Auteur: Rients Hofstra

Rients Hofstra. Columnist.

Wanneer gaat de massa eindelijk eens vanonder de steen een kijkje nemen in de echte wereld? We worden aan alle kanten belazerd door pseudowetenschappers in dienst van de big-tech, big-farma en de bankensector. Die sturen ons via een aantal vakinhoudelijke onbenullen op de ministeries regelrecht de afgrond in. Neem de energie-transitie. Er is nog voor tientallen jaren ‘fossiele’ brandstof beschikbaar, volgens doodgezwegen wetenschappers zelfs een oneindige hoeveelheid. Niet de mens is verantwoordelijk voor een eventuele opwarming, maar de kosmos, en daarbinnen m.n. onze zon. Door zonneschaduwen (aardse afkoeling) en zonnestormen (aardse opwarming) wordt het klimaat voor 99,99964 % bepaald, jongetje…

Lees meer

Vanaf 1947 mocht iedereen op zijn 65e met pensioen. Eerlijk? Of kunnen hier vette vraagtekens geplaatst worden? Vadertje Drees had het mooi bedacht: met je 65e zonder verantwoording af te hoeven leggen achter de geraniums en genieten van een arbeidsloos leven. Een enorme vooruitgang. De zogenaamde ‘Noodvoorziening voor ouden van dagen’ werd op 24 mei 1947 van kracht. Pas in 1957 werd die noodvoorziening officieel omgevormd tot de Algemene Ouderdomswet (AOW). Vanaf toen was de AOW een verplichte verzekering voor iedereen. De premie was en is nog steeds inkomensafhankelijk. Dat laatste is redelijk, de leeftijd van 65 juist niet. Hoeveel…

Lees meer

Wat de mensen bezighoudt, 14-02-2024 Een dak boven ‘t hoofd, goede zorg, beter onderwijs en een goed belegde boterham zou je zo zeggen. Maar er is meer. Veel meer. Carrièrepolitici duikelen tot vermaak, of juist tot volle ergernis van velen over elkaar heen waar het de coalitieperikelen betreft. De democratische messias is bij velen van zijn sokkel gemieterd, nadat hij wekenlang de schijn ophield, maar al die tijd uitging gaf van een gedoogrol bij een minderheidskabinet of zelfs een extraparlementair kabinet. Hij vond zijn eigen persoonlijke mening over grondrecht-schendende issues van Geert belangrijker dan de mening van meer dan een…

Lees meer

Pieter, de alom bewierookte dossiervreter, speelde een cruciale, maar tevens dubieuze rol in het verkenningstoneelstuk dat in alle aktes kiezersbelazerend was. De katholieke gluiperd (Wilders’ woorden!) was vanaf het begin niet van plan constructief deel te nemen aan een kabinet met de PVV. Hij was als strateeg de VVD net even voor om de gedoogkaart te spelen en wist handig de ongrondwettelijke standpunten van Geert als argument te gebruiken om de coalitieboot zo ver mogelijk van de wal te houden. Nadat Geert alle harde beloften die Europees niet haalbaar waren, diepgevroren de ijskast in flikkerde en daarmee zíj́n kiezers besodemieterde,…

Lees meer

Intussen lijkt het coalitieoverleg te mislukken, omdat onderling wantrouwen niet in het belang van ons land zou zijn. Slaap rustig, het gaat niet om ons. Intussen lijkt het coalitieoverleg te mislukken, omdat onderling wantrouwen niet in het belang van ons land zou zijn. Maar wat zijn dan wel de belangen van ons land? Iedere burger kan er een hele rits verontachtzaamde onvolmaaktheden zonder nadenken achter elkaar opnoemen. Al die problemen blijven pijnlijk op de planken liggen. Met droge ogen doen de onderhandelaars (alleen die duiding al!) verslag in vijf woorden ‘dat er constructief wordt onderhandeld’, of ‘dat er wat moeilijkheden…

