CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

Corona – Is de behandeling niet erger dan de kwaal?

In dit schrijven wil ik een aantal feiten over de behandeling van Corona-patiënten onder de loep nemen.

  • Is de behandeling niet erger dan de kwaal? Overlijden de mensen in werkelijkheid niet aan de gevolgen van een verkeerde behandeling in de strijd tegen Corona?
  • Ziekenhuizen zeggen zelf op hun websites dat longontsteking tijdens beademing een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte is van Intensive Care (IC)-patiënten.
  • Mensen die overlijden aan Corona zien er eng uit. Komt dat soms door de behandeling welke op de IC gehanteerd word?
  • Zaten we tijdens de Corona crisis niet gewoon in een griepseizoen zoals elk jaar?

 

Wat is het normale protocol bij ziekenhuisopname (IC) van een patiënt met een ernstige/dubbele longontsteking?

Zo’n opname en de behandeling ziet er “normaal gesproken” toch echt anders uit dan wat een patiënt nu te verduren krijgt.

En waarom worden patiënten standaard beademd bij Corona? DRIE weken?

Buikligging en beademing gebeurt alleen in UITZONDERLIJKE gevallen en dan zo kort mogelijk want het risico op een (ergere) longontsteking neemt toe!

Als iemand een tijd op zijn buik ligt, ziet diegene er heel eng uit; opgezwollen, paars gezicht.

Er wordt vaseline op de mond gesmeerd omdat deze persoon niet gewassen kan worden. Voor de aanblik van zo’n patiënt worden familieleden gewaarschuwd, normaal gesproken.

Beademing heeft ook nadelen en daarom wegen we steeds zorgvuldig af of beademing nodig is, of nog steeds nodig is.

Een beademingsmachine beademt de longen van een patiënt heel anders dan de manier waarop wij normaal ademhalen.

Hierdoor kan schade aan de longen ontstaan. Door deze schade kunnen de longen stug worden, waardoor het beademen steeds lastiger wordt.

Ook kan door de beademing een klaplong (pneumothorax) ontstaan. Verder is het bekend dat door beademing het risico op een longontsteking (pneumonie) toeneemt.

Bij niet-invasieve beademing bestaat het risico op drukplekken aan het hoofd/in het gezicht als gevolg van het masker en is er een verhoogde kans op verslikken. (Dit wordt ook wel aspiratie genoemd. Het betekent dat er maaginhoud in de luchtwegen/de longen komt.

en:

Meestal worden patiënten in rugligging verpleegd en beademd, waarbij de patiënt wisselend wat meer op een zijde en dan op de andere zijde wordt gedraaid.

Dit noemen we wisselligging. Als het mogelijk is verpleegt men beademde patiënten rechtop zittend in bed of zelfs in een stoel.

Bij beademde patiënten met ernstig zieke longen kan het nodig zijn om ook periodes in buikligging verpleegd te worden. Het doel hiervan is vooral de zuurstofopname door de longen te verbeteren.

Tijdens buikligging worden patiënten doorgaans wat dieper in slaap gebracht en bij het terugdraaien naar rugligging valt op dat het gezicht gezwollen kan zijn. Als familielid of naaste is het goed hier op voorbereid te zijn.

Wij proberen om de periode van beademing zo kort mogelijk te houden. In zeer uitzonderlijke gevallen is het niet meer mogelijk om zelfstandig te kunnen ademen.

Afhankelijk van vele factoren kan hier eventueel een chronisch beademingstraject worden gestart. De coördinatie hiervan verloopt via het Centrum voor Thuis Beademing (CTB).

Als je op sites van ziekenhuizen leest wat hun protocol is bij ernstige longontsteking dan komt beademing zelden, en liever niet, in beeld.

Alleen in uitzonderlijke situaties wordt beademing overwogen en dan zo kort mogelijk want beademing zorgt voor longontsteking.

Longontsteking tijdens beademing is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte van Intensive Care (IC)-patiënten.

Afhankelijk van de ernst van het onderliggend lijden en de gebruikte methode om de diagnose‘longontsteking’ te stellen krijgt 10-50% van de beademde patiënten een longontsteking.

Cohort studies, patiëntcontrole onderzoek en gerandomiseerde preventiestudies hebben aangetoond dat het ontwikkelen van een longontsteking tijdens beademing de sterfte met 20-30% doet stijgen.

Waar zijn al die patiënten aan gestorven? Corona? Of zou dat eerder door  de gevolgen van de beademing kunnen komen?

En dan die buikligging?!

