Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Brandbrief van de Moeders van Nederland: “Volg je geweten, niet de regels!”

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Brandbrief van de Moeders in Nederland

Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de noodklok. De recent aangescherpte coronamaatregelen op scholen, waaronder een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten.

Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.

Ons moederhart slaat op tilt bij het idee dit nog langer machteloos aan te moeten zien, hoe een generatie kinderen en jongeren vastloopt in wat inmiddels vooral lijkl op een star, boekhoudkundig beleid dat (gefixeerd op virusbestrijding) hen
compleet wegcijfert en opoffert.

Wij doen met deze brief een oproep aan alle Nederlanders om dit tij te keren. Want het is nog niet te laat. En waar wachten we nog op?

Moederhart is tot stand gekomen vanuit vrouwen met een missie, maar wij vertegenwoordigen ook alle vaders, toekomstige moeders en iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor een opgroeiende generatie.

Splijtzwam in het vertrouwen

Daar waar wij eerder de zorg voor onze kinderen in goed vertrouwen hebben overgedragen, zijn de huidige maatregelen een splijtzwam in dat vertrouwen. Wij kunnen niet meer gerust zijn dat kinderen onbeschadigd blijven achter de deuren van de onderwijsinstellingen.

Veel ouders met zorgen melden dat ze op scholen tegen een muur oplopen: “regels zijn er niet voor niets, we doen het maar even zo, we willen allemaal het beste voor de kinderen,” horen ze. Die laatste uitspraak betekent echter niets zolang introspectie en eigen verantwoordelijkheid uitblijven.

Zeker zolang wij accepteren dat onze eigen (wettelijke) zorgplicht, observaties en intuïtie ondergeschikt zijn aan ‘het beleid’.

Voor de goede orde: wij nemen de gevaren van een besmettelijk virus serieus, net als de last die dat op de schouders legt van zorgverleners en experts om die gevaren in kaart te brengen.

Een aantal van de beperkende maatregelen waren dan ook in beginsel te rechtvaardigen, gelet ook op het eerdere gebrek aan kennis. De aanvankelijke alertheid heeft levens gered, mensen ‘hielden samen vol’ en de
nevenschade was in de eerste maanden nog te overzien.

Maar dat alles geldt niet meer voor de huidige, verscherpte maatregelen, die met name via de inwerkingtreding van de Coronawet een constante en steeds verdergaande inbreuk op grondrechten, vrijheden en eigen verantwoordelijkheid zijn.

Het mag niet acceptabel worden dat de maatregelen inmiddels meer levens kosten dan besparen. Dat ze meer toekomst vernietigen dan scheppen (of zoals het nu heet: ‘beter terugbouwen’).

Wij werken niet mee aan puinhopen creëren.

Terugpakken handelingsvrijheid

Terwijl wij de werkelijke schade opmeten zien wij ook dat er geen enkel uitzicht is op versoepeling en verbetering. Wij zien geen constructieve dialoog en geen politiek leiderschap waar dat verlangd wordt, maar een neerwaartse spiraal. Dit alles meegewogen moeten wij vaststellen dat de belangen van onze kinderen nergens meer van overheidswege gewaarborgd worden.

Niet zoals het VN-Kinderrechtenverdrag dat van verdragsstaten eist en ook niet zoals dat past in een menselijke samenleving. Dus staan wij op. Onze grens is bereikt. Voorbij die grens achten wij ons medeplichtig aan het instandhouden van een inhumaan beleid dat de rem niet meer weet te vinden op onrecht.

Vanuit onze Stichting Moederhart nemen wij met onze acties concreet en met overtuiging onze handelingsvrijheid terug, om de geestelijke en persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen te redden en elkaar daarin tot steun te zijn.
Die vrijheid zullen we niet vanzelf krijgen, ook niet via beleefde smeekbedes of het geduldig vragen om heroverweging van het beleid.

We zullen die vrijheid om te kiezen voor onze kinderen moeten tonen en pakken. Op een manier die tot voorbeeld kan strekken en recht doet aan alle mensen in dit land. Met oog voor alle kwetsbaren.

De feitelijke situatie in het kort

Voor wie van de noodzaak van onze oproep nog niet overtuigd is, geven we een aantal feiten.

