Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Betreft: De COVID Spoedwet

Verspreid de vrijheid!

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Alle Kamerleden
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Purmerend, 18 Augustus 2020

Betreft: de COVID spoedwet

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Binnenkort moet u stemmen over het wetsvoorstel ‘Wet tijdelijke maatregelen covid-19’.

Op 22 april jl. schreef ik u reeds al een brief waarin ik mijn ernstige zorgen uit over de rechtsgeldigheid van de genomen noodmaatregelen en alle destructieve gevolgen van het gevolgde beleid. We zijn nu inmiddels ruim 4 maanden verder en het is duidelijk dat de overheid geradicaliseerd is en aanstuurt op een rechtstreeks conflict met de burgerij. Mijn zorgen zijn alleen verder toegenomen, niet over COVID zelf, want het is en was al duidelijk geworden, dat zelfs met de frauduleuze cijfers van CBS en RIVM, COVID niet meer is dan een gemiddelde griep. En waar is die griep gebleven eigenlijk? Denkt men nu echt dat werkelijk niemand onder het burgervolk cijfers kan interpreteren en of dat iedereen bang en monddood wordt gemaakt door de toegepaste intimidatie en angstpolitiek? Het fanatisme van de overheid om burgerrechten naar willekeur te schenden en om deze in absurde wetgeving te gieten, is niet één, maar twee bruggen te ver. Werkelijk alles is haar aangelegen om een deze wet er door te drukken. Waarvan het fascistoïde karakter bij vele rechtstreeks herinneringen oproept aan de meest verschrikkelijke periode uit de vorige eeuw. De overheid en iedereen die dit ondersteunt en toejuicht, moeten zich diep en diep schamen.

U zult begrijpen ik ben geen voorstander van dit Kabinet, en al helemaal niet van deze wet. Ik doe bij deze dus een laatste oproep aan U, om Uw gezonde verstand, of Uw empathische vermogens, te gebruiken en verzoek U met klem om tegen te stemmen. Het aannemen van deze wet trapt namelijk een deur open die we nooit meer terug in de scharnieren krijgen.

In het kort vind ik dit:
· De situatie is niet ernstig genoeg om fundamentele grondrechten te mogen beperken, en dat is het overigens ook nooit geweest. Daar COVID begin maart al op zijn hoogtepunt was, nog voordat de intelligente lockdown, of beter gezegd de intelligente gijzeling, werd ingevoerd.

Burgerrechten zijn in 150 jaar nooit zomaar even opzij gezet. Niet voor twee wereldoorlogen, niet voor de Spaanse griep en ook niet voor de Aziatische griep en de Hongkong griep. En ook niet voor het griepseizoen 2018, waarin een oversterfte van 9400 doden te betreuren viel. Er miljoenen besmettingen waren en bijna 1 miljoen zieken. Ja zieken, dus geen besmettingen of zoals nu bij COVID, een positieve uitslag in de media als zieke wordt gepresenteerd. En deze cijfers zijn ook nog eens behoorlijk arbitrair, aangezien via de controversiële PCR test een substantieel deel een zogenaamde ‘valse positieve’ uitslag geeft.

· Er is geen enkele reden om ons democratisch wetgevingsproces opzij te zetten want er zijn alternatieven;
· Zonder inspraak van het parlement zijn de vergaande bevoegdheden van de minister een risico op willekeur en onrechtmatigheid;
· De wet wordt verlengd totdat er een vaccin is ontwikkeld. Dit beleid is onzeker én gecompromitteerd door financiële belangenverstrengeling en onttrekt zich aan ieder proces van democratische besluitvorming
· Hoe is het mogelijk dat in Januari van dit jaar een dergelijk mild virus als COVID op lijst A van de WHO is belandt? Wordt straks soms ook het verkoudheidsvirus tot een pandemie uitgeroepen?
· Zijn er eigenlijk mensen vanuit de politiek en of door overheidsgeld gesubsidieerde organisaties, zoals RIVM, die iets hebben geleerd van de varkensgriep uit 2009*1,2, die ook onterecht tot pandemie werd verklaard (zonder lockdown overigens)?

Is de huidige situatie ernstig genoeg?

Op grond van deze wet krijgt de minister een vrijbrief om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, zonder dat het parlement wordt geraadpleegd. Voor een beperking van de grondrechten is proportionaliteit essentieel. Die proportionaliteit zie ik niet. Het aantal besmettingen loopt weliswaar op maar het leidt niet tot meer ziekenhuisopnames of IC-opnames. Als de huidige situatie reden is om fundamentele grondrechten te beperken, dan ben ik bang voor de toekomst. Ik ben bang dat onze grondrechten worden uitgehold en we onze vrijheid steeds meer gaan verliezen. Want zo voel ik me nu. Dat ik mijn vrijheid aan het verliezen ben. Omdat ik een strafblad kan krijgen als ik iemand op straat een knuffel geef, en ik niet precies weet hoe ik nou m’n verjaardag mag vieren. Ik ben nooit bang voor de politie of BOA’s geweest, maar sinds de noodverordeningen voel ik zelfs wantrouwen naar mensen met een hesje.

Zijn de alternatieven onderzocht?

Bij elke ‘opleving’ van het virus dat als zodanig door de minister wordt gekwalificeerd, kunnen straks de teugels weer worden aangehaald. Dat voelt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Te meer nu het parlement in het wetgevingsproces opzij wordt gezet. Is dat wel echt nodig? Er zijn namelijk gewoon alternatieven waarbij de regering snel kan schakelen mét inspraak van het parlement. Zoals een bekrachtiging stelsel. Zijn die alternatieven onderzocht? Er is veel onenigheid over de proportionaliteit van de maatregelen, de wijze waarop het virus wordt verspreid en welke maatregelen nu écht helpen. Juist nu het land wordt bestuurd op basis van minimale informatie, hebben we maximale inspraak nodig. We moeten niet de macht aan één minister geven!

Wie is straks verantwoordelijk?

Volgens de vangnetbepaling mag de minister ook maatregelen treffen die niet in het wetsvoorstel zijn opgenomen, maar dan moeten ze wel daarna aan de Tweede Kamer worden voorgelegd in een concept wet. Als de Tweede Kamer deze wet vervolgens niet aanneemt, moet de minister zijn regeling weer intrekken. Ik vind deze volgorde erg spannend, omdat de maatregelen dan al zijn gehandhaafd – met alle gevolgen van dien. Bovendien is deze handelwijze niet ongevoelig voor politieke belangen. En wie is straks verantwoordelijk voor de schade als gevolg van oneigenlijk beleid?

Tijdelijkheid of doelmatigheid?

Ik las in de Memorie van Toelichting dat deze wet verlengd kan worden omdat het onduidelijk is wanneer er een vaccin beschikbaar komt. De minister volgt dus de koers van het WHO: we kunnen pas terug naar normaal als er een vaccin is. Hoe lang duurt dat nog? Ik heb begrepen dat er nog nooit een Corona vaccin is gemaakt! Hoe weten we zeker dat het vaccin 100% veilig is? En hoe wordt onafhankelijkheid gewaarborgd als er op het hoogste niveau zulke grote financiële belangen een rol spelen? En hoe efficiënt kan een vaccin überhaupt zijn tegen een virus wat zo snel muteert? Waarom wordt daar nooit openheid over gegeven? En over de desastreuze medische vaccinatie schandalen die altijd angstvallig onder de pet worden gehouden?

Stem tegen en zoek naar een alternatief.

Het aannemen van deze wet trapt een deur open die we niet meer terug in de scharnieren krijgen. Rechten die we weggeven, krijgen we nooit meer terug. Het normaliseren van het schenden van grondrechten zal van kwaad tot erger leiden. Ik smeek u een moment visueel van de trein te stappen die op hol sloeg toen u er in zat en uzelf af te vragen wat deze wet betekent voor onze kinderen en kleinkinderen. Als er een moment is dat uw invloed er toe doet, is het nu. Nu moet u het doen. Want deze brief onder de aandacht brengen is het enige wat ik kan doen. Stem tegen. En ga daarna in debat over een wijze waarop de regering met gepaste snelheid kan ingrijpen mét de goedkeuring van het parlement. Bijvoorbeeld door middel van een bekrachtiging stelsel.

Laat U niet bang maken door de gecorrumpeerde media die al sinds de dood van de heer Fortuyn slaafs, zoals een farizeeër achter de machthebber van dat moment aanloopt, ieder ander geluid demoniseert, iedereen tegen iedereen polariseert, verdeeld en afleidt. Deze lieden, en zeker na de uitspraak van hoofdredacteur van de Volkskrant*3, hebben allang hun geloofwaardigheid als onafhankelijke journalistiek verloren. De afgelopen maanden hebben we al mogen kennismaken met de vruchten van het huidige beleid. Naast dat half MKB/ZZP Nederland werkloos is of op den duur zal zijn, vinden er momenteel excessen in dit land plaats waar geen regering sinds de 2e Wereldoorlog, op de bezetter zelf na, voor verantwoordelijk is geweest. Ik doel hierbij op het verbieden van demonstraties, een grondrecht. Het verplicht dragen van mondkapjes, wat niet kan omdat het inbreuk maakt op de grondwet en de artsen code van Neurenberg. Huisvredebreuk, onevenredige repressie en uitlokking door (burger)politie bij demonstraties gericht tegen overheidsbeleid en al wat niet meer. Het voorsorteren op een maatschappij die nog het meest lijkt op “the Hunger Games”. Waarbij de niet gevaccineerde of niet COVID app gebruikers worden uitgesloten van het openbare leven en zodoende (indirect) tot de ‘dood’ worden veroordeeld.

Ik hoop dat U zichzelf reinigt met het geweten en tegen zal stemmen. En als laatste visuele verwijzing doe ik u een link*4 toekomen naar een video, met een overzicht van het huidige COVID beleid van Kabinet Rutte III , wat zegt geen dictatoriaal bewind te voeren. Laat het dat dan ook niet worden wat het eigenlijk al is.

Leren we van de geschiedenis of niet? De keuze is aan U.

Dat wat Zijn zal, wanneer het Zijn zal, zal het zijn dat wat het is.

De uiterst bezorgde burgers van Nederland

Kijk deze video´s ter ondersteuning.

Per brief verzonden naar Den Haag door een lezer.

Per mail verzonden aan Tweede Kamerleden door CSTV

 

 

 

 


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x