Lees meer

Rients Hofstra en Ab Gietelink Hoe verbeteren we de democratie? Gesprek tussen Rients Hofstra en Ab Gietelink. https://www.youtube.com/watch?v=RYiZpadRHdM Rients Hofstra Rients Hofstra is schrijver van “Het Nederlandse Volk Verdient Een Echte Democratie” en ontwikkelde onder de naam ‘Alternatief Staatsbestel’ een reeks van verbeteringsvoorstellen voor het functioneren van de democratie. Een goedwerkende Trias Politica, echte volksvertegenwoordigers, vakinhoudelijke bewindslieden, diverse referenda, meer ruimte voor onderzoeksjournalistiek, geen wurgende fractiediscipline, terugdringen van lobbyisten. Wilt u dit boek bestellen of in contact komen met Rients, dan kunt u mailen naar: [email protected] Ab Gietelink Albert Cornelis (Ab) Gietelink (Almelo, 26 januari 1959)…

Lees meer

Pieter Omtzigt ziet zijn kans schoon om de BBB onderuit te halen door de boerenfractie te verwijten geen financiële kennis in huis te hebben. Beste Caroline, het is niet zo moeilijk. Kwestie van zelf denken i.p.v. stoffige economen nádenken. Houd het simpel, wees doortastend, zet Pietertje te kakken en maak heel veel mensen gelukkig Begin te verkondigen dat leningen om problemen op te lossen -die zichzelf ook nog eens terug verdienen- geen aanslag op de schatkist betekenen. Er hoeft dan immers niet te worden gesproken over een hogere (of te hoge) staatsschuld. Ik leg het uit. Om de woningnood op…

Lees meer

“Asielopvang: lot van dwangwet senaat in handen van dissidenten” was de kop op pagina 3 van de Telegraaf. Wat een opstapeling van ondemocratische en rechtstatelijke waanzin in één zinnetje! “Als ik kijk naar de signalen die ik krijg, kom ik op 37 voor, 37 tegen en één van wie ik het niet weet”, zegt Van der Burg (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op het terrein van Asiel en Migratie). Natte vingerwerk door een bewindspersoon betreffende een heikel politiek punt over de verhoudingen in de senaat. “Ik weet nog niet hoe 50Plus er in zit.” Dat betekent dat Van der Burg…

Lees meer

Nou reken maar. Het begrip ‘politiek’ is een verderfelijk waanidee, dat he-le-maal niets met democratie te maken heeft. Sterker nog, het huidige politieke spel is puur anti-democratisch. De PVV is als de grote winnaar uit de verkiezingsstrijd gekomen. De VVD, als hoofd verantwoordelijke (gesouffleerd door 66 die weer WEF-orders ontving) voor 13, ja 13 jaar natie-afbraak en ziekmakende wetten en regelingen, werd toch nog 2e. BBB en NSC als nieuwelingen hebben aardig, maar gezien de eerdere peilingen, ondermaats gescoord. Met dat zooitje ongeregeld is Plasterk, gewapend met tandenborstel én de onmisbare pasta, bezig een krankzinnige coalitie voor te bereiden. Krankzinnig…

Lees meer

Van jongs af aan zijn we opgegroeid met bepaalde begrippen. Is bij sommige veel gebruikte termen bewust de inhoud veranderd? Neem het woord populisme. Dit woord even gegoogeld. Wat komt als bovenste tevoorschijn? “Populisme (van het Latijnse populus = volk) is een manier van communiceren en van politiek bedrijven waarin de centrale tegenstelling die tussen het vermeende volk en de vermeende elite is en waarbij de populist de kant van het volk kiest.” Waarom worden mensen die opkomen voor gewone burgers denigrerend weggezet als populist in de betekenis van gekkies, simpele zielen of zelfs staatsgevaarlijken die je beslist niet serieus…

Lees meer

Een eenvoudige anekdote met voorspellende waarde en latente visie, toen al. Ergens in augustus 1971 stapte ik als jong broekie van 21 jaar het onderwijs in. Van het schoolhoofd, die gewoon een full-time onderwijzer was en de 6e klas (heet nu groep 8) voor zijn rekening nam, had ik de 5de klas toebedeeld gekregen. Een klas met 36 kinderen waarvan het merendeel 11 jaar was, sommige kinderen moesten dat nog worden en enkele zittenblijvers waren reeds 12 jaar oud. Voor het eerst alleen voor de klas, zonder begeleider. Een lokaal vol bengeltjes en enkele engeltjes. Althans dat deed de burgemeester,…

