Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

BlueTruth ‘wakkere’ of bewuste politieagenten organisatie

Verspreid de vrijheid!

Van BlueTruth

BlueTruth is een burgerinitiatief, welke in februari 2021 is opgericht door Francisco de Valk, oud-medewerker van de Nationale Politie.

Inmiddels zijn er veel politiemedewerkers bij BlueTruth aangesloten, zowel medewerkers in actieve dienst als oud-medewerkers. Dat er een grote behoefte is aan dit initiatief, blijkt wel uit het feit dat Belgische en Franse collega’s zich inmiddels ook hebben aangesloten. Ook staat BlueTruth in nauw contact met andere hulpverleningsinstanties, zoals leden van de brandweer.

Francisco is dit initiatief gestart, omdat een grote groep politiemedewerkers dagelijks te maken krijgt met enorme dilemma’s tijdens de uitvoering van hun werk, die schuurt met hun eigen innerlijk kompas. De politie handelt en treedt op in opdracht van de overheid (politiek) en is daarmee ondergeschikt aan het bevoegd gezag. Maar hoe kunnen politiemedewerkers trouw aan zichzelf en hun innerlijk kompas blijven, nu blijkt dat de overheid waar zij voor werken, onvolledige en zelfs misinformatie verspreidt? Dagelijks worstelen veel politiemedewerkers met de dilemma’s die hieruit ontstaan en de daaruit vloeiende problemen op de werkplek en tijdens het werk. Er hebben zich al meerdere politiemedewerkers gemeld die aangeven zich binnen de organisatie niet durven uit te spreken uit angst voor overplaatsing of zelfs ontslag.

Ook BlueTruth maakt zich ernstig zorgen over het beleid dat door de overheid wordt gevoerd sinds het begin van de coronacrisis en daarmee de uitvoering die van alle politiemedewerkers wordt verwacht. Vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid komen steeds meer in het gedrang, niet alleen binnen de maatschappij, maar ook binnen de politieorganisatie. Van politiemedewerkers wordt verwacht dat zij doen aan waarheidsvinding en juist in deze tijd is het enorm belangrijk om te blijven zoeken naar die waarheid. Maar hoe ga je hier als politiemedewerker mee om wanneer die waarheid niet wordt gedeeld door een groot deel van de bevolking en de leidinggevenden binnen de organisatie? Hoe handel je als politiemedewerker en treedt je op wanneer je tegenover de burger komt te staan die demonstreert en daarmee opkomt voor al onze rechten en deze met hand en tand verdedigt? Hoe ga je als politiemedewerker om met andersdenkenden binnen de eigen organisatie wanneer er wordt verwacht dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen? BlueTruth nodigt die medewerkers uit om te blijven verbinden, om zich open te stellen naar zowel collega’s en leidinggevenden als naar de burger of demonstrant. Wees oprecht en toon een open houding, zodat hieruit mooie gesprekken kunnen ontstaan.

Voor die medewerkers die vastraken in hun dilemma’s, die problemen ondervinden of gewetensbezwaard raken, biedt BlueTruth hulp. Zo kan er een luisterend oor worden geboden, maar ook hulp bij de dilemma’s die dagelijks worden ervaren. Er is veel kennis voorhanden, zeker met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Diverse professionals hebben zich inmiddels aangemeld bij BlueTruth. Denk daarbij aan juristen en advocaten, psychische hulpverleners, therapeuten, medici en mensen uit de zorg.

Wil je in contact komen met BlueTruth of heb je hulp nodig ? Mail dan via info@bluetruth.nl
Natuurlijk wordt alles vertrouwelijk behandeld, indien gewenst kun je zelfs anoniem je verhaal doen.

Onze website kunt u hier bezoeken:

 

 

 


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
37 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
37
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x