Auteur: Karel Nuks

Door Karel Nuks – Het onderstaande bericht is rechtstreeks overgenomen van Russia Today (19 juli 2023). Waarom brengt CSTV dit nieuws? CSTV staat voor vrije nieuwsgaring. Zoals bekend wordt de Westerse main stream media volledig door de globalisten gecontroleerd. CSTV heeft hier een artikel aan gewijd gebaseerd op het werk van onderzoeksjournalist Cees van den Bos. Cees van de Bos belichtte in een drietal artikelen, met informatie verkregen uit onder andere WOB-documentatie, op welke manier dat in zijn werk gaat; totale controle tot op het laatste detail. CSTV doet geen uitspraken over de inhoud of juistheid van het artikel op Russia Today. Het…

Lees meer

De agenda voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) werd ooit gesteund door miljardairs, maar nu krabbelen bedrijven terug. In een Tweet van 10 juni verklaarde Elon Musk, de belichaming van de revolutie van elektrische voertuigen (EV), dat “ESG de duivel is”. ESG staat voor de “environmental, social and governance” principes die dicteren dat bepaalde aspecten van het werk van een bedrijf moeten worden meegewogen bij de beslissing om er al dan niet in te investeren. Een investeringswaardig bedrijf moet een goede score hebben op zaken als klimaatverandering, duurzaamheid, energie-efficiëntie, diversiteit, gelijkheid en inclusie, evenals het voorkomen van corruptie en…

Lees meer

Door Karel Nuks – Overal in Nederland vindt je Thorbeckepleinen, Thorbeckestraten en Thorbeckescholen. Het is een eerbetoon aan de grondlegger van onze huidige Grondwet. Het is sinds de coronahoax pijnlijk duidelijk dat die Grondwet van nul en generlei waarde is. Een stoffig stuk papier met letters erop die woorden en zinnen vormen maar die niets meer betekenen. In mijn optiek is alleen hoofdstuk 1, waarin de grondrechten van de burger zijn vastgelegd met verregaande hernieuwbouw nog enigszins bruikbaar. De rest is in naar mijn mening niets meer dan een zeer vage organisatieomschrijving. En die vaagheid geeft alle ruimte aan corrupte…

Lees meer

Door Karel Nuks – Vandaag, 1 juli 2023, kopte de PCZ (Provinciale Zeeuwse Courant): ‘Illegaal’ slavernijmonument op Vlissingse boulevard na één dag al beklad: ‘Schandalig’! Wat is hier eigenlijk echt aan de hand? Zoals bekend heeft het de totaal verkankerde, politiek correcte ‘elite’ behaagd 1 juli uit te roepen tot de dag van de slavernij. Een figuur met een ontzettend grote waffel heeft al een hele tijd een hoop stampij hierover lopen lopen maken en het regiem gaat overstag. Politieke correctheid moet per slot van rekening niet alleen blijken uit woorden maar ook uit daden! Zeker wanneer het de andersgekleurde…

Lees meer

Karel Nuks – Wie kent de naam George Orwell niet? Hoe vaak is niet naar zijn werk 1984 gerefereerd toen de omtrekken van de huidige trend naar een totalitaire dictatuur onmiskenbaar duidelijk werd. Hoeveel fundamentele vrijheden zijn niet geperverteerd op een wijze zoals Orwell die al had voorzien? Hoeveel staatsmechanismen zijn niet doorgevoerd op een wijze zoals Orwell heeft beschreven? Maar Orwell heeft niet alleen een geniaal boek geschreven met 1984, ook andere literaire werken mogen er zijn zoals Animal Farm. Animal Farm is een feitelijke verwijzing naar de Russische Revolutie die totaal de nek werd omgedraaid door Stalin. Daarnaast schreef…

Lees meer

Door Karel Nuks – Er is de laatste maanden veel geschreven over de potentiële inzet van ’tactische’ nucleaire wapens op het strijdtoneel in de Oekraïne. Maar wat zijn tactische nucleaire wapens eigenlijk en wat is de kans dat ze ingezet zullen worden? Tactische nucleaire wapens Tactische nukes kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld zwaar versterkte verdedigingslinies te doorbreken of een zeer grote troepenconcentratie uit te schakelen. Een exacte definitie ontbreekt. De wijze van inzet is legio; korte- of lang(ere) afstandsraket, een (geleide) bom, artillerie, etc.. De Amerikanen hebben zo 150 stuks van dat wapentuig ergens in de EU opgeslagen. Het VK en…

Lees meer

Door Karel Nuks – Er is in de loop der eeuwen al veel gezegd, en geklaagd, over politici en hun al dan niet vermeende kwaliteiten. Maar de afgelopen paar jaar loopt het de spuigaten uit. Nog nooit eerder werden politici zo diepgaand bekritiseerd als voorheen. De frame stream media richten hun pijlen vooral op werkelijk Jan en alleman die het waagt het beleid der staat te bekritiseren met als eerste in de rij elke politicus die kritische vraagtekens plaatst bij het gevoerde en voorgenomen beleid. Maar ook andersdenkende burgers mogen de volle laag verwachten. Politici spelen onderling vooralsnog voornamelijk de…

Lees meer

Door Karel Nuks – Langzaam maar zeker lijkt het alsof meer mensen in de gaten krijgen dat het Haagse regiem wel erg eigengereid handelt. Ze laten per slot van rekening steeds meer en meer groepen als een baksteen vallen. De vraag is of dat consequenties zal hebben en zo ja, wat zal dan de uitkomst zijn? Allemaal in de steek gelaten Waar het drie jaar terug nog was: ‘Met zijn allen tegen corona’ en ‘We laten niemand vallen’, begint het laten vallen van beroepsgroepen en bevolkingsgroepen wel erg opvallende proporties aan te nemen met de boeren voorop uiteraard. Maar wat…

Lees meer

Door Karel Nuks – De wanhoop van dictatoriaal Brussel komt zo langzamerhand door elke kier naar buiten gespoten. De angst ontmaskert te worden voor wat ze zijn, spat er vanaf. Volgens het Nieuwe Normaal is immers alle niet staats-informatie desinformatie geworden. En de, middels military grade psychologische oorlogvoering tegen de eigen bevolking samengestelde berichtgeving verheven tot de absolute waarheid. Dus net zoals destijds in de voormalige Sovjet-Unie, is de enige bron van de waarheid, het regiem. Een regiem dat geen fouten maakt want dat zou impliceren dat de staat feilbaar zou zijn. Dat kon en mocht niet in de Sovjet-Unie…

Lees meer

Door Karel Nuks – Er is binnen de vrije pers elke dag wel iets gepubliceerd over de plannen van de kongsi WEF/VN/VS/NATO/EU en hun NWO. Klaus Schwab sprak tijdens de plandemie over een ‘narrow window of opportunity’ om een nieuwe wereldorde te stichten. De hele wereld werd pootje gelicht via een plandemie met als hoofdrolspeler een mild griepvirus dat verkocht werd als even dodelijk als ebola of het marburg-virus. We kennen allemaal het waarheidsgehalte van dat fabeltje. Of is horrorverhaal een beter woord in dit verband? Ik denk het wel want de armen werden nog veel armer en de middenklasse…

Lees meer

Door Karel Nuks – Social media, of beter asociale media, speelden en spelen een prominente rol in het koest en dom houden van de overgrote meerderheid van het volk tijdens het coronabedrog. En na het ‘verdwijnen’ van het dodelijk virus hebben ze hun pijlen gericht op de Oekraïnetwijfelaars, de klimaatontkenners, etc., etc. De verderfelijke rol van platforms als Twitter, FaceBook, YouTube, etc., etc. is genoegzaam bekend. Ze zijn allemaal ontmaskerd als agenten van de NWO met als opdracht de leugens en het bedrog, gepleegd door regiems wereldwijd in opdracht van o.a. het WEF, af te dekken. Een nietsontziende haatcampagne jegens…

Lees meer

Door Karel Nuks – Een mens grijpt in deze tijden naar elke strohalm die maar voorhanden is. Of hoopt, tegen beter weten in, dat er in de puinhopen van wat eens een democratisch bestuur beweerde te zijn, nog een stuk of veertig lieden zouden zijn die hun rug recht zouden houden en de regeringskliek terug in het hok zou schoppen. Hoop is voor de machtelozen, zoals bekend. En die hoop dat de Plandemiewet definitief naar de prullenbak zou gaan bleek, na een aanvankelijk nee van de Eerste Kamer, uiteraard futiel. Op 23 mei 2023 viel het doek definitief voor burgerlijke…

Lees meer

Door Karel Nuks – De leiders van het onvrije Westen merken dat ze zo langzamerhand met de rug tegen de muur staan; qua geloofwaardigheid, qua financieel beleid, hun proxy-oorlog in de Oekraïne, de groeiende afkeer wereldwijd van de hegemonistische Amerikanen en hun slaafse volgers. Een overzicht. Verlies invloed wereldpolitiek van het onvrije Westen G7 – China of de EU – De niet democratisch gekozen leider van het Europese blok, Von der Leyen (VDL), ziet de bui hangen blijkens dit bericht. Volgens VDL moet landen van het Zuiden een echt alternatief geboden worden voor de economische projecten van China. Dat zei ze…

Lees meer

Stichting Clintel heeft deze week verreweg het belangrijkste document uit haar bestaan gepubliceerd. Een rapport van 180 pagina’s waaraan vele maanden intensief is gewerkt door een internationale groep van wetenschappers en experts. We danken Andy May, Javier Vinós, Ross McKitrick, Nicola Scafetta, Kip Hansen, Fritz Vahrenholt, Ole Humlum en diverse reviewers voor hun bijdrage aan dit belangrijke werk. Het gaat om de publicatie van het rapport The Frozen Climate Views of the IPCC. In het rapport analyseren we grote delen van het laatste (zesde) IPCC-rapport, ook wel AR6 genoemd. Onze eindconclusies zijn niet mals: we hebben meerdere fouten gevonden, maar laten ook…

Lees meer

Door Karel Nuks – De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Punt uit. Diezelfde overwinnaars kunnen zich op den duur ontpoppen tot hetzelfde Kwaad dat ze nog maar zo kort geleden bestreden. Collectief geheugenverlies is een ernstige ziekte die zich in grote lagen van de bevolking manifesteert maar met name in politieke kringen bepaald pandemische vormen aanneemt. Bijgevolg is dat de door de overwinnaars geschreven geschiedenis door henzelf wordt herschreven; revisionisme wordt dat genoemd. Daarbij is het natuurlijk noodzakelijk dat hun eigen rol in de bestrijding van het Kwaad toentertijd flink wordt opgeklopt en de rol van hun bondgenoten fors…

Lees meer

Door Karel Nuks – De druk om de vrije pers het zwijgen op te leggen, stijgt alsmaar meer. De bewindspersoon in charge op het ministerie van wat doorgaat voor Justitie is voornemens de правда-wet in te voeren. Excusez voor de onleesbare letters maar het gebruik van het Russisch alfabet is op zijn plaats; de Waarheid-wet analoog aan de staatscourant Pravda (de Waarheid) in het Sovjet-tijdperk. Deze wet is de ultieme uiting van morele zwakte; het bedrog, gedekt door fabeltjes, wordt alsmaar duidelijker. Zeker als het gaat over het coronabedrog. De vele honderdduizenden documenten, mails, etc., worden doorgevlooid door niet aflatende…

Lees meer

Karel Nuks – De doelbewuste ramkoers die de NATO/EU/VS-kongsi de afgelopen jaren heeft gevaren richting de Russische Federatie gaat opleveren wat ze zochten; totalen Krieg. Van redelijk lokale gebleven schermutselingen en ook redelijk lokale gevechten rondom Bakmuth/Artyomovsk is de strijd duidelijk geëscaleerd. Aanvallen op Russische olie-installaties, een duidelijk offensief in Bakmuth/Artyomovks, drie Oekraïense jagers uit de lucht geplukt, raketaanvallen over en weer. En als klap op de vuurpijl een aanval met twee drones op het Kremlin zelf. De wereld zou te klein zijn wanneer er iemand een handgranaat over het hek zou gooien bij het Witte Huis in Washington laat…

Lees meer

Door Karel Nuks – De mensheid heeft niets geleerd van de geschiedenis en is daarom gedoemd de geschiedenis eindeloos te herhalen. De jongere generaties weigeren in het algemeen de lessen ter harte te nemen van de oudere generaties. En al heeft uiteraard iedereen recht op zijn eigen ontwikkelingsproces als mens, neemt dat niet weg dat al die mensen tezamen een maatschappij vormen. En wanneer de ‘wisdom of the swarm’ verandert in de ‘stupidity of man’, heb je de poppen aan het dansen. Wanneer we kijken naar de hedendaagse Nederlandse maatschappij illustreert het de juistheid van deze bewering zonder ruimte voor…

Lees meer

Inleiding Door Karel Nuks – De EU zet alles in om het ‘klimaat te redden’. Geen maatregel is te absurd. De komende CO2-belasting en het CO2-budget is al door de Europese volksvertegenwoordiging geaccordeerd. Het is een kwestie van tijd of u moet uw portemonnee weer opendoen om de staat ongebreideld te laten graaien naar de schaarse centen die u er nog in heeft. De hele CO2-hoax is niets meer of minder dan de zoveelste manier om én de burger te knechten en de rijken der aarde nog verder te verrijken. Want CO2-handel is uitermate winstgevend mede door de enorme subsidies…

Lees meer

Door Karel Nuks – Op 22 april j.l. berichtte Russia Today over de implicaties van de graandeal tussen Rusland en de Oekraïne. CSTV pikte het nieuws op en publiceerde het artikel. Wat is er aan de hand? Om de Oekraïne in staat te stellen hun graan te verhandelen, sloot Rusland een deal. Deze deal werd bemiddeld door de VN en Turkije. Het gevolg van deze deal was onder andere een grote toevloed van goedkoop graan vanuit de Oekraïne richting de EU. De EU hief de importheffingen op Oekraïens graan op waardoor de boeren in de oostelijke EU-lidstaten enorme schade leden.…

Lees meer

Door Karel Nuks – Gisteren stapte ik het huis uit en zag dat mijn autootje was opgeleukt met een enorme flats vogelpoep. Het eerste wat ik dacht: ‘Was dat gebeurd terwijl ik bij mijn lokale boerderijwinkel had gestaan, had die boer een hoop mazzel gehad. Die vogelpoep zit op mijn auto en valt niet op zijn erf. Anders was hij het haasje wegens ‘het stikstofprobleem’. Ergens is het van den zotte dat dat je eerste reactie is. Terreurbeleid jegens de boeren De terreur die Den Haag uitoefent op de boeren neemt steeds groteskere vormen aan. Zo werd er een nieuw…

Lees meer

Karel Nuks –  De media staan vol met verhalen over het conflict in de Oekraïne. Een aanval zus, een aanval zo, succes voor Zelensky, wapenleveranties, blablablabla. Is zulk nieuws interessant, vraag ik me af. Ja, dat is op zich interessant maar het beroert slechts de oppervlakte. Het is het eindresultaat van processen die komen uit diepe bronnen, vanuit fundamentele zienswijzen hoe de wereld eruit hoort te zien. Wanneer je zegt dat oorlog een normaal verschijnsel is, hoe absurd die uitspraak ook is, zal niemand dat kunnen ontkennen. De ‘mensheid’ strompelt van de ene oorlog naar de andere. Lees het boek…

Lees meer

Karel Nuks – Dit artikel geschreven door Simone Kersenboom is onveranderd overgenomen van Forum voor Democratie International. Simone Kersenboom is lid van Forum voor Democratie en lid van de Tweede Kamer en tevens voorzitter van de FVD Limburg. In een wereld in moreel en ethisch verval houdt ze een pleidooi dat ik u niet wil onthouden. Ze sabelt in niet mis te verstane termen de achterbakse pogingen neer van Den Haag om het weefsel van onze maatschappij nog verder te verscheuren. Over de rug van onze kinderen nota bene. Iedere keer vraag ik me af, ondanks dat ik beter zou…

Lees meer

Door Karel Nuks – Het is belangrijk dat wij, mensen die wakker zijn, elkaar steunen en samenwerken. De machten en krachten die samenspannen om ons gevangen te zetten in een digitale gevangenis, om ons te knechten en op de knieën te dwingen zijn immens. De Agenda 2030 wordt met ijzingwekkende snelheid uitgerold. Op alle gebied. Uw steun is broodnodig. Letterlijk in dit geval. Samenwerking met Ik, de burger Eerder werkte CSTV samen met het initiatief van Ik, de burger. En ook nu weer. Ik, de burger lanceerde eerder een aantal initiatieven. Elk initiatief bestaat uit het sturen van een brief…

Lees meer

Door Karel Nuks – Het doel van de Japanse vloot was het grootste deel van de Amerikaanse vloot in de Pacific te vernietigen. Dat lukte ten dele. Een groot deel van de zware slagschepen, waaronder de Arizona, Oklahoma, ging roemloos ten onder. De keizerlijke vloot viel tegelijkertijd ook doelen aan elders in de Pacific. Helaas voor Yamamoto waren de vliegdekschepen van de Amerikanen waaronder de Lexington, de carrier die later een belangrijke rol zou spelen in de Slag om Midway, op zee. Het verlies van de slagschepen betekende een gevoelige klap voor de Amerikanen. Maar in het vervolg van de…

Lees meer

Door Karel Nuks – De Oekraïne is nog immer prominent in het nieuws. Het is de focus van frame stream media waardoor andere ontwikkelingen op de achtergrond blijven. Wat dat betreft is de kongsi van VS/EU/NATO net als een derderangs goochelaar op een verlopen kinderfeestje. Je moet niet kijken naar wat ze willen dat je ziet, da’t is slechts afleiding, maar kijk wat er werkelijk gebeurt. En wat er werkelijk gebeurt is dat de kongsi terrein aan het verliezen is. En snel ook. Het centrale is thema is dat de kongsi van VS/EU/NATO de Russische Federatie wil overheersen, inlijven. De…

Lees meer

Door Karel Nuks – De Belgische komiek Urbanus had in een van zijn shows een verhaal over zijn buurman. Urbanus woonde in het Belgische Pajottenland ‘op dne buiten’ en zijn buurman was bijgevolg een boer. ‘Op een goeien, schone dag’, zo vertelt Urbanus, ‘ziene ik mijn nabuur met zijn traktoortje over zijne grond rijen. En achter zijn traktoortje ‘angt een machien dat enorme wolken fijn poeier uitblaast. En een lawijt dat dat gaf. Ik gaan naar dieën mens toe: ‘Zegt eens buurman, wat zijde gij aan’t doen? Ah, Urbanus, ik zijn ik aan het bestrijden! Dat ziedde toch? Enne, wat…

Lees meer

Door Karel Nuks – Banken en het regiem slaan de handen ineen om burgers en bedrijven onder de microscoop te leggen wat betreft hun betalingsgedrag. Dat is vastgelegd in een wet, de Wet voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft). Om de zaak goed in perspectief te zetten, eerst maar de definities van witwassen de terrorisme. Witwassen: illegaal, via criminele activiteiten verdiend geld legaal maken. Terrorisme: het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. Het woord terrorisme is traditioneel gekoppeld aan bomaanslagen, brandstichting, kidnapping, moord, etc., etc. Maar de term terrorisme…

Lees meer

door Karel Nuks –  In  mei 2020 kopt RTL-nieuws: “Eerste transgendervrouw in het profvoetbal: ‘Voetbal heeft mijn leven gered.'” Ene omgebouwde Argenteijse kerel, die zich thans Mara Gómez noemt, is er wat trots op dat hij in het professionele vrouwenvoetbal wordt toegelaten.  Op 23 juni 2022 kopt Voetbalzone.nl dat de Duitse voetbalbond toestaat dat transgender en non-binaire personen (whatever that may be) in het Duitse amateurvoetbal mogen kiezen of ze in het mannen- of vrouwenvoetbal willen deelnemen. De DFB, de Duitse voetbalbond, heeft zelfs een functionaris in dienst om de gender- en seksuele diversiteit in het voetbal te bevorderen… Op…

Lees meer

Door Karel Nuks – Het Internationaal Strafhof ICC) in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Poetin van de Russische Federatie. Volgens mij is dat niet alleen inhoudelijk een loos gebaar maar het getuigt ook van de machteloosheid van de kongsi van VS/NATO/EU om de Russen effectief aan te pakken. Op militair gebied is het een grote farce en ook de economische sancties zijn een totale mislukking. Ongeacht of het nu gaat om het olie-embargo, de exportsancties naar Rusland of de importsancties vanuit Rusland, het is allemaal effectief getackeld door Moskou. Het effect van de sancties is dat Rusland,…

Lees meer

Karel Nuks –  Afghanistan, ik herinner me nog het moment dat het bericht kwam op 24 december 1979: ‘De Russen zijn WOIII gestart!’ Ik schrok me wezenloos want ik moest opkomen voor mijn militaire dienstplicht op 7 januari 1980 bij de landmacht. De Koude Oorlog was op zijn hoogtepunt en de dreiging van het Warschaupact werd zeer serieus genomen. Gelukkig bleek het niet te gaan over WOIII maar een inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan maar de implicaties bleken verstrekkend. Zelfs nu nog laat de invloed van wat zich afspeelde eind december 1979 zich nog voelen. Kort overzicht van het…

Lees meer

Karel Nuks – Georgië grenst aan de noordzijde tegen de Russische Federatie en heeft Turkije als zuidelijk buurland.  Ten westen ligt Azerbeidzjan dat ook grenst aan de Russische Federatie. De Kaukasus vormt de natuurlijke grens tussen Rusland en de beide landen. Georgië vormt een buffer tussen de Russische Federatie en de NATO; Turkije is immers NATO lid. Die situatie lijkt verdacht veel op de geografische situatie in de Oekraïne dat immers de buffer vormde tussen Rusland en de NATO-leden Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Sinds 2008 is Georgië een aspirantlid van de NATO en heeft allerlei banden met de EU…

Lees meer

Karel Nuks – Een hoopgevend bericht in de Russische pers over de, mag ik zeggen, vermeende steun van de Westerse bevolking aan de proxy-oorlog van de VS/EU/NATO-kongsi tegen de Russische Federatie. Hoeveel zotter moet het worden als een Russisch persbureau berichten groots brengt over onderzoeken uitgevoerd door Westerse onderzoeksbureau’s, het Britse YouGov en het Amerikaanse tijdschrift The Economist. Berichten die in de Westerse frame stream media worden geweerd maar wel werd opgepikt door Russia Today. Waarom brengt CSTV dit nieuws? CSTV staat voor vrije nieuwsgaring. Zoals bekend wordt de Westerse main stream media volledig door de globalisten gecontroleerd. CSTV heeft hier onlangs een…

Lees meer

Karel Nuks –  De totale mislukking van de proxy-oorlog van de  EU/VS/NATO-kongsi in de Oekraïne wordt alsmaar duidelijker. Waar het enkele maanden als een nauwelijks zichtbare contour in de mist was te zien, zijn nu de omtrekken en de details steeds beter zichtbaar. Het is een totaal fiasco. Althans voor de kongsi en de Oekraïense burgers, maar niet voor de Russische Federatie en president Poetin. Een fiasco niet alleen op militair maar ook op economisch gebied en zeker ook als het gaat over het imago, de globale public relations. Militair Op militair gebied moge het duidelijk zijn dat de Russen…

Lees meer

Karel Nuks – Het zoveelste bewijs van de ‘wijsheid’ van ons regiem komt tot ons bij monde van Petr Lavrenin, politiek journalist en expert inzake de Oekraïne en de voormalige Sovjet Unie. Tijdens het Oekraïne-referendum in april 2016 bleek een meerderheid van de bevolking tegen toetreding van de Oekraïne in de EU. 2,5 miljoen Nederlanders stemde tegen. De actie om het referendum te houden werd geïnitieerd door het Burgercomité EU en gesteund door Forum voor Democratie en GeenStijl. Omdat wij, de burgers, Rutte terug zijn hok (het Torentje) instuurden, kon hij het het verdrag niet laten goedkeuren. Overigens was zo’n…

Lees meer

Karel Nuks – Er wordt wat geredekaveld door regeringsleiders. Hun stoel is nog niet koud bij de ene  topontmoeting of ze zitten weer al bij de volgende top. Davos, de G7, de Veiligheidsconferentie in München en nu de G20 in New Dehli, India. Het enige positieve dat je er over kunt zeggen is dat er in elk geval diplomatiek contact is. Wanneer landen stoppen met diplomatiek verkeer is het de op één na hoogste alarmfase. Van enig zinvol diplomatiek contact tussen de Russische Federatie en de kongsi van VS/EU/NATO is uiteraard geen sprake wegens de aperte weigering van het ‘Vrije’…

Lees meer

Karel Nuks – Terwijl in het Westen de frame stream media met een stalen gezicht alle negatieve effecten van de coronahoax en de recessie ontkent en de hulp aan de Oekraïne steunt, weet ieder weldenkend mens intussen wel hoe de vlag er min of meer bijhangt. Aan de kant van het Westen zit er in de top niemand die ook maar een millimeter wenst af te wijken van de lange route op weg naar oorlog. In een eerder artikel deze week op CSTV kwamen onder andere de standpunten van Stoltenberg, secretaris-generaal  van de NATO, langs. Plat gezegd, vindt Stoltenberg dat…

Lees meer

Karel Nuks – Zeggen dat de ontwikkelingen rondom de Oekraïne razendsnel gaan is een open deur intrappen. Er zijn veel nieuwitems die in eerste instantie geen relatie met elkaar lijken te hebben. Maar wanneer je ze op een rijtje zet, zie vanuit een helikopterview plots allerlei verbanden. Verbanden die duiden op een richting waarin de ontwikkelingen zich begeven. Daarom dus vandaag niet één enkel nieuwsitem maar een overzicht. Waarom brengt CSTV dit nieuws? CSTV staat voor vrije nieuwsgaring. Zoals bekend wordt de Westerse main stream media volledig door de globalisten gecontroleerd. CSTV heeft hier onlangs een artikel aan gewijd gebaseerd op het werk…

Lees meer

Karel Nuks – Het lijkt er sterk op dat het Westen een finale waarschuwing krijgt van de Russische Federatie’s president Poetin. De oorlogszuchtige taal van Biden, Von der Leyen, Sunak, Scholz en andere regeringsleiders binnen de EU was onveranderlijk gericht op escalatie van het conflict in de Oekraïne. Ook de acties van de NATO/EU/VS-kongsi logen er niet om; wapenleveranties, meer dan honderd miljard financiële steun, economische sanctie tegen Rusland. De Russische president heeft bij monde van zijn minister van Buitenlandse Zaken Lavrov voortdurend aangedrongen op diplomatiek overleg. De haviken in het Westen hebben dat categorisch van de hand gewezen. Ook…

Lees meer

Karel Nuks – Russia Today plaatste een artikel met de samenvatting van de resultaten van de Veiligheidsconferentie in München van afgelopen weekend. Wanneer je het leest vraag je je af hoe je op het idee komt om het een veiligheidsconferentie te noemen. Het gaat over alles, behalve over veiligheid. Maar in de verwrongen geesten van de Europese leiders is het voeren van een escalatieoorlog een veilig, risicoloos pad, zo lijkt het. En daar waar toch risico’s opduiken is de strategie niet om te de-escaleren en in gesprek te gaan maar juist de vijandelijkheden nog een tandje op te schroeven. Best…

Lees meer