Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

BUILD BACK BETTER?!?! – Deel 2 Drugsbeleid

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

INLEIDING

Binnen een jaar heeft het regime alles wat met burgerlijke vrijheden te maken heeft vertrapt, gereduceerd tot een vage droom uit een ver verleden. Nappiedragende sekteleden van de Heilige Coronakerk hebben gentherapie ondergaan en doen mee aan een experiment waarvan niemand de gevolgen kan voorspellen. Intussen werpt het regime het plebs wat brokjes toe om hun ‘goede’ kant te laten zien. In dat opzicht verschillen ze niets van echtgenootmeppende kerels, kindermisbruikers of de eerste beste bankrovers. De gijzelaars, lees de meerderheid van de bevolking, zien elke marginale vermindering van de druk op de sociale context of economie als een gebaar van goede wil. Maar dat is het uiteraard niet. Het doel daarvan is hen nog meer te binden aan hun eigen onderdrukker. Hoe dat proces precies werkt, zie de uitleg in het artikel STOF TER OVERDENKING – Deel 4: Het Stockholmsyndroom.

Ondanks de stellige belofte dat er geen economische crisis zou komen, hebben leden van het regime zitting genomen in het World Economic Forum. Gut, waarom zou er zo’n forum moeten komen, vraag ik me af. Er zou geen crisis komen, dus wat valt er te repareren? Maar blijkbaar is het allemaal stuk en gaat de ‘elite’ of wat daarvoor door moet gaan, de wereld opnieuw opbouwen onder het motto ‘Build Back Better’.

Maar laten we er geen doekjes om winden, de wereld zoals we die nu kennen, is het resultaat van jarenlang wanbeleid van het collectief politiek gepeupel. Immers, hun Persoonlijk Ingrijpen in kwestie zus en zo zal alles beter maken. Althans, dat is de rode lijn van de verkiezingsbeloften bij elke verkiezing.

Nu claimen dezelfde figuren dat ze het beter gaan doen. En op grond waarvan moeten we daar dan vertrouwen in hebben? Resultaten uit het verleden? Ik zie geen enkele fundamentele verschuiving in de wijze van functioneren van het bestuurlijk politiek-ambtelijk apparaat dat daartoe aanleiding zou moeten geven. Dus laten we eens kijken hoe dat ‘bouwen’ vorm en gestalte krijgt, welk resultaat het oplevert.

In Build Back Better?!?! – Deel 1 besprak ik de diepdroevige resultaten van voorgaande regimes op het gebied van infrastructuur. In dit deel kijken we wat ze er van bakken op het gebied van drugsbeleid.

DEEL 2 – DRUGSBELEID

Het regime is, naar hun eigen zeggen, uiterst bezorgd over onze gezondheid. Uiteraard is dat een LEUGEN in hoofdletters gezien hun jarenlange bezuinigingen op de zorg en de ‘afgeschaalde zorg’ waar we nu, tegen volle betaling van onze premie ziektekostenverzekering, van mogen genieten.

Als gebruikelijk kijken achtereenvolgende regimes niet verder dan hun neus lang is als het gaat over drugs. Overal in Nederland kun je binnen een uur onverschillig welke drug scoren.

Alcohol, legaal maar schadelijker dan menig harddrug.

Hierboven: Alcohol, volkomen legaal maar schadelijker dan de meeste harddrugs.

Bij het woord drugs echter denken de meeste mensen aan cocaïne, ecstasy (MDMA), heroïne, wiet, crack, speed, enzovoort. Maar kijk je op de site van de Jellinek-kliniek staan alcohol en tabak als eerste genoemd. Die twee zijn volkomen legaal en niemand zal ontkennen dat het gebruik van deze twee géén gezondheidseffecten heeft. Een uurtje snuffelen op die site er gaat een wereld voor je open. Slaap- en kalmeringsmiddelen bijvoorbeeld vallen ook onder drugs. Deze worden steeds meer en meer voorgeschreven tot groot genoegen van Big Pharma.

