Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Brief aan de tollenaars der staat

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Beste weldenkende lezers,

Zoals elk gezin in Nederland werden ook wij verblijd met een blauwe enveloppe met daarin de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Dat moest even bezinken en ik schreef de tollenaars der staat de onderstaande brief.

——————–

Nergenshuizen, 13 april 2021

Aan:     Belastingophalers der gemeente en waterschap, Postbus 666, 1984 GO HELLEPOORT

Betreft:  Jaarlijkse aanslag

Geachte heer/mevrouw,

Als gebruikelijk werd ons gezin weer verblijd met de aanslag voor Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, OZB, WOZ en Compensatie precario waterbedrijf. Of er maar effe € 1664,45 overgemaakt gaat worden. Dat is ruim 138 pietermannen per maand.

Mijn vraag aan jullie is simpel. Welke justificatie kunt u, buiten het formele argument dat het in de wet staat, eigenlijk aanvoeren dat er weer ruim zestienhonderd Euro overgemaakt moet worden?

Gijzelen

Het heeft Zijne Majesteit’s regering behaagd het hele land, de complete burgerij en de economie te gijzelen. Volgens het CBS was er alleen al in het derde kwartaal van 2020 een teruggang in de economie van ruim 8,5 procent. Dat zal in het vierde kwartaal 2020 niet minder geweest zijn en in het tweede kwartaal 2020 zal er ook al fors zijn ingeleverd. De schattingen lopen uiteen hoeveel procent economische schade er is. Er zijn volstrekt dwaze schattingen, uiteraard afkomstig van Zijne Majesteit’s regering, en schattingen die meer onafhankelijk zijn. Maar 15% is wel het minste. Ter herinnering, tijdens de crisis van 2008-2012 ging de economie 1,5 tot 2 procent achteruit. Wordt het plaatje al wat duidelijker?

Parasiteren

Maar dat inleveren wordt afgewenteld op slechts één groep; ondernemers. Zijne Majesteit’s regering parasiteert, ik weet het, een lelijk woord maar wel uitermate toepasselijk, op het zakelijk en privévermogen van ondernemers. Zeer veel branches moesten gewoon dicht, zijn nog dicht, of werd het maken van nog enige omzet zodanig bemoeilijkt dat er van enige daadwerkelijke omzet nauwelijks sprake was. Geen ondernemer mocht zijn personeel ontslaan met het argument dat het straks wel beter zou worden. Nou, niet dus. Mocht u denken dat de korst brood die Rutte de middenstand toewierp door hen toe te staan twee klanten tegelijk te ontvangen, en dan ook nog op afspraak, dan dwaalt u behoorlijk. Stel je Ikea even voor met twee klanten per verdieping. Tsjonge, wat zal Ikea een gat in de lucht gesprongen zijn toen onze minister-president dat toestond.

Loze belofte

Verder was er in het voorjaar 2020 de plechtige belofte van Zijne Majesteit’s regering dat elke ondernemer steun zou krijgen van de staat. Dat bleek een lege belofte uiteraard. Bovendien een soort sigaar uit eigen doos. Want die steun wordt via de belastingen eerst uit de zak geklopt van de burger. En via een ondoorzichtig, geldverslindend politiek-ambtelijk apparaat wordt dat belastinggeld opnieuw herverdeeld naar volkomen willekeur.

Of Zijne Majesteit’s regering leent geld bij de banken. Die lening moet, uiteraard met rente, ook weer belastinggeld, weer terug worden betaald. Dat geld dat banken uitlenen is overigens grotendeels vermogen dat burgers en ondernemers daar hebben geparkeerd als appeltje voor de dorst of voor toekomstige investeringen en waar ze, wegens machinaties van de Europese bank nul rente op krijgen en vaak zelfs boeterente over moeten betalen.

Om dan die steun te krijgen moest je je als ondernemer in allerlei bochten wringen om alsjeblieft nog een beetje van dat belastinggeld terug te zien. Dat wil zeggen, wanneer je op het ‘lijstje’ stond. Hoe plechtig die belofte was van Zijne Majesteit’s regering, bleek al snel; meer dan de helft van de ondernemers kwam sowieso niet aanmerking. Waaronder ondergetekende. Kortom, business as usual.

En wie wel steun kreeg, ach, stel je je een gloeiende plaat voor waar een druppel op valt. Wat is een luizige vier mille wanneer je wat personeel rond hebt lopen? Enig idee misschien?

Als altijd buiten schot

Wie nog NIETS heeft ingeleverd is de hele ambtenarij. Opvallend want, laten we wel zijn, volgens Zijne Majesteit’s regering motten we het wel met zijn allen doen, toch? Kan iemand de morele justificatie geven waarom ambtenaren buiten schot blijven? Die zijn er per saldo alleen op vooruit gegaan. Geen reistijd en geen reiskosten meer om maar wat te noemen. Sterker nog, ze krijgen een vergoeding omdat ze thuis moeten ‘werken’. Ach gut, de arme zielen! Wat erg nou!

Het zou mooi zijn om de druk op de ambtenarij wat op te voeren zodat er enige begrip zou ontstaan over de positie waar ondernemers in verkeren. Een maand of zes geen salaris zou een mooie start zijn. Dan zijn ze nog in het voordeel ten opzichte van ondernemers in de zin dat ze geen zakelijke kosten hebben die gewoon doorlopen. Toch nog gematst.

Dumpen van het probleem

Kortom, het heeft Zijne Majesteit’s regering behaagd om het hele land op slot te doen, ondernemingen allerlei regels op te leggen die het ondernemen bemoeilijken, de kosten opjagen, de efficiency verlagen of zelfs het ondernemen onmogelijk maken. En tegelijkertijd verlangt Zijne Majesteit’s regering ‘gewoon’ dat burgers de volle mep aan belastingen ophoesten. Den Haag creëert een probleem en de gevolgen smijten ze als de eerste beste Tokkies over de schutting bij de buren (lees: burgers).

Nu is het wel zo dat Zijne Majesteit’s regering een middel heeft om eindeloos aan geld te komen. Ze hebben ezels die geld schijten in de vorm van brave burgers die, bij wet gedwongen worden, want ja, het staat in de wet, nietwaar, tot de laatste cent hun belastingen te voldoen. De staat zal zijn pond vlees halen. Linksom of rechtsom.

Ik verwacht, uiteraard, geen enkele zinnige reactie van uw zijde. Maar ik moest het even kwijt.

Karel Nuks


Ik wens u vrijheid

Karel Nuks

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
19 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
19
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x