Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

VO-Raad ondermijnt het ouderlijk gezag!


Waar manipulatie en misleiding door de politiek en de overheid via gecontroleerde media toe leidt

Voor wie het gemist heeft. Het verzet begint vorm aan te nemen. Niet in de vorm van safehouses, verborgen kamertjes in het achterhuis waar ongevaccineerden schuilen tegen de New World Order Nazi’s. Zover is het nog niet. Nee, het verzet kenmerkt zich op dit moment door samenwerking tussen mensen in het realiseren van kleinere overzichtelijke doelen.

Zo is er in het afgelopen jaar gebleken dat een van de hoofdtaken van het onderwijs: het bieden aan kinderen van een veilige omgeving om zich verder te ontwikkelen door docenten en schooldirecties niet alleen is verwaarloosd, maar dat er een vijandige kind mishandelende omgeving is ontwikkeld. Voor elke bewuste ouder is dit onacceptabel. Het ouderlijk gezag wat zij gedurende de schooltijden via gedwongen winkelnering (er heerst immers een leerplicht) uit handen hebben moeten geven aan docenten en schoolleiding wordt zodanig misbruikt dat dit schade toebrengt aan hun kind.

Door de mand gevallen
Het continu desinfecteren van handen met chemische troep is een aanval op het immuunsysteem. Zelfs een kind kan dat begrijpen. Wij hebben bacteriën nodig om te overleven, zodat het immuunsysteem zichzelf ontwikkelt en wapent tegen invloeden van buiten. Het dragen van een NIET-werkend mondkapje opleggen aan kinderen is hoe je het ook bekijkt een misdaad van ongekende orde. Het werkt immers niet. En iemand tot iets verplichten wat op voorhand al bekend is dat het niet werkt, zelfs op voorhand bekend is dat het schadelijk is en bijdraagt aan een bacteriële longinfectie, is hoe dan ook misdadig. Docenten zouden bij uitstek de mensen moeten zijn die direct op zouden staan tegen deze misdaden die gepleegd worden op kinderen. Deze groep mensen is door de mand gevallen en totaal ongeschikt gebleken om als hoeder van het welzijn van onze kinderen op te mogen treden.

Docenten komen niet op voor belang van het kind
Nu vast staat dat zij niet voor het belang van de kinderen opkomen, bestaat er bij ouders de zeer begrijpelijke wens om het ouderlijk gezag dan in ere te herstellen. Kinderen thuis houden en zelf onderwijzen of het gesprek hierover aangaan met de school. Gesprekken met schooldirecties zo is gebleken zijn zeer moeizaam of tonen aan dat de belangen van kinderen worden geschonden. Kritiekloos meedoen aan de mishandeling van kinderen en kritiekloos meedoen met het tot stand brengen van een dictatuur.

Schooldirecteuren die medische adviezen geven het gebeurt
Ouders op middelbare scholen zijn veel minder, zeg maar niet tot nauwelijks met elkaar verbonden. Het gevolg is dat de macht van de middelbare schooldirecties veel te groot is ten opzicht van de ouders die hun ouderlijk gezag willen laten gelden om hun kinderen volstrekt terecht te beschermen tegen de dictatoriale maatregelen. Een absurde en ongepaste reactie naar een ouder vanuit de schoolleiding raakt niet bekend bij de andere ouders. Schooldirecteuren die medisch advies geven over vaccinatie. Het gebeurt gewoon, is hartstikke strafbaar want alleen een BIG-geregistreerd arts of verpleegkundige heeft die bevoegdheid, maar in deze tijd kun je een vervolging wel vergeten. Je doet aangifte bij de dictator zelf tegen een van hun enablers. De rechtstaat functioneert niet meer. De trias politica is geschonden.

Ouders verenigen zich en trekken ten strijde
Na tientallen berichten over misstanden op dit gebied besloot 1 persoon dat dit machtsblok gebroken moest worden. De ouders moeten weer met elkaar gaan verenigen: een vuist maken tegen schooldirecteuren die niet de belangen van de kinderen voorop stellen en tegen angstige gehypnotiseerde docenten die kinderen behandelen als levensgevaarlijke virale infectiebronnen in plaats van gezonde kinderen met mogelijk een seizoensgriepje onder de leden.
WijDeOuders werd in het leven geroepen. Er werd een website ontwikkeld waar de meeste middelbare scholen in Nederland op vermeld staan. Voor elke school werd een eigen telegram groep opgericht. Ouders die op de site de school van hun kind niet aantroffen konden deze aanmelden.

Vaccins waren 95% effectief is de leugen die ons is verkocht
Chatgroepen dus voor ouders van kinderen op middelbare scholen. Op deze manier kun je met gelijkgestemde ouders ervaringen uitwisselen over de misstanden die op school plaats vinden. En die vinden plaats. Kun je met elkaar de reacties uitwisselen die ouders van de schooldirectie terugkrijgen. Kun je meldingen naar elkaar doen als de GGD achter de rug van de ouders om je kind komen misleiden en aanzetten tot het nemen van experimentele gen-therapie.
95% effectief zouden de vaccins zijn. Inmiddels gaan we naar spuit 3 en lost het helemaal niets op, behalve dan dat het aantal ambulances met sirene dat je dagelijks door de wijk hoort rijden geëxplodeerd is vanwege de vele schade na vaccinatie. Maar daarover blijft iedereen muisstil.

Ouders die hun kind laten prikken vergeven zichzelf nooit meer
WijDeOuders groeide in no-time naar 2500 scholen. Gesteund door enthousiaste vrijwilligers en een bereidwillige ondernemer met een hart voor de zaak werden er flyers ontwikkeld om dit initiatief bij zoveel mogelijk ouders onder de aandacht te brengen. En vele mensen hebben inmiddels meegedaan om deze in de wijken te bezorgen. Soms staan ze direct bij vaccinatie-locaties om gehypnotiseerde ouders die hun jonge kind blootstellen aan een experiment te behoeden voor de grootste fout uit hun leven die ze zichzelf nooit meer zullen vergeven.


Ed Kortekaas oprichter WijDeOuders

Nog een keer waarschuwen en dan aansprakelijk stellen
Eenmaal opgezet en goed functionerend besloot oprichter Ed Kortekaas dat de tijd rijp was voor een nieuw doel. Hij had de vele reacties van ouders gehoord en kwam tot de conclusie dat schooldirecteuren zich verschuilen achter de misdadige propaganda vanuit de overheid. Onder het mom van “Dit is bepaald door het OMT of het RIVM”, wat overigens door niemand gekozen is, denken schooldirecties elke misdadige vorm van mishandeling op de kinderen te mogen projecteren. Dat is echter niet het geval zoals ook tijdens en na de 2e wereldoorlog is gebleken. Elk lid van de schooldirectie en elke docent is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar rol in de mishandeling en misleiding.

Hugo stuurde de prikbussen naar de scholen als onderdeel van de angstfoltering
Hierop besloot Kortekaas om alle leden van alle schooldirecties van alle middelbare scholen in Nederland door een advocatencollectief aan te laten schrijven met daarbij heel nadrukkelijk omschreven dat zij ten alle tijden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de misdaden die zij uitvoeren, helpen uitvoeren en ook voor alle schade die daaruit volgt en dat er daadwerkelijk procedures tegen ze gevoerd zullen worden.
Dit naar aanleiding van de mededeling van Hugo de Jonge dat de GGD prikbussen naar schoolpleinen zou sturen om zo kinderen te manipuleren tot het nemen van een “nep-vaccin”, gen-therapie in experimentele fase. Het vaccin brengt voor kinderen meer gevaar met zich mee dan het hen tegen ziekte beschermt en dat alles achter de rug van de ouders om.

Docenten moeten de beschikbare informatie tot zich nemen en kinderen beschermen
Ed Kortekaas is hierover zeer duidelijk. “Alle informatie is gewoon publiekelijk beschikbaar. Als docent en zeker vanuit de schoolleiding dien je je te verdiepen in alle beschikbare informatie. Een aantal maatregelen staan haaks op de belangen van de kinderen en daar wordt geen of onvoldoende rekening mee gehouden. Wij hebben ze nu heel nadrukkelijk geïnformeerd over hun verantwoordelijkheid. Blijven zij zich achter dit overheidsbeleid scharen dan heeft dat gevolgen en zullen wij ook overgaan tot procedures in samenspraak met ouders en roepen wij de ouders ook op om docenten en leden van de schooldirecties te gaan vervolgen.”

Nu toch geen prikbussen maar de warm-koud behandeling die zorgt voor traumabonding heeft gewerkt
Naar aanleiding van de brief door het advocatencollectief heeft de overkoepelende vereniging waar alle middelbare scholen bij zijn aangesloten, de VO-Raad een verklaring opgesteld die op de website is geplaatst en die naar alle directies is verstuurd. Hierin is te lezen dat er geen prikbussen naar scholen gestuurd zullen worden. Dat is natuurlijk zeer goed nieuws en volledig te danken aan Ed Kortekaas en WijDeOuders. Echter, .. het zegt helemaal nog niets verder, want de GGD heeft wel aangegeven dan rechtstreeks naar de scholen te gaan en dan is het helemaal niet meer zichtbaar welke manipulatie wanneer ingezet zal worden, met bijbehorende groepsdruk.

Geen medische apartheid op de scholen!
De GGD heeft helemaal niets te zoeken op een school. Wegblijven bij de scholen! De ouders zijn prima in staat om voorlichting te geven en dat is ook hun verantwoordelijkheid. Bescherming bieden tegen alle schadelijke gevolgen van ziektes, maar ook tegen onbetrouwbare overheden.

Nep-nieuws en ondermijning ouderlijk gezag door VO Raad
In de brief maakt Hoofd Communicatie & Public Affairs Stan Termeer van de VO Raad nog een onvergeeflijke fout door bewust het ouderlijk gezag te ondermijnen. Zo stelt hij dat kinderen vanaf 12 jaar zelf bepalen of zij een vaccin nemen en dat de VO Raad er dan vanuit gaat dat kinderen de ouders wel betrokken zullen hebben bij die keuze. Dit is pertinent niet correct en een directe poging om op basis van de verkeerde overheidspropaganda door misdadiger Hugo de Jonge het beeld te voeden dat 12 jarigen hierover zelf zouden mogen beslissen.

De waarheid is dat ouders het ouderlijk gezag hebben. De ouders bepalen of hun kind gevaccineerd wordt en daarvoor is overeenstemming tussen de ouders noodzakelijk anders wordt er niet gevaccineerd. De ouders bespreken het met het kind, De mening van het kind is niet doorslaggevend. Vanaf 16 jaar ligt dit iets anders, maar ook dan geldt nog altijd het ouderlijk gezag.

Op 2 september is de VO Raad geïnformeerd over deze misdaad die zij plegen door deze  tekst te gebruiken wat het ouderlijk gezag doelbewust ondermijnt, pertinent niet waar is zoals ook blijkt uit de verklaring van Hoogleraar Privaatrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam Andre Nuytinck (zie inzet).

Het is het bewust verspreiden van nep-nieuws. Kijk gerust op hun pagina om te zien of zij deze misdaad nog altijd in het artikel uiten. Onder dit artikel treft u de oorspronkelijke tekst van de VO-Raad aan met een link naar hun pagina.

Laat kinderen kind blijven, de ouders bepalen en niemand anders!
Als ouder mag je een kind van 12 zelfs niet eens alleen thuis laten. Een kind van die leeftijd wordt nog niet in staat geacht om om te kunnen gaan met de gevaren die in een huis kunnen optreden (gas, elektra, etc). Op de eerste bijeenkomst op de middelbare school die voor ouders georganiseerd werd, kwam het onderwerp puberteit aan de orde. Daar werden de ouders geadviseerd om het volledige gedrag van de puber even te nemen zoals het is: een nagenoeg ontoerekeningsvatbaar persoon omdat de frontale cortex nog in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling is in het geval van jongeren volgens hen pas afgerond tegen het 25e levensjaar. En deze kinderen moeten in staat geacht worden om te kunnen bepalen of zij door een misdaadsyndicaat doelbewust genetisch gemanipuleerd en mishandeld kunnen worden? Zie onder dit artikel ook de passage over dit onderwerp op de website van de Hersenstichting.

