Revolutie door schuld: De crisis voorspeld.

De coronacrisis voorspeld!

Een boek review door S. de Roon

In een interview in 2018 gaf Rein de Vries aan, dat er op korte termijn een crisis of oorlog zou uitbreken. En ziedaar 1,5 jaar later was hij daar, de voorspelde crisis.

https://www.youtube.com/watch?v=UZahE_K3L2k  (laatste 10 minuten)

De wat meer kritisch denkende mens weet inmiddels dat deze crisis niet nodig was, zelfs volkomen absurd is. Terwijl inmiddels meer dan 20 onderzoeken hebben aangetoond dat lockdowns niet werken, doen nagenoeg alle regeringen de economie toch op slot, onvermijdelijk leidend tot een economische crisis. Deze wereldwijde synchrone waanzinnige benadering van het virus maakt duidelijk dat er machten aan het werk zijn, die boven de regeringen staan met een duivelse agenda. Hoe wist Rein de Vries dat deze crisis onvermijdelijk zou komen? In zijn boek “Revolutie door schuld” legt hij uit hoe hij tot deze voorspelling is gekomen.

In het boek wordt duidelijk hoe de ontwikkeling van het banken- en geldsysteem in de loop van de geschiedenis is ontstaan. Dit bankensysteem is uiteindelijk uitgegroeid tot een grotere macht dan die van de regeringsleiders en het is deze elite van bankeigenaars die daadwerkelijk aan de touwtjes trekt in de wereld. Veel regeringsleiders, CEO en media staan volledig op de payroll of worden gechanteerd. Soms sturen ze de geschiedenis door het financieren van revoluties en oorlogen, dit is meer een sneeuwbal van de berg af duwen en maar zien wat er in de val wordt verwoest. Door al deze manipulatie kunnen zij de gewenste leiders aan de macht krijgen en door de schulden van alle landen kunnen zij zich van een permanente bron van inkomsten verzekeren.

De geschiedenis wordt gewoonlijk geschreven door de winnaars. De meer ethisch dubieuze kwesties uit de geschiedenis worden hierbij weggemoffeld, komen bijvoorbeeld niet in de boeken van Lou de Jong of Maarten van Rossem en worden zeker niet op school onderwezen. In veel geschiedenisboeken wordt zelden de rol van banken en de financiering van de legers, regeringsleiders en de media besproken.  In dit boek komen juist deze intriges achter de schermen wel aan bod.

Er zijn bankenfamilies die 10-100 keer rijker zijn dan Bill gates of Soros maar dit vakkundig geheim weten te houden door constructies waarbij zij hun eigendommen niet publiek hoeven te maken. Het zijn naast de openbare miljardairs voornamelijk deze meer verhulde elite die via het bankensysteem meer en meer hun macht hebben uitgebreid. In dit boek wordt zorgvuldig en stapsgewijs uitgelegd, dat het uiteindelijke doel van deze families de volledige wereldmacht is.

Is dit boek ook maar een mening? Misschien. Het boek is echter doorspekt met citaten van regeringsleiders en bankdirecteuren waarmee nagenoeg alle beweringen volledig worden ondersteund. Het boek maakt de geschiedenis ook logischer, puzzelstukjes van de geschiedenis passen plotseling veel beter. De gemiddelde journalist beschrijft gebeurtenissen zoals oorlogen, oppervlakkig en eendimensionaal en veel beslissingen worden simpelweg als domme keuzes verklaard.  Uit de vele citaten blijken gebeurtenissen veel complexer te liggen, maar daarmee ook veel logischer. Voorbeelden uit het boek zijn de 2 fronten oorlog van Hitler, alle oorlogen in het Midden-Oosten en de bemoeienissen van Amerika hierbij. De financiering van de revolutie in Rusland en de rol van bankiers bij de verkoop van de Russische nationale bedrijven bij de ineenstorting van het communisme. Ook het ontstaan van antisemitisme wordt helder als de rol van het Christendom en de rol van het ontstaan van Israël rond de eerste en tweede Wereldoorlog middels citaten uit dagboeken en uitspraken van invloedrijke joden wordt uitgelegd. Tevens wordt duidelijk dat een Europese munt gedoemd is te mislukken, sterker nog, het was bij aanvang al de bedoeling dat deze zou vallen. In het kader van het streven naar de nieuwe wereldorde worden alle ogenschijnlijke stommiteiten van centrale bankiers in één keer wel logisch. Ook de angst en schuld voor een veranderend klimaat en de daarbij horende CO2 taks betalingen aan de EU, blijken uitstekend in het grote plaatje te passen.

Het komende ineenstorten van de economie, de banken, de dollar en de euro is de crisis waar Klaus Schwab cum suis handenwrijvend al jaren op zit te wachten.  De crisis zal voldoende rechtvaardiging geven om nog meer soevereiniteit af te staan aan de nieuwe wereldorde.

Als u van puzzelen houdt kan ik het boek niet aanraden. U kunt namelijk met dit boek in één keer de helft van de puzzel des levens neerleggen, de lol is er dan een beetje van af. Bent u iemand die graag in één keer de rode pil doorslikt, dan kan ik het boek van harte aanraden.

