Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Uw overheid besloot in 2020: “Experimentele gentherapie voor alle Nederlanders tegen covid”

Tegen iedere prijs. Ook mensenlevens…

Wanneer mensen beweren dat wij hier niet te maken hebben met een vaccin maar met een experimentele gentherapie dan wordt je meestal weggezet als complotdenker.

De overheid ridiculiseert een ieder die begrijpt, ziet en uitspreekt dat het hier over een, nota bene experimentele, gentherapie gaat. Niet over vaccins.

Hoe vaak je het ook  aantoont, het is een feit dus het is vrij eenvoudig, het klinkt niet goed. Gentherapie. Daar moeten mensen niets van weten. Experimenteel? We houden onze mond daar maar over dicht. Hoeveel slachtoffers er inmiddels ook gevallen zijn. Dan zou de experimentele gentherapie bereidheid laag zijn. Nederland is misleidt. Levensgevaarlijk misleidt. Moedwillig door onze eigen overheid en onze eigen media.

Nee: “Dansen met Jansen!”. Je zou hem het liefst de nek omdraaien. Het is onbeschrijflijk crimineel wat al deze mensen doen met ons. We weten over wie we het hebben.

Geen enkele keer heeft de overheid uitgesproken dat het hier om een experiment gaat, dat het niet was goedgekeurd door de FDA en nog nooit hebben uw “volksvertegenwoordigers” u gezegd dat het om een gentherapie gaat en niet om een vaccin.

De zogenaamde goedkeuring komt nu, nu miljarden mensen allang zijn ingespoten met een aantoonbaar gevaarlijk “goedje” nadat ze zijn voorgelogen en zonder dat hen ooit werd verteld dat het experimenteel was, dat het geen vaccin was en wat de (dodelijke) gevolgen konden zijn. Dat terwijl deze gentherapie nu al meer slachtoffers heeft gemaakt dan alle vaccins bij elkaar de laatste 100+ jaar.

U wordt al ruim 600 dagen lang, dagelijks, keihard voorgelogen. En uw leven wordt op het spel gezet. Maar het wordt u niet verteld. En als u zich daar bewust van bent en verzet? Let op hoe onze overheid dat probleem de aankomende maanden aan gaat pakken.

Is dit nieuws? Nee, uw overheid wist dit al in maart 2020, en zeer waarschijnlijk al veel eerder.

De aanvraag in de Staatscourant van 30 maart 2020:

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 9.2.2.6 in samenhang met de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
– Besluit: Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;
– COVID-19: Coronavirus SARS-CoV-2;
– genetisch gemodificeerd organisme: genetisch gemodificeerd organisme als bedoeld in artikel 1.1,
eerste lid, van het Besluit;
– Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 2
1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer en artikel 3.10 van het Besluit zijn niet van toepassing op de voorbereiding van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het Besluit, voor de toepassing van medicinale stoffen en preparaten die bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen of die deze bevatten, voor gebruik door de mens, indien de aanvraag betrekking heeft op toepassingen die zijn gericht op het preventief of curatief bestrijden van COVID-19.

2. De Minister zendt binnen 30 dagen na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid een samenvatting van de aanvraag aan de Europese Commissie.

3. De Minister beslist op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van de aanvraag. De beslissing is een besluit als bedoeld in artikel 20.3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt een jaar na de dag van uitgifte van die Staatscourant.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

En lees hier het artikel van de Staatscourant. Klik op de afbeelding:

Download de .pdf hier

Met dank aan Carla.

Lees ook:

Vaccin propaganda en Vaccin informatie

 

Geef ons wat liefde

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
24 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
24
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x