Buikligging is risicovol en wordt alleen toegepast als andere methoden om de patiënt te beademen niet effectief zijn gebleken. Het effect van buikligging is vooraf niet te voorspellen.

En zie bijvoorbeeld onderstaande info van:
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/buikligging

Logisch dat beademde corona-patienten op de IC die in buikligging liggen er eng uit zien.

Dan krijgen ze ook nog eens slaapmedicijnen en pijnstillers zodat ze wel kunnen horen wat er gebeurt (?), maar ze kunnen niet reageren.

UMCUtrecht: “Wij houden er rekening mee dat de patiënt op de achtergrond toch nog kan horen en voelen.”
Patiënten zijn compleet overgeleverd aan de artsen zonder dat zij in staat zijn ZELF aan te geven of ze zich goed of slecht voelen tijdens de behandeling. Iets wat in de video ook benoemd wordt.

Kortom; is de behandeling niet veel erger dan de kwaal?

Buikligging

Bij het ademhalen spelen de longen een belangrijke rol. De longen zorgen voor de zuurstofopname in het bloed.

Wanneer de longen ziek zijn, is er onvoldoende opname van zuurstof. Om dit te verbeteren, is bij bepaalde ziekten buikligging zinvol.

De patiënt wordt dan op de buik gedraaid. Hierdoor kunnen de onderste delen van de long (aan de rugzijde) beter hun taak doen.

De arts bepaalt wanneer buikligging nodig is.

In het begin van de behandeling is het moeilijk te zeggen hoe lang de patiënt op de buik verpleegd moet worden.

Soms wordt er voor een patiënt in buikligging een speciaal zandbed besteld. Het matras hiervan is gevuld met fijne korreltjes. Hier wordt constant lucht door heen geblazen.

Het voelt aan als een waterbed. Het bed geeft veel warmte af en het blazen van lucht kan lawaai maken.

De verpleegkundigen letten goed op de houding van de patiënt. We streven naar een zo natuurlijke mogelijke houding.

Dit betekent:
-Zo plat mogelijk op de buik en met het hoofd naar rechts of links gedraaid.
-De armen van de patiënt liggen of naast het lichaam of één arm is naar boven gedraaid.

We veranderen regelmatig de houding van de patiënt. Zo voorkomen we beperkingen in gewrichten en doorliggen. Zo nodig schakelen we een fysiotherapeut in.

Buikligging is voor patiënten niet comfortabel. Om niet alles bewust mee te maken, krijgt de patiënt vaak slaapmedicijnen.

Een nadeel hiervan is dat contact moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. Daarnaast krijgt de patiënt vaak uit voorzorg pijnstillende medicijnen. Wij houden er rekening mee dat de patiënt op de achtergrond toch nog kan horen en voelen.

Om deze reden kan de familie de patiënt gewoon dingen vertellen, een kus geven of aanraken.

In bepaalde situaties krijgt een patiënt ook spierverslappende medicijnen. De patiënt kan zich dan niet meer bewegen en is helemaal slap.

Dit is soms nodig om de patiënt beter te beademen en de longen te laten herstellen.

Verzorging van de patiënt kan ook in buikligging.

De verpleegkundige smeert de ogen in met vette zalf en plakt deze af. Dit voorkomt uitdroging en beschadiging.

Door de buikligging loopt er vaak speeksel uit de mond en neus.
Om het verweken van de huid tegen te gaan, smeert de verpleegkundige de lippen en de huid rondom de mond in met vaseline.

Ook verwijdert hij of zij het slijm regelmatig. Wanneer de patiënt op de buik verpleegd wordt, is zijn of haar gezicht niet helemaal zichtbaar.

Er ontstaat zwelling in de laagst gelegen delen van het lichaam waaronder:

  • het gezicht
  • de nek
  • de hals
  • de geslachtsorganen
  • de handen
  • de voeten

 

Dit maakt de patiënt vaak moeilijk herkenbaar.

Deze zwelling is tijdelijk. Zodra de patiënt weer op de rug gedraaid ligt, trekt de zwelling vanzelf weer weg. Het kan enkele uren duren, voordat de zwelling is afgenomen.

Hoe worden mensen behandeld op de IC voor Corona? Inderdaad, in buikligging.