Lees meer

PITCHTALKS De ultieme kracht in 3 minuten Pitch Pitch in drie minuten jouw toekomstbeeld over 2035. Je redeneert vanuit je eigen kennisgebied. Iedere pitch geeft een beeld van de toekomst. Vele pitches zijn een krachtcentrale voor de toekomst. Doe ook mee, deel de pitches in je netwerk en help Nederland aan die krachtcentrale voor de toekomst. [email protected] Voor wie het gemist heeft; In 3 minuten je visie, ideeën of dromen delen over de toekomst, vanuit je kennis-, expertise- of vakgebied. Schets het vanuit zekerheden, hoop of verwachting. Het ijkpunt daarbij is het jaar 2035. Dan verwachten we dat de transitie…

Lees meer

We zijn geen democratie en geen rechtstaat Zoek de fouten! Berichtje in de Telegraaf: ‘Het ministerie van Defensie heeft een uitgewerkt plan klaar liggen om een Nederlands tankbataljon op te richten. Een nieuw kabinet moet beslissen of het daarvoor jaarlijks zo’n 300 miljoen euro wil neertellen.’ Dit stukje alleen al stikt van de democratische fouten. Niet het kabinet beslist, dus ook het nieuwe niet. Kabinetten vallen onder de uitvoerende macht. Het parlement en dan m.n. de Tweede Kamer beslist. Dat is de wetgevende macht. Het kabinet kan hooguit met plannen komen. Maar wie is binnen het nu demissionaire kabinet capabel…

Lees meer

Twee zinnetjes in een klein berichtje in de krant zeggen heel veel: “Daarna volgt er een besloten stemming. In veel fracties mag iedereen dus zijn eigen afweging maken.” Veel mensen lezen hier overheen, als ze het al lezen. Het betreft een artikeltje over de keuze van de nieuwe Kamervoorzitter. De laatste zin van de 2 geeft heel veel aan, nl. dat Kamerleden in het algemeen niet zelfstandig mogen beslissen bij stemmingen, maar dat elke fractie gedisciplineerd unaniem stemt. Dat de partijtop beslist, of dat een meerderheid van een partijfractie bepaalt wat de hele fractie moet stemmen. De volksvertegenwoordigers zouden een…

Lees meer

Column: Rients Hofstra Nee, het is nog erger: we laten ons elke keer volledig belazeren. Je zal maar op Dilan, Geert of Pieter hebben gestemd. Wordt het dan nooit duidelijk? Ze zijn niet te vertrouwen. Echt niet! Mensen die op Geert hebben gestemd, hebben wel op het totale verkiezingspakket gestemd, ook al zijn ze het ieder op zich, met verschillende standpunten niet eens. Toch stemden ze PVV uit algehele onvrede. Een programma met diverse standpunten die grondwettelijk niet kunnen, of democratisch gezien onaanvaardbaar zijn. Bij jarenlange onvrede, waar de regentenkliek nooit iets aan heeft gedaan, tellen sommige dubieuze standpunten blijkbaar…

Lees meer

Een zegen, geen ramp Als Frans zijn poot stijf houdt, Dilan doet wat ze zegt, Pieter zijn morele kompas naar oprecht christelijke maatstaven bijstelt en Geert niet 95% water door de wijn mengt, gaan we ongekende democratische tijden tegemoet. Deze uitspraak dient enige uitleg. De huidige (demissionaire) coalitie van Rutte IV kan nog maar rekenen op 41 zetels. Dat is ruim minder dan een derde van alle Kamerleden, maar ook in de senaat ontbreekt een meerderheid en dat biedt ongekende mogelijkheden. Ongekende mogelijkheden als we naar het gemarchandeer van de laatste decennia kijken. Laten we staatsrechtelijk eens naar de functies…

Lees meer

22 November: een enorme aardverschuiving overeenkomstig alle onvrede die er partij-overstijgend alom in ons land heerst. Maar wat is de meerwaarde als we ons gaan realiseren dat het slechts tijdelijk is. Binnen 2 jaar onvermijdelijk vervroegde verkiezingen en het kan weer helemaal anders zijn. Zonder een voorkeur uit te spreken voor welke partij dan ook, zie je dat m.n. de regentenpartijen meer aan zichzelf en tevens aan partijbelangen denken dan aan landsbelang of de belangen van de eigen achterban(nen) voor zover ze weten wie er allemaal in elke achterban zitten. Bij de PvdA zitten bijna geen arbeiders meer, GL bestaat…

Lees meer

Mads is een voormalig politieman uit Denemarken en nu voorzitter van Police For Freedom Denemarken. Hij legt uit dat bij de verkiezingen in Denemarken, anderhalf jaar geleden, ook grootschalig werd opgeroepen om níet te gaan stemmen, evenals nu hier in Nederland. Deze oproep werd massaal opgevolgd door de potentiele oppositie-stemmers. Het resultaat is dat er in Denemarken nu amper nog oppositiegeluiden te horen zijn. De regering daar spreekt met 1 mond, zonder een enkel tegengeluid. Is dit wat wij ook hier willen? VVD66, PvdA/GL, NSC en BBB, die het voor het zeggen krijgen? Want hun aanhangers gaan juist wél stemmen.…

Lees meer

Nederland mopperland, maar opstaan? Ho maar! In het algemeen wordt er heel wat afgemopperd. En dan met name over het weer en de politiek. Over het weer zijn we het meestal wel eens, hoewel er wel degelijk voorkeuren zijn. De een houdt van zomers weer, een ander gaat voor de kou en een derde geniet van regen en fikse stormen. Bij de politiek ligt dat anders. 13.2 miljoen kiezers: 13.2 meningen in het algemeen en miljoenen per onderwerp als zorg, onderwijs, woningnood en asielproblemen. Aan het weer kunnen de klagers helemaal niets doen, dat overkomt je, toch? Hoe anders is…

Lees meer

Is onze overheid eerlijk en betrouwbaar? Even los van het feit dat Nederland geen democratie is, is het ook nog eens geen rechtstaat. Wat het ergste is, is ter beoordeling van iedere kiesgerechtigde. Maar dat we aan willekeur en grondwettelijke schendingen zijn overgeleverd is zo langzamerhand wel duidelijk. Hitler ging er prat op dat hij democratisch (bij meerderheid) was gekozen. Dat klopt, maar daar hield de democratie eigenlijk wel op. Maar rechtstatelijk is nazi-Duitsland nooit geweest. Zo goed als alle mensenrechten werden geschonden, waardoor Hitler en zijn bende volgelingen als beesten tekeer konden gaan. Ik wil Nederland in geen enkel…

Lees meer

Het WEF links? Dacht het niet Het WEF wordt door tegenstanders steevast links genoemd. Dat zou inhouden dat fanatieke tegenstanders van Klaus Schwab in dat geval rechts tot extreem rechts zouden moeten zijn. Niets is minder waar. Als we kijken wat linkse mensen vroeger kenmerkten, dan kan enigszins gechargeerd worden gesteld dat links ooit wilde strijden tegen armoede en de rijken best wat meer wilde laten bijdragen om de welvaart eerlijker te verdelen. Ook was het voornamelijk links om tegen de (kern)wapenwedloop te zijn en natuurlijk de zorg voor de natuur, zonder extremistische waanzinnigheden. Maar alle kunstmatige toevoegingen (o.a. de…

Lees meer

Keert het tij? Nadat heel veel politici om soms duistere redenen uit de politiek stapten (of vluchtten), komen de landelijke dagbladen schoorvoetend met berichten die tot voor kort in de alternatieve nieuwsbronnen werden vermeld. Het begon met De Telegraaf die columnisten als Leon de Winter, Ronald Plasterk, Wierd Duk, Nousicaa Marbe en Wouter de Winther de vrije hand gaven om kritischer naar m.n. de Nederlandse overheid te kijken. Het AD begon afgelopen vrijdag voorzichtig met een anti-farmaberichtje, dat te veel mensen slaappillen slikken. Verder suggereren ze daar dat wanneer de koning belasting gaat betalen, het draagvlak van de monarchie gaat…

Lees meer

Terrorist ben je niet voor je plezier In 40/45 werden de mensen die spoorlijnen saboteerden, bonnenkantoren overvielen, vluchtelingen hielpen onderduiken en opgesloten vrijheidsstrijders bevrijdden door de Duitsers terroristen genoemd, terwijl wij ze nu nog eren als verzetshelden. Heel veel genocide ellende is komen overwaaien vanuit de VS. Ik las het boek ‘De ondraaglijke werkelijkheid’ van Dik Kok (Frank Smits). Hij besteedde veel pagina’s aan de werkelijke geschiedenis van de VS vanaf het eerste begin. “In 1776 verklaarden dertien Britse koloniale regio’s onder leiding van The Founding Fathers zich onafhankelijk van de UK.” Sindsdien werd het door toetreding van andere gebieden,…

