Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

De testpandemie COVID19 – Dit is hoe ze het doen

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

De Wieler-dossiers: verwikkelingen en onthullingen

Wanneer je eenmaal weet hoe de vork in de steel zit kun je mensen die een mondkapje dragen en nog steeds geloven in het pandemie-verhaal moeilijk serieus meer nemen. De bedoeling is dat die mensen datzelfde gevoel krijgen zodra de waarheid tot hen is gekomen.

Deze documentatie onthult de fraude waarvoor Lothar Wieler,  hoofd van het Robert Koch Instituut (RKI), verantwoordelijk is.

U kunt er voor kiezen eerst de documentaire te bekijken of eerst de toelichting onder de video te lezen. Een eye-opener.

video

Het RKI is de Duitse RIVM.

Professor Dr. Lothar Wieler is sinds 2015 voorzitter van het Duitse Robert Koch Instituut.

De taken van het RKI zijn het opsporen, voorkomen en beheersen van, met name, infectieziekten en het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis als basis voor beslissingen over gezondheidsbeleid.

In zijn rol als voorzitter van de RKI rapporteert dr. Wieler rechtstreeks aan het federale ministerie van Volksgezondheid en heeft grote invloed op politieke besluiten die worden genomen. Zijn uitspraken hebben gewicht!

Wieler is ook verantwoordelijk voor alle cijfers die met Corona te maken hebben, zoals de zogenaamde infectiecijfers en de incidentie waarde.

Deze dagelijks gerapporteerde cijfers geven politici de rechtvaardiging voor de vergaande beperkingen van de grondrechten die in de hele geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland nooit hebben bestaan.

Vanwege de enorme verantwoordelijkheid die Lothar Wieler daardoor draagt, moet hij ook kritisch bekeken worden zoals wordt gedaan in deze indrukwekkende documentaire.

Schokkende onthullingen komen naar boven.

[the_ad_group id=”5832″]

De verreikende verwikkelingen van Lothar Wieler

Professor Wieler is lid van enkele zeer invloedrijke nationale en internationale organen:

Nationale Academie van Wetenschappen Leopoldina

In een rapport dat mede door Wieler is geschreven, riep hij begin december 2020 op tot een harde lockdown die de bondskanselier samen met de regeringsleiders van de deelstaten op 13 december 2020 besloot uit te voeren.

Professor Michael Esfeld, zelf lid van de Leopoldina, protesteerde in het openbaar op zeer gewelddadige wijze tegen dit politieke misbruik van de wetenschap. Hij beschuldigde zijn collega’s: “Deze wetenschappers gebruiken de overheid voor propaganda.”

De Tübingense professor Thomas Aigner verliet de Academie van Wetenschappen in Mainz vanwege de mening van de Leopoldina, “omdat hij dit niet langer kon verzoenen met zijn geweten”, aangezien dead hoc mening een eerlijke wetenschap niet waard is”.

Wetenschappelijke adviesraad van “Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)

De bij GloPID-R aangesloten bedrijven zijn vaak bezorgd over de verspreiding van vaccins. Belangrijke donateurs zijn de Bill and Melinda Gates Foundation en de WHO, die ook medegefinancierd wordt door Gates.

Directie van de International Association of National Public Health Institutes (IANPHI)

IANPHI is opgericht en wordt gefinancierd door de Rockefeller Foundation en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Europese Raadgevende Commissie voor gezondheidsonderzoek (EACHR)

Deze 24-koppige instantie adviseert de regionale directeur van de WHO voor Europa.

Strategische en technische adviesgroep voor besmettelijke gevaren (STAG-IH) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

STAG-IH beoordeelt de wereldwijde context van infectieziekten en adviseert de WHO bij het stellen van prioriteiten.

De grootste donor van de WHO is de Bill and Melinda Gates Foundation die ook $ 253.000 schonk aan het Robert Koch Institute onder leiding van Wieler. (Ook het Nederlandse RIVM ontving donaties van de Gates Foundation)

Deze onderlinge verbanden roepen drie belangrijke vragen op:

 • Maakt  Wieler als lid van de Leopoldina, die ondergeschikt is aan de federale minister van Volksgezondheid, rapporten op over de naleving van maatregelen voor de federale regering?
 • Doet Wieler, als hoofd van de RKI een beroep op zijn eigen aanbevelingen als hij ook optreedt als adviseur van de WHO over pandemiekwesties en deze WHO-richtlijnen vervolgens zelf implementeert?
 • Hoe onafhankelijk en objectief kan Wieler zijn als bijna al zijn onderlinge relaties, direct of indirect, worden medegefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation?

Lothar Wieler Hoofd RKI (RIVM): “Dus dat is de basisregel dat niemand meer moet en mag twijfelen, we moeten gewoon doen alsof”

[the_ad id=”45710″]

De ongelooflijke onthullingen over Lothar Wieler

Onthulling 1 – Vaccinaties

Op 15 oktober 2020 legde Wieler een eed van openbaarmaking af in een interview bij Phönix:

“We verwachten allemaal dat vaccins volgend jaar worden goedgekeurd. We weten niet precies hoe ze werken, hoe goed ze werken, wat ze doen, maar ik ben erg optimistisch dat er vaccins zijn.”

Hiermee onthulde Wieler dat het RKI helemaal niet begreep hoe de nieuwe mRNA-vaccins werken. Deze vaccins zijn geïntroduceerd na een versneld goedkeuringsproces, worden aanbevolen zonder enige risico-informatie of langdurige onderzoeken en worden onverantwoordelijk zelfs als veilig bestempeld!

Onthulling 2 – PCR-test:

“Het belangrijkste punt is dat we zoveel mogelijk mensen identificeren met PCR. En dan is sequencing een sequentiële stroomafwaartse technologie die ons nog meer informatie geeft. Maar allereerst is de hele essentie van het bestrijden van een pandemie dat we mensen identificeren…”

Hiermee onthult Wieler dat bij PCR-tests alles draait om identificatie. Bijzonder precair aan de uitspraak van Wieler is dat deze “testpandemie” nu kennelijk wordt gebruikt om identificatie en digitalisering te bevorderen. Al in 2019, vóór de eerste corona-uitbraak, vroeg hij om betere identificatie en digitale opslag om de vaccinatiegraad te kunnen verhogen.

Onthulling 3 – Dagelijkse RKI-cijfers

Over het aantal van degenen die stierven door Corona. “We beschouwen iemand als een coronadode die een coronavirusinfectie heeft (gehad).”

Wieler onthult dat het RKI geen onderscheid maakt of iemand is overleden als gevolg van het coronavirus.

Een persoon met terminale kanker die kort voor het overlijden positief testte, wordt als coronadode geteld, evenals een verkeersdode die eerder positief testte.

Volgens officiële statistieken toonden autopsies van meer dan 600 “corona overledenen” door de Universiteitskliniek Hamburg-Eppendorf aan dat 99% van deze autopsies al een ernstige ziekte had. Hieruit blijkt dat de door Wieler gepubliceerde corona-sterftecijfers op geen enkele manier de werkelijke sterfte door Covid 19 weerspiegelen. Zou men in deze gevallen ook als griepdode geregistreerd worden mocht de griep het laatste zetje zijn?

Het aantal vermoedelijk besmet met Corona

“De gouden standaard voor primaire diagnostiek is en blijft de PCR!”, aldus Wieler.

Tegen alle feiten in onthult Wieler dat voor hem de PCR-test de gouden standaard is voor diagnostiek.

Uit de bijsluiter van deze PCR-test blijkt dat de test helemaal niet geschikt is voor diagnose: “Alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet geschikt voor diagnostische procedures.”

Dit is een gegeven en het is onwaarschijnlijk om te zien hoe de bevolking dit gegeven blijkbaar negeert terwijl het zo vaak en zo duidelijk bevestigd is.

De uitvinder van de PCR-methode, Kary Mullis, die in 2019 stierf, zou ook luidkeels deze uitspraak van Lothar Wieler tegenspreken.

Mullis zei in verband hiermee: “Met PCR kun je – als je het goed doet – in iedereen bijna alles vinden […] De test vertelt je NIET of je ziek bent; of dat wat werd gevonden je echt schaadt. “

De Berlijnse Senaat moest in oktober 2020 ook bevestigen, op basis van een verzoek van MP Luthe, dat de PCR-test niet geschikt is om onderscheid te maken tussen een virus dat kan repliceren en een virus dat niet kan repliceren. Dit is echter een voorwaarde voor het aantonen van een ziekte.

Waarom spreekt Wieler toch van “bewezen infecties” en niet – zoals het zou moeten zijn – van positieve PCR-tests?

Wieler kent de verschillen. Niettemin is de bevolking doodsbang voor hem en de massamedia dankzij de voortdurende herhaling van de angstaanjagende term “nieuwe infecties”. Psychologische mishandeling en misleiding.

Het incidentiecijfer [aantal vermeend besmette mensen per 100.000 inwoners]

“Een incidentie van tien, dat zou een gaaf getal zijn, … en ik had in het voorjaar al gezegd dat dit een getal is waar we heel goed kunnen reguleren en controleren wat er gebeurt en dat is waar mijn inschatting die tot stand kwam niet veranderd. “

Hier onthult Wieler een onbereikbare “droombestemming”. De door Wieler vereiste incidentie van 10 betekent dat van de 100.000 inwoners er slechts 10 positief mogen testen in een periode van 7 dagen.

Zelfs als de PCR-test slechts 2% fout-positieve resultaten zou hebben dan zou de incidentie-waarde van 10 al worden bereikt met 500 uitgevoerde tests per 100.000 inwoners. Als je ze allemaal zou testen, zou je een “catastrofale” incidentie hebben van 2.000 – alleen vanwege het foutenpercentage van de PCR-test.

Alleen al door bij het bepalen van de incidentie-waarde geen rekening te houden met het “vals-positieve percentage” van de PCR-test, kan Wieler een volledig verkeerde “infectiesituatie” simuleren voor de populatie. Een gordijn van bedrog,

Door de huidige strategie van de federale overheid met een vereiste incidentiewaarde van 50 of zelfs 35 en een gelijktijdige toename van het aantal PCR-testen, kan de lockdown door middel van deze zelfgemaakte “testpandemie” zo lang als gewenst worden gehandhaafd.

Hoewel voor het grootste deel alleen mensen die positief testten, maar nooit zieke mensen!

Hier overtreedt de RKI zijn eigen aanbeveling van 3 november 2020:
“In de regel mag laboratoriumdiagnostiek alleen worden uitgevoerd als er ziekteverschijnselen zijn en aan de testcriteria wordt voldaan.”

De WHO wijst er ook op dat de informatieve waarde van de tests grotendeels nutteloos is als de geteste persoon geen symptomen vertoont.

Aangezien dit geldt voor de overgrote meerderheid van de geteste personen moet het testen met PCR bij mensen zonder symptomen onmiddellijk worden stopgezet. Anders is er geen uitweg uit de lockdown met de momenteel vereiste incidentiewaarde van maximaal 50.

Onthulling 4 – Corona-regels

“We zullen de komende maanden aan deze regels moeten voldoen. Dit moet de standaard zijn. Ze mogen nooit in twijfel worden getrokken. Afstand houden, handhygiëne. En waar we niet op afstand kunnen blijven, extra maskers of mond- en neusbescherming dragen, en dat geldt zowel voor zowel binnen als buiten. Dus dat is de basisregel waaraan NIEMAND meer mag twijfelen, we moeten gewoon doen alsof. “

Is dit waar Wieler de topprioriteit van de pandemie onthult: geen twijfel mogelijk!? Waarom probeert hij elke ondervraging te voorkomen?

Dit leert ons nog begrijpen waarom hugo de jonge en mark rutte doen zoals ze doen, en antwoorden zoals ze antwoorden op voor de hand liggende vragen die ze niet willen horen. Wanneer terechte simpele vragen worden gesteld dan worden ze zenuwachtig, agressief en reageren ze als een kat in het nauw. De druk is enorm om deze leugen in stand te houden. 

CONCLUSIE :

De RKI, onder leiding van Wieler, gebruikt al zijn trucs om de statistische informatie over het aantal coronadoden en het aantal vermoedelijk geïnfecteerden op te schroeven tegen de momenteel geldende incidentie waarde. Een op feiten gebaseerde kritische discussie wordt voorkomen.

Beste lezers,

In deze documentatie wordt een solide statistische fraude ontdekt waarvoor Dr. Lothar Wieler als hoofd van de RKI verantwoordelijk is. Deze fraude is ernstig omdat het politici een rechtvaardiging biedt voor een voortdurende lockdown met ernstige beperkingen van de vrijheid van burgers. De huidige massale beperkingen van de grondrechten van de burgers zullen pas fundamenteel worden opgeheven als een breed deel van de bevolking over deze fraude is geïnformeerd.

Aangezien de leidende media hun taak voor kritische berichtgeving en uitgebreide informatie van de bevolking gedurende vele maanden niet hebben vervuld, is er nu een “verlichtings-tsunami” van de mensen nodig.

Word onderdeel van een grote volksbeweging! Nog nooit is het zo duidelijk geweest wat hier gaande is.

Het is nu of nooit. Voor ons maar ook voor hen. Maak je omgeving wakker. We hebben geen meerderheid nodig om dit te stoppen. De onnozelen stappen vanzelf op hetzelfde schip.

[the_ad id=”45634″]

Met veel dank aan KLA.TV

Alle bronnen vindt u onderaan het artikel van Kla.TV:
https://www.kla.tv/2021-03-20/18351

Vertaling/ondertiteling:
CommonSenseTV

[the_ad id=”29741″]

Lees ook:


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
1
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Hide picture