Vaccinatie? Het virus bestaat niet! (III)

 

“Als we goed werk leveren op het gebied van vaccins, gezondheid en voortplanting, kunnen we de wereldbevolking met 10-15% verminderen.”

Bill Gates*

 

Het coronavirus is een computercreatie en in werkelijkheid nooit geïsoleerd en geïdentificeerd. De coronapandemie bestaat niet en is gecreëerd voor politieke doeleinden (deel I). Maar hoe zit het met de vele andere pandemieën en ‘levensgevaarlijke’ virussen die ons in de vorige eeuw hebben geteisterd?

 

In het tweede deel van dit artikel zagen we hoe de families Rockefeller en Gates, Pasteurs valse microbetheorie te gelde maakten, en de reguliere, op de natuur gebaseerde medische wetenschap de nek omdraaiden. Dit leidde tot de geboorte van de farmaceutische miljardenindustrie, resulterend in het gedrocht dat thans het menselijk bestaan bedreigt. We zagen dat deze twee families begonnen met een eerste grootschalig vaccinatie-experiment op soldaten te Fort Riley uitmondend in de ‘Spaans Griep’. Deze nieuwe griep zou volgens de officiële media veroorzaakt zijn door een type H1N1-griepvirus afkomstig van legerpaarden (Equusmagazine, Fran Jurga “Did a Virus in  Horse Manure Launch the 1918 Influenza Epidemic?”14 oktober 2009).

De Guardian bespreekt een foto uit 1918 die de vermeende coronapandemie in een breder perspectief plaatst. De krant schrijft dat tijdens de ‘Spaanse’ griep burgers in quarantaine werden geplaatst, dat mondkapjes verplicht waren in veel staten, dat plaatsen van amusement werden gesloten en dat op het hoogtepunt het niet dragen van mondkapjes werd beboet met een geldbedrag tot honderd dollar of tien dagen gevangenisstraf (“The big picture: spreading the message about the 1918 pandemic”, The Guardian, 3 mei 2020).

Mediapropaganda in 1918: ‘Wear a mask or go to jail’.

 

Spaanse griep: Genocide door vaccinaties
Diverse getuigen vertellen ons wat er daadwerkelijk gebeurde. Daaronder Dr. Eleonor McBean (1905-1989), wier karakter in de diverse gecontroleerde mainstream media is vermoord. “Ik was waarnemer ter plaatse tijdens de influenza-epidemie van 1918”, schrijft Eleonor in hoofdstuk 2 van haar boek “Swine Flu Expose” uit 1977.

Ze sprak met de soldaten nadat ze huiswaarts waren gekeerd. “Ik sprak met enkele van de overlevenden van dat vaccinatie-offensief toen ze na de oorlog huiswaarts keerden, en ze vertelden over de gruwelen – niet over de veldslagen en oorlog zelf – maar over de ziekte in het kamp. De doctoren wilden niet dat deze kolossale ziekte op hen zou afstralen, dus spraken ze af om het Spaanse griep te noemen (blz. 286-287, Eleanor McBean and Sue Martson, “Vaccines The Biggest Medical Fraud in History”, 2018).

Over het door Federick Lamont Gates toegediende en door het Rockefeller Intitute naar Engeland, Frankrijk, België en Italië gestuurde antimeningokokkenserum schrijft ze: “Deze mengelmoes van giftige medicamenten en verrotte eiwitten waaruit de vaccins waren samengesteld, veroorzaakte zó’n grote verbreiding van ziekte onder de soldaten dat men het er in het dagelijks gesprek over eens was dat meer mannen werden gedood door medische ‘shots’ [=injecties] dan door vijandelijke schoten met geweren.” (blz. 286-287 “Vaccines The Biggest Medical Fraud in History”, 2018).

Spaanse griep: Artsen als massamoordenaars
Burgers, bang gemaakt door de media dat ze besmet konden raken door de huiswaarts kerende soldaten, zagen het als hun patriottische plicht zich massaal in te laten enten. Daardoor stierven zij en hield de ziekte stand. “Die pandemie sleepte zich twee jaar voort en werd aan de gang gehouden door de verstrekking van nog meer giftige medicijnen, toegediend door doctoren die de symptomen probeerden te onderdrukken”, rapporteert McBean.

“Voor zover ik kon nagaan, trof de griep alleen de gevaccineerden. Degenen die de injecties hadden geweigerd, ontsnapten aan de griep. Mijn familie had alle vaccinaties geweigerd, dus we bleven al die tijd gezond. We wisten uit de gezondheidsleer van Graham, Trail, Tilden en anderen, dat mensen het lichaam niet met gif kunnen verontreinigen zonder ziekte te veroorzaken. […]”

“Er wordt gezegd dat de griepepidemie van 1918 wereldwijd 20.000.000 mensen heeft gedood. Maar eigenlijk hebben de doctoren hen vermoord met hun lompe en dodelijke behandelingen en medicijnen. Dit is een harde beschuldiging, maar het is niettemin de waarheid, te oordelen naar het succes van de artsen die het medicijn [vaccinatie] niet toedienden in vergelijking met dat van de medicijn verstrekkende artsen” (Hoofdstuk 2, “The Spanish Influenza Epidemic op 1918 was Caused by Vaccinations”, uit “Swine Flu Expose” (1977), Eleanor McBean).

Spaanse griep: Geen virus te bekennen…
McBean krijgt steun vanuit de wetenschap. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat de ‘Spaanse’ griep helemaal niet veroorzaakt was door een virus maar door een bacterie.

In deel II zagen we dat Frederick Lamont Gates de soldaten in Ford Riley direct voor de uitbraak van de ‘Spaanse’ griep had gevaccineerd met een vaccin tegen meningococcus. Meningococcus is een bacterie. Het ging dan ook om een bacterieel vaccin op basis van een serum afkomstig uit paarden dat drie keer werd ingespoten. Dat het vaccin bacterieel was valt te lezen in de eerste pagina’s van zijn rapport. Zie daarvoor deel II. Gates maakte in het rapport melding van bijwerkingen als griepachtige verschijnselen, zoals hoesten, overgeven en diarree spoedig nadat het vaccin was toegediend en rampzalig voor soldaten die in barakken en loopgraven moeten leven en reizen in krappe treinen naar de Atlantische kust voor een overtocht per boot naar Europa. In de laatste fase van de Eerste Wereldoorlog zond het Rockefeller Instituut, bij wie Gates in dienst was, het bacteriële serum naar Engeland, België, Frankrijk, Italië en ander landen.

Dat een bacterie en niet een virus de dood veroorzaakte van, volgens officiële schattingen tot honderd miljoen doden, blijkt uit de autopsies van duizenden griepdoden uit die tijd. Onderzoekers bestudeerden meer dan negenduizend autopsies. Alle lieten ze een bacteriële longinfectie zien: “Er waren geen negatieve [bacteriële] longkweekresultaten” (“there were no negative lung culture results”). Bacteriële longontsteking was de doodsoorzaak bij een minimum van 92,7 % van de autopsies van sterfgevallen door de zogenaamde ‘Spaanse’ griep van 1918-1919. (David M. Morens, Jeffery K. Taubenberger en Anthony S. Fauci, “Predominant Role of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in Pandemic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Preparedness”, National Institute of Health, 2008).

Er bestaat geen bewijs van een geïsoleerd en geïdentificeerd ‘Spaans’ griepvirus om de simpele reden dat de elektronenmicroscoop toen nog niet bestond. Bovengenoemd onderzoek uit 2008, uitgevoerd door nota bene onder meer Anthony S. Fauci op instigatie van het National Institute of Health, stelt dan ook vooraf: “Ondanks de beschikbaarheid van gepubliceerde gegevens over vier pandemieën die de afgelopen honderd-twintig jaar hebben plaatsgevonden, is er weinig recente informatie over de doodsoorzaak die in verband wordt gebracht met grieppandemieën.” Dat een virus de primaire oorzaak zou zijn van de ‘Spaanse’ griep is een nooit bewezen aanname die opzettelijk wordt herhaald. Het onderzoek van Fauci concludeert dan ook: “De meerderheid van de sterfgevallen tijdens de grieppandemie van 1918-1919 was waarschijnlijk direct het gevolg van secundaire bacteriële longontsteking veroorzaakt door gewone bacteriën in de bovenste luchtwegen.”

Een ander onderzoek uit datzelfde jaar concludeert eveneens dat er bij de griepdoden geen sprake was van een virus als doodsoorzaak maar van [geïnjecteerde] koloniserende bacteriestammen die zeer dodelijke longontstekingen konden veroorzaken (John F. Brundage en G. Dennis Shanks,Deaths from Bacterial Pneumonia during 1918-19 Influenza Pandemic”, Volume 14, Number 8, augustus 2008, Emerging Infectious Diseases journal, CDC).