Lees meer

De democratie werkt niet! Stelling: ‘We hebben geen democratie’, ook al wil onze overheid anders doen geloven. Juist de overheid onder aanvoering van 66 heeft alle vereiste democratische aspecten de nek omgedraaid. De overheid dient er voor de burgers te zijn, waarbij een goed werkende democratie het ultieme instrument is om zo veel mogelijk voor de burgers te kunnen betekenen. De werkelijkheid is echter het omgekeerde: de burgers schijnen er voor de overheid (incl. de belastingdienst) te zijn. De burgers zorgen er eens in de 4 jaar voor dat valse volksvertegenwoordigers een blanco mandaat krijgen en bijna altijd anders doen…

Lees meer

De Nederlandse wereld op z’n kop Oekraïense vluchtelingen krijgen een voorkeursbehandeling t.o.v. onze eigen bevolking. Mag ik dat raar vinden? Oekraïne speelt hoog, maar zeker ook een dubieus spel, nadat ze alle ellende over zichzelf hebben afgeroepen. Vanaf 2014 is er een naziregime aan de macht gekomen, die in de Russisch sprekende gebiedsdelen Donetsk en Luhansk is losgegaan op het eigen (etnisch Russisch) bevolkingsdeel. Maar dat is niet alles. Na de val van de muur werd overeengekomen dat de NAVO geen inch richting het oosten zou gaan uitbreiden. Daarop mochten Oost- en West Duitsland samengaan. Inmiddels zijn bijna alle Oost-Europese…

Lees meer

Politieke wanorde Daar waar een Trias Politica uitgaat van gescheiden machten, heeft Nederland te maken met een constructie waarbij alle 3 poten van de TP verankerd zijn in de elitaire top van partijpolitici. Een goed werkende Trias Politica bestaat uit een wetgevende (Tweede Kamer), een uitvoerende (Kabinet) en een rechterlijke macht (Rechters, Officieren van Justitie en advocaten). Deze drie moeten los van elkaar kunnen functioneren, maar de werkelijkheid is anders. Alle prominenten van de 3 machten worden partijpolitiek (behalve advocaten) benoemd. Automatisch zijn ze verantwoording schuldig aan de politieke top. Kandidaat Kamerleden komen op een kieslijst, samengesteld door de partijtop.…

Lees meer

De zorg is zorgwekkend De zorg wordt onbetaalbaar, holt kwalitatief achteruit en er ligt een miljard op de plank die vergeten lijkt. Hoe heeft het zover kunnen komen? Aan alle kanten, binnen en buiten de zorg gaat het vaak mis. Een oplossing is er blijkbaar niet. Blijkbaar, maar de werkelijkheid is anders. Immers verkeerde keuzes gestapeld op wanbeleid heeft gezorgd dat de zorg tot zorgenkind is verworden, terwijl goede zorg betrekkelijk eenvoudig weer op de rails kan worden getrokken. Ja, redelijk eenvoudig. Het hoeft niet moeilijk te zijn als niet partij- en m.n. farmabelangen prioriteit hebben. Het lijkt er steeds…

Lees meer

Verkiezingsprogramma’s doorrekenen? Onzin! Doorrekenen van het partijprogramma leidt er alleen maar toe dat je weet wat alles kost. Met die misser haalde Caroline van der Plas alle msm kanalen. Maar is deze blunder -blunder volgens het politieke gebroed- echt een uitglijder? Natuurlijk vindt de kiezer het belangrijk te weten wat bepaalde maatregelen gaan kosten. Neem bv. het armoedebeleid. Stel een partij wil het armoedeprobleem oplossen. Hoeveel moet de schatkist hiervoor uittrekken en wat levert het op? Beide niet onbelangrijk dunkt mij. Maar nu heeft elke partij een x aantal standpunten, waarvan een aantal ten koste gaat van het Ministerie van…

Lees meer

Oude wijn in hele oude zakken Pieter Omtzigt was als Kamerlid de luis in de pels van de partijleiding, omdat hij eigenzinnig zaken oppakte, en nog goed ook. Maar dan heb je ’t wel gehad. Pieter is nooit een volksvertegenwoordiger geweest. Al die keren dat hij in de pas liep (en dat was zeker jaarlijks 50 van de 52 weken) was hij één van het geheel. Hij was een trouwe partijvertegenwoordiger en stemde altijd slaafs met de fractie in het partij- en coalitiebelang mee. Ook nadat hij was afgesplitst. Pieter was binnen het CDA, maar ook binnen de coalitie een…

Lees meer

Als het KNMI dat zegt, zal het wel waar zijn toch? Nou, 9/11 2001 was een stuk heter, maar dan op een geheel ander front. Wat het KNMI betreft, hoe betrouwbaar is zo’n angstaanjagende kreet dan? 8/11, 7/11 en ook 6/11 gaan de temperatuur-geschiedenisboeken in als heetsten ooit. Maar is ‘ooit’ niet een absoluut begrip? Toen de aarde nog niet was afgekoeld, was iedere dag in september stukken heter dan die van dit jaar. Iedere dag van het jaar zelfs. Wetenschappelijk is aangetoond dat er golfbewegingen zijn geweest waar het de temperatuur, of anders gezegd het klimaat betreft. We hebben…

Lees meer

Pieter Omtzigt de verlosser of toch lucifer? Na lang dralen en in nevelen gehuld, volop wikken en wegen, werd zijn partij ten doop gedragen. De nieuwe partij met de naam Nieuw Sociaal Contract. Erg bemoedigend. Maar waar hebben we die naam eerder gehoord? Ja, uiteraard als titel van zijn ruim 2 jaar oude boek. Was die titel toen niet gebaseerd op een WEF adagium? Terwijl ik zo het begin van dit stukje zit te tikken, realiseer ik me hier in alle benauwdheid dat ik met twee petten op zit te filosoferen. Ja, filosoferen. Afwegingen maken met ‘t petje democratie en…

Lees meer

De Mona Pieter klucht De politieke deksel is (op)gelicht! Het gespuizenspel naar de macht kan wederom beginnen. Meteen na de val van het kabinet Rutte IV werd al volop gespeculeerd en gingen de opiniepeilers los. O.a. het CdA zou genadeloos worden afgestraft. Het hypocriete des Heeren genootschap heeft jaren in de pas gelopen met 66 die de opdrachten gaf en de VVd die de burger onvriendelijke orders zogenaamd ten behoeve van het volk en vanwege het vermeende landsbelang oplegde. Lichtgewichtige CdA’ers hadden zich ontdaan van 2 lastige luizen in de pels. Pieter lag niet zozeer alleen maar dwars, hij was…

Lees meer

Armoede woede 1 miljoen mensen onder de armoedegrens en ruim 300.000 miljonairs: zum kotzen! Wat zijn er een hoop redenen om je te schamen Nederlander te zijn. We noemen ons land -in tegenstelling tot alles wat eerlijk en rechtvaardig is- een welvarende democratische rechtsstaat. Waar de groei van het aantal voedselbanken gelijke tred houdt met de aanwas van de hoeveelheid miljonairs, moeten we helaas constateren dat het volk (de massa tussen niets en veel te veel) dit nieuws tot zich neemt en stoïcijns op de luie reet blijft zitten. Dankzij deze deemoedigheid kan het schurkendeel dat nu nog over is…

Lees meer

Krom recht, of onrecht? Kom maar eens om je recht. Valt niet mee, tenzij je een volle portemonnee hebt, want recht is vaak te koop. Hele grote criminelen heersen als een vorst in hun privé-hotel, in de volksmond ook wel gevangenis genoemd. De zussen van Willem Holleeder waren als de dood voor broerlief, ook toen hij al vast zat. De gevangenisdirectie van Penitentiaire Inrichting Zwaag heeft jarenlang gedoogd dat de beruchte president van motorbende Hardliners, Lysander de R. in de bajes de bloemetjes buiten kon zetten. Volgens John van den Heuvel worden sommige boeven met fluwelen handschoenen behandeld en zijn…