Aanpakken van misdadigers!
Ik roep advocaten op om eindelijk in actie te komen tegen de misdadigers en procedures te starten tegen alle docenten, alle leden van schooldirecties, artsen, ambtenaren en politici die zich schuldig gemaakt hebben aan kindermishandeling en medeplichtigheid aan genocide.

Genocide?
Op dit moment stromen de meldingen binnen bij de BPOC 2020 over schade na vaccinatie en overlijdens direct volgend op vaccinatie. Het is gigantisch! En het Lareb doet er alles aan om de cijfers die zij tot voor kort overzichtelijk publiceerden nu zo schimmig mogelijk te houden. Dan weet je dat er iets niet klopt. Ga op onderzoek uit! Dat zijn wij aan onze kinderen verplicht.
En docenten: kom in actie tegen de schoolleiding!
We kunnen de vrijheid van de kinderen maar 1 keer verspelen.
Not on my fucking watch!

https://www.vo-raad.nl/nieuws/geen-prikbussen-op-scholen-en-schoolpleinen

Geen prikbussen op scholen en schoolpleinen
20 AUGUSTUS 2021

Veel scholen hebben een brief van Open Legal Advocaten ontvangen over het vaccineren van leerlingen. Aanleiding voor deze brief was een uiting in de media van minister De Jonge waarin werd gesuggereerd dat er prikbussen bij de scholen zouden komen. Wij hebben hierover contact gezocht met de GGD. De GGD heeft bevestigd dat GGD’s geen plannen hebben - en deze ook nooit hebben gehad - om op scholen of schoolpleinen te vaccineren en prikbussen naar scholen te sturen. Wel gaat de GGD met prikbussen naar wijken waar de vaccinatiegraad laag is. De prikbus staat dan in de openbare ruimte en zeker niet op een schoolplein. De brief van Open Legal Advocaten kunt u ter kennisgeving aannemen. U hoeft hier niet inhoudelijk op te reageren.

Scholen kunnen er uiteraard voor kiezen voorlichting te geven over nut en noodzaak van het vaccineren van leerlingen. Hierbij kan de GGD van dienst zijn. De GGD deelt graag de kennis over het virus en de rol van testen en vaccineren bij de bestrijding hiervan. Op die manier kan de GGD leerlingen én ouders ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren.

Jongeren vanaf 12 jaar besluiten zelf over een vaccinatie. Voordat tot een weloverwogen keuze wordt gekomen, wordt verwacht dat jongeren hierover in gesprek gaan met hun ouders.

Plaatsing van een prikbus op een schoolplein zou de keuze van leerlingen voor vaccinatie kunnen beïnvloeden en de suggestie kunnen wekken dat dit buiten het zicht van de ouders om gaat. Evenals de GGD vindt ook de VO-raad dat ongewenst.

https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/puberhersenen/

De Hersenstichting over het brein van kinderen in ontwikkeling:

De volledige ontwikkeling van de hersenen begint al ver voor de geboorte en loopt door tot ten minste het 25e levensjaar. Bij de geboorte zijn bijna alle hersencellen (neuronen) al aanwezig. Na de geboorte neemt het aantal verbindingen tussen neuronen explosief toe.

Tijdens de pubertijd vindt er een snoeiproces plaats om alleen de nuttige verbindingen te behouden en de communicatie in de hersenen te optimaliseren. De verbindingen tussen neuronen die niet actief zijn, verdwijnen. Verbindingen die veel worden gebruikt, worden juist versterkt.

Uit balans

Deze optimalisering van de hersenen verloopt niet in alle hersengebieden tegelijkertijd. De emotionele hersengebieden zijn eerder aan de beurt dan de rationele hersengebieden. De emotionele hersengebieden worden extra geprikkeld door hormonen. De rationele hersengebieden zijn nog niet sterk genoeg om de hypergevoeligheid van de emotionele hersengebieden onder controle te houden.

Puberhersenen zijn dus tijdelijk uit balans. Dat dit gevolgen heeft voor hun gedrag, zal u niet verbazen.

Het rationele brein is nodig om volwassen weloverwogen beslissingen over bijvoorbeeld vaccinaties te kunnen nemen en is dus op 12 jarige of 17 jarige leeftijd in de meeste gevallen nog niet volgroeid (red.)

Geef ons wat liefde

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
5 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
5
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x