Zo heeft de verslechtering van thuissituaties tijdens de lockdowns geleid tot een grote toename in de verwaarlozing en mishandeling van kinderen.
Geschat wordt op basis van meldingen dat bijna 40.000 kinderen hier het slachtoffer van zijn.

Daarnaast is er inmiddels sprake van grote leerachterstanden. Onderwijsminister Arie Slob voorspelde dat zeer veel leerlingen zullen doubleren, waarbij de gedane arbeid in eenzaamheid en onder hoogspanning ook nog eens voor niets lijkt te zijn geweest.

Uit onderzoek blijkt dat het dragen van mondkapjes bij kinderen tot ernstige lichamelijke en psychische klachten kan leiden, zoals ademnood, verhoogde hartslag, hoofdpijn en huidproblemen.

Over de afstandsregels wordt gerapporteerd dat die tot communicatieproblemen en ook psychische “verwijdering van de ander” leiden. Ook maken kinderen melding van angstige en depressieve gevoelens. Er is over de hele linie een ongekende groei van geestelijke nood.

Ook de GGD meldt een toename van zelfmoordgedachten en eetstoornissen.

De voorspelling is dat een miljoen kinderen binnen afzienbare tijd geestelijke hulp nodig zal hebben. Dit is de prijs die kinderen en jongeren van de overheid moeten betalen ter bestrijding van een virus waar zij geen
noemenswaardige last van hebben. En ondanks de inmiddels beschikbare kennis over de sterftecijfers en (geringe) verspreiding van het virus onder kinderen zijn de maatregelen voor hen disproportioneel strenger gemaakt.

Dit valt niet meer uit te leggen.

Wij staan in ons recht

Wij staan in ons recht, ook al voelt het vaak niet zo. De mate waarin politiek en beleidsmakers uit naam van de volksgezondheid onze rechten met voeten treden rechtvaardigt in alle opzichten het terugpakken van de regie, en of dat nu verzet heet of gewoon het leven weer willen oppakken, de boodschap moet helder zijn: Moeders, het moet anders!

De ‘routekaart’ van het kabinet, in meerderheid gesteund door ons parlement, is er een die ons naar het duister leidt. Het is tijd voor onze eigen route, die waarin de menselijkheid en liefde weer regeert en onze kinderen een toekomst wordt geboden.

Slotsom

Wij doen een dringend beroep op basis- en middelbare scholen, universiteiten, opvanginstellingen, de jeugdgezondheidszorg, GGD en vele andere instellingen die de taak hebben onze kinderen te begeleiden.

Wij doen een nog dringender beroep op elke afzonderlijke professional die daarin werkzaam is en wordt gevraagd regels te handhaven die niet stroken met de zorgplicht en die niet uit te leggen zijn aan een toekomstige generatie. Als een regel niet deugt, deugt hij niet.

Wij erkennen het feit dat al die mensen waar wij een beroep op doen onvrijwillig in de boksring zijn gezet, en dat hun posities sterk afhangen van het wel of niet gehoorzamen aan regels. Maar in onze ogen is dat precies het patroon dat het systeem in stand houdt. En als wij dat in stand kunnen houden, kunnen we dat ook doorbreken.

Van moederhart tot ieders hart vragen wij jullie dan ook de regels langs de lat van jullie eigen innerlijk kompas te leggen, en daar waar zij strijdig zijn met jullie geweten deze niet te volgen. Trek vandaag nog jullie grens bij het afdwingen van testen, het opleggen van quarantaine en het verplichten van mondkapjes.

Onze kinderen, onze keuze.

Ga naar
https://www.moederhart.nl/

Download de brandbrief hier:

Ook bekende moeders zoals Daniëlle Oerlemans, Connie Witteman, Marlies Dekkers, Doutzen Kroes, Lieke van Lexmond en Victoria Koblenko roepen op om de levensgevaarlijke maatregelen NIET op te volgen maar naar uw geweten te luisteren en ondersteunen deze brief.

Het gaat over het leven en de toekomst van uw kind!

Foto en artikel RTL:
https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5218060/bner-moeders-spreken-zich-uit-coronabeleid-ontwricht-kinderlevens


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
21 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
21
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x