HET GAAT NOG NIET SLECHT GENOEG – Karel Nuks

De natuurvorser Op een goede dag besloot een natuurvorser een tocht te maken door de meest onherbergzame gebieden van de Andes. De westerse beschaving was nog nauwelijks tot deze streken doorgedrongen en hij meende dat er in deze ongerepte gebieden nog natuurlijke fenomenen op ontdekking lagen te wachten. Hij was een beroemd man. Hij stond […]

LEVEN ZONDER RISICO’S? EEN ILLUSIE

Uitverkoren Een maand terug bleek ik uitverkoren te zijn door het RIVM om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek. Doel, verbetering van de volksgezondheid. Alles was volkomen milieu-incorrect verpakt in een plastic enveloppe, plastic insteekfolder en plastic retourenveloppe; RIV Milieu?! Dat infame RIVM vroeg me mee te doen aan een onderzoek naar darmkanker. Het antwoord […]

GOEDE ZORG? MIJ EEN ZORG!

Wanneer er één beroepsgroep een centrale rol speelt in de coronahoax is het wel ‘de zorg’. De zorg is zo’n sector waar je in terecht komt omdat je daar een bewuste keus voor gemaakt hebt. Een zeker idealisme zal daarbij zeker een rol spelen. Je wordt niet per ongeluk arts of verpleegkundige, toch? Het regime […]

DIE ZWEITE WENDE? – door Karel Nuks

In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 startte de bouw van de Berlijnse Muur. De Berlijnse Muur omringde West-Berlijn en bleef overeind tot 9 november 1989. Het was, naast het IJzeren Gordijn, het symbool van de scheiding van het Vrije Westen en de totalitaire Sovjet-Unie. Het duurde 28 jaar voor de onderdrukte bewoners […]

STOF TER OVERDENKING – Deel 4: Het Stockholmsyndroom

De reeks Stof ter overdenking onderzoekt of er wetenschappelijke verklaringen zijn voor het gedrag van de meerderheid van de burgers onder het huidige regiem. Zijn er experimenten die uitwijzen hoe bereid mensen zijn om eigen normen en waarden los te laten en een totalitair regiem te omarmen? Wat voorafging Deel 1 ging in op het […]

STOF TER OVERDENKING – Deel 3: The Wave

Wat voorafging De reeks Stof ter overdenking, onderzoekt of er wetenschappelijke verklaringen zijn voor het gedrag van de meerderheid van de burgers onder het huidige regiem. Zijn er experimenten die uitwijzen hoe bereid mensen zijn om eigen normen en waarden los te laten en een totalitair regiem te omarmen? Deel 1 ging in op het […]

STOF TER OVERDENKING – Deel 2: Het Stanford prison experiment

STOF TER OVERDENKING – Deel 2: Het Stanford prison experiment Wat vooraf ging Er moet een verklaring zijn waarom bijna de gehele bevolking achter de coronamaatregelen staat en het regiem blindelings en kritiekloos volgt. Is het vanuit de psychosociale wetenschap te verklaren? Zijn er experimenten geweest waaruit valt af te leiden hoe de massa zou […]

STOF TER OVERDENKING – Deel 1: Het Milgram-experiment

Vier experimenten van toepassing op de coronahoax Alle inhoudelijke argumenten tegen de huidige coronamaatregelen en de gevolgen daarvan, zijn intussen uitgekauwd tot in den treure. Het resultaat is mager; we zitten in de zoveelste ‘intelligente’ lockdown waarbij de alleenheerser tot op detailniveau aan het micro managen is welke detailhandel wel of niet open mag zijn […]

De geest is uit de fles: De dictatuur is een feit

DE GEEST IS UIT DE FLES! De dictatuur is een feit Nou, we zijn zover. De Spoedwet is in werking getreden waardoor Nederland definitief en voor onbepaalde tijd onder het gezag valt van één persoon. In weerwil van alle Haagse holle praat en beweringen van het tegendeel, voldoet Nederland definitief aan alle kenmerken van een […]

DE POLITIESTAAT – DDR NEDERLAND

DE POLITIESTAAT – DDR NEDERLAND Laatst las ik een boek waarin dataverzameling een grote rol speelde. Gegevens die ergens zijn opgeslagen over alles wat je maar kunt bedenken. Die gegevens worden verzameld door zogenaamde dataminers, gegevensverzamelaars. In eerste instantie denken de meeste mensen dan aan commerciële verzamelaars zoals Google, FB, YouTube en meer van soortgelijke […]