Spaanse griep: Murder by injection
Na uitvoerig speurwerk trok de legendarische researcher en klokkenluider Eustace Clarence Mullins (1923-2010) aan de bel over het vaccinatieschandaal begonnen in 1918 door de families Gates en Rockefeller. Hij concludeerde in zijn boek “Murder by Injection, The Story of the Medical Conspiracy Against America” (1988):

“Medische historici zijn uiteindelijk tot de onverkwikkelijke conclusie gekomen dat de grote “griepepidemie” van 1918 uitsluitend te wijten was aan het wijdverbreide gebruik van vaccins. Het was de eerste oorlog waarin vaccinatie verplicht was voor alle militairen. De Boston Herald meldde dat in één maand tijd zevenenveertig soldaten door vaccinatie waren omgekomen. Als gevolg hiervan waren de militaire ziekenhuizen niet gevuld met gewonde gevechtsslachtoffers, maar met slachtoffers van het vaccin. De epidemie werd ‘de Spaanse griep’ genoemd, een opzettelijk misleidende benaming, die bedoeld was om zijn oorsprong te verbergen.” (Blz. 85, hoofdstuk 4, Eustace Mulins, “Murder by Injection“).

De zeer onthullende en bewust makende waarheden in dit boek en Mullins’ andere geschriften waren onverteerbaar voor de heersers. Hij moest ongeloofwaardig worden gemaakt. Het gevolg was dat zijn karakter overal in de gecontroleerde mainstream media werd vermoord, het daartoe geëigende instrument ter geschiedvervalsing ‘Wikipedia’ voorop.

AIDS: Pandemie was oefenversie voor het COVID-schandaal
In 2003 publiceerde Dr. Gary Null de documentaire “Deconstructing the Myth of AIDS.” Hieruit blijkt dat de ‘AIDS-pandemie’ op precies dezelfde wijze werd geënsceneerd als de huidige ‘COVID-pandemie’ en feitelijk daarvan de oefenversie was. De onthullingen en bewustwording hadden tot gevolg dat het karakter van Gary Null op zeer grove wijze werd vermoord door Wikipedia en andere gecontroleerde mainstream media.

Uitspraken in deze documentaire van deskundigen als o.a. Dr. Kary Mullis, uitvinder van de PCR-test in 1983, Dr. Stefan Lanka en diverse andere gecensureerde wetenschappers, komen exact overeen met uitspraken van verontruste wetenschappers over de huidige COVID-plandemie. Mullis** zegt over de AIDS-‘epidemie’, over de gebruikte PCR-test als middel tot misleiding, over de voortdurende aanpassing van definities, over het feit dat de test enkel menselijke proteïnen aantoont maar geen virus en over het monsterlijke bedrog het volgende:

 • “Dat is geen epidemie. Het aantal gevallen is exponentieel gestegen, omdat het aantal [PCR-]tests exponentieel is gestegen. […] Iedereen is voor de gek gehouden!
 • “De oorspronkelijke definitie van AIDS heeft geen enkele overeenkomst met de huidige definitie van aids.”
 • “De [PCR-]test mag niet worden gebruikt om daaruit af te lezen of een persoon AIDS of het HIV-virus heeft. […] De gevonden eiwitten zijn gewone eiwitten die in menselijke cellen worden aangetroffen. “
 • “Het is allemaal Orwelliaanse misleiding.”

 

Gelukkig voor de architecten van het huidige COVID-schandaal stierf hij stomtoevallig vlak voor de vermeende corona ‘uitbraak’ op 7 augustus 2019.

Uit de onthullingen in “Deconstructing the Myth of AIDS” blijkt dat het aantal positief getesten, net als bij COVID, omhoog ging doordat het aantal PCR-testen exorbitant werd opgevoerd, nadat mensen bang waren gemaakt voor het nooit aangetoonde, vermeende ‘killer virus’ via de corrupte mainstream media.

Het immuunsysteem werd, aldus de wetenschappers in deze documentaire, aangetast door een van de giftigste medicijnen ooit: AZT en later door de antivirale medicijnen die allerlei zeer schadelijke bijwerkingen hadden. Daardoor stierven talloze gezonde, bange mensen als popzanger Freddy Mercury. In feite werden miljoenen zo vermoord: genocide. Dr. Alan Cantwell (zie hieronder) spreekt van een holocaust.

Symptomen van immuundeficiëntie die voorheen kenmerkend waren voor andere verschijnselen als armoede & slechte hygiëne (Afrika), druggebruik of ziektes als TBC werden, net als nu bij COVID, daarna toegeschreven aan AIDS. De HIV-tests leidden tot een ‘ludicrous amount of false positives’. Net als bij COVID werden definities gaandeweg aangepast. De definitie om iemand te diagnosticeren als AIDS-patiënt werden aanmerkelijk verruimd, zodat ook gezonde mensen medicatie als AZT kregen toegediend en stierven. Mensen die een onderliggende ziekte hadden werden, net als bij COVID, gediagnostiseerd als AIDS-patiënt. Daardoor was tot 70% vals positief. Kunstmatige valse schattingen werden, net als bij COVID, gemaakt van een ‘enorme epidemie’. Deze getallen bleken niet uit te komen. Miljarden verdiende de farmaceutische industrie.

Met bepaling van de “viral load” meet men kleine aantallen RNA-fragmenten die men vervolgens, net als bij COVID, zonder bewijs van bestaan, toeschrijft aan het HIV-virus maar in feite zijn deze fragmenten als ‘normal cellular debris’ in ieder lichaam aanwezig, aldus de wetenschappers in de film “Deconstructing the Myth of Aids”.

AIDS: In geen velden of wegen een virus te bekennen
Het HIV-virus is, net als COVID, nimmer aangetoond door isolatie volgens de gouden standaard, de Koch postulaten. In de door de mainstream media, waaronder Wikipedia, zwart gemaakte documentaire ‘House of Numbers’ vertelt de gelauwerde Nobelprijswinnaar Dr. Kary Mullis*** hoe hij een wetenschappelijke verhandeling wilde schrijven over HIV als de waarschijnlijke oorzaak van AIDS. “Ik moest dit [het bestaan van het HIV-virus] onderbouwen met iets voordat ik het kon schrijven en indienen. En ik deed de ronde en vroeg een heleboel mensen. […] Er móet iemand zijn die dit weet, dus ga je naar de experts en vraag je hen. En dus vroeg ik al deze mensen, de een na de ander, en geen van hen had het bewijs. Géén van hen! En ik begon het daar echt van op m’n heupen te krijgen. Dat is het moment toen me voor het eerst opviel: Ze weten het niet! Niemand weet het echt! Deze hele zaak is één grote schijnvertoning!” (Fragment ‘”Why I Began Questioning HIV” uit de documentaire “House of Numbers Deluxe Edition”, Brent Leung, 2009).

Gewetensvolle en oprechte critici als de gelauwerde en briljante Professor Peter H. Duesberg, werden, zo blijkt uit de documentaire “Deconstructing the Myth of AIDS”, net als bij COVID, gecensureerd en door de mainstream media neergezet als ‘dangerous’ (= psychopathic character assassination). Zijn boek “Inventing the AIDS Virus” waarin hij aantoont dat het vermeende HIV-virus nooit volgens de postulaten van Robert Koch is geïsoleerd en geïdentificeerd en dus is verzonnen, is door gecontroleerde mainstream mediakanalen als ‘Wikipedia’ bespot en opzettelijk uit zijn verband getrokken.

Critici van de virusinfectieleugen gingen zelfs zo ver dat zij zichzelf injecteerden met ‘besmet’ bloed ten overstaan van de pers. Zo spoot Dr. Robert E. Willner, schrijver van “Deadly Deception, the Proof that Sex and HIV Absolutely do Not Cause AIDS” (Peltec Pub Co; 1 september 1, 1994) zich meerdere malen in met het bloed van een positief geteste HIV-patiënt, zoals in het Hollywood Roosevelt Hotel op 7 december 1994 in het bijzijn van de internationale pers. Net als vele andere kritische artsen overkwam, werd zijn licentie ingetrokken en zijn karakter vermoord in de mainstream mediakanalen, hét instrument ter geschiedvervalsing ‘Wikipedia’ voorop.

Andere waarheidlievende wetenschappers, zoals Dr. Robert Young, boden geldbedragen voor een geïsoleerd en geïdentificeerd HIV-virus. Young bood $5.000.000 voor het bewijs van het HIV-virus volgens de postulaten van Robert Koch. Na twintig jaar heeft nog steeds niemand het bedrag opgeëist. Young geeft aan inmiddels niet meer over dit bedrag te beschikken als gevolg van het feit dat de mainstream media, na zijn kritische opstelling, zijn karakter hebben vermoord en reputatie vernietigd. Het daartoe geëigende mainstream media-instrument Wikipedia laat geen spaan van hem heel. (Dr. Robert O. Young, “Dismantling The Viral Theory”, drrobertyoung.com, 20 juni 2020).