 

Lins:
RadboudUMC.nl – Beademing

PDF: Voorkomen van bacteriële longontsteking en sterfte tijdens beademing:
https://www.internisten.nl/sites/internisten.nl/files/uploads/26/88/2688Hu-8uxPBDwPZQ3uaWg/richtlijn_jaartal-onbekend_Voorkomen-van-bacteriele-longontsteking-en-sterfte-tijdens-beademing.pdf

Inmiddels zijn er meerdere artsen die zelf twijfels hebben bij de behandeling van beademing.

Is dit niet een gewone griep die veel te drastisch behandeld word door middel van beademing?

In Nederland hebben we hier nog niks over gehoord en dat terwijl in het buitenland inmiddels kritiek naar buiten komt over de behandeling door artsen zelf.

Het roept in elk geval vraagtekens op om bij stil te staan en gegronde bedenkingen over de behandeling.

Tot op heden horen wij alleen maar dat er mensen overlijden door Corona. Helaas niks over de door ziekenhuizen genoemde bijwerkingen van beademing zoals o.a schade aan de longen.

Maar ook de verspreiding van ziektekiemen door de apparatuur van beademing is iets waar men serieus over na zou moeten denken.

Zou de verspreiding in verpleeghuizen te maken kunnen hebben met deze apparatuur?

Immers, uit de informatie van het Radboudumc staat letterlijk:

“Wij proberen om de periode van beademing zo kort mogelijk te houden. In zeer uitzonderlijke gevallen is het niet meer mogelijk om zelfstandig te kunnen ademen. Afhankelijk van vele factoren kan hier eventueel een chronisch beademingstraject worden gestart. De coördinatie hiervan verloopt via het Centrum voor Thuis Beademing (CTB).”

Wij als burgers zijn inmiddels beperkt in onze vrijheid. Waarom? Omdat zij niet nadenken?

Een virus waarbij artsen zelf twijfelen aan de behandeling ervan en zelfs voor verspreiding kan zorgen door de ventilators?

Wat zegt deze studie?
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/27/822211604/cpap-machines-were-seen-as-ventilator-alternatives-but-could-spread-covid-19

Een deel uit de studie vertelt:

“Hoewel die maatregel het aanbod van ventilatoren kan vergroten en levens kan redden, heeft het een groot nadeel. Ambtenaren en wetenschappers weten al jaren dat dergelijke alternatieve apparaten bij gebruik in combinatie met een gezichtsmasker mogelijk de verspreiding van infectieziekten kunnen vergroten door het virus te aërosolen, zowel in het ziekenhuis als thuis.”

Inderdaad, datzelfde scenario kan hebben bijgedragen tot de verspreiding van COVID-19 binnen een verpleeghuis in de staat Washington, dat in de Verenigde Staten tot het absolute nulpunt werd.

Eerstehulpverleners belden vanaf 24 februari naar het Life Care Center van Kirkland en gebruikten aanvankelijk positieve luchtwegdrukmachines, ook wel CPAP’s genoemd, om bewoners te behandelen voordat bekend was dat de patiënten besmet waren met COVID-19.

Niet onmogelijk dat dit in meerdere ziekenhuizen en landen hetzelfde is.

Zeker wanneer artsen inmiddels aangeven dat de behandeling voor Corona patiënten veel te zwaar is zou men ernstige vraagtekens moeten hebben bij de aandoening zelf, en de werkelijke oorzaak van overlijden.

Vooral als het mensen betreft die al een aandoening hebben of ouder zijn zou men zich af moeten vragen of de beademing niet nog meer schade kan aanrichten aan een ziekte waarvan nog maar de vraag is of deze überhaupt echt bestaat.

VERSPREIDEN VENTILATOREN NIET JUIST HET VIRUS?

Citaat uit deze studie:

While that measure could stretch the supply of ventilators and save lives, it has a major drawback. Officials and scientists have known for years that when used with a face mask, such alternative devices can possibly increase the spread of infectious disease by aerosolizing the virus, whether used in the hospital or at home.”
“Indeed, that very scenario may have contributed to the spread of COVID-19 within a Washington state nursing home that became ground zero in the United States. First responders called to the Life Care Center of Kirkland starting Feb. 24 initially used positive airway pressure machines, often known as CPAPs, to treat residents before it was known the patients were infected with COVID-19.”

Ventilators Coronavirus:
https://time.com/5818547/ventilators-coronavirus/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8204459/Are-doctors-HARMING-coronavirus-patients-putting-ventilators-early.html

Sterkte en veel wijsheid toegewenst tijdens deze periode!

Met vriendelijke groeten,
Bianca Roest.

 

Lees ook:

De Nieuwe Wereldorde – Het leven voor en na Corona

Kijk ook:

0 0 Stem
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven