Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

CommonSenseTV in debat met hugo de jonge!

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Wij weten wel dat jij de artikelen op CommonSenseTV niet leest hugo,

Maar wij weten ook dat de zogenaamde ‘veiligheidsdiensten’ dat wél doen. Die moeten speuren en zoeken naar mogelijk belastende uitlatingen op onze website.

Aan de medewerkers van de zogenaamde ‘veiligheidsdiensten’ heb ik eerst een paar vragen:

Jullie speurneuzen in onze artikelen, maar lézen jullie het ook wel eens? Begrijpen jullie het wel eens? Wij staan te boek als mogelijk terroristische organisatie, maar jullie hebben toch wel een paar grijze cellen daarboven die het nog doen? Dan zouden jullie toch moeten weten dat wij bezorgde burgers zijn die onderzoek doen, die de propaganda van de overheid en de mainstream media niet als zoete koek slikken. Dat wij burgers zijn die zich verdiepen, die analyseren en tot hele andere conclusies komen.

https://commonsensetv.nl/over-ons/

En dat betreft niet alleen de schrijvers op CommonSenseTV. Ons lezerspubliek gaat veelal ook met elkaar in discussie en debat. Ons lezerspubliek speurt veelal ook mee naar nieuwe onderzoeken of personen elders op de wereld die belangrijke informatie te delen hebben. Jullie proberen daar wel een beetje tussendoor te trollen en onze website aan te vallen, maar onze lezers zijn slim genoeg om al deze vieze spelletjes door te hebben. Snappen jullie dat?

Wij zitten helemaal niet te wachten op al de onzin die ons wordt voorgehouden en alle idioterie maatregelen die ons worden opgelegd door de regimes wereldwijd. Er wordt ons leed en zelfs lichamelijk geweld en schade aangedaan zonder dat zij daar recht toe hebben en daarom doen we dit werk. Wij zouden liever gaan werken, wandelen of fietsen en gezellig met onze familie gaan tafelen. Maar door het terroristische beleid van de machthebbers voelen wij ons gedwongen om dit werk te doen, te gaan graven en spitten teneinde te trachten een paar stukjes waarheid naar boven te krijgen. Aan het ontmaskeren van de leugens die overal worden opgehangen hebben we meer dan een dagtaak. Overal en steeds blijkt dat de zelfverklaarde dictators gewoonweg schijt hebben aan de bevolking. Leugens worden doorgeprikt, maar het maakt ze helemaal niks uit. In Australië is er zelfs door de overheid al toegegeven dat er middels de ‘vaccins’ biologische oorlogsvoering wordt toegepast op de bevolking. Er is geen volksvertegenwoordiging en geen rechterlijke macht meer. Dus de zelfverklaarde dictators kunnen doen en laten wat ze willen, en dat doen ze dan ook. Niet in ons belang, in het belang van een andere agenda die wordt uitgerold. En jullie kgb’ers en zogenaamde wetsdienaren zijn net zo schuldig als de dictators waarvoor jullie werken.

 

Hebben jullie eigenlijk familie? Man, vrouw, kinderen, broers, zussen, ouders? Hebben jullie vrienden? Deze vraag stel ik niet alleen aan jullie van de zogenaamde ‘veiligheidsdiensten’, maar ook aan alle politie en ‘handhavers’ (alleen dat woord al!!) die driftig hun taken uitvoeren: Het internet afspeuren naar uitlatingen van brave burgers die misstanden onthullen en die als (potentiële) terroristen benoemen, met een grote legermacht oude mensen, vrouwen, kinderen en ander vreedzaam volk in elkaar slaan en oppakken. Beseffen jullie wel dat je eigenlijk geen haar beter bent dan de nsb’ers die een een knaak beurden voor elke Jood die ze aangaven, geen haar beter dan de ss’ers die burgers in verzet oppakten en neerknalden? En zoals ook 80 jaar geleden, wordt dit gedrag door een groot deel van het klootjesvolk nog toegejuicht ook! Of staan jullie familie en vrienden soms ook mee te juichen?

 

Het kan zo niet verder!

Maar ik heb een heel goed idee. Want we moeten hieruit zien te komen en op deze wijze die nu al meer dan anderhalf jaar aan de gang is, gaat dat niet lukken. Wij denken dat de machthebbers terroristen zijn. Jullie denken dat wij dat zijn. Mijn idee is om het uit te vechten. Niet letterlijk, wij zijn hele beschaafde mensen, nee, ik bedoel uitvechten in een debat. Een debat met vragen, argumenten en antwoorden. Een debat met hugo, eventueel geflankeerd door zijn OMG leden. Daar zijn wij niet bang voor. Maar geen prietpraatjes, zoals in de kamer of, walg walg, zoals een geënsceneerd feel good interviewtje met hugo door Johnny de Mol.

Och kijk nou toch eens, die hugo blijkt helemaal niet zo’n vreselijk mens te zijn!

 

 

Sorry, ik dwaal een beetje af. Maar dat komt omdat ik dat soort goedkope trucjes altijd meteen door heb.

 

Nee, serieus, dit is een oproep tot een echt debat en echte uitleg.

Wij hebben een aantal vragen en daarop willen we echte antwoorden, geen prietpraatjes, geen OMG, oh nee, OMT gebaseerde adviezen, geen talpa show, nee, echte antwoorden.

Ik dien deze onderstaande vragenlijst in en ik wil graag dat hugo ze, ten overstaan van het CSTV publiek en alle overige belangstellenden, beantwoort. Als hugo met zijn antwoorden het publiek van CommonSenseTV kan overtuigen dat alles wat nu al bijna 20 maanden aan het gebeuren is geen (geplande) hoax is, dat er werkelijk spaken is van een nieuw virus dat de mensheid grote schade toedoet, dat de vaccins echt de enige uitweg is en dat we de vaccins als een godsgeschenk mogen beschouwen en dat jij, hugo, echt vanuit het diepst van je hart het allerbeste met ons voorhebt, als jij ons daarvan kan overtuigen, dan beloof ik dat ik voortaan alleen nog maar cda propaganda artikelen ga schrijven en publiceren op CommonSenseTV.

Okay hugo?

hugo leest dit natuurlijk niet zelf, dat weet ik wel, maar jullie van de kgb afdeling moeten deze boodschap even aan hem doorgeven.

Het is echt nodig hugo, we moeten in debat, er moeten antwoorden op vragen komen, want anders gaat het helemaal slecht aflopen.

Hier is de vragenlijst ter voorbereiding op het debat. De vragenlijst gaan helemaal terug tot aan het begin van de pandemie, omdat het volgens ons daar al is beginnen foutlopen.

 

1: Wat kan je mij vertellen over het geïsoleerd aantonen van het betreffende sars-cov-2 virus? Ik lees in wetenschappelijke documenten dat dat tot op heden nog niet is gedaan en daarom dit virus nog steeds een theoretische aanname is. In Spanje is recent nog de regering rechterlijk gedwongen geweest om het bestaan van het virus aan te tonen. Het is ze niet gelukt!

 

2: Hoe kan het dan zijn dat er dan toch een (pcr) test is om het virus op te sporen? De toelatingsdocumenten van de pcr test om sars-cov-2 op te sporen, zowel in de VS als in Europa, melden zelf al dat er geen virusisolaat is gevonden. Deze documenten melden zelf dat het sars-cov-2 virus niet meer was dan een gerucht op social media! Wat vind je daarvan? Je hebt het wel eens ‘de gouden standaard’ genoemd om het virus op te sporen, maar het virus is nog nooit opgespoord. Toen niet en nu niet. Hoe zit dat nou?

 

3: Hoe kan het zijn dat er vaccins zijn ontwikkeld, voor een virus dat berust op een theoretische aanname? Je hebt wel eens gezegd dat het vaccin uitgebreid getest is en helemaal veilig bevonden. Klopt dat wel? Ook als je het beziet in het licht van de tienduizenden overlijdens en miljoenen bijwerkingen die gemeld zijn na vaccinatie, alleen al in de EU landen? Ook als je het beziet in het licht van het feit dat er in de meeste landen met een hoge vaccinatiegraad (zoals ook Nederland) de ziekenhuizen volstromen met gevaccineerde covid patiënten? Is er een correcte registratie/onderscheid tussen mensen die, na vaccinatie, met ernstige vaccinschade-klachten het ziekenhuis in moeten of worden die op de covid-19 hoop gegooid?

Niet alleen jij, maar ook diverse vee-artsen hebben beweerd dat het vaccin reeds uitvoerig is getest en goedgekeurd. Maar ik lees in officiële documenten dat het vaccin in een spoedprocedure is toegelaten voor onderzoeksgebruik en dus nog niet is goedgekeurd. Kan je mij uitleggen hoe dat zit?

 

4: Ik lees hier en daar dat fabrikanten van de vaccins niet verantwoordelijk zijn voor de werking en ook niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele nadelige gevolgen, schade en zelfs overlijden door deze vaccins. Klopt dat? Is dat niet een beetje raar? Wie is er dan wel verantwoordelijk?

 

5: Is het waar dat een groep artsen begin maart 2021 onder leiding van professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, bloedstollingsproblemen onder de aandacht hebben gebracht en op de potentiële gevaren hebben gewezen van de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)? De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde COVID-19 niet naar behoren is behandeld?

En is het waar dat zij een dringende oproep hebben gedaan aan de CDC en aan de EMA om te stoppen met deze vaccin experimenten wegens reeds bewezen enorme schade op korte termijn en wegens zorgen voor nog veel grotere schade op langere termijn? Indien dit waar is, waarom heeft het CDC en de EMA deze oproepen genegeerd?

 

6: Ben je ervan op de hoogte dat ook het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) melding maakt van al pakweg 15.000  overlijdens en vele honderdduizenden, vaak ernstige, bijwerkingen als gevolg van de vaccins?

En naar het schijnt is registratie van overlijdens en bijwerkingen aan VAERS vrijwillig en heeft onderzoek uitgewezen dat slechts 1 tot 10 % van de overlijdens en bijwerkingen daadwerkelijk worden gemeld. Dat zou betekenen dat de werkelijke aantallen 10 tot 100 keer hoger liggen. Is dat niet heel erg verontrustend? Heb jij er enig zicht op hoe correct de meldingen van vaccinschade aan het Lareb en aan EurdaVigilance is?

Ben je ervan op de hoogte dat EudraVigilance , vermoedelijk als gevolg van, maar in elk geval kort na, vaccinatie met het Pfizer, Moderna en AstraZeneca vaccin melden dat zij al meer dan 25.000 overlijdens en ruim 2,5 miljoen bijwerkingen, waarvan de helft ernstig binnen hebben gekregen? Wist je dat CommonSenseTV daar eens onderzoek naar gedaan heeft en tot de conclusie is gekomen dat de gemelde bijwerkingen hooguit 20 % van het werkelijke aantal bedraagt? Dat artikel is desgewenst beschikbaar voor jouw informatie.

 

7: Ben je ervan op de hoogte dat de overlijdens door/na de vaccins voornamelijk mensen in de leeftijd tussen 18 en 64 jaar betreft? Daar waar de overlijdens door/met het virus voornamelijk mensen van 70 en ouder, zelfs met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar betreft! Als je je dat realiseert, vind je dan nog dat de vaccins een godsgeschenk zijn? Vind je dan nog dat dat de enige uitweg uit de crisis is? Over welke crisis hebben we het eigenlijk, als je bedenkt dat Jaap van Dissel al vorig jaar mei heeft geconcludeerd dat er geen spraken van een epidemiologische situatie meer is? Kan het zijn dat het vorig jaar maart/april gewoon een heftig griepseizoen is geweest, zoals ons dat al zo vaak is overkomen?

 

8: Is dit vaccin wel een vaccin? Ik lees hier en daar dat het een mRNA of Vector/trans gentherapie is.

Ben je ervan op de hoogte dat nog nooit eerder een mRNA of trans gentherapie succesvol is ontwikkeld en goedgekeurd is voor toepassing op mensen? Wist je dat alle proefdieren waarop mRNA therapieën zijn uitgetest kort daarna zijn overleden?

Is het correct dat de wet voor gebruik van gentherapieën onlangs is gewijzigd. Waar het voorheen verboden was om gentherapiën toe te staan, is dat met de wetswijziging opeens wel toegestaan. Ik kwam namelijk deze wetswijziging van het Europese Parlement tegen:

 

Verordening (EU) 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 betreffende de uitvoering van klinische proeven met en de verstrekking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen voor de behandeling of preventie van coronavirusziekte (COVID-19).

 

En in die wetswijziging staat onder andere dit:

 

…. Gezien de ongekende noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van de COVID-19-pandemie, moet prioriteit worden gegeven aan de bescherming van de volksgezondheid. Daarom moet voor de duur van de COVID-19-pandemie of zolang COVID-19 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid is, een tijdelijke vrijstelling worden verleend van de eisen inzake voorafgaande milieurisicobeoordeling en toestemming krachtens de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG. De vrijstelling moet beperkt blijven tot klinische proeven met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan, voor de behandeling of preventie van COVID-19.

 

Er staat in dat de vrijstelling beperkt moet blijven tot klinische proeven… Maar het lijkt er nu op dat iedereen op de hele wereld onderdeel uit aan het maken is van de klinische proeven. Kan je mij uitleggen hoe dit zit?

 

9: Ben je ervan op de hoogte dat een groep van 160 artsen en wetenschappers uit 30 verschillende landen een urgente waarschuwingsbrief hebben opgesteld? In deze brief waarin zij onder andere de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de veiligheid ernstig betwijfelen, waarschuwen zij tevens voor de juridische gevolgen voor degenen die vaccins toedienen, aangezien de leveranciers van de vaccins immuniteit genieten. Zij hebben een uitvoerige onderbouwing van hun standpunten gepubliceerd. En in  FranceSoir is een rapport gepubliceerd van 57 andere medische wetenschappers die soortgelijke bezorgdheden hebben geuit over de doeltreffendheid en vooral over de veiligheid van de vaccins en die oproepen tot het onmiddellijk staken van de vaccinatiecampagnes. Artsen voor waarheid hebben in Nederland ook ernstige waarschuwingen doen uitgaan. Wat doe jij met dat soort informatie? Neem je dat serieus, laat je het aan je voorbij gaan of verschuil je je achter het OMG?

 

10: Als het waar is dat dit een gentherapie is en bovendien een experiment, overtreden jij, en vele overheden met jou, dan niet alle 10 regels uit de Neurenbergcode?  Overtreed je dan niet de Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949?

 

“De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.”

 

Overtreed je dan niet de UVRM, landelijke en Europese wetgeving op het gebied van zelfbeschikking en onaantastbaarheid van het eigen lichaam?

 

Je zult misschien opwerpen dat het niet verplicht is om geïnjecteerd te worden, maar het niet correct informeren van de deelnemers aan het experiment is op zich al een misdaad en overtreding van de Neurenberg code. Bovendien staat het uitsluiten van sociale activiteiten en het opleggen van reisbeperkingen aan mensen die niet aan het experiment deelnemen gelijk aan het dringend of zelfs dwingend opleggen aan deelname. En dat overtreed alle bovengenoemde wetten.

 

11: Waar is de pandemie hugo? Ik ben in de afgelopen anderhalf jaar in verschillende landen geweest. Ik zie overal op tv en in de kranten dezelfde paniekporno worden verspreid, maar ik zie nergens een pandemie. Ik zie geen volle ziekenhuizen. Ik heb er vele gecontroleerd. Ik heb contact met diverse medici die beamen dat er veel paniek wordt gezaaid maar dat er in werkelijkheid nauwelijks iets vreemds aan de gang is. Op de IC is het altijd dramatisch en vervelend. Daar zijn IC’s voor. Als er geen camera’s bij zijn, gaat het zware werk daar altijd gewoon door.

 

12: Geef maar toe hugo dat er heel wat wordt afgelogen. Daar is ontstellend veel bewijs van en dat is op CommonSenseTV ook al vaak aan de orde gekomen. Mijn vraag is of jij die leugens zelf (mede) verzint of dat je die allemaal krijgt aangereikt (en recent een cursusje hebt gevolgd om de leugens wat geloofwaardiger te verkopen)? Leg dat eens uit!

Er zijn vele burgers die ervan overtuigd zijn dat nu ze het vaccin tot zich hebben genomen, hen niets meer kan overkomen. Dat heb jij ze wijs gemaakt.

De kern probleem lijkt echter hierin te zitten: Er wordt, ook in officiële documenten van de fabrikanten, in tegenstelling tot in de documenten van de overheid, gesteld dat als je gevaccineerd bent, je nog steeds besmet kan raken en nog steeds anderen kan besmetten. Dit hele spuitexperiment is daarom volstrekt onnodig en onnodig risicovol. En dat is dan nog een milde uitdrukking van mijn gedachten hierover.

Je kunt inmiddels niet meer volhouden dat de ingespotenen (vrijwel) niets kan overkomen en dat we nu een pandemie van onbespotenen hebben. Je hebt dat onlangs wel verklaard, maar alles wijst op het tegendeel. Dit jaar is er in alle landen van Europa waar driftig met de spuit aan de gang is gegaan oversterfte. In tegenstelling tot het pandemie jaar 2020 toen er nog geen gifspuiten waren.

Hoeveel mensen mogen er van jou dood hugo, voordat je gaat stoppen met deze spuitterreur? Volgens de WHO zijn er totdat er begonnen is met vaccineren ruim 1,5 miljoen mensen overleden aan het vermeende covid-19. Volgens de WHO zijn er sinds het begin van de vaccins, 1 december 2020 tot nu, ruim 3 miljoen mensen overleden aan het vermeende covid-19. En kom nou niet aan met met je delta + variant, doorbraakinfecties, griep die weer terug is, want je weet best dat dat allemaal onzin is. Denk je ook niet dat we al heel lang op het foute spoor hebben gereden en dat de trein nu volledig naast de rails is beland? 

 

Zo hugo, dat waren de vragen. Ik snap heel goed dat sommige vragen wat vervelend voor je zijn, maar het wordt nu de hoogste tijd om met echte antwoorden op de proppen te komen. Tijd voor echt beleid!

Wat mij betreft gaan we echt in debat. Onze Jasper is vast wel bereid een mooie opname te maken van het gesprek.

 

Begin deze maand heeft Danny een open brief van een ARD redactie medewerker vertaald.

Misschien is het een goed idee om die eens te lezen hugo, als mede voorbereiding op ons debat.

https://commonsensetv.nl/redacteur-ard-ik-kan-niet-langer-zwijgen/

 

Ik zie er alvast naar uit!

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
118 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
118
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x