AIDS: Lucratief patent op niet bestaand virus
Desalniettemin is in 1988 een deel van het aan het HIV-‘virus’ toegeschreven erfelijk materiaal gepatenteerd (complete virussen zijn namelijk nog nooit geïsoleerd en geïdentificeerd). Zo’n klein deeltje, een proteïne, hoe weinig aanwezig ook, zou gemakkelijk kunnen worden vermenigvuldigd (geamplificeerd) met de zojuist uitgevonden PCR-test (1983), tot er genoeg van is om het te analyseren. Het aantal amplificaties kon dan naar boven of beneden worden bijgesteld. Afhankelijk van het aantal amplificaties kon men het aantal positieve testresultaten, misleidend ‘besmettingen genaamd’, beïnvloeden.

Deze PCR-test zou hierna hét ideale instrument worden voor massabedrog bij pandemieën, te beginnen bij AIDS. De maker werd beloond met de Nobelprijs. Oftewel, zoals de uitvinder, Kary Mulis, daarover zelf al stelde: “Iedereen is [wordt] voor de gek gehouden! […] De gevonden eiwitten zijn gewone eiwitten die in menselijke cellen worden aangetroffen. […] Het is allemaal Orwelliaanse misleiding.”

Ziedaar een goudmijn voor de farmaceutische industrie: gepatenteerde ‘virus’deeltjes en de kneedbare PCR-test om ze aan te tonen. Het ideale huwelijk! Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science spreekt van een ‘sleutelrol’ met lucratieve potentie:

“Harvard University heeft een Amerikaans octrooi gekregen op een sleutelcomponent van het aidsvirus. Veel onderzoekers zijn van mening dat dit component, een eiwit dat bekend staat als GP 120, de sleutel is tot het ontwikkelen van betere diagnostische tests en nieuwe vaccins voor aids, het octrooi kan dus in potentie lucratief zijn.

Kary Mullis, uitvinder van de PCR-test, stelde hierboven “De gevonden eiwitten zijn gewone eiwitten die in menselijke cellen worden aangetroffen”. Maar dat hield de farmaceutische industrie niet tegen. Bedrijven begonnen het stukje erfelijk materiaal in te zetten voor de vaccinatie-industrie: “Sommige bedrijven gebruiken fragmenten van GP 120 om vaccins te ontwikkelen.” Ze sponsorden het wetenschappelijk onderzoek teneinde het gebruiksrecht van het uiterst lucratieve octrooi te bemachtigen wat ook gelukte: “Harvard heeft een exclusieve licentie voor het gebruik van het octrooi toegekend aan Cambridge Bioscience Corp. uit Worchester, Massachusetts. Tot dusver heeft het bedrijf ongeveer $ 350.000 bijgedragen aan Harvard om het onderzoek naar AIDS van [Harvard-onderzoekers] Essex en Lee te ondersteunen.” Daarbij was corruptie en belangenverstrengeling à la Ab Osterhaus niet ongewoon:

“De financiële steun van het bedrijf voor hun onderzoek is een ‘ongebruikelijke regeling’ geweest, zegt Brinton [directeur van het Harvard patent bureau], omdat [Harvard onderzoeker] Essex lid is van de wetenschappelijke raad van het bedrijf en een klein aantal aandelen in het bedrijf heeft.” (M. Sun, “Part of AIDS Virus is Patented”, Science  26 Feb 1988: Vol. 239, Issue 4843, pp. 970).

AIDS: l’ Histoire se répète, genocide door vaccinaties
De Spaanse griep werd veroorzaakt door vaccinaties, te beginnen met experimentele vaccinaties tegen meningitis. Homoseksuelen en zwarten kregen op instigatie van de WHO in de zeventiger jaren massaal als proefdieren een experimentele (hepatitis- of pokken-) vaccinatie die het immuunsysteem vernietigde en leidde tot ‘AIDS’, aldus onderzoeker Dr. Alan Cantwell in zijn boek “Queer Blood: The Secret AIDS Genocide Plot” (Veritas Press, 1993). Op bladzijde 51 schrijft Cantwell:

“Op 11 mei 1987 verscheen er een zeer belangrijk AIDS-verhaal op de voorpagina van The London Times, een van ‘s werelds meest gerespecteerde kranten. De kop luidde: “Door pokkenvaccin veroorzaakte AIDS-virus.” Geschreven door wetenschapsredacteur Pearce Wright, suggereerde het verhaal dat het vaccinatieprogramma voor de uitroeiing van pokken, gesponsord door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), verantwoordelijk was voor het ontketenen van AIDS in Afrika. Tussen de jaren 1966-1977 werden bijna 100 miljoen zwarten die in Centraal-Afrika woonden door de WHO geïnjecteerd.”

 

Dr. Alan Cantwell, microbiologisch onderzoeker en dermatoloog (specialist in carposi sarcoom, de ‘gay cancer’) vertelt in een interview met New Insights TV over zijn boek onder andere over het US Department of Defense waar de aldaar werkzame microbiologen expliciet de opdracht kregen een ‘super powerful germ’, te creëren. Daar zou ons immuunsysteem geen verdediging tegen hebben zodat men een ‘diliberate contamination’ (opzettelijke besmetting) kon veroorzaken bij homo’s en zwarten. Dit was een experiment en voorafschaduwing van de beoogde huidige COVID-vaccinatie.

Direct na stopzetting van het Afrikaanse pokkenvaccinatieprogramma in 1977 die door The Times in verband werd gebracht met de AIDS-epidemie aldaar, werden vanaf het jaar 1978 tot 1981 homo’s in opdracht van het Amerikaanse RIVM (CDC) op grote schaal geïnjecteerd als proefkonijnen met een experimenteel hepatitis ‘vaccin‘ (Net als overigens op grote schaal soldaten aan het begin van de twintigste eeuw een experimenteel meningitis- en TBC-vaccin kregen toegediend wat leidde tot de ‘Spaanse griep’). Het heeft er de schijn van dat het kolossale dodental in Afrika te veel ging opvallen en dat men om die reden een nieuwe groep zocht die zogenaamd ook ziek zou zijn geworden van het HIV-killervirus. Vervolgens is het hepatitis vaccinatie-experiment wellicht gestopt in 1981 omdat men anders, net als The Times had gedaan, het verband zou kunnen gaan leggen tussen de vaccinaties en de AIDS-gevallen onder homo’s die, direct na deze vaccinaties, vanaf de vroege tachtiger jaren in het wereldnieuws kwamen. De vermeende AIDS-pandemie werd geprolongeerd toen men in 1987 begon met de toediening van AZT.

Dit alles leidde opnieuw tot een, aldus Cantwell, ‘Holocaust’, dit keer in de homogemeenschap.(New Insights TV, 1995: “Dr. Alan Cantwell discusses origin of AIDS and KS“).

Cantwell is, na zijn onthullingen, door de mainstream mediakanalen, waaronder ‘RationalWiki’ volledig belachelijk gemaakt.

AIDS: HIV was bedrog, net als COVID nu
Tijdens de Spaanse griep overleefden de mensen die de voorgeschreven medicatie weigerden. Personen die de HIV-medicatie niet namen getuigen in “Deconstructing the Myth of Aids” dat zij juist om die reden nog steeds bestaan. Een homoseksuele man** zegt in deze documentaire het volgende:

“Ik geloof dat ik nog steeds leef na twintig jaar [HIV-]positief te zijn geweest, omdat ik geen AZT of een van die medicijnen heb gebruikt”.

Ook ikzelf kan hiervan getuigen. Ik heb persoonlijk ervaring met de vermeende HIV-test en vermeende infectie en kan met 100% zekerheid meedelen dat een ‘positieve HIV-test’ net als een ‘positieve COVID-test’ volkomen betekenisloos is. Twintig jaar woonde ik samen met een partner die HIV-positief was getest en geen medicatie gebruikte. Talloze malen ben ik ‘blootgesteld’ geweest aan wat de mainstream media structureel deed voorkomen als ‘zeer risicovolle situaties’. Zowel mijn voormalige partner als ikzelf verkeren, ondanks de lawine aan angstpropaganda, in blakende gezondheid.

Mijn huidige partner, ‘seropositief’ bevonden volgens de HIV PCR-test, is na twaalf jaar gestopt met de cocktail aan gifpillen die hij dagelijks op advies van zijn ‘specialist’ moest slikken. Dat is nu bijna een jaar geleden. De meeste ‘kwalen’ die hij had zijn verdwenen en hij voelt zich beter dan ooit tevoren, terwijl zo’n drie-honderd-vijftig mensen uit zijn ‘seropositieve’ kennissenkring voor 1995 zijn bezweken (vermoord) nadat zij zich lieten vergiftigen met AZT.

Mexicaanse griep: Het virus bestaat niet
Ook bij de, na de ‘Spaanse’ griep, tweede valse ‘H1N1-virusepidemie’, beter bekend als de varkens- of Mexicaanse griep is nooit een virus geïsoleerd, geïdentificeerd of bewezen volgens de postulaten van Robert Koch. Al in 1976 werd dit gesteld door onder meer Dr. J. Anthony Morris, een van de Top vaccinatie-experts van de Amerikaanse regering. “Er is geen bewijs dat de Mexicaanse griep dodelijk is … Het is niet besmettelijk … Er is geen bewijs dat de Mexicaanse griep [Swine Flu] zich zal verspreiden. Het is nergens geïsoleerd sinds het (naar verluidt) werd gevonden in februari in Fort Dix, N.J.” (Hoofdstuk: “Ford the Puppet” uit “Swine Flu Expose“, Eleonor McBean).

Voor de vaststelling van ‘besmetting’ met de Mexicaanse griep adviseerde de Wereld Gezondheidsorganisatie en het Amerikaanse RIVM (CDC) de welbekende PCR-test die bij COVID valse testresultaten geeft (CDC protocol of realtime RT-PCR for swineflu influenza A , 28 april 2009). Deze resultaten zijn bovendien perfect te manipuleren. Dat wil zeggen dat het aantal positieve testresultaten, misleidend ‘besmettingen’ genoemd, al naar gelang de gewenste voorkeur op basis van het aantal amplificaties naar boven of beneden kan worden bijgesteld. De uitvinder van deze test, Kary Mullis, heeft in alle toonaarden gesteld dat de PCR-test ongeschikt is als diagnostisch instrument en niet gebruikt kan worden voor virusdetectie. 

Mexicaanse griep: Herhaling van zetten
De Swine-Flu zwendel lijkt exact op die van het COVID- en AIDS-bedrog. De moedige voorzitter van de Gezondheidscommissie van de Raad van Europa, Dr. Wolfgang Wodarg omschreef deze oplichting als een “valse pandemie aangedreven door farmaceutische bedrijven die miljarden ponden konden verdienen aan een wereldwijde angstzaaicampagne”. Volgens het Britse Ministerie van Gezondheid zouden er in 2009 enkel in Groot Brittannië al 65.000 doden vallen. Er werden uiteindelijk slechts 251 vermeende Swine Flu-doden geteld.

Wodarg spreekt van contracten die, net als bij COVID ver tevoren zijn beklonken waarbij de overheid, en dus de belastingbetaler, opdraait voor alle financiële risico’s: “De regeringen hebben contracten gesloten met vaccinproducenten waarbij ze van tevoren bestellingen binnenhalen en bijna alle verantwoordelijkheid op zich nemen. […] Op deze manier zijn de producenten van vaccins zeker van enorme winsten zonder financiële risico’s”. Wodarg noemde de Mexicaanse of Varkensgriep een van de grootste medische schandalen van de een-en-twintigste eeuw maar inmiddels is dit ruimschoots ingehaald door de COVID-fraude, de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis. (Bron: Daily Mail, 18 januari 2010, “The ‘false’ pandemic: Drug firms cashed in on scare over swine flu, claims Euro health chief” PDF).

Wodargs karakter is nadien vermoord in de mainstreammedia en zijn reputatie vernietigd.

Mexicaanse griep: Patenten ten behoeve van woekerwinsten
Net als bij het coronavirus, waarvoor overigens meerdere lucratieve patenten zijn toegekend (US 7,220,852 B1, EP 3 172 319 B1) – waaronder één aan staats’expert’ en vaccin-miljonair Ab Osterhaus (EP 2 898 067 B1) – bestaat er een patent op het biotechnisch geproduceerde maar in werkelijkheid nooit geïsoleerde ‘Swine Flu virus’ dat nota bene, ver voor de vermeende uitbraak in 2009, reeds in 2005 was goedgekeurd. Dit door de Mount Sinai School of Medicine cs. gepatenteerde ‘Swine Flu virus’ is volgens de patent-omschrijving expliciet bedoeld om te gebruiken in vaccins voor mensen (U.S. Patent and Trademark Office: Genetically Engineered Swine Influenza Virus and Uses Thereof, patent #8124101).

Het Europees Octrooibureau is van mening dat biologisch materiaal geïsoleerd van zijn ‘natuurlijke omgeving’ (zoals het geval is bij SARS-CoV-2), of geproduceerd door middel van een technisch proces, octrooieerbaar is, zelfs als het eerder in de natuur is voorgekomen. (Dit ‘isoleren’ is dus niet hetzelfde als isolatie en identificatie volgens de Koch-postulaten). In andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, komen natuurproducten die niet door mensen zijn gewijzigd echter niet in aanmerking voor octrooibescherming.

Het gaat hier in alle gevallen om ‘stukjes’ ‘wild’ erfelijk materiaal die aan het ‘virus’ worden toegeschreven en in een volgorde worden gezet (sequentie) waardoor ze octrooieerbaar zijn. Het gaat dus niet om de complete genetische samenstelling van het virus (=genoom). Een compleet ‘virus’ is nog nooit geïsoleerd en geïdentificeerd los van de gastcel (Irene Vázquez, “SARS-CoV-2 Coronavirus and patents”, ABG Intellectual Property, 20 februari 2020).

Het in volgorde zetten en hergroeperen van deze stukjes eiwit met erfelijk materiaal gebeurt met een computer. Een volledige reeks is een computerconstruct, een verzinsel dus en in het geheel niet de uitkomst van ’empirisch’ onderzoek met een elektronenmicroscoop (=onderzoek gebaseerd op waarneming). Over deze in elkaar geknutselde reeks wordt vervolgens vergaderd door de betreffende ‘wetenschappers’ die dan komen tot overeenstemming (=consensus) in de trant van: “Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen”. Zo’n complete reeks waarover consensus bestaat, wordt tenslotte bestempeld tot ‘virus’ en gepatenteerd. Dit fictieve ‘virus’ bestaat enkel in computers en laboratoria en niet in de natuur. Dr. David Rasnick, chemicus met onder meer langdurige ervaring in de farmaceutische industrie formuleert dat als volgt:

“De virusmaniakken gebruiken computers om de menagerie aan reeksen te vergelijken teneinde te komen tot een ‘consensusreeks’ [sequence] voor HIV, coronavirus en alle andere. De consensusreeks bestaat [enkel] op twee plaatsen: in computers en in reeksen RNA [=erfelijk materiaal] die in het laboratorium worden gesynthetiseerd [=uit verschillende componenten samengesteld]” (“David Rasnick: New Strain of the Coronavirus, or a Giant Con? How Deep do the Lies Go?” sgtreport.com, 26 januari 2021 PDF).

Aan het einde van dit artikel meer over deze digitaal in elkaar gezette nepvirussen.

Mexicaanse griep: Verlamming, slaapziekte en dood door vaccinatie
De bijwerkingen van de giftige vaccins tegen Mexicaanse griep, waaronder, slaapziekte of narcolepsie, anafylactische shock (een zeer ernstige allergische reactie) of zelfs de dood, werden niet geregistreerd of verzwegen. Vooral weerloze kinderen waren makkelijke proefkonijnen:

“In Nederland werden vanaf 23 november 2009 ongeveer een half miljoen kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar met Pandemrix gevaccineerd. Toen was het hoge aantal ernstige bijwerkingen bij GSK al bekend [verderop een PDF-lijst met de schandalen rond GlaxoSmithKline]. Bij het Lareb, dat in Nederland gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen. Daarvan zijn er 137 als ernstig benoemd. Dertig gevallen hebben betrekking op narcolepsie. Het ministerie van VWS onderhandelt over de schadevergoeding aan circa tien kinderen.” (bron: NOS. “Informatie over bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achtergehouden”, 21 september 2018, PDF).

Helaas voor de farmaceutische maffia is het In Nederland nooit tot grootschalige vaccinatie gekomen. De collaborateurs van de mainstream media, de door de overheid van stal gehaalde staats’experts’ als Roel Coutinho en de financieel belanghebbende Ab Osterhaus, alsmede de marionetten van de politiek, kregen deze neppandemie maar niet van de grond. De vier-en-dertig miljoen vaccins die door minister Ab Klink voor honderd-vier-en-veertig miljoen euro alvast waren ingekocht van uw belastinggeld, vonden, afgezien van enige doorverkoop (op zich al een schandaal) aan arme landen, hun einde op de plek waar ze thuis horen: de vuilnisbelt.

In 1976 was er sprake van een eerste Swine Flu pandemie welke, net als de ‘Spaanse’ griep, startte in een kazerne: Fort Dix, New Jersey. Geen van de soldaten aldaar was in contact geweest met varkens, hoewel dat, net als de vleermuizen bij COVID en de apen bij AIDS, volgens de desinformatie van de mainstream media, de bron zou zijn. Wél waren, net als bij de Spaanse griep, alle soldaten tevoren ingeënt namelijk met het Port Chalmers flu vaccine dat preventief zou beschermen tegen alle vormen van griep. Vijfhonderd soldaten werden onmiddellijk daarop ziek door vaccinatievergiftiging, schrijft dr. Eleonor McBean, waarvan zes-en-zestig in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Net als bij COVID werden de overlijdensaktes vervalst, iets wat, aldus McBean, bij vaccinatiedoden standaardpraktijk is (Bron: Hoofdstuk ‘No Swine Flu Epidemic’ in “Swine Flu Expose“, Eleonor McBean).

Volgens de op volle toeren draaiende angstpropaganda van de mainstream media in 1976 zouden tot zestig miljoen Amerikanen op korte termijn overlijden aan de varkens- of Mexicaanse griep. Vijf-en-veertig miljoen bange Amerikanen lieten zich daarop inenten tegen dit vermeende ‘killervirus’. Velen ondervonden (ernstige) bijwerkingen. De officiële cijfers rapporteerden vierhondervijftig gevaccineerden met het Guillain-Barré syndroom als gevolg van de inenting. Dit syndroom veroorzaakt spierzwakte, verlamming of dood (WSB-TV, “Rush to create flu vaccine in 1970s led to outbreak of deadly illness, scientists say”, 1 november 2020, PDF).

Zika: Een nooit geïsoleerd en geïdentificeerd ‘killer-virus’
In 1947 patenteerde de Rockefeller Foundation het vermeende Zika-Virus afkomstig uit lichaamsvloeistof van een rhesusaap uit het Oegandese Zikawoud (patent ATCC® VR-84™). Uiteraard was ook dit vermeende virus nooit geïsoleerd volgens Kochs postulaten maar onderdeel van op kweek gezet celmateriaal in een petrischaal. Met de uitvinding van de elektronenmicroscoop waren Kochs postulaten immers onhoudbaar geworden omdat ze toonden dat ‘virussen’ niet te isoleren zijn maar onlosmakelijk zijn verbonden aan lichaamscellen, gelijk ‘exosomen’. Daarom paste Thomas Rivers de postulaten in 1937 aan op verzoek van de Rockefellers. Zie daarvoor Deel I.

Zeventig jaar later werd het patent pas te gelde gemaakt door Sanofi Pasteur, ‘s werelds grootste producent geheel gewijd aan vaccins (Wikipedia). Dit bedrijf is in 1897 gegrondvest te Lyon door de  assistent van Louis Pasteur, Marcel Merieux, wiens Instituut Pasteur onder meer werd gefinancierd door Rockefeller en Guy de Rothchild. De oorsprong bevindt zich bij de vaccin divisie van het Pasteur Instituut die in 1885 door Merieux werd opgekocht en omgedoopt tot ‘Pasteur Vaccins’ met als gevolg dat zijn familie schat- en schatrijk werd (bron: historisch overzicht Sanofi-Aventis | Media Citizen’s Blog, 17 november 2009: PDF).

Nederland bestelde bij Sanofi Pasteur COVID-19 vaccins voor massavaccinatie maar de toediening is gestaakt na problemen met het vaccin bij ouderen. (Algemeen Dagblad, 11 december 2020, 11 miljoen door Nederland gekochte coronavaccins terug naar tekentafel: ‘Tegenvaller’).

Zika: gekrompen schedels, hersenschade en verlamming na vaccinatie
Sanofi Pasteur en GlaxoSmithKline zijn de producenten van het Tdap-vaccin. Deze laatste multinational is in 1873 begonnen door de Joodse ondernemer Joseph Edward Nathan en staat bekend om de talloze schandalen als gevolg van vergiftiging door vaccins en andere ‘genees’middelen waarvoor miljarden aan smartengeld is betaald aan slachtoffers. Op zich geen enkel probleem daar deze multinational alleen al in 2016 £81 miljard aan omzet had. Onder de gedupeerden talloze levenslange slachtoffers van hun vaccin tegen de ‘Mexicaanse’ griep dat onder meer slaapziekte (narcolepsie) veroorzaakt (PDF-lijst GKS-schandalen).

Eind 2014 introduceerde het Braziliaanse ministerie van gezondheid het nieuwe, door de FDA in 2005 goedgekeurde vaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest (=Tdap-vaccin) als onderdeel van het vaccinatieprogramma voor zwangere vrouwen. Onmiddellijk in het jaar daarop (2015) luidde de Braziliaanse regering echter de noodklok toen ineens 4180 baby’s van ingeënte vrouwen werden gerapporteerd met gekrompen schedels en hersenschade (microcephalie) en 3448 extra gevallen op deze geboorteafwijking werden onderzocht. (Bron: “Zika Virus in Brazil”, january 2016, República Federativa do Brasil, brasil.gov.br).

Behalve gekrompen schedels met hersenschade, constateerde men ook een toename van het syndroom van Guillain-Barré, een auto-immuunziekte die verlamming, spierzwakte of de dood veroorzaakt en eerder al als direct gevolg van de inenting tegen Mexicaanse griep was vastgesteld (zie boven).

Zowel de misvormde schedels als dit syndroom, zouden veroorzaakt worden door het vermeende Zika-virus dat in zeventig jaar nog nooit een dergelijk slachtoffer had gemaakt. Elkaar napapegaaiend, maakten de nieuwsmedia overal ter wereld hiervan melding. Ook in Nederland werd deze mantra kritiekloos herhaald en zou het virus al mensen hebben geïnfecteerd, stelt de NOS in haar niet aflatende angstpropaganda. “Het zika-virus lijkt niet alleen gevaarlijk voor ongeboren baby’s, het kan mogelijk ook leiden tot hersenvliesontsteking en het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame zenuwaandoening die de spieren aantast. […] In Brazilië, waar het virus veel voorkomt, zijn het afgelopen jaar opvallend veel kinderen met onvolgroeide hersenen geboren. Dat kan leiden tot een verstandelijke beperking of een vroege dood”, schrijft de staatsomroep. (NOS, 23 januari 2016, “Zika-virus mogelijk niet alleen gevaarlijk voor baby’s”, PDF).

Auto-immuunziektes als Guillain-Barré zijn een bekend gevolg van vaccinaties. Collaborerende officiële instanties weigeren echter fundamenteel onderzoek te doen en nemen de vaccinproducenten in plaats van de burger in bescherming.

Op 10 oktober 2016 deponeert Cochrane een klacht bij de Europese ombudsman over het wanbeheer bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een agentschap van de Europese Unie, met betrekking tot de veiligheid van de vaccins. Cochrane is een wereldwijde onafhankelijke non-profitorganisatie bestaande uit een netwerk van onderzoekers, gezondheidswerkers, patiënten en verzorgers. Cochrane doet dit namens een aantal wetenschappelijke instellingen op medisch gebied uit meerdere landen. Cochrane formuleert de klacht naar aanleiding van haar constatering dat de EMA zich structureel schuldig maakt aan extreme geheimhouding, tegenwerking, misrepresenatie van feiten, liegen, verhullen, belangenverstrengeling, corruptie, onwetenschappelijkheid en misleiding als het gaat om vaccinaties en hun bijwerkingen. Over de zware bijwerkingen stelt Cochrane daarbij het volgende vast:

“Het is mogelijk dat veel van de ernstige schade die na vaccinatie optreedt, auto-immuunziekten zijn. Omdat we echter niet weten of deze ziekten worden veroorzaakt door de [in dit geval] HPV-vaccins, moet het een onderzoeksprioriteit zijn om erachter te komen.” (blz. 1. Cochrane, 10 oktober 2016; “Complaint to the European ombudsman over maladministration at the European Medicines Agency (EMA) in relation to the safety of the HPV vaccines).”

Zika ontpopt zich ineens tot killer-virus na 70 jaar onschuld, aldus ondeugdelijke test
Rockefellers vermeende Zika-virus dat tot 2015 nog nooit het minste gevaar had opgeleverd (!) zou plotseling de oorzaak zijn van alle ellende. Een beest zou het virus overbrengen, net als een aap bij HIV, een vleermuis bij COVID-19, een paard bij de ‘Spaanse’ griep en een varken bij de ‘Mexicaanse’ griep. In dit geval zou een mug de schuldige zijn.

Het ‘bewijs’ werd geleverd door een niet-deugende test. De Braziliaanse overheid schrijft: “De diagnose [van het Zika-virus] wordt tegenwoordig gesteld via de PCR-test”. Dit is dezelfde test die wordt gebruikt voor het ‘diagnosticeren’ van HIV, COVID-19, ebola en de Mexicaanse griep. De uitvinder van de PCR-test Kary Mullis heeft meermalen expliciet en met klem gezegd dat de PCR-test niet kan diagnosticeren en daarvoor in het geheel niet bedoeld is en nooit is geweest.  

Zika: Voorbeeld van neppandemie als dekmantel voor onderdrukking
Nep-epidemieën blijken het perfecte middel ter vergroting van de macht van de heersende klasse. Als remedie adviseerde de Braziliaanse overheid een toenemende overheidscontrole door namelijk onder meer:

 • Vergroting van het aantal laboratoria dat de PCR-tests uitvoert en ontwikkeling van een sneltest.
 • Aanzienlijke verhoging van het aantal PCR-tests per maand.
 • Het instellen van coördinatie- en controlecentra op nationaal, staats- en lokaal niveau.
 • 100% van de huishoudens laten visiteren door gezondheidswerkers (contact tracing) ondersteund door 50.000 militairen.
 • Massacampagnes op de radio, televisie, in de kranten, aanplakbiljetten en sociale netwerken.
 • Het vliegensvlug ontwikkelen van een Zika-vaccin door bedrijven als Sanofi-Pasteur (en de aankoop van 100 ton insecticiden; Brazilië is groot-afnemer van Monsanto!).

 

Het virus zou intussen aangetroffen zijn in Canada, Duitsland, Italië, Japan, de VS en Australië en in 18 landen en gebieden in Zuid en Midden Amerika. (Bron: “Zika Virus in Brazil”, january 2016, República Federativa do Brasil, brasil.gov.br).

Weldra werd een wereldwijde angstporno losgelaten op de geïndoctrineerde massa. Op 26 januari 2016 waarschuwt de Wereld Gezondheidsorganisatie dat het Zika-virus ‘zich explosief verspreidt’ en miljoenen mensen zal infecteren. Dr. Anthony Fauci, hoofd van de divisie infectieziekten van het Amerikaanse ministerie van Gezondheid en aanjager van het huidige coronaschandaal, spreekt van een ‘wereldwijde pandemie’. (CBS-news, 28 januari 2016, “Zika virus at ‘pandemic’ level, National Institutes of Health says”, PDF).

[the_ad id=”45576″]

Ebola: Wéér die rotbeesten!
Het ‘verschrikkelijke’ ebolavirus zou met inwendige bloedingen een ware martelgang naar een zekere dood veroorzaken en hele gemeenschappen wegvagen. Hoewel mensen al millennia intensief samenleven met dieren – tot ver na de middeleeuwen sliep men vaak in één ruimte – moeten we ze thans ernstig vrezen. Net als de ‘Mexicaanse’ griep (de biggen), Zika (de muggen), AIDS (de aapjes), de ‘Spaanse’ griep (de paarden), COVID (de vleermuizen) zou het alweer door beestjes zijn veroorzaakt. Dit keer niet de vleermuis maar de vleerhond, een Afrikaanse lekkernij (Nature, 30 november 2005, E. M. Leroy e.a.: “Fruit bats as reservoirs of Ebola virus”).

Ebola: Lucratief patent op gemanipuleerd ‘virusextract’ voor vaccinpreparaten
Een nieuwe vaccingoudmijn lag in het verschiet. In 2010 patenteerde het Amerikaanse RIVM het vermeende ebolavirus (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) onder nummer CA2741523A1. Daarmee is het een van de zes bedrijven met een ebolapatent ‘voor wetenschappelijk onderzoek’.

In de patentomschrijving staat onder meer: “De uitvinding voorziet/behelst vaccinpreparaten die het ‘inventive’ [=gemodificeerde] ebolavirus omvatten, inclusief recombinante [=hergegroepeerde] en chimaere [=meng-]vormen van het virus” (“0026: The invention provides vaccine preparations, comprising the inventive Ebola virus, including recombinant and chimeric forms of the virus”).

Ebola: Nooit een volledig ‘virus’ geïsoleerd en geïdentificeerd
Hoewel het patent misleidend spreekt van een ‘geïsoleerd virus’, bedoelt men daar tegenwoordig enkel mee dat cellen met het vermeende ‘virus’ uit een patiënt zijn ‘geïsoleerd’ (sample) en op kweek zijn gezet. De Koch-postulaten verklaart men simpelweg als ‘niet geldig’ voor virussen. De postulaten vereisen namelijk dat het virus onafhankelijk van gastcellen als zelfstandig opererende ziektekiem met een elektronenmicroscoop wordt geïdentificeerd en geïsoleerd. Deze misleidende presentatie van virussen als zijnde geïsoleerd, verspreiden de zogenaamde ‘feiten’-checkers als het door Facebook en Google gefinancierde ‘FullFact’, teneinde de journaal- en krantgelovigen in onwetendheid te houden.

Door ‘big tech’ gefinancierd massabedrog met behulp van zogenaamde ‘fact’-checkers.

 

Dr. David Rasnick, die jarenlang in Afrika werkzaam was, stelt over het vermeende ebolavirus in een mailwisseling met onderzoeksjournalist Jon Rappoport:

“Ik heb de literatuur over isolatie en Ems [=elektronenmicroscoopbeelden] van zowel ebola- als marburgvirussen in detail bestudeerd. Ik heb géén overtuigend bewijs gevonden dat het ebolavirus (en dat geldt ook voor het [aan ebola gerelateerde] marburgvirus) is geïsoleerd bij mensen. Er is zéker géén bevestigend bewijs van menselijke isolatie.”

Dr. David Rasnick promoveerde aan het Georgia Institute of Technology en werkte 25 jaar met proteasen (een klasse van enzymen) en proteaseremmers. Hij is de auteur van het boek “The Chromosomal Disbalance Theory of Cancer.” Hij was tevens lid van het Presidential AIDS Advisory Panel van Zuid-Afrika, het continent waar het ebolavirus het meest zou hebben toegeslagen. Vanwege zijn eerlijkheid en onafhankelijke opstelling zijn zijn karakter en werk in diskrediet gebracht door de gecontroleerde mainstream mediakanalen, Wikipedia voorop. Rappoport, die al dertig jaar schrijft over de praktijken van de farmaceutische maffia, wordt in de mainstream media verzwegen en gecensureerd. Zijn blog is uit de lucht gehaald. (Bron: Biblioteca Pleyades, Inventing Viruses, a Staggering Hoax, 6 augustus 2015, screenshot mailwisseling).

Uiteraard wordt de aanwezigheid van het niet bestaande ‘ebolavirus’ gemakshalve  weer ‘aangetoond’ met de volstrekt ondeugdelijke PCR-test waarmee men naar hartenlust kan manipuleren en die door de uitvinder, Kary Mullis, nadrukkelijk ongeschikt is verklaard als diagnostisch instrument voor het bewijzen van vermeende virussen in de patiënt (WHO EUAL Public Report January 2019, version 2.0).

[the_ad_group id=”5832″]

Ebola: Angstporno draait op volle toeren
De mainstream mediapropaganda draait op volle toeren en probeert daar waar mogelijk het vuurtje van de onzichtbare mondiale vijand aan te wakkeren, teneinde mensen ontvankelijk te maken voor nieuwe vrijheid-berovende maatregelen en een miljarden opleverend vaccin als ‘oplossing’, >problem >reaction >solution: “Bij de huidige ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan 3.000 mensen besmet. Ongeveer 67% van deze mensen komt te overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze uitbraak uitgeroepen tot een internationale noodsituatie”.

Maar de redding is nabij! Intussen zou het eerste vaccin tegen deze afgrijselijke mensenmoordenaar zijn gevonden. Over het genetisch gemodificeerde vaccin gebaseerd op bovengenoemd gepatenteerde ‘inventive virus’, schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in 2019: “Het nieuwe vaccin is een genetisch gemodificeerd verzwakt levend vaccin” (CBG, “Eerste vaccin ter bescherming tegen ebola”, CBG, 22 oktober 2019, screenshot).

Ebola: ‘Besmettingscijfers’ gebaseerd op bedrog, valse diagnoses en aannames
De stuipen of het lijf gejaagd door de mainstream mediapropaganda zullen bange, gehersenspoelde burgers als eerste ‘gevallen’ worden gediagnosticeerd met de PCR-test wanneer ze zich vervoegen bij de ziekenhuizen vanwege hun aan ebola toegeschreven griepsymptomen: keelpijn, hoesten, hoofdpijn, koorts, gewrichtspijn en koude rillingen.

Zoals hierboven al eerder vermeld, vermenigvuldigt de PCR-test zeer kleine hoeveelheden ‘viraal materiaal’ dat wordt toegedicht aan het killervirus. Er zijn enorme hoeveelheden van deze eiwitten nodig om iemand als ‘besmet’ te kunnen bestempelen, hetgeen inhoud dat eveneens enorme aantallen mensen bij wie deze tests worden uitgevoerd, ten onrechte de diagnose ebola zullen krijgen.