Ik zal hier het begin van laatste hoofdstuk, de conclusie van het boek weergeven:

Tijdens de laatste vier eeuwen zou de bevolking van Europa gestaag vrijheid winnen van de monarchieën en kerk. Vooral Franse filosofen wisten de bevolking aan te sporen om voor zichzelf op te komen. De democratische ideologie werd gesteund door de opkomende financiële macht van de bankiers. Het werd echter niet ondersteund door deze nieuwe aristocratische elite omdat die de democratie hooghield, maar vooral omdat ze het als middel zag om ook zelf onder de overheersing van de gevestigde orde uit te komen. Door het recht op zelfbeschikking te promoten lukte het de financiële macht om samen met het volk onder het juk van de monarchie en kerk uit te komen.

Vervolgens lukte het de internationale bankiers om de controle op democratisch gekozen overheden te vergroten door het stichten van een internationaal opererend financieel systeem. Hun private controle op de geldcreatie maakte hen dominant. Het systeem voorzag overheden van geld wanneer er bij het opstellen van de begroting tekorten waren. Monarchieën en later politici werden ondergeschikt gemaakt aan de wil van de bankiers. De controle over het financiële systeem was de betrouwbaarste methode gebleken om de agenda van de aristocratische elite ten uitvoer te brengen. Door de manipulatie van rentetarieven en geldhoeveelheid ontkwam ook het bedrijfsleven niet aan haar invloed. De macht om de geldhoeveelheid op elk moment te kunnen verruimen en verkrappen zorgde er voor dat veel grote bedrijven in de loop van de geschiedenis onder de paraplu van de elite konden worden geschaard. Die multinationals zouden in een later stadium bijna geen belasting meer betalen door fiscale constructies die mogelijk werden gemaakt door de mazen in de wet. De bevolking en het MKB betaalt uiteraard wel veel belasting. Gemiddeld is de belastingdruk nu gestegen tot boven de 50% van het ontvangen salaris in westerse landen. De invloed binnen de politiek groeide verder door de oprichting van instellingen als de CFR, TC en Bilderberg, die de aristocratische ideologie van machtscentralisatie onder leiding van de elite uitdragen. Binnen de instellingen worden eigen mensen opgeleid die daarna de politiek ingaan of de politiek adviseren. Leden van de organisaties worden tegenwoordig vaak gepromoot binnen de top van de politiek, het bedrijfsleven en media. Onafhankelijke kandidaten die zich niet bewezen hebben, maken vrijwel geen kans op zo’n topcarrière. Toch is de elite, net als de verschillende monarchieën, geen homogeen gezelschap. De elite bestaat uit aristocratische families die elkaar vaak al decennia of eeuwenlang kennen en waaronder een zekere hiërarchie bestaat. Tussen de familiedynastieën bestaat vriendschap maar ook rivaliteit. Samen hebben de families een proces van verandering in gang gezet dat niet meer te stoppen is en dat zal uitmonden in de ultieme monetaire en economische crisis. De vraag is of het hen dan lukt de laatste weerstand te overwinnen om de algehele controle op de wereld te bewerkstelligen.

“It (Money in politics) violates the essence of what made America a great country in its political system. Now it’s fust an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for President or being elected President. And the same thing applies to governors, and U.S. Senators and congress members. So, now we’ve fust seen a subversion of our political system aso payoff to major contributors, who want and expect, and sometimes get, favors for themselves after the election is over.”

Ex-president Jimmy Carter, 28 juli 2015, in een interview met Thom Hartmann

De elite is echter niet almachtig en het noodlot kan ook hen persoonlijk treffen. Zo overleed bijvoorbeeld Raphael de Rothschild (van de Franse tak) in 2000 aan een heroïne-overdosis in New York. Hij was 23 jaar. Diverse Rockefellers kwamen door ongelukken om het leven. Nelson Rockefellers zoon Michael kwam in Nieuw-Guinea in 1961 om het leven en werd ook slechts 23 jaar oud. Richard Rockefeller, zoon van David Rockefeller, kwam in 2014 (na het 99e verjaardagsfeest van vader David) om het leven nadat zijn vliegtuigje, op weg terug van Pocantico Hills, in slecht weer neerstortte. Patriarch David Rockefeller is overleden in 2017. Hij werd 101 jaar oud.

De controle van de aristocratische elite op het systeem is niet volledig; in het verleden is de mislukking van de Volkenbond daar een voorbeeld van. Een recent voorbeeld zijn de onthullingen van Edward Snowden en Wikileaks. Snowden bracht aan het licht dat de National Security Agency (NSA) burgers bespioneert door wereldwijd via het programma PRISM de communicatie online te monitoren. Privacywetten worden hiermee geschonden en de NSA opereert buiten haar jurisdictie om door ook in Europa en andere delen van de wereld actief te zijn. In plaats van Snowden te bedanken voor het aankaarten van deze misstanden zou de VS hem willen vervolgen. Hetzelfde lot trof andere klokkenluiders als bijvoorbeeld Julian Assange van Wikileaks en John Kiriakou, oud-werknemer van de CIA, die het martelprogramma van de Amerikaanse geheime dienst in de openbaarheid bracht. Geen van de verantwoordelijken en uitvoerders van dit programma werden vervolgd terwijl Kiriakou in de cel belandde. Assange zit nog steeds in Londen te wachten of hij uitgeleverd zