloosheid en een armoedeval. Tienduizenden ondernemers zien hun faillissement naderen of zijn al failliet. Honderdduizenden andersdenkenden staren in de afgrond van het sociaal isolement. Honderden miljoenen ondergaan gentherapie via een vaccinatie die al overbodig is wegens nieuwe, volgens het regime nog veel engere varianten. Wat dat betekent voor latere generatie? Ach, dat zien we dan wel weer. Miljoenen jongeren zien hun toekomst in rook opgaan. Honderdduizenden krijgen wegens de afgeschaalde zorg niet de zorg die ze nodig hebben. Gevolg? Onnodig lijden, te laat gestelde diagnoses, onnodige levenslange gevolgen, onnodig sterven. Tweehonderdduizend ouderen kwijnen weg in ‘zorg’instellingen. Alles wat nog waarde en kleur aan hun leven gaf, is hen afgenomen. Honderdduizenden relaties staan onder druk. Controverse tussen ouders en kinderen, in families, tussen vrienden, tussen buren, tussen patiënten en artsen, leerlingen en onderwijzend personeel, collega’s.

Dit alles is volgens het regime geen leed! Het is slechts een offer is dat we blijmoedig moeten brengen voor een stralende nieuwe toekomst. Die nooit gaat komen uiteraard.

ALS DE NOOD HET HOOGST IS, KIJK NAAR HET OOSTEN OP DE MORGEN VAN DE VIJFDE DAG

Aldus, sprak Gandalf in The Lord of the Ring. En inderdaad, langzamerhand dringt het besef door hoe hoog de prijs is het beleid van het regime en hoe hoog de nood is. Beetje bij beetje zien steeds meer burgers hoe onze toekomst is verkwanseld door führer Rutte en zijn fascistische bureaucraten. Meer en meer burgers zien de absurditeit van de regels in en willen ervan af. Er zijn velen die twijfelen maar nog steeds gehoorzamen: ‘Wat kan ik er dan aan doen?’

Het regime heeft de actie-reactiespiraal in gang gezet door iedereen en alles te gijzelen. En wie wind zaait, zal storm oogsten, zo zegt het spreekwoord, nietwaar? De eerste rellen zijn al een feit. Niet alleen in ons land maar ook elders slaat de vlam in de pan. Maar voor we het weten zitten we in een geweldsspiraal waarbij de fascisten geen middel zullen schuwen om hun greep te houden op de situatie. Dat binnenkort de eerste doden onder de burgers zullen vallen, lijkt onafwendbaar. Zeker wanneer burgers ook geweld gaan gebruiken. Dikke krokodillentranen van het regime dat het helaas ‘nevenschade’ was van de ordehandhaving, gevolgd door de dreiging met meer en meer geweld en nog meer maatregelen. Eigen schuld, dikke bult.

Maar laten we wel wezen, er is al genoeg leed en ellende veroorzaakt door de Roverheid DDR Nederlanden. Geweld lijkt niet de weg. Maar als geweld geen uitweg biedt, wat dan? Hoe komt Die Zweite Wende dan?

IN GESPREK MET HET REGIME…?

In bijna een jaar is niemand van het regime in gesprek gegaan met welke vertegenwoordiger van welke groep andersdenkenden dan ook. Niet met artsen, wetenschappers, actievoerders, gewone mensen. Niemand. Wars van elk stukje informatie dat een ander licht op de zaak zou kunnen werpen, verschanst achter staal, glas en beton zittend in hun bestuursbunkers volhardt het regime in hun strategie van non-communicatie. En de uitnodigingen zijn er geweest. Wanneer er ook maar een keer overleg zou zijn geweest zou de desbetreffende groep dit breed hebben gecommuniceerd via hun kanalen. Overleg of in gesprek om de koers van het Schip der Staat te veranderen? Een gepasseerd station.

INGRIJPEN DOOR EEN STAATSMAN…?

Een fraaie parallel met de huidige situatie was de Drooglegging in de jaren 1920 in de USA. De federale overheid verbood alle productie, verkoop en transport van alcohol. Maar ja, daar waar een tekort wordt gecreëerd, ontstaat vanzelf ook weer aanbod. Illegale alcoholstokers en de maffia doken in het gat en al snel werd er weer vrolijk gedronken. De maffia is groot geworden dankzij de achterlijkheid van de politiek destijds. Tienduizenden stierven aan methanolvergiftiging door slechte drank. Er was een staatsman van formaat voor nodig om het tij te keren, Franklin Delano Roosevelt. Hij draaide in december 1933 de boel terug via een wijziging in de Grondwet.

Helaas ontbreekt het in Den Haag ten ene male aan staatslieden. Dus van die kant hoeven we niets te verwachten. En van de oppositie ook niet. Hun invloed is nul.

EEN NIEUWE GENERATIE POLITICI…?

Helaas gaat dit ook niet gebeuren. Alhoewel de initiatieven van Baudet en de mensen van Vrij en Sociaal Nederland te prijzen zijn, gaan zij het niet redden. De reden is simpel. Zoals Jozef Stalin al wist: ‘De uitslag van de verkiezingen wordt niet bepaald door de kiezer maar door hen die de stemmen tellen’. Deel II van de reeks Onze Falende Democratie staat hier uitvoerig bij stil. De treurige conclusie is dat Stalin de spijker op de kop sloeg. Slechts een handjevol partijleiders en leden van de zittende regering bepaalt hoe de uitslag van de verkiezingen moet worden ‘geïnterpreteerd’. Zij vormen een nieuwe regering die voldoet aan die interpretatie en dat is het einde van ‘de wil van het volk’.

Maar aangezien het parlement zo dom is geweest führer Rutte en zijn fascisten demissionair te maken, komen er van zijn lang zal ze leven geen verkiezingen natuurlijk. De timing van deze meesterzet van het parlement kon niet beter wat de kleine korporaal betreft. Het stemvee in de Tweede Kamer reikte hem the Golden Ticket aan om tot in oneindigheid te regeren. Wie anders moet die verkiezingen organiseren, nietwaar?

DE RECHTER VERKLAART DE MAATREGELEN ILLEGAAL…?

Deel IV van De Falende Democratie beschrijft in welke mate de rechter in het gareel van het regime loopt. Elke rechter wordt via politieke lijnen benoemd. En elke rechter gaat door het Haagse politiek correcte filter voor ze überhaupt in aanmerking komen voor een aanstelling. En ja, ook rechtstreekse bemoeienis met rechtszaken is het regime niet vreemd.

In de afgelopen maanden zijn veel rechtszaken gevoerd in allerlei landen. En warempel, het gebeurde dat de rechter de eiser, vaak een groep andersdenkenden, in het gelijk stelde. Maar elke overwinning bleek een dooie mus. De fascisten maakten ‘gewoon’ snel een nieuw wetje, riepen de noodtoestand uit of deden iets anders achterbaks. Of de rechter kreeg gewoon de dikke middelvinger; boeien! De rechter heeft geen gewapende dienst achter de hand die Grondwetschendende fascistische politici in de bak gooit. Dus daar houdt het op. Conclusie? Via de juridische weg gaan we geen omwenteling krijgen.

EEN VOLKSOPSTAND…?

Tja, wanneer het gehele volk rampokkend optrekt naar de Den Haag, is er geen houden aan. Maar dat gaat niet gebeuren om een aantal redenen.

Ten eerste is het aantal diepgelovige Coronisten te groot en volkomen bereid iedereen te verraden die plannen heeft in die richting. En er is simpelweg onvoldoende massa om het te kunnen redden gezien de grote steun aan het regime onder de bevolking.

Ten tweede zal een volksopstand leiden tot een enorm gewelddadige reactie van het regime. Op internet verschijnen allerlei oproepen om desnoods met geweld op te treden tegen door de staat georganiseerde rellen aangestookt door en onder leiding van politieprovocateurs. Ik kan me voorstellen dat je bloed kookt, je handen jeuken en je op de barricaden wilt. Maar stop je handen in je zakken en leg alles zo goed mogelijk vast met honderden mobiele telefoons. Schakel wel je simkaart en blue tooth uit. Anders weten ze nog waar je uithing….

De Wehrmacht, nationale reserve, militaire en burgerlijke Gestapo, Middeleeuwse Eenheden, marechaussee, het regime zal alles inzetten. Waterkanonnen, hondenteams, barbaren te paard, rubberkogels en scherp en zeker ook pantserwagens en ander zwaar materieel. Het leed zal niet te overzien zijn; honderden, zo niet duizenden doden, enorme verwoesting, rellen, duizenden gewonden. En het regime zal waarschijnlijk winnen. Ze hebben de wapens, de inlichtingendiensten, de organisatie, de training, beheersen telefoon- en internetnetwerken, energienetwerken, etc.. De burgers hebben slechts hun overtuiging, blote vuisten, bakstenen en brandbommen. Tel uit je winst.

Aan de andere kant, ondanks dat de protesten van één miljoen (!) mensen op het Tiananmenplein in Peking in 1989 ook bloedig werden neergeslagen, betekende het wel het einde van het Maoïstisch communisme in China. Wie heeft niet de beelden gezien van die magere Chinees die voor een tank ging staan en zijn moed bewonderd?

Hoe wrang is het dat 80% van de massa die deze beelden zag zich nu zal keren tegen hen die zich op gelijke wijze verzetten tegen führer Rutte en zijn zwarthemden. Concreet, je buurman Nappiedrager Coronist, vindt het prima dat jij, je zoon of je dochter kreupel geslagen wordt.

DE TACTIEK VAN DE VERSCHROEIDE AARDE. EEN OPTIE…?

De strategie van het regime is simpel. Ontzeg de burgers hun rechten, knevel hun vrijheid, hun recht op demonstratie, sluit hun winkels en bedrijven, leg hen absurde regels op, reageer hard en wreed tegenover andersdenkenden, demonstranten en overtreders. Laten we massaal een soortgelijke strategie toepassen op twee fronten. Ze treffen waar het zeer doet. Maar dan geweldloos.

Ten eerste. De hele machinerie van het regime draait slechts bij gratie van één ding; ze hebben bedrijven nodig om hun overheidstaken te kunnen uitvoeren. Op eigen kracht kunnen ze NIETS. Zelfs niet de plee schoonmaken in hun bestuursbunker.

Dus weiger zaken te doen met welke overheidsinstantie dan ook. Ongeacht of dit een gemeente, provincie, de politie, een GGD, ministerie of andere overheidsdienst is. Verkoop ze geen brandstof, repareer geen voertuigen, weiger hun drukwerk uit te voeren, verkoop nog geen gummetje of pak printpapier aan hen, verricht geen onderhoud of reparaties aan hun gebouwen, bezorg hun post niet, en ga zo maar door. Binnen twee weken is het over en sluiten. Of ziet u ambtenaren van de Belastingdienst al blauwe enveloppes in de bus stoppen? Nou, dat is snel gedaan wanneer ze nergens benzine kunnen kopen om hun auto’s vol te gooien…

Ten tweede, leg een cordon sanitair. Dat wil zeggen sociale uitsluiting van alle politici en alle personen werkzaam bij Justitie, Openbaar Ministerie, politie en andere coronaregels handhavende diensten. Ja, ook deze ambtenaren want zonder hen kan het regime immers niet handhaven. Of zou De Jong zelf met een bonnenboekje de straat op gaan, denkt u?

Let wel, deze strategie is géén burgerlijke ongehoorzaamheid! Niemand is namelijk verplicht commercieel zaken te doen met de overheid of lui die werken bij de overheid. Dat kun je gewoon weigeren: ‘Ga maar ergens anders heen, wegwezen’. Voor de duidelijkheid, wanneer een politiepersoon of andere overheidsfunctionaris aan het werk is, moet je er helaas mee dealen. Dans heel beleefd om hun lange teentjes heen en ontzie hun gevoelige zieltjes. Komt diezelfde persoon als privépersoon bij jou iets kopen, kun je hem de deur wijzen, doodzwijgen, behandelen als melaatse.

Dus laat ze niet toe in uw supermarkt, bezorg geen boodschappen, knip hun haar niet, ontzeg ze elke toegang tot zorg, verkoop ze nog geen aspirientje of pak Pampers, repareer hun cv niet, doe geen schilderwerk of onderhoud aan hun tuin, gooi ze uit je vereniging, verkoop ze geen benzine, zwijg ze dood, verbreek elk persoonlijk contact. Lijkt dat een beetje drastisch? Nou, het regime zal het cordon sanitair ook genadeloos toepassen op andersdenkenden die weigeren hun DNA te laten beschadigen via een ‘vaccinatie’.

Het cordon sanitair is een geweldloze tactiek van de verschroeide aarde; geen enkele dienst of product beschikbaar voor een politicus of iemand die voor hen werkt.

EN? WERKT HET…?

Nou, het is de manier hoe Gandhi de Britten uit India kreeg. In een gesprek met de onderkoning van India, lord Mountbatten, verzekerde Gandhi hem dat de Britten binnen vijf jaar India zouden verlaten. Hij werd ronduit uitgelachen: ‘Jaja, en hoe ga jij dat dan doen?’, vroeg Mountbatten. ‘Vreedzame weigering tot elke samenwerking’, was het antwoord van Gandhi. Iedereen kent het resultaat.

Laat dat de manier zijn hoe we strijden. Niet met woorden en artikelen op internet, niet met jankend naar de rechter lopen, niet met de blote vuist, niet met bakstenen of brandbommen gooien. Maar met vreedzame non-coöperatie opdat Die Zweite Wende spoedig komen mag.

Helaas vrees ik voor bloedige rellen en zwaar geweld hetgeen het regime zéér welkom is uiteraard.

Ik wens u wijsheid.

Karel Nuks


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
7 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
7
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x