Dit betekent dat men niet hoeft te kijken naar de ravage die het multinationale grootkapitaal –waaronder het IMF en de Wereldbank met hun wurgleningen – hebben aangericht op het Afrikaanse continent met de aldaar zittende heersers als hun vazallen. Deze situatie beschrijft en documenteert Naomi Klein uitvoerig in haar bestseller ‘The Shock Doctrine’ (Knopf Canada 2007). Bij landen als Congo, Liberia, Sierra Leone en de Republiek Guinee zijn daardoor armoede en ziekte de hoofdbestanddelen van het dagelijks leven. Om deze situatie voor de multinationals in stand te houden is er slechts één adagium: los deze menselijke ellende vooral niet op; handhaaf de vervuilde watervoorzieningen, behoudt het gestolen land zodat mensen zelf geen gezond voedsel kunnen verbouwen, installeer geen sanitaire basisvoorzieningen, investeer niet in de gezondheid van de bevolking, roof de rijke voorraad aan grondstoffen en vernietig de natuur. Gevolg, de bevolking blijft machteloos in hun overlevingsnood zodat ze de psychopathische corporate parasieten niet kunnen afwerpen en deze vrij spel houden in hun gewetenloze vervuiling, vernietiging en exploitatie van het land.

De ziektesymptomen bij elke valse ‘wereldbedreigende epidemie’ bestaan standaard uit een conglomeraat van verschijnselen waar men vervolgens een etiket op plakt. Onderzoeksjournalist Jon Rappoport heeft een uitvoerige analyse gemaakt van de ware oorzaak van de ‘ebola-uitbraak’. Hij schrijft:

“De échte redenen voor de “ebola-uitbraak” omvatten, maar zijn niet beperkt tot: industriële vervuiling; organofosfaatpesticiden (veroorzaakt bloedingen); overmatig gebruik van antibiotica (veroorzaakt bloedingen); ernstige en slopende voedingstekorten (die bloedingen kunnen veroorzaken); honger; drastisch verlies van elektrolyten; chronische diarree; schrijnende armoede; oorlog; gestolen landbouwgrond; vaccinatiecampagnes (bij mensen van wie het immuunsysteem is aangetast, kunnen vaccins gemakkelijk hun laatste greintje gezondheid wegvagen).” (Jon Rappoport “Ebola: the new fake outbreak, The virus is the cover story”, 2 maart 2021, nomorefakenews.com, PDF).

Feit is dat niet bestaande virussen hierbij weer fungeren als ‘coverstory’ om de werkelijke motieven en oorzaken te verhullen en de corporate veroorzakers van het onnoemelijk menselijk leed uit de wind te houden.

De beruchte, door de mainstream media gehypte interne bloedingen die zij toeschrijven aan ebola kunnen allerlei oorzaken hebben, welke voor het merendeel het gevolg zijn van de bittere ellende als gevolg van exploitatie van Afrikanen door multinationals:

“Het is onmogelijk om de virologische diagnose van een ebolavirusinfectie los te zien van de diagnose van hemorragische [=met bloedingen gepaard gaande] koorts in het algemeen. Het klinische beeld van de ziekte is inderdaad te aspecifiek om enige hypothese te kunnen formuleren over welk virus verantwoordelijk kan zijn voor een bepaald geval.”

Dát is een van de conclusies in het 280 pagina’s tellend rapport uit 1977 over ebola naar aanleiding van een internationale bijeenkomst over deze ziekte in België  (blz. 73 in “Ebola Virus Haemorrhagic Fever: Proceedings of an International Colloquium on Ebola Virus Infection and Other Haemorrhagic Fevers, Antwerpen, België, 6-8 december 1977.” Uitgegeven door Elsevier, biomedische pers, 1978). 

Het vergt een apart artikel om alle aan pandemieën valselijk toegeschreven ziekteverschijnselen te pareren, daarom volsta ik te verwijzen naar Rappoports opsomming over ebola in zijn recente artikel “Ebola: the New Fake Outbreak” (Jon Rappoport “Ebola: the new fake outbreak”, 2 maart 2021).

[the_ad id=”45702″]

Virussen en viruspandemieën zijn bedrog
Uit het bovenstaande blijkt dat de virussen die de pandemieën zouden veroorzaken nooit zijn gevonden. Net als de pandemieën zijn de daaraan ten grondslag liggende ‘killervirussen’ een hoax. Pasteurs microbetheorie is gestoeld op louter fraude, bedrog en winstbejag, zo zagen we in deel II.

De ‘vader van de moderne vaccins’, John Franklin Enders (1897-1985), zou echter hebben aangetoond dat virussen, in dit geval het mazelenvirus, wel degelijk de oorzaak zouden zijn van weefsel- en celdood (Enders JF, Weller TH, Robbins FC. : “Cultivation of the Lansing strain of poliomyelitis virus in cultures of various human embryonic tissues”,  Science. 1949;109(2822):85– 87).

Zijn experimenten zijn echter nooit gecontroleerd door tegenonderzoeken maar daarentegen kritiekloos nagevolgd. Wel kreeg hij voor deze lucratieve uitvinding in 1954 de Nobelprijs.

De Duitse bioloog Dr. Stefan Lanka loofde €100.000,- uit aan degene die het bewijs kon leveren van het bestaan van het mazelenvirus. Dit bewijs is tot op de dag van vandaag nooit geleverd. Een gegadigde voor deze beloning is door de rechtbank in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelde in 2016 op basis van onderzoek door vijf door de rechtbank aangewezen deskundigen dat het bestaan van het virus nooit is aangetoond, ook niet door Nobelprijswinnaar John Enders (Landesrechtsprechung Baden-Württemberg, OLG Stuttgart Urteil vom 16.2.2016, 12 U 63/15). Stefan Lanka karakteriseert de virustheorie als hardnekkig geloof:

“Het afsterven van weefsels en cellen wordt ten onrechte als de isolatie van het virus beschouwd. Wat men verder dus ook moge beweren: feit is en blijft dat een virus nooit werd geïsoleerd in de ware zin van het woord – dat is: als geheel vertoond of biochemisch gekarakteriseerd. De elektronenmicroscopische foto‘s van de vermeende virussen, bijvoorbeeld, tonen in werkelijkheid gewoon reguliere deeltjes van stervende weefsels en cellen, meestal hooguit in modelvorm. Aangezien de betrokkenen echter GELOVEN dat deze afstervende weefsels en cellen virussen zijn, wordt dit afsterven van cellen en weefsels in de vorm van allerlei cel-onderdelen ook wel de “vermenigvuldiging” van virussen genoemd. De betrokken partijen geloven dit tot op de dag van vandaag, en, ter herhaling, vooral omdat de uitvinder van deze methode door het winnen van de Nobelprijs nog steeds als autoriteit gezien wordt.” (blz. 3, Dr. Stefan Lanka, ‘Fehldeutung Virus’/’Misvatting rond virussen’, Wissenschaftplus Magazine, januari 2020, vertaling: Arjen Lievers, bewerking: Brecht Arnaert).

De uitvinder van deze methode was bovengenoemde John Enders met zijn publicatie daarover uit 1949. Zijn methode is echter nooit door controle-experimenten geverifieerd maar simpelweg kritiekloos nagevolgd waarbij de virologen over het hoofd zien dat ze de cellen in het laboratorium onbedoeld zélf hebben gedood door ze  te laten verhongeren en te vergiftigen, stelt Lanka. Deze sterfte wordt vervolgens toegeschreven aan een vermeend virus. Enders paper vormt niet alleen de basis voor de mazelenvirologie, maar voor de volledige virologie sinds 1954. Daar valt dus ook het coronaschandaal onder.

Wat virologen presenteren als ‘virussen’, is in wezen celafval waar genetisch materiaal in zit. Dit komt vervolgens in een vaccin: “Een vaccin is dus niets meer dan een mengsel van cel-afval [w.o. exosomen] en bacteriën. Met andere woorden: bestanddelen die door een normaal lichaam direct zouden worden afgescheiden. Dit mengsel is dan ook toxisch. Het is wat het lichaam afscheidt als afval. Maar het wordt tijdens het vaccinatieproces voornamelijk in de spieren van kinderen ingespoten, in een hoeveelheid die, indien geïnjecteerd in de ader, onmiddellijk tot een zekere dood zou leiden” (blz. 3, Dr. Stefan Lanka, ‘Fehldeutung Virus’).

