Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Column – Collateral Damage

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Collateral damage

Angst is goed! Angst hebben we nodig. We hebben angst nodig om te kunnen overleven. Angst wordt ons grotendeels aangeleerd en we slaan dat op in ons geheugen. Zonder angst zouden we een krokodil kunnen gaan aaien of zonder uit te kijken de weg oversteken.

Maar als angst het hele leven gaat beheersen dan gaat het fout met ons. Dan hebben we eigenlijk geen eigen leven meer.
Machtsbeluste manipulatoren en dictators weten maar al te goed hoe ze u kunnen bespelen met angst:
Creëer een gevaar en blijf herhalen hoe bedreigend het is.
Als u bang genoeg gemaakt bent, dan accepteert u alles wat u door het regime als ‘oplossing’ wordt aangedragen voor hetgeen u zo bang bent.

De transporteurs van angst zijn de media. Dictators en manipulators willen altijd de controle hebben over de media om hun strategische boodschappen te verspreiden.
Hele leugens en halve waarheden krijgen we dagelijks voorgeschoteld. Een goede vriend van mij zegt al jaren dat het enige waar je echt van op aan kunt dat het waar is in de krant, dat is de datum in de rechterbovenhoek.

Hoe een krant de kop formuleert, bepaalt in belangrijke mate hoe uw mening gevormd wordt.

In mijn vorige column schreef ik over een krantenbericht dat kopte:
https://commonsensetv.nl/rivm-media-bedrog/

“60 % toename van het aantal ziekenhuisopnames”
Op zich was dat juist. Maar diezelfde kop had evengoed kunnen luiden:
“Toename van het aantal besmettingen, maar slechts 2% van het aantal ziekenhuisbedden bezet door corona patiënten”
Ook dat was juist geweest. Of wat als er alleen dit had gestaan:
“Nauwelijks ziekenhuisbedden bezet door corona patiënten”
Ten derde male een correcte krantenkop.
Maar u begrijpt natuurlijk het verschil in impact van deze 3 verschillende krantenkoppen die allemaal over hetzelfde ‘nieuws’ berichten.
Zijn er dan geen echte journalisten meer? Jawel, die zijn er hier en daar wel, maar de directie eindredactie bepalen de inhoud, opmaak en de kop van de artikelen. En met spectaculaire koppen verkopen ze meer kranten dan met objectief betrouwbare informatie.
Hier is een podcast over de media van Vincent Evers en Maurice de Hond.
In minuut 24.38 komt Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant erbij. Luister maar eens wat die te zeggen heeft (totaal 47 minuten):

Maar het is allemaal nog veel erger:
Niet alleen influencers worden door de overheid betaald om via sociale media het woord van de overheid te verkondigen. Ook de nieuwsdiensten en opinieprogramma’s van radio en tv en de kranten worden betaald. Jawel, zelfs Talpa ontvangt geld van de overheid om het woord van de overheid te verspreiden en geen tegengeluid te laten horen.

Maar weet u wat nou het ergste is: Het wordt betaald met overheidsgeld.
Althans, er wordt gesproken over overheidsgeld. Maar dat is natuurlijk geen overheidsgeld. Dat is het geld van u en mij dames en heren. En als er geld van u en mij wordt gebruikt voor propaganda, dan wil ik wel weten dat het propaganda is. Maak maar een postbus 51 spotje maar ga niet de talkshows en de kranten met ons geld betalen om het verhaal van de overheid te verkopen.

Een van de meest bespottelijke influencers op YouTube is Harry Hol. Op een belerend toontje weet die de meest ridicule onzin uit te kramen. Vele mensen die reageren prikken door zijn onzin heen, maar toch zijn er ook nog veel mensen die hem geloven. Een mooi voorbeeld is het gesprek dat Peter Grootswagers heeft gevoerd met het informatienummer van de Rijksoverheid inzake corona.
CommonSenseTV heeft hierover ook bericht. Dit was groot en belangrijk nieuws want Peter heeft in zijn telefoongesprek de RIVM/Rijksoverheid medewerker zeer belangrijke, corona terreur ontkrachtende mededelingen weten te ontfutselen. Maar Harry heeft ‘bewezen’ dat het een nep gesprek is.

Kijk, luister en oordeel zelf maar, in dit artikel van Danny van CommonSenseTV vindt u de video van Peter en zijn 2e video als bewijs van echtheid:

RIVM geeft toe: Er is niets aan de hand en corona is geen bedreiging

De video van Harry Hol:

 

Zonder argumentatie, onderzoek en al helemaal zonder enig bewijs probeert hij het werk van anderen onderuit te halen. Of hij voor zijn werk betaald wordt, daar heb ik geen aanwijzing of bewijs voor. Maar hoe ziek zou je moeten zijn als je vrijwillig en onbezoldigd zulke onzin uitkraamt op je YT kanaal.

Terrorisme
Ik durf de overheid van Nederland en van vele andere landen in de wereld van terrorisme te beschuldigen. Terrorisme (van het Latijnse terror, dat paniek betekent) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek doel. En dat is precies wat ze nu doen.
Of vind u dat er nog een wettige grond is voor de terreur van de overheid? Nou, ik niet!

De overheid zegt dat ze wel weet wat goed voor u en mij is. Maar wat wordt er nou eigenlijk beschermd?
En wat zijn de gevolgen daarvan?
En ik bedoel niet dat we mensenlevens en gezondheid moeten gaan afwegen een tegen economie en geldelijk gewin.
Want zo is het namelijk helemaal niet!
Zieke zwakke oude mensen gaan dood. Is het niet morgen dan volgende week of volgende maand of volgend jaar. Zo is het leven.
Doelbewust het leven en welzijn van gezonde mensen en bedrijven kapot maken, zo is het leven niet! Dat is misdaad!

Je kunt je als burger en als overheid afvragen: wat is nou belangrijk in het leven? Wat is belangrijk voor het welzijn van individuen en de samenleving? En welke risico’s accepteren we wel en niet? We accepteren het risico van overlijden in het verkeer. Gelukkig is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland niet zo hoog. Maar het risico is er wel (zo’n 13 a 14 per week) en we blijven daar niet voor thuis. Wist u dat er per week gemiddeld meer dan 90 mensen komen te overlijden door een accidentele val? Gewoon gevallen, met de fiets of van de trap!! Dat is een stuk meer dan de wekelijkse corona doden van de afgelopen 5 maanden!

Veruit de meeste mensen die overlijden, overlijden door ziektes
De dood hoort bij het leven. Gemiddeld gaan er per week de laatste jaren ongeveer 2.900 mensen in Nederland dood (vroeger lag dit getal lager maar dat komt uitsluitend omdat de bevolking toen kleiner was). In de winter is dat vaak wat meer dan 2.900 per week en in de zomer kan het getal ook hoger liggen als er een periode van hoge temperaturen is. Maar gemiddeld komen we rond de 2.900 uit.
De grootste doodsoorzaken in Nederland zijn hart- en vaatziektes en kanker (nieuwvormingen noemen ze dat tegenwoordig, klinkt wat minder eng zeker?). Af en toe slaat de griep ook flink toe. Dit jaar niet, de griep (het influenza virus) heeft blijkbaar vakantie genomen met de komst van het corona virus.
De symptomen van een influenza infectie en een corona infectie ontlopen elkaar niet zo veel. De IFR ook niet. Waarom is dan toch opeens alles anders en moet alles kapot gemaakt worden voor een ‘ander soort’ griep?
Proportioneel, dat is een woord dat heden ten dage veel wordt gebruikt als het gaat om de genomen maatregelen maar de betekenis van dat woord schijnt maar bij weinig mensen door te dringen.

Maar goed, hier heb ik de feiten voor u in tabellen gegoten. Meten is tenslotte weten:

Overlijdens:

 

Uit deze tabellen kunnen we lezen dat er in de eerste 2 kwartalen van 2020 sprake was van een lichte oversterfte ten opzichte van het gemiddelde. Ongeveer 400 per week meer dan ‘normaal’.

Overigens, ‘normaal’ bestaat niet. ‘Normaal’ wordt meestal verward met ‘gemiddeld’. En ‘gemiddeld’ is een begrip dat alleen gebruikt kan worden in combinatie met de standaard deviatie of met de uiterste meetwaarden om een indruk te krijgen van de samenstelling van het gemiddelde. Bijvoorbeeld 48 en 52 geven een gemiddelde van 50, maar 0 en 100 geven ook een gemiddelde van 50. En deze 2 gemiddelden met dezelfde uitkomst zijn natuurlijk totaal niet vergelijkbaar. Dit ter info.

Zoals reeds vermeld ligt het sterftecijfer meestal in het 1e en 4e kwartaal hoger. Kijk maar eens naar het cijfer van 1e kwartaal 2018 en 2019. Daarmee vergeleken is het 1e kwartaal cijfer van 2020 helemaal niet afwijkend. Het 2e kwartaalcijfer 2020 is wel hoger dan de voorgaande jaren, maar kijk dan ook eens naar de weekcijfers van het 3e kwartaal 2020. Behalve in week 33 (hittegolf) liggen die vrijwel allemaal ruim onder het gemiddelde van 2.900. Door deze ondersterfte is de bult van het 2e kwartaal al weer bijna gladgestreken. Voortschrijdend inzicht zou er toe moeten hebben geleid dat al deze paniek niet nodig was en dat we afstevenen op een jaar met een niet afwijkend sterftecijfer.

In deze tabel heb ik de sterfte oorzaken als absoluut getal en als percentage weergegeven:

Hieruit valt op te maken dat in 2020 het aantal overlijdens door kanker, hart- en vaatziektes en ook psychische aandoeningen en ademhalingsziektes aanzienlijk lager ligt dan het gemiddelde van de periodes daarvoor. Dat ondersteund het wilde gerucht dat er met de werkelijke doodsoorzaak nogal eens wat gesjoemeld is.
Aangezien in 2020 de tabel ‘overig’ een forse stijging laat zien, mogen we concluderen dat de covid-19 overlijdens hier zijn ondergebracht.

In maart wisten we niet wat er op ons af aan het komen was, maar op basis van deze cijfers en het inzicht dat we in de loop der tijd hadden kunnen krijgen, valt het ‘slopen’ van de hele samenleving niet te rechtvaardigen.

De ziekenhuizen dan:
Zelfs al zou er nu een forse toename komen van het aantal patiënten dat opgenomen moet worden, dan zijn er forse verschillen met de golf aan patiënten van maart/april. De behandelmethodes zijn nu meer bekend dan in maart en de ziekenhuis-verblijftijd is aanzienlijk korter. Momenteel is ongeveer 3% van de beddencapaciteit in beslag genomen door covid-19 patiënten. Waarbij het overigens nog maar de vraag is of iedereen correct gediagnosticeerd is, want ook voor echte patiënten wordt tegenwoordig alleen nog maar de PCR test gebruikt.

(Over de PCR test heb ik al uitvoerig geschreven in mijn vorige column: https://commonsensetv.nl/rivm-media-bedrog/
En zo ongeveer alle wetenschappers en experts zijn het erover eens dat de PCR test oneigenlijk gebruikt wordt.
Kijk maar eens wat Kary Mullis, de uitvinder van de PCR test, er zelf over te zeggen heeft:

(In deze video wordt het testen met zijn uitvinding van het HIV virus besproken. Kary Mullis is helaas kort voor de corona uitbraak overleden, dus over de corona test nonsense kan hij zich helaas niet meer uitlaten)

Als ziekenhuis capaciteit werkelijk een dreiging zou zijn dan zou de regering hierop prima kunnen anticiperen door noodhospitalen paraat te hebben of een contract te sluiten met onze Oosterburen, die helemaal geen last hebben van ondercapaciteit in de gezondheidszorg.
Dus ook dat kan geen reden zijn om de hele samenleving naar de vaantjes te helpen.

Besmettingen:
Over het aantal ‘besmettingen’ wil ik het eigenlijk gewoon liever niet meer hebben. Daar is al zoveel over gezegd en geschreven. Maar aangezien er nog hordes mensen zijn die in de rij gaan staan en zich een wattenstaaf in het hoofd laten douwen om vervolgens een volstrekt onnauwkeurige uitslag af te wachten, is het blijkbaar nodig de boodschap te blijven herhalen.

De PCR test kan niet diagnosticeren en uit een onderzoek van medici en wetenschappers uit Duitsland is gebleken dat als je dat toch doet, de PCR test rond de 95% fout positieve uitslagen geeft.

edereen kent denk ik al het verhaal van de president van Tanzania, die een PCR test heeft gebruikt om een geit en een papaya (I kid you not!) te testen. En de uitslag van beiden was……. positief getest!
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania-idUSKBN22F0KF

Maar het kan zelfs nog gekker. Een Waalse dokter heeft ongebruikte PCR tests laten analyseren (1 minuut):

Dus ook de ‘PCR besmettingen’ onzin mag geen reden zijn om de hele samenleving naar de kloten te helpen.

Lammeren of lemmingen?
Maar goed, we kunnen onderzoeken en bewijzen wat we willen, we kunnen demonstreren tot we een ons wegen (of allemaal weg gemept of opgesloten worden), we kunnen interviews houden met medici, juridisch experts, staatsrechtdeskundige experts, virologen, bacteriologen, we kunnen petities aanbieden, rechtszaken aanspannen. Het helpt ons waarschijnlijk niets zolang het overgrote deel van de mensen zich braafjes naar de slachtbank laat leiden. De spoedwet komt er van de week gewoon door en de volgende volledige lockdown zit eraan te komen. Dat is wel overduidelijk af te lezen aan de krantenkoppen van de afgelopen weken. En mensen, dat zijn geen bezorgde specialisten die door bezorgde journalisten worden geïnterviewd en waarschuwen voor een nieuwe lockdown. Dit is allemaal door het regime georchestreerd. Elke dag hier en daar een berichtje, een kopje met dat de nieuwe lockdown er misschien wel gaat komen als het volk zich zo blijft gedragen. Ja hoor….
Over het nut van een lockdown had ik al eens een column geschreven:

Het grote voordeel van een lockdown

Oh ja, de muilkorf:
Nog even iets over de mondkapjes ellende. Ik kan geen enkel wetenschappelijk bewijs vinden dat mondkapjes enige bescherming bieden tegen het sars-cov-2 virus. Ik kan daar ook geen enkel praktisch bewijs voor vinden. Ik vind wel heel veel bewijs dat het schadelijk is voor de gezondheid. Zowel geestelijk als lichamelijk. Ik ben in een land waar mondkapjes overal en altijd verplicht zijn en dat al 7 maanden lang. Iedereen (behalve ik) loopt hier rond met mondkap, soms 2 over elkaar, vaak nog een spatkap op en sommige mensen hebben zichzelf zo ongeveer als ruimtevaarders uitgedost. Als mondkapjes iets zouden helpen dan zou Peru niet het meest geïnfecteerde land van de hele wereld zijn geweest.

Wat vindt het RIVM er eigenlijk zelf van (0,5 minuut):

Of kijk hier eens naar, vader en zoon doen experimenten. Vermakelijk en bijzonder informatief (16 minuten):

Kappen dus, met die onzinnige kappen!!!

Solidariteit en gehoorzaamheid:
Ik heb uit eigen ervaring kunnen ondervinden dat de mensen die het overheidsbeleid accorderen en verdedigen, de mensen zijn die zelf niet (zo erg) geraakt worden door de maatregelen die het regime uitvaardigt. Voornamelijk mensen die werken in overheidsdienst, semi-overheidsdienst, bij gesubsidieerde instellingen en bij bedrijfstakken die niet geraakt worden en/of zelfs voordeel uit de maatregelen weten te behalen.

Maar je zult maar een baan of een bedrijf hebben (of hebben gehad, want reeds failliet) in de horeca, de evenementenbranche, de reisbranche, de luchtvaart, retailwinkel, de cultuursector en ga zo maar door. (En en-passant wordt ook het leven en het werk van de boeren nog even om zeep geholpen)

Ik vroeg een paar van mijn (ex)vrienden die zo graag ‘solidair’ willen zijn (maar behoren tot de eerstgenoemde groep) of ze ook bereid zouden zijn om 20% van hun salaris in te leveren om daarmee de zwaar gedupeerden te ondersteunen. Daar was uiteraard minder animo voor. En dat “niet geraakt worden door de maatregelen”, dat is nu zo, dat blijft niet zo. En dat geldt ook voor bedrijven die nu nog overeind blijven wegens ondersteunende regelingen en belastinguitstel. Al dat geld dat het regime hier aan uitgeeft wordt extra geleend terwijl de overheidsinkomsten fors onder druk staan. Linksom of rechtsom gaan wij dat met zijn allen weer moeten terugbetalen. Maar dat realiseren slapers en dromers zich niet.

Dit virus is er en het gaat niet meer weg. Ook niet na een heleboel schimmige vaccin deals. Daar zullen we gewoon mee moeten leven zoals we met vele andere gevaren en ziektes ook leven.

Het regime zou zich wel kunnen gaan concentreren op gevaren waar ze wel daadwerkelijk een positieve invloed op kunnen uitoefenen. Longkanker is één van de grootste doodsoorzaken. Daar zou de regering iets aan kunnen doen (sorry mijn beste Rypke en Sven, ik weet dat jullie graag de vredespijp roken). Pesticiden die hier, wegens kankerverwekkend, verboden zijn worden nog wel hier geproduceerd en geëxporteerd naar andere landen waar de regelgeving minder streng is. En aangezien wij de groentes, het fruit en de noten uit die landen weer terug importeren, krijgen wij onze ‘verboden’ pesticiden gewoon weer terug op ons bord…..

Collateral damage…
…is de schade die aangericht wordt als bijgevolg van het oplossen van een probleem dat vele malen groter, gevaarlijker, belangrijker is dan de nevenschade.
Maar de regimes zijn nu al 7 maanden bezig met het niet-oplossen van een niet-oplosbaar probleem door honderden andere problemen te creëren.
“Het middel is erger dan de kwaal”, hoor ik weleens zeggen. Maar wat een understatement is dat!!

Was de samenleving voorheen perfect? Nee! Maar gaat het nu beter? Zeker Nee!! Gaat het beter worden? Zeer zeker Nee!
Voor de uitdrukking “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” is het al te laat.

We gaan in volle vaart door op een doodlopende weg met aan het einde van de weg een betonnen muur.

Marcel van Tol


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
1
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x