Op de site van de Jellink kliniek wordt een verbazingwekkend aantal drugs genoemd. De rode lijn is simpel. Ze zijn allemaal verboden op twee na: alcohol en tabak. En eentje bungelt er tussenin, cannabis.

Coffeeshops

In 1976 wordt de Opiumwet gewijzigd. Vanaf dat moment wordt onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs. Met deze wetswijziging trachtte men de aanpak van harddrugs en cannabis van elkaar te scheiden. Eind jaren tachtig blijkt dat de verkoop van softdrugs voornamelijk in zogenoemde coffeeshops plaatsvindt.

Hierboven: Veel coffeeshops zijn verenigd in het VOC; Verbond Opheffing Cannabisverbod. De leden zijn gewone ondernemers die van de sfeer van illegaliteit afwillen.

Dan komt er, hoe oer-Hollands, officieel (!) gedoogbeleid. In 1991 voert het Openbaar Ministerie (OM) het AHOJG-beleid in. Die letterbrij staat voor: geen Affichering (reclame), geen Harddrugs, geen Overlast, geen Jeugdigen, geen Grote hoeveelheden. Blijkbaar zijn coffeeshops effectief in het jongeren afschermen van harddrugs want na verloop van tijd wordt er gelegaliseerd. De grote architect daarvan was Van Agt (CDA). De bijbehorende wetgeving was zo krom als een rechte banaan. Coffeeshophouders mochten wel wiet verkopen maar het niet aan de achterdeur inkopen. Ook het kweken van wiet bleef verboden. Hoe je dit aan mekaar kan rijmen, geen idee. Maar daar ben niet verward genoeg voor, denk ik. Zo niet het CDA. Het CDA dichtte coffeeshophouders kwaliteiten toe als waren ze de Here zelve. Ook de Here schiep immers uit het niets. Weliswaar hemel en aarde maar dat is slechts een gradueel verschil.

De coffeeshopexploitant mag slechts 500 gram handelswaar in de shop hebben. Meer is een misdrijf. Meer dan 500 gram per dag verkopen à 5 gram per klant is prima. De exploitant moet dan wel meerdere keren per dag illegaal (!) inkopen. Daar moet hij een logistieke keten voor hebben met mensen die in principe crimineel zijn. Want kweken mag niet. Onthoud deze even… Bovendien geeft die achterdeuraankoop overlast. Overlast die de uitbater moet voorkomen. En tja, dan ligt ook straathandel voor de hand (= overlast en illegaal). Nog gekker is dat die 500 gram niet legaal is. Daar is officieel gedoogbeleid  voor!

Om dat inkoopgedoe en overlast te voorkomen, kochten diverse coffeeshopuitbaters groter in en bewaarden het elders. Het OM vervolgde daarop een aantal van hen en stootte diverse malen de neus toen ze bij de rechter kwamen onder andere in Almelo. Het OM ging meerdere malen in hoger beroep bij het gerechtshof maar ving bot in Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden en Den Bosch. Kort gezegd, zolang er niet meer dan 500 gram in de zaak is, is er eigenlijk niet echt een probleem. Exit OM.

Mislukt beleid coffeeshops

Tussen de regels door lees je in rapporten over het gevoerde coffeeshopbeleid een constante groei van de markt voor soft- en harddrugs. En de daarbij behorende halfslachtige maatregelen van de Staat DDR Nederlanden om die groei te remmen. Zo’n beetje als Hansje Brinker met zijn vingertje in de dijk probeert te voorkomen dat de dijk gaat doorbreken terwijl links en rechts al een enorme dijkdoorbraak is. Een samenvatting.