Het bestaan van een virus is een besluit genomen in de virologenvergadering
De complete genetische samenstelling van een virus (=genoom) is nimmer gevonden. Wat moet doorgaan voor ‘genoom’ bestaat in werkelijkheid niet maar is een computerconstruct, een digitale fictie, samengesteld uit stukjes erfelijk materiaal (RNA) uit een RNA-database. Dit vermeende ‘virale genoom’ is niet het resultaat van empirisch (=door waarneming) onderzoek maar het product van overeenstemming na een vergadering van virologen. Dr. David Rasnick attendeerde ons hierboven al op dit gegeven. Stefan Lanka beschrijft dat zo:

“Er moet […] benadrukt worden dat een daadwerkelijk, compleet beschreven virus in de gehele ‘wetenschappelijke’ literatuur niet voorkomt. Het proces om te komen tot zo’n beschrijving verloopt namelijk via een consensus, waarbij de betrokken partijen traditioneel ruzie maken over wat wel en wat niet tot het virus behoort. Dit heeft bij het mazelenvirus bijvoorbeeld decennia lang geduurd.” (blz. 4, Dr. Stefan Lanka, ‘Fehldeutung Virus’).

De PCR-test: iedereen ‘besmet’
Om vervolgens gediagnosticeerd te worden als zijnde ‘besmet’ door een ‘virus’ gebruikt men bij ‘virusziektes’ als AIDS, ebola, de Mexicaanse griep, Zika en COVID de misleidende PCR-test die bovengenoemde stukjes erfelijk materiaal filtert. Dit erfelijk materiaal zijn eiwitmoleculen die elk mens heeft. Dr. Kary Mullis stelde hierover al: “De gevonden eiwitten zijn gewone eiwitten die in menselijke cellen worden aangetroffen”. Elk mens zal uiteindelijk positief testen al naar gelang het aantal testcycli (amplificaties). Lanka schrijft:

“Opvallend hierbij is ook dat de testmethoden – zoals de PCR-test – moleculen detecteren die bij alle mensen voorkomen. Bij alle testmethoden voor ‘virussen’ zal een bepaald aantal mensen altijd ‘positief’ testen, en dit is louter afhankelijk van hoe gevoelig de testmethode is afgesteld – het aantal cycli dat men doorloopt” (blz. 4, Dr. Stefan Lanka, ‘Fehldeutung Virus’).

Angst inboezemende infectietheorie, troetelkind van fascistische dictaturen
Stefan Lanka herinnert verder aan de nazi’s als promotor van de angst inboezemende infectietheorie waarbij mainstreammedia als De Telegraaf destijds de massa opjutte tot haat tegen een bepaalde bevolkingsgroep en deze wegzette als boosdoener. Op de wijken, waarin deze groep leefde, werden lockdowns toegepast of men werd afgevoerd naar ‘quarantainekampen’:

“De infectietheorie kon zich alleen verspreiden omdat ze door de nazi’s werd gepromoot. Vóór 1933 werd die door alle wetenschappers tegengesproken; na 1933 werden deze kritische wetenschappers geëlimineerd. Daardoor kon het Derde Rijk het infectie-idee (toegepast op joden die samenlevingen “infecteerden”) als een mondiaal dogma hanteren, zowel voor hun algemene politiek als voor de concrete politiek van eugenetica” (blz. 8, Dr. Stefan Lanka, ‘Fehldeutung Virus’).

Hoofdkenmerk fascisme: censuur, demonisering en verachting van andersdenkenden
Annette Hinz-Wessels constateert in haar boek over het Robert Koch Instituut tijdens de nazi-tijd dat de infectietheorie pas internationaal voet aan de grond kreeg, nota bene nádat de eerste wetenschappers die de infectietheorie bekritiseerden en ze weerlegden, werden geëxcommuniceerd, opgesloten en vermoord (Annette Hinz-Wessels. “Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus.” Kulturverlag Kadmos, 2012).

Opvallend genoeg zijn opnieuw de karakters van vrijwel alle huidige critici van de virustheorie door de mainstreammedia vermoord. In dit artikel gaf ik daarvan vele voorbeelden. Zij werden geëxcommuniceerd, verzwegen, van hun licenties ontdaan, ontslagen, vervolgd, gevangen genomen en gecensureerd. Dit geldt ook voor Dr. Stefan Lanka.

Gates’ ‘Endlösung’
Bill Gates noemt de voorgnomen vaccinatie van de wereldbevolking de ‘Final Solution’ (CBS, “The Late Show with Stephen Colbert”, april 2020). Deze term is berucht vanwege het gebruik voor het ‘Jodenvraagstuk’ door Adolf Eichmann, een van Hitlers hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de joden. Interviewer Stephen Colbert herinnert Gates aan de beladenheid van deze term maar Gates blijkt zich hiervan welbewust en lacht het weg. Uit het laatste deel van de documentaire van James Corbett over Bill Gates blijkt dat Gates’ beoogde vaccinaties geenszins bedoeld zijn om de gezondheid te verbeteren maar een eugenetische basis hebben (James Corbett, “Who is Bill Gates”, 13 juni 2020).

De eugenetica is populair bij een zichzelf superieur achtende elite en heeft tot doel het menselijk ras te ‘verbeteren’ door het als ‘inferieur’ beschouwde deel van de samenleving, de zogenaamde ‘useless eaters’, te verwijderen via bijvoorbeeld verplichte sterilisatie, abortus, euthanasie of genocide. Deze denkbeelden waren geliefd tijdens het Nationaal Socialisme.

Gates’ vader, William Henry Gates, was bestuurslid van de eugenetische organisatie Planned Parenthood. De Bill & Melinda Gates Foundation doneerden in 1999 al 1,7 miljoen dollar aan de International Planned Parenthood Federation. Volgens Life Site is Gates met een donatie van $14.521.748 tussen 2010 en 2013 de vijfde in de rij van top 7 donors van Planned Parenthood (Life Site, 3 augustus 2015, “Planned Parenthood’s top 7 donors gave staggering $324 million in four years”).

Zoals uit deel II blijkt bemoeit de Rockefeller Foundation zich eveneens voortdurend met de bevolkingspolitiek en wereldgezondheid. Zij stonden bijvoorbeeld aan de wieg van de Wereld Gezondheidsorganisatie waarvan Bill Gates momenteel de belangrijkste financier is.

Minder bekend is dat de Rockefeller Foundation hielp bij het opzetten van het Duitse eugeneticaprogramma en zelfs het programma financierde waaraan ‘Todesengel’ Josef Mengele werkte voordat hij naar Auschwitz ging:

“…and yet it never really stopped.”

Dát schrijft historicus Edwin Black in “IBM and the Holocaust” (Crown Books 2001) en “War against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race (Four Walls Eight Windows, 2003).

Vaccinatie? U bent dus in goede  handen…

 

 


Citaten & colofon

*Gates:

“If we do a good job on vaccines, health and reproduction, we can reduce the world population by 10-15%”, Bill Gates tijdens de Long Beach, California TED2010 Conference, in een toespraak getiteld “Innovating to Zero!” De uitspraak was in de context van het vermeende klimaatprobleem en het terugbrengen van CO2. Een reductie van de bevolkingsgroei zou dan nodig zijn. Gezien het feit dat Gates’ vader eugenist was en Gates dat zelf ook lijkt te zijn, getuige diens enorme giften aan eugenetische organisaties, is het niet vreemd om deze uitspraak in een wijdere context te beschouwen.

**Citaten uit: “Deconstructing the Myth of AIDS’:

Mullis:

 • “That’s not an epidemic. The number of cases went up exponentially, because the number of tests went up exponentially. […] Everybody has been fooled.”
 • “The original definition of aids doesn’t have any resemblance to the current definition of AIDS.”
 • “Test should not be used to interpret that a person has AIDS or HIV-virus. […] The proteins found are normal proteins found in human cells.”
 • “Is’s all Orwellian deception.”

 

HIV-positief geteste man:

“T think I am alive after 20 years of being positive because I did’nt use AZT or any of those drugs”.

*** Citaten uit House of Numbers:

Mullis: “I needed to have that backed up by something. Before I could write it and submit it. And I went around and asked a whole lot of people. […] There’s got to be somebody that knows this so you go to these experts and ask them. And so I asked all these people one after the other and none of them had it. None of them! And I was getting really freaked about that. That’s when I first started noticing: they don’t know! Nobody really knows! This whole thing is a big sham!”

Voor deel 1, klik HIER. Voor deel 2, klik HIER. Een PDF van het artikel kunt u HIER downloaden. Dit artikel mag vrij gepubliceerd en gedeeld worden maar wel met vermelding van de bron. Onderzoeksjournalistiek kost heel veel tijd: PLAGIAAT = DIEFSTAL!

4.6 30 Stemmen
Artikelbeoordeling

Dit supertooltje "Internet Download Manager" kan ALLE video´s downloaden van iedere website. Weg met die censuur!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
37 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
37
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x