Column Karel Nuks – Over verwarde mensen en het slimme virus

OVER VERWARDE MENSEN EN HET SLIMME VIRUS Enkele weken geleden betitelde de voorzitster van de Tweede Kamer, Arib, mensen die de regeringsstandpunten inzake corona niet wensen na te blaten als verwarde mensen. Zouden er nog meer verwarde mensen rondlopen behalve de andersdenkende, coronakritische mensen, dacht ik toen? Laten we er wat op een rijtje zetten. […]

Corona in zes citaten van Churchill

Corona in zes citaten van Churchill Churchill, wie kent hem niet? Staatsman met een grote hoofdletter S. Hij stond bekend om zijn kernachtige uitspraken die de spijker keihard op de kop sloegen. Ze sneden hout toen en nu nog steeds. 1 – There is no such thing as public opinion. There is only published opinion. […]

Column Karel Nuks – OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN CENSUUR

OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN CENSUUR Het Sovjet-Russische tijdperk kende volledige vrijheid van meningsuiting, aldus de Communistische Partij. Een schrijver die een boek wilde publiceren, was vrij dat te doen. Het Westen vroeg waarom boeken van dissidente schrijvers dan niet werden uitgegeven. Het antwoord was dat ze er geen geïnteresseerde uitgever voor konden vinden. Goh, […]

Deel VI: Onze falende democratie – OVER DEMOCRATIE EN DESKUNDIGHEID

OVER DEMOCRATIE EN DESKUNDIGHEID Waarom onze democratie faalt – Slot (6) ‘Die kiezers bepalen niet de verkiezingsuitslag, maar de mensen die de stemmen tellen’ – Josef Stalin Het magische rode hokje In deel 1 t/m 5 werd onderzocht in welke mate we leven in een constitutionele democratische rechtsstaat. Mijn conclusie is al volgt. De huidige […]

Deel V: Onze falende democratie – OVER BURGERS EN BESTUURDERS; DE BESTUURSCULTUUR

OVER BURGERS EN BESTUURDERS; DE BESTUURSCULTUUR In de eerste delen van deze serie kwamen aan de orde; het gebrek aan goede bestuurders en volksvertegenwoordiging door schaarste van kandidaten voor politieke functies, hoe Haagse mechanismen de invloed van de kiezer tot nihil reduceren, het falen van Tweede Kamer als medewetgever en controleur van de regering en […]

Deel III: Onze falende democratie – OVER KADAVERDISCIPLINE EN FALENDE CONTROLE VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Over kadaverdiscipline en falende controle van de volksvertegenwoordiging In deel 1 van deze reeks werd onderbouwd hoe het komt dat we kwalitatief ondermaatse bestuurders en volksvertegenwoordigers hebben. Het komt erop neer dat er te weinig kwalitatief goede kandidaten zijn op de politieke arbeidsmarkt om daadwerkelijk echt goede, vakkundige bestuurders en volksvertegenwoordigers op de juiste politieke […]

Deel I: Onze falende democratie – OVER HET ZWAKTEBOD EN ARMOE TROEF

Dit is Deel I van een serie van 6 artikelen waarom onze democratie faalt. OVER HET ZWAKTEBOD EN ARMOE TROEF De reuring rondom het covid-virus zal zonder twijfel de geschiedenisboekjes in gaan. En de toekomst zal leren of regeringen wereldwijd als staatslieden van formaat worden beschreven in die geschiedenisboekjes of als jammerlijke klunzen. Helaas worden […]

Wat ondernemers echt denken over het coronabeleid van het kabinet

Over strooien met geld en bedrijven om zeep helpen Het is de aard van ondernemers dat ze willen ondernemen. Niet op hun handen zitten maar de handen uit de mouwen. Het ontbreekt ondernemend Nederland niet bepaald aan Haagse bemoeienis met hun business. En ook al verschilt de regeldruk van de overheid per sector, toch is […]

Het grote Corona ABC

Het corona-ABC De A is van Ambtseed. De eed die alle bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren afleggen bij hun aanstelling en waarmee zij trouw zweren aan de Grondwet. De eed die de overgrote meerderheid onmiddellijk vergeet en om vervolgens recht en wet structureel te gaan schenden. De B is van Besturen. Iets dat bij wet (Algemene […]

KRO/NCRV Pointer – Factcheckers of meelopers?

Fact checker of meeloper? Er verschenen berichten op deze site dat CommonSense onder vuur ligt van zogenaamde fact checkers. (bron) Fact checkers in dienst van de KRO/NCRV Peter Keizer en Tanne van Bree beweren dat CommonSense, en ik citeer,“rechts-radicaal is en structureel nep-nieuws verspreidt.”    Nu weet ik niet of er zoiets is als een […]