CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

Stop de Miljardairs

De theorie van de wappies bestaat eruit dat de wereld wordt bestuurd en gemanipuleerd door een groep miljardairs. Deze groep wordt gekenmerkt door gretigheid, machtswellust en misbruik van het volk. Om in de woorden van George Carlin te spreken: “it’s a big club and you ain’t in it”. (1)

De “complottheorie” in een notendop:

De miljardairs bezitten ongeveer 80% van alle waarde op deze wereld. Door middel van corruptie en chantage controleren de miljardairs de meeste politici en media. Types als Jeffrey Epstein spelen een cruciale rol bij het chantage-element. Deze miljardairs beheren hun bezit belastingvrij door middel van zogenaamde filantropische instellingen zoals de Rockefeller Foundation, de Bill en Melinda Gates Foundation en de Open Society Foundation. Ook hebben zij veel waarde in grote investeringsmaatschappijen zoals Black Rock en de Vanguard group. (2)

Deze miljardairs zijn uit op wereldmacht, ook wel de New World Order genoemd. Daarnaast hebben een aantal de ambitie om de wereldbevolking te reduceren en genetisch te verbeteren, met name de Rockefellers en Bill Gates. (3-4)

Niet alles wat deze elite doet is per definitie nadelig; het is niet ondenkbaar dat zij met hun invloed een nucleaire oorlog hebben voorkomen. De visie dat er vroeg of laat een rem moet komen op de populatiegroei is ook nog wel te volgen. Verder is de genentheorie van Darwin geen volledige lariekoek. Echter veel van het handelen van de miljardairs tot op heden wijst meer op uitbuiten van mensen dan op filantropie en altruïsme.

Als je in een familie van miljardairs wordt geboren is je leven niet per sé een grote vreugdedans. Er treedt veel familieleed op; ondanks alle bewaking is de kans op een ongeluk bovengemiddeld hoog. Enkele voorbeelden zijn prinses Diana bij een auto-ongeluk, koningin Astrid bij een auto-ongeluk, Prins Gustaf bij een vliegtuigongeluk, Prinses Grace bij een boot-ongeluk, prins Friso bij een ski-ongeluk, de lijst is nog veel langer. Ook enkele Rockefellers en Rothschilds zijn op jonge leeftijd aan een onnatuurlijke dood overleden. (Onder andere Raphael Rothschild, Michael Rockefeller en Richard Rockefeller).

De Rockefellers spelen een cruciale rol in de theorie. Dit komt omdat veel lijntjes van invloed en macht zijn terug te voeren naar deze familie. De meeste media en politici in Amerika worden aangestuurd via leden van de CFR en de Trilateral Commission, opgericht door de Rockefellers. De klimaathoax is terug te leiden tot het IPCC opgericht door Maurice Strong, vazal van de Rockefellers. De eerste contacten en Wallstreet-investeringen met China verliepen via Kissinger, ook een loopjongen van de Rockefellers. Jeltsin kwam ook over de vloer bij de CFR. Hij heeft de Russische staatsbedrijven voor een habbekrats verpatst aan joodse olichargen met behulp van geld van Wall-street. (5-6)

De farmaceutische industrie is voor de helft in handen van de Rockefellers. Zij zitten ook sinds begin 1900 al in het bestuur van alle geneeskundige faculteiten waardoor medici vakkundig worden aangeleerd om Rockefeller-medicijnen voor te schrijven en vaccins te promoten. (7)

Veel oorlogen zijn gefinancierd door de miljardairs. De Russische revolutie werd gesponsord door de Rockefellers en de Rothschilds. Hitler werd gefinancierd door Harriman en Bush (opa van) die beiden nauw contact hadden met de Rockefellers. Lenin werd echter in de tweede wereldoorlog evengoed gefinancierd vanuit de VS.

Deze informatie is op zich wel publiek maar wordt niet onderwezen op scholen of universiteiten of in kranten waardoor het geen algemene kennis is.

Er zijn in de geschiedenis meerdere methodes uitgeprobeerd om de bevolking onder de duim te houden. Het houden van horigen of slaven in de geschiedenis werkte via geweld. Betaalde soldaten zijn blijkbaar bereid een (eigen) volk te onderdrukken. De politiestaat in het communisme heeft ook lang als onderdrukkingsmethode goed gewerkt. De bevolking zelf was bereid elkaar te verraden en de dreiging van een enkeltje Siberië voorkwam recalcitrant gedrag.

Democratie werkt ook goed indien deze gecombineerd wordt met adequate mediamanipulatie en beïnvloeding van politici. Het is duidelijk dat mensen van alles wijs te maken is met technieken om te brainwashen. De meest onwaarschijnlijke religies zijn mensen aan te praten, mits op jonge leeftijd geïntroduceerd. Je kunt mensen wijsmaken dat stikstof en CO2 een bedreiging vormen. Je kunt mensen zelfs overtuigen zich in hun woning op te sluiten en hun ademhaling te blokkeren met mondkapjes. Het lukt zelfs behandelingen aan te smeren met een hogere fatality rate dan de ziekte zelf.