Lees meer

De overheid waakt over ons, toch? Nieuwsberichtje op de radio: Door nat voorjaar dit jaar een gehalveerde kersenoogst. Tevens zijn er zorgen over het aantal bessen en de kwaliteit van aardappelen. Wat een onzin: aardappelen moeten van de Ruttegang voortijdig worden geoogst, als ze nog niet volgroeid zijn. Daardoor worden de frieten kleiner en duurder. Laat het poten, de verzorging en het oogsten van de piepers aan echte deskundigen over, nl de boeren. Ook wordt gewaarschuwd geen bramen te plukken: de vossen piesen eroverheen en zorgen daardoor voor levensgevaarlijke wormen. Wat een kul. Ik heb hier nog nooit een vos…

Lees meer

Het draait om macht Waarom gebruiken mensen kruiwagens en ellebogen om hogerop te komen in alle geledingen van de maatschappij? Idealisme? Velen komen -helaas verholen- oprecht over? Maar in wezen is een verziekte vorm van idealisme voor velen een onbeheersbare drijfveer. Zo goed als alle actieve leden van GL en 66 bewandelen een misdadige variant van crimineel fanatisme. GL wil, gesteund door 66, de aarde redden en promoot zonnepanelen op daken en zonneweiden alom, naast windmolens ter land, ter zee en in beide gevallen hoogreikend in de lucht. Particulieren worden op giga-kosten gejaagd door hen van het gas af te…

Lees meer

De Andere Krant Met weinig plezier en regelmatig met ingehouden woede lees ik vele DAK-artikelen. Nu ook weer drie uitstekende stukken van Ido Dijkstra en twee van Karel Beckman. Op pagina 6 van DAK nr. 29 (22 juli 2023) schrijft Ido over ‘Denktank Desinformatie’-lid Janine Galjaard. Zij zou zich bezig moeten houden met het controleren van claims over geneesmiddelen. Toen Hugo de Jonge de slogan: ‘Dansen met Jansen’ inzette, waren de meeste leden van de Tweede Kamer snurkend. Want Hugo stelde dat de vaccins zonder risico’s waren, zelfs toen uitlekte dat de farmagiganten gevrijwaard werden van claims, indien er na…

Lees meer

Hoofdstuk 28 van Romke D’13 Gratis een hoofdstuk uit mijn 1e van de 5 boeken uit de Pluchen Revolutie-serie. Smaakt dit naar meer? De boeken zijn overal te koop, bij mij zelfs gesigneerd. 28 Ik kreeg Fiek zover dat ik onze aanwinst al op de eerstvolgende donderdagavond kinderlijk trots mijn kaartmaten mocht tonen. Zelfs mijn stoere kroeg-broeders smolten bij de aanblik van het brutale, niemand vrezende viervoetertje. Degene die onverwacht de kroon spande was Gerben. Hij nam Romke diverse malen op schoot en liet hem even zovele malen weer op de vloer alle hoeken van de kroeg onderzoeken en besnuffelen.…

Lees meer

Nederland is al jaren politiek failliet Alle ratten verlaten altijd als eerste een zinkend schip. Geldt ook voor leden van dit gevallen kabinet, alleen helaas nog niet voor allemaal. Om na het vallen van het kabinet, waar je zelf zeer nadrukkelijk en sturend deel van uitmaakte, nog even sluw de premier een politieke doodschop te geven, is godgeklaagd. Immers Kaag van 66 dreigde in het weekend na de val een motie van wantrouwen te steunen, waardoor Rutte door de achterdeur moest verdwijnen. Wilde de hooghartige dame, die moeite had met een fakkeldrager vóór de deur, haar kompaan in democratisch onrecht…

Lees meer

Rutte V: criminele politiek Het kabinet Rutte IV is gevallen. Is dit een zegen, een ramp, domweg hypocriet gedrag, of eindelijk een opmaat naar echte democratie? Het kabinet is de komende maanden demissionair en als het voor Klaus Schwabs model-premier meezit, wel een jaar of nog langer. Bij het begin van de vorige demissionaire periode gaf hij spontaan? en eerlijk? aan dat hij meer macht had dan voor de breuk, omdat hij als leider van het stelletje gevallen ongeregeld met zijn kabinet niet nog eens naar huis kon worden gestuurd. En dat is zo. Normaal -maar ja, wat is normaal-…

Lees meer