Zo kwam de wet Damocles in 1999. Nu kon een burgmeester zich rechtstreeks bemoeien met wat er in coffeeshops gebeurde. Zelfs met de legale (!) verkoop van wiet. In 2000 worden de AHOJG-criteria verder aangescherpt maar tegelijk mogen burgemeesters op eigen houtje met politie en justitie gaan bepalen hoeveel voorraad een coffeeshop in huis heeft. Het wordt er niet duidelijker op.

In 2003 wordt de wet BIBOB ingevoerd. Die gaat over een integriteitsbeoordeling van bedrijven bij een vergunningsaanvraag. Coffeeshophouders worden zo van ‘contacten met criminele organisaties’ afgehouden. Pardon? Kweek van wiet is verboden, inkopen aan de achterdeur is verboden maar we staan wel coffeeshops toe?!?! Hoe gaat die ondernemer die contacten vermijden? Begrijpe wie begrijpen kan. En dan nog de gotspe van een overheid die integriteitsbeoordelingen gaat uitvoeren. Hoe schijnheilig kun je zijn? In bestuurskringen tiert corruptie en nepotisme weliger dan de wiet in menig wietkwekerij!

In 2011 informeert Opstelten, lid van het eerste regime Rutte, de Kamer: ‘De handel in drugs is vergroot, geprofessionaliseerd en vercommercialiseerd’. Over open deuren gesproken. Die conclusie trekt iedereen die zich een paar uur inleest. Maar de urgentie die daar vanuit gaat, voorkomt verder bestuurlijk aankleuteren niet uiteraard.

Er volgt het Beslotenclub- en Ingezetenencriterium. Je mot lid worden van de shop en in de plaats zelf wonen. Ach gut, zou dat de straathandel nu echt tegenhouden? In tegendeel zelfs; het B&I-criterium is een doodgeboren kindje uiteraard. Want als snel wordt de keutel ingetrokken op het beslotenclub-verhaal. De coffeeshophouder wordt verplicht paspoort of ID-card te checken voor verkoop. Buiten staan de lui van elders te wachten om de legaal binnen gekochte wiet over te nemen…

Dan komt het afstandscriterium. Dat moet coffeeshops uit de buurt houden van scholen en dergelijke. Tja, dat werkt natuurlijk.

In 2015 verschijnt het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ met als ondertitel Op weg naar de cannabiswet. Daarin worden scenario’s uitgewerkt over cannabis; vrijgeven, niet vrijgeven, de voor- en nadelen van beide scenario’s. Inmiddels is het 2021 en het vierde regime Rutte is nog steeds niet zover dat ze een zinvolle beslissing hebben genomen.

Volgens het CBS bedroeg de omzet van productie van nederwiet in 2018 zo’n 4,8 miljard. Dat was 3,2 miljard meer dan geschat… En, geloof het of niet, wegens die illegale omzet moet Nederland extra afdragen aan Brussel omdat onze economie groter was dan becijferd. Logisch, toch?

De hele War on Drugs is een fabeltje

Volgens het rapport Count the Costs uit 2011 van voormalig president van Brazilië Fernando Henrique Cardoso, zijn de kosten van de bestrijding van drugs groter dan het behaalde voordeel van die bestrijding. Topstukken in de criminaliteitsbestrijding doen stevige uitspraken over de War on Drugs. Een paar quotes:

‘Ons onderzoek toonde aan dat de zogenaamde War on Drugs de nationale veiligheid ondermijnt. Hele gemeenschappen worden verwoest door een epidemie van drugsmisbruik en misdaad. Verslaafden worden gemarginaliseerd en gestigmatiseerd en gewone, gezagsgetrouwe burger gecriminaliseerd omdat ze een niet gelegaliseerde drug gebruiken’. – Nigel Inkster, onderdirecteur MI6

‘Drooglegging creëert geweld want het drijft de drugsmarkt ondergronds. Dit betekent dat kopers en verkopers hun geschillen alleen met geweld kunnen oplossen en niet via de geëigende weg van de rechtspraak. Geweld was ook de norm in de alcoholindustrie tijdens de Drooglegging (VS 1920-1933). Daarvoor en daarna niet. Geweld is het resultaat van politiek beleid dat een zwarte markt stimuleert. Niet van het product of de activiteit zelf’. – Jeffrey Miron, hoogleraard Economie Harvard.

Vorig jaar werd 225 ton chemisch afval gedumpt alleen al in Brabant. Dit bedreigt het grondwater en de drinkwatervoorziening.

Hierboven: In 2020 werd in Brabant alleen al zo’n 225 ton zwaar chemisch afval gestort door xtc-labs. Het afval vormt via de vervuiling van ons drinkwater een directe bedreiging voor de volksgezondheid.

Het rapport somt de effecten op: meer dan 100 miljard per jaar voor de bestrijding zonder meetbaar resultaat, het drugsmilieu parasiteert op de zwakste gemeenschappen, ondermijnt veiligheid en wakkert conflicten aan, heeft enorme milieueffecten door ontbossen en vervuiling, creëert misdaad en verrijkt criminelen, is een bedreiging voor de volksgezondheid, verspreid ziekten, ondermijnt mensenrechten, stimuleert stigmatisering en discriminatie.

En tenslotte, de meest schokkende conclusies: (1) de politiek negeert wereldwijd lering te trekken over wat voor ieder weldenkend mens overduidelijk is; de War on Drugs is hopeloos verloren. En (2) staan niet of nauwelijks open voor alternatieven.

Situatie Nederland

De politieacademie concludeert in 2018 dat Nederland een toppositie heeft in de internationale wereld van synthetische drugs. De straatwaarde van in Nederland geproduceerde xtc en amfetamine bedraagt naar schatting een kleine 19 miljard Euro. Dat is vergelijkbaar met de omzet van Albert Heijn. Let wel, we hebben het over slechts twee drugs. In Nederland alleen.

In Brabant kost een xtc-pil 2 Euro. In Australië 25 dollar. Tel uit je winst...

Hierboven: Een xtc-pil kost in Brabant zo’n 2 Euro. In Australië 25 dollar. Tel uit je winst…

Voor nederwiet en hasj wordt de omzet geschat op een kleine 9,6 miljard. Cocaïne 6,8 miljard. Heroïne 5,7 miljard. Het totaal wordt geschat op meer dan 41 miljard. En, zo blijkt na wat meer spitwerk, al die cijfers zijn aan de conservatieve kant en gebaseerd op onderschepte, gesmokkelde drugs. Aangenomen wordt dat slechts 10% van de gesmokkelde drugs wordt onderschept. Andere bronnen hebben het over 2%… Dan wordt de omzet van al die andere drugs als crack, methamfetanine, GHB, ketamine, smartdrugs, poppers, paddo’s, enz., enz. nog niet meegerekend.

Daar staat tegenover een begroting van politie en justitie van 12,6 miljard. Daarvan wordt 75% uitgegeven aan het bestrijden van drugs en drugsbezit en dan nog voornamelijk op wiet. Bovendien blijkt dat het overgrote deel van de drugsarrestaties is voor bezit; de eindgebruiker en kleine straatdealer. De echte grote jongens blijven buiten schot. En als er al eens eentje gepakt wordt is dat slechts een pyrrusoverwinning, een overwinning die zoveel inspanning kost dat het in feite een nederlaag is. Het ontstane vacuüm wordt onmiddellijk gevuld bovendien. Verder is de drugsrelateerde criminaliteit daar nog niet bij gerekend zoals inbraken, fietsdiefstal, zakkenrollerij, etc., etc.

Hoeveel villa’s en Ferrari’s kun je hebben?

Al dat drugsgeld dat wordt verdiend, moet worden witgewassen. We laten even de kleine straatdealer buiten beschouwing. Die kan zijn winsten wel kwijt via de boodschappen, wat kleinere luxeartikelen. Bij de tussenhandel wordt het al wat lastiger maar bij de grote jongens, dan praten we over honderden miljoenen, zelfs miljarden. Transacties in het drugscircuit worden cash voldaan. Het geld wordt letterlijk gewogen; zoveel vuilniszakken van x kilo biljetten van 250 Euro. In die geest… Hou even in gedachten die 12,6 miljard jaarbudget van politie en justitie.

Bij het witwassen van honderden miljoenen, miljarden, moet je groots gaan investeren in vastgoed, aandelen, bedrijven. De hulp van banken is daarbij onontbeerlijk. In 2009 werd ontdekt dat twee grote banken, HSBC en Wachovia rechtstreeks betrokken waren bij het witwassen van drugsgeld. Tussen 2003 en 2008 was alleen Wachovia verantwoordelijk voor 420 miljard  (!) van één kartel. De straf voor Wachovia? Uitgestelde vervolging en verbeurdverklaring voor in totaal 160 miljoen, 2% van de winsten van dat jaar. Het Sinoloa-kartel verdient jaarlijks 3 miljard. De Latijns-Amerikaanse kartels bij elkaar, 64 miljard. En dat alles alleen al aan cocaïne.

Hoe witwassen werkt; banken spelen een centrale rol.

Hierboven: Zo wordt zwart drugsgeld witgewassen. Banken spelen een centrale rol.

Maar ook dichterbij is het raak.  De Rabobank werd in 2017 vervolgd wegens het witwassen van drugsgeld. In 2018 schikte de Rabobank voor 298 miljoen. De ING schikte voor 775 miljoen om strafvervolging te ontlopen. Als je dik genoeg in de centen zit is de Staat DDR Nederlanden best bereid zich om te laten kopen. Zero tolerance is alleen voorbehouden aan de kleine eindgebruiker en kleine dealer maar niet van toepassing op dikke directeuren van grote banken. Maar dat is slechts het topje van de witwasijsberg. Volgens het WODC gaat het jaarlijks alleen al in Nederland om 16 miljard. Via witwassen en investeren in normale bedrijven infiltreert het drugsmilieu met rasse schreden onze totale samenleving. Want zoals bekend, geld is de universele sleutel die past op elk slot.

Maatregelen tegen witwassen

Vanaf 2021 wordt een contante transactie van meer dan 3000 Euro als crimineel beschouwd. Nou, dat gaat erin hakken bij de drugsbaronnen. En voor de kleine man die wat geld wil ophalen van de bank, mag dat maar moet je wel vertellen waar je je eigen geld voor nodig hebt. Bij de ABNAMRO mag je, veiligheidsriemen aan, wel 10.000 Euro van je eigen geld opnemen PER JAAR! Jaja, je eigen geld waar je al belasting over betaald hebt en waar je ook nog opnamekosten over moet betalen en nul rente over krijgt!

Trouw  bericht dat ‘in geen enkele sector de maatregelen het risico op witwassen grotendeels kunnen wegnemen’. Volgens Transparancy International Nederland zijn de bevindingen nauwelijks gebaseerd op daadwerkelijke data en weinig diepgaand.’ Dan is er ook nog twijfel over de deskundigheid van de ‘deskundigen’. Maar niet dat dat het regime iets kan schelen, de beschreven maatregelen zijn een feit en gebaseerd op magisch wensdenken en luchtfietserij. Intussen moeten de drugbaronnen aan de zuurstof wegens het lachen want witwassen via virtuele valuta, offshore vennootschappen of via goederenhandel wordt niet of nauwelijks belemmerd door de maatregelen. De enige getroffene is de gewone gezagsgetrouwe burger. What else is new.

Narcostaat is al een feit

In 2019 verschijnt een rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Dat rapport maakt, hoe kan het anders, gehakt van de aanpak van de Staat DDR Nederlanden. Grapperhaus reageert op het rapport: ‘Nederland is nog geen narcostaat, maar dreigt dat binnen enkele jaren te worden als stevig ingrijpen uitblijft. Dan staat hier een minister met een zonnebril en niet iemand die gewoon democratisch verantwoording aflegt’.

Ach, gut, democratisch verantwoording aflegt? Wie? Grapperhaus? Hij draagt geen zonnebril  maar heeft miljoenen landgenoten aan de spuit geholpen van andere drugsdealers waarvan er eentje Pfizer heet.

Legalisering

Hoe meer je zoekt op het net, hoe meer stemmen je vindt die pleiten voor legalisering van in elk geval softdrugs. Tegenstanders zeggen dat iedereen aan de drugs zal gaan. Dat blijkt een misvatting te zijn zo blijkt uit de experimenten in onder andere de VS en Portugal.

Bovendien, tabak en alcohol worden ook beschouwd als drugs, zijn ook verslavend en die zijn per slot van rekeningen ook legaal. Dus waarom niet sowieso softdrug legaliseren en, voor de politiek totaal nog niet bespreekbaar maar wel heel hard nodig, ook de harddrugs? Diverse experimenten in het buitenland tonen aan dat legalisering wel werkt. Het effect? Minder misdaad, minder overlast, meer belastinginkomen voor de staat. Wie kan hierop tegen zijn?

Het antwoord hierop is simpel. Twee groepen hardliners zijn tegen. De verstokte crimefighters, bang voor hun baantje, die menen dan de War on Drugs gewonnen kan worden terwijl 50 jaar geschiedenis onweerlegbaar het tegendeel bewijst. Die zero-tolerance brigade is in werkelijkheid de grootste steunpilaar voor de drugswereld. Ze houden met hun pathetische pogingen de drugswereld te overwinnen, het hele drugscircuit keurig in stand.

En de tweede groep die meent dat legalisering de hele bevolking aan de drugs helpt en de gezondheidsschade enorm zal zijn. Ook dat is een misvatting. Zelfs het, ik durf het bijna niet te zeggen, RIVM is die mening toegedaan… Het RIVM schrijft al in 2009: ‘…de legale drugs alcohol en tabak als schadelijker worden beoordeeld dan veel van de thans beoordeelde illegale drugs (behalve heroïne en crack).’

Conclusies

De War on Drugs is zinloos en houdt een crimineel circuit in stand dat zijn gelijke niet kent. Het in ons land gevoerde drugsbeleid kan het best getypeerd worden als DMDKO-beleid (Dweilen-met-de-kraan-open-beleid). Het resultaat is marginaal. De inzet van politie en justitie is hoofdzakelijk gericht op de kleine vissen. De echt grote jongens blijven buiten schot. Zo’n 75% van hun beschikbare middelen wordt ingezet op een zinloos gevecht dat uitsluitend bedoeld lijkt te zijn het imago van de politiek op te vijzelen.

Door die eenzijdige focus worden andere misdrijven nauwelijks onderzocht. De witteboordencriminaliteit bij banken, en meer van dat fraais, verantwoordelijk voor de bankencrisis van 2008, enorm grootschalige witwaspraktijken en allerlei onfrisse ‘producten’ waar honderdduizenden gezagsgetrouwe burgers het slachtoffer van werden, blijven structureel buiten beeld.

En dit alles is het resultaat van jarenlang politiek wanbeleid. Ook de achtereenvolgende regimes Rutte hebben niets gedaan dat enig meetbaar effect had op de negatieve spiraal. Sterker, ze hebben ijverig geholpen om het in stand te houden met hun wanbeleid.

En nu gaan diezelfde narco-democraten die miljoenen aan de spuit geholpen hebben ons land opnieuw opbouwen? De resultaten uit het verleden doen het ergste vrezen.

Ik wens u vrijheid en de wijsheid er zorgvuldig mee om te gaan,

Karel Nuks


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
9 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
9
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x