James Corbett heeft veel mooie voorbeelden van hoe wij gemanipuleerd worden, zie zijn jarenlange serie over propaganda. Zijn analyse uit 2014 van de film Contagion is al oud maar nu zeer toepasselijk om inzicht te krijgen in hoe mind control werkt. (10)

De toekomst voorspellen.

Als we ons inleven in een miljardair met ambitie tot wereldmacht is er in grote lijnen wel te voorspellen hoe de nabije toekomst er uit gaat zien. Gezien hun expertise met diverse machtsvormen ligt een mix van kapitalisme, communisme, politiestaat, massamanipulatie en digitale surveillance het meest voor de hand ligt.

Hoe rollen zij dit uit?

In oktober 2019 werd er een oefening gehouden om een denkbeeldige coronapandemie te testen, het welbekende event 201. Twee maanden later was er de eerste coronapandemie sinds mensenheugenis. In de oefening in oktober 2019 werd niet gesproken over uitbreiden van zorg. De “oplossing” voor het virus bestond uit niet-werkzame lockdowns. De bevolking accepteerde het klakkeloos.

De miljardairs hebben recent een oefening over een cyberattack aangekondigd. Analoog aan event 201 is dus te verwachten dat enkele maanden later een in scène gezette cyberattack gaat plaatsvinden. De “oplossing” ligt dan vervolgens al klaar: het internet mag nog alleen nog bezocht worden met een identificatiesysteem.

Een ander element is dat het vaccinatiepaspoort verder doorgedrukt zal worden. Er zal geklaagd worden dat er te veel fraude in het systeem zit omdat stoute criminelen de paspoorten vervalsen. Vervolgens wordt de ID2020-060606 van Bill Gates uit de kast getrokken waarmee niet gefraudeerd kan worden. Met deze digitale tatoeage ID zijn we een stapje verder richting totale controle.

We worden ook al jaren warm gemaakt voor het basisinkomen. Je moet hierbij denken aan gratis 1000 euro per maand voor iedereen, maar wel gekoppeld aan je digitale ID. Als je niet meedoet ben je een dief van je eigen portemonnee, doe je wel mee word je een slaaf van het systeem.

Als slagroom op de taart krijgen we met een gedrags-app waarbij men strafpunten uitdeelt bij misdragingen. Met misdragingen worden handelingen bedoeld die de miljardairs niet aanstaan. De straf zal bestaan uit intrekken van je basisinkomen of niet mogen reizen. Dit systeem wordt in China reeds met veel succes toegepast.

Een goede truc voor waardeoverdracht zal plaatsvinden door alles wat met energie te maken heeft te belasten, bijvoorbeeld middels een CO2-taks om klimaatopwarming te voorkomen. Aangezien alles energie kost om te produceren, en dus alles CO2 uitstoot, kun je ook overal belasting op heffen. Briljant in zijn eenvoud.

In noodgevallen kunnen de miljardairs de druk wat opvoeren door mensen honger te laten leiden, dat werkt nog beter dan angst. Bijvoorbeeld door transport van voedsel stil te leggen, middels een oorlog of een cyberattack.

Oorlog is sowieso een beproefd middel voor de elite. Dit is altijd goed voor angst onder de bevolking en voor schulden van de overheid en daarmee afhankelijkheid van bankiers. Het werkt ook goed om de dan regerende machthebber krachtig te laten overkomen, imago-technisch een uitstekend concept.

Het is te verwachten dat het instortende geldsysteem wordt gebruikt om nog meer waarde richting de miljardairs te schuiven. Ze zijn nu al alle kleine bedrijven aan het opkopen met geleend geld. De schulden zullen strak met de hyperinflatie in rook verdwijnen. Zodra de hyperinflatie optreedt is iedereen in paniek, treedt er chaos op en gaan er massaal rechtszaken plaatsvinden. De regering moet ingrijpen om alles vlot te trekken en de schulden te saneren. Waardes zullen resoluut moeten herverdeeld worden anders loopt alles vast in rechtszaken. In de praktijk zal er weer veel waarde van de 20% naar de 80% gaan.  De crash zal ook een goed moment zijn om het basisinkomen te installeren. Het basisinkomen zal opgebracht worden door werkenden, de kleine spaarder en MKB-miljonairtjes. In de praktijk komt het er dan op neer dat de gewone man zijn laatste bezittingen moet afdragen door hoge onroerend goed belasting. De miljardairs ontspringen uiteraard de dans, dat zijn filantropische foundations, goede doelen zijn natuurlijk belastingvrij.

