Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Column Karel Nuks – Over verwarde mensen en het slimme virus

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

OVER VERWARDE MENSEN EN HET SLIMME VIRUS

Enkele weken geleden betitelde de voorzitster van de Tweede Kamer, Arib, mensen die de regeringsstandpunten inzake corona niet wensen na te blaten als verwarde mensen.
Zouden er nog meer verwarde mensen rondlopen behalve de andersdenkende, coronakritische mensen, dacht ik toen? Laten we er wat op een rijtje zetten.

Bestuurlijke incest en arrogantie
Sla de geschiedenisboeken er maar op na, machthebbers slaan de plank, ook in ons land, nogal eens mis.
Dat misslaan begint al bij hun leerstelling dat je elke bestuurder, volksvertegenwoordiger of kandidaat voor een andersoortige politieke post moet halen uit je eigen vijvertje van zich beschikbaar gestelde leden van je politieke partijtje. En ja, het is een prutsvijvertje. Al het politiek-bestuurlijk ‘talent’ wordt immers opgevist uit dat modderpoeltje van slechts hooguit 32.000 kandidaten om alle ruim 12.000 politieke functies te bezetten in ons landje.

Het komt verder niet bij de Haagse kaste op dat hun blik ernstig vertroebeld is door de doctrine van politieke correctheid. Het komt ook niet bij hen op dat een beleidsdossier zou kunnen profiteren van een andere, frisse blik van buiten het ouwe-jongens-krentenbroodcircuit. Sterker nog, zelfs de eigen wetenschappelijke onderzoekskring wordt niet vertrouwd. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum voert objectief, inhoudelijk wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van Den Haag. Het vormt de basis is voor tientallen beleidsdossier die de Tweede Kamer toegezonden krijgt. Politiek en ambtenarij denken dat ze het beter weten dan deze inhoudelijk specialisten. Zij zetten het WODC al ruim 10 jaar onder druk om hun objectieve bevindingen af te vlakken, andere accenten te leggen, onnodig te nuanceren, de ‘juiste’ politiek-correcte kleur en inhoud te geven. Verborgen politieke agenda’s gaan boven juiste, inhoudelijke en objectiveerbare argumenten.

Alleen deze feiten an sich zijn al een onmiskenbaar teken dat er iets mis met de denkprocessen van de bestuurlijke kaste. Sterker nog, met hun halsstarrig vissen in hun eigen modderpoel van partijleden ontkent men dat er daarbuiten een ongekende massa talent aanwezig is dat onbenut blijft. Talent dat bestuurlijk, inhoudelijk, organisatorisch, financieel wellicht met kop en schouders uitsteekt boven het huidige, incestueuze Haagse clubje. Echter, slechts het lidmaatschap van een politieke partij verheft een persoon tot potentieel kandidaat voor een politieke functie. En niet hun kennis, niet hun kunde, niet hun ervaring of hun resultaten uit het verleden uiteraard.
Verwarde mensen die politici daar in Den Haag.

Collectief geheugenverlies
Op elk beleidsgebied kreeg Rutte c.s. zware kritiek gedurende de jaren dat ze aan het bewind waren. Het maakt niet uit welk dossier je pakt. Of het nu gaat over de belastingmaatregelen (o.a. btw-verhogingen, energiebelasting), onderwijs, milieu, de bezuinigingen in de zorg, het privatiseren van publieke diensten, bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, milieu, landbouw, de reorganisatie van de politie, de bezuinigingen op de rechterlijke organisatie, de lijst in eindeloos. Wat al die Haagse political manoeuvres in the dark gemeen hadden was dat er inhoudelijk genadeloos harde en gefundeerde kritiek kwam vanuit brede maatschappelijk kring. Kan iemand één beleidsdossier noemen van de achtereenvolgende regeringen Rutte waar hij de spijker zo op de kop sloeg dat 90 procent of meer van de bevolking daar volledig en zonder voorbehoud achterstond?

Met corona werd dat beeld volkomen omgedraaid. De kleuterende, miskleunende politici met hun rammelde onderbouwing op elk beleidsdossier werden plots getransformeerd tot alziende, onfeilbare en almachtige goden die niet bekritiseerd mochten worden. Harde kritiek en afwijzing veranderden bij toverslag in blinde aanbidding en juichende bijval. Alsof corona als manna uit de hemel neerdaalde en de politieke kaste plots wijsheid, integriteit, transparant handelen, billijkheid, gezond verstand en rede had gebracht. Verwarde mensen lijkt me de juiste term voor hen die deze draai maakten. Of wellicht, iets milder, zo bang gemaakt, gehersenspoeld en geterroriseerd dat er van een heldere rationele afweging geen sprake meer was en men in opperste verwarring die ommezwaai maakte. Hoe dan ook, verwarde mensen.

[the_ad id=”36428″]

Klokkenluiders
Klokkenluiders zijn mensen die zich vanuit hun moreel en ethisch besef gedrongen voelen misstanden aan de kaak stellen. Mensen die de moed hebben op te staan tegen machten en krachten die doofpotten op het overheidsfornuis zetten, corruptie, nepotisme en andere onwettige middelen omarmen als bestuursinstrument.

Op zondag 1 november 2020 luidden de klokken van de kerken extra lang. In tegenstelling tot wat je zou denken, is het geen steun aan de bijna tweehonderdduizend eenzame ouderen die weg zitten te kwijnen in de instellingen met slechts marginaal bezoek. Is het geen steun voor de tienduizenden mensen die hun baan verloren. Geen steun aan de duizenden failliete ondernemers. Geen steun aan de tienduizenden mensen die de stress naar de keel vliegt. Geen steun voor tienduizenden mensen die depressief zijn geworden. Geen steun aan de ongeveer honderdtwintigduizend rouwende nabestaanden van overledenen in de achterliggende acht maanden die op een normale manier afscheid wilden nemen. Terwijl dat, en verbeter me wanneer ik het mis hebt, allemaal toch primair de taak bij uitstek zou horen te zijn van de kerken.

Nee, dat klokgebeier is een steunbetuiging aan de dictatoriale machthebbers die deze menselijk tragedie hebben veroorzaakt, doen voortduren en nog verder verdiepen. Het zou een noodklok horen te zijn in plaats van een steunbetuiging aan de Staat. Maar ja, eigenlijk zou het me niet moeten verbazen. Kerken hebben immers een lange traditie van steun aan dictatoriale machthebbers. De katholieke kerk met name is, om in de terminologie te blijven, niet zonder zonde. Die klokkenluiders bij die kerken? Het kan niet anders, erg verwarde mensen.

Luchtalarm
In Parijs gaat het luchtalarm af om de avondklok in te luiden. Het luchtalarm is een reliek uit de WOII en de Koude Oorlog nota bene. Uit de tijd van nazibombardementen op stedelijke gebieden. Uit de tijd van het Oostblok tegen het ‘Vrije Westen’. Uit de tijd van kernwapens Nederland (en de wereld) uit. Uit de tijd van het IJzeren Gordijn. Het luchtalarm was toen bedoeld om de bevolking te waarschuwen dat de Sovjet-Russische nucleaire bommenwerpers de grens van Oost- en West-Duitsland naderden met het doel de hoofdsteden van het toenmalige nog Vrije Westen aan te vallen. Daar was het voor bedoeld.

Hoe verward moet je als politiek zijn om een dergelijk middel in te zetten voor een avondklok om het ‘gevaar’ van corona te aan te kondigen na het ingaan van de avondklok en mensen hun schuilplaats, lees, hun huizen in te jagen? Zeer, zeer ernstig, diep verward is uiteraard het antwoord.

Het razendslimme coronavirus
Ja ja, corona is niet het domste jongetje in de klas. Even op een rijtje. Het kan klokkijken. Tot voor kort mocht de horeca tot tien uur open. Daarvoor geen probleem maar na tien uur? Oei-oei-oei!
Het virus heeft identifactievermogens. Het kan bepalen of het te maken heeft met een profsporter of een amateur. Profsport gaat immers door en enkel mindere goden mogen besmet worden. Politici en politie behoren ook tot the untouchables.

Het virus draagt een meetlat mee zodat het kan bepalen of iemand op 1,4 of 1,6 meter staat. Bovendien heeft het gps zodat het weet of het in land X of Y is waar de social distancing andere waarden heeft en past zich daar onmiddellijk op aan. Het virus kan met een computer omgaan en de maatregelen per land interpreteren. Zegt de gps dat het in een ander land is gearriveerd, googelt het de laatste maatregelen en past zich daaraan aan.

Voor letterlijk elke sociale context dicteren al die verwarde regeringen allerlei verschillende aantallen toegelaten mensen. Het virus is in staat per land die specifieke sociale context te herkennen en weet het maximum toegelaten personen voor die situatie in dat specifieke land. Wordt dat maximum overschreden, gaat het volledig los! Verder heeft het eigenschappen ontwikkeld waardoor het zelfs met windkracht 4 in de buitenlucht tegen de wind in een ander kan besmetten. Ook wordt het bij lock downs en mondluierplicht extra agressief en zorgt voor gemiddeld net zoveel of zelfs méér besmettingen. Geen tienduizenden slachtoffers uiteraard, op een enkel ongelukje na, want het weet dat het die moeite niet meer hoeft te doen om zijn heerschappij in stand te houden.

Het corona-virus heeft ook medisch-diagnostische vaardigheden. Wanneer iemand kanker heeft of een hartkwaal wordt de terminale fase direct overgenomen door het virus zodat deze arme mensen gelukkig niet sterven aan hun hartkwaal of botkanker. Hoe moet je anders de onverklaarbare dip in sterfgevallen aan kanker en hart- en vaatziekten verklaren, nietwaar? Het corona-virus is ook een bonafide afweer tegen de griep! Hoe verklaar je anders dat we in 2020 slechts een kwart van de griepdoden hebben vergeleken met het een na mildste griepseizoen de laatste twintig jaar. Wouw!

Tenslotte is Hugo van mening dat wanneer je je niet laat inenten je nog steeds een bedreiging vormt. Dat is raar want juist de vaccinatie maakt dat je, naar zeggen, onkwetsbaar wordt voor het virus. Hugo echter, denkt dat dat virus zo slim is dat het in het geval van Covid-19 niet zo is!! Wie gelooft dat het virus dit allemaal kan, kan niet anders dan erg verward zijn.

[the_ad id=”29738″]

Aan een mensenleven kun je geen prijskaartje hangen
Dit credo werd gehanteerd door iedereen die luidkeels iedereen in het verdomhoekje wilde schoppen die wees op de desastreuze gevolgen van de maatregelen op onze economie.
In een reactie op een forum schreef ik dat al die roeptoeters behoorlijk schijnheilig waren. Immers, elke verhoging van de premie voor de ziektekostenverzekering leidt tot woedende protesten, zelfs wanneer het maar enkele Euro’s betreft. En wanneer de regering op Prinsjesdag 2019 een verdubbeling zou aankondigen om met name het leven van 80-plussers met een jaar te verlengen, zou Nederland zo ongeveer ontploffen.

De economische schade van de coronahoax is enorm. Het CBS ziet een daling van 8,5% van het bruto binnenlands product in het derde kwartaal 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. Let wel, de daling tijdens de crises van 2008 en 2012 lag bij beide rond de twee procent! Het is nu al overduidelijk dat iedereen in Nederland jarenlang gebukt zal gaan onder lastenverzwaringen die vele honderden, zo niet duizenden euro’s per jaar zullen bedragen. Een van die lastenverzwaringen zal de verhoogde premie voor de ziektekostenverzekering zijn. En wat schets mijn starre verbazing? In een poll was 80% van de bevolking tegen en de reacties zijn niet mis. Het kan niet anders dan het overgrote deel van die 80% bestaat uit dezelfde roeptoeters die de slogan aanhingen van aan een mensenleven kun je geen prijskaartje hangen. Conclusie? Erg verwarde mensen.

Wappies versus nappies
Andersdenkende, kritische mensen hebben het denigrerende etiket wappie opgeplakt gekregen. Het zijn, naar men zegt, warrige mensen die overal complotten zien. Toch is dat een beetje bizar. Wanneer je kijkt naar wat regeringen in de eeuwen aan complotten op hun geweten hebben, is dat niet mis. Van Watergate tot de Irak-oorlog op zoek naar niet bestaande weapons of mass destruction. Van de toeslagenaffaire in ons land tot de Wannsee-conferentie waar besloten werd tot de massavernietiging van de Joden. Van het wegmoffelen van het bewijs voor de genocide in Srebrenica tot de onthullingen van Manning, Assange en Snowdon. De lijst is letterlijk eindeloos. Zowel in het buitenland als in ons landje.

En toch, complotdenkers zijn niet goed bij hun hoofd. Althans, volgens niet-wappies. Echter, geloven dat regeringen alleen het goede voorhebben met hun onderdanen is van een ongelofelijke, bijna criminele naïviteit. Ik zou deze mensen in de toekomst dan ook willen labelen als ‘nappies’. Ze zijn geestelijk namelijk nooit uit de luiers gekomen. Nappies zijn heel erg verwarde mensen.

Ik wens u wijsheid,
Karel Nuks

Meer van Karel Nuks:

Column Karel Nuks – OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN CENSUUR

Corona in zes citaten van Churchill

ZES-LUIK – “ONZE FALENDE DEMOCRATIE” (Een zeer interessante kijk op ons falende systeem)

Deel I: Onze falende democratie – OVER HET ZWAKTEBOD EN ARMOE TROEF

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
3 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
3
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x