Dankzij al deze trucs zal binnen 10 jaar al het resterende bezit naar de 3000 miljardairs gaan, zij bezitten dan 100% en “you will own nothing”.

Vervolgens gaan we allemaal in loondienst bij de grote bedrijven die reeds in bezit zijn van de miljardairs: Mars, Ikea, Starbucks, Mc Donalds, Albert Hein etc. Voedsel komt van massale regeringsboerderijen niet meer van lokale boeren en er zal nauwelijks nog een MKB-er te vinden zijn.

Geen bezit is geen macht. Uiteindelijk zal de mensheid een soort veehouderij zijn ter vermaak van de kleine elite.

Mensen zullen in opstand willen komen. Echter dankzij Google, Facebook, het digitale betaalsysteem, vaccinatiepaspoort, internetidentificatieplicht en 5G massasurveillance kun je geen stap zetten zonder dat dit wordt gesignaleerd.  Zodra een groepje met een “verdacht profiel” bij elkaar komt voor een revolutie zal dit onmiddellijk aangepakt en in de kiem gesmoord worden. Je krijgt strafpunten op je gedragsapp, een gevangenisstraf of zelfs de doodsstraf.

Als het in de communistische tijd zonder moderne techniek al lastig was om uit deze politiestaat te breken zal een revolutie in het digitale tijdperk praktisch onmogelijk worden.

Binnen de komende 10 jaar is de hele mensheid slaaf. Miljardairs zullen tevreden terugkijken op dit langlopende spelletje risk. Maar bezit van de zaak is eind van het vermaak. Om voor enig vertier te zorgen kunnen zij hun depopulatie-wensen uit gaan voeren, bij voorkeur gecombineerd met wat eugenetica en transhumanisme. 500 miljoen mensen is naar hun mening meer dan genoeg op deze aardbol, bij voorkeur productieve en gedweeë types. Wellicht selecteren zij de genen die coderen voor dienstbare en slaafse karakters. (De genen van de Roon komen dan niet in aanmerking.)

Kunnen wij dit plan voorkomen? Jazeker. Wij zullen niet moeten meedoen aan de verdeel en heersspelletjes, wakker moeten worden en offers moeten maken.

Weerstand bieden gaat in grote lijnen op 2 manieren:

  1. Informeren

U moet vooral niet hopen dat u gered gaat worden door een ander, niet door de FvD, niet door Fuellmich, niet door Trump en Q, do not “trust the plan”.  U moet het zelf doen, maar u bent niet alleen; buiten de 3000 miljardairs staan er potentieel 8 miljard woedende soldaten aan uw zijde. Zij moeten alleen nog even wakker worden. Probeer daarom, afhankelijk van uw overtuigingskracht, iedere dag minimaal een zaadje twijfel te zaaien in uw omgeving, doe dit gedoseerd en blijf de verbinding zoeken. Iedereen moet geleidelijk te weten komen hoe het systeem werkt. U kunt bijvoorbeeld iedere dag enkele flyers op lantaarnpalen plakken, of aan iemand vragen wat zij van de lockdown en van mondkapjes vinden en daarop voortborduren.

  1. Investeren

Er moet meer geld richting de 20% en minder naar de 80%. Beter lokale rijkdom en een regionale miljonair dan een globalistische miljardair. Dit betekent bewust kiezen om lokale producten te kopen en alles wat gelieerd is aan de miljardairs te vermijden. Steek uw energie in het opzetten van lokale coöperaties en regionaal geld. Benader boeren, loodgieters, kappers meubelmakers etc. Koop alleen tweedehands producten (auto’s, wasmachines, misschien zelfs kleding) en laat deze repareren door lokale monteurs en timmerlui. Als u geen slavernij voor uw kinderen wenst, mag er geen cent meer naar de miljardairs. Start morgen voordat het te laat is.

Dit betekent ook massaal nee zeggen tegen alle digitale controle. Verzet u met hand en tand tegen digitale paspoorten, digitaal geld. Ontkoppel u digitaal van Google, Facebook en Youtube.

Verwerp iedere vorm van geweld! Echter, zodra er zoiets als de duivelse ID 2020-060606 ingevoerd gaat worden, is enige sabotage van het productieproces wel ethisch te verantwoorden.

Maar bovenstaande is natuurlijk slechts een complottheorie en een oplossingsrichting van viruswappies. U mag alles glimlachend terzijde schuiven. Mocht het later echter toch waar blijken te zijn en u sorry moet zeggen tegen uw kinderen, is het te laat. Menig generatie heeft beschaamd moeten uitleggen waarom zij als een stel zwakbegaafde Minions achter de verkeerde leiders aanliepen. Deze keer komt er echter geen nieuwe generatie die het kan rechtzetten, dan is het game over voor de mensheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 9 Stemmen
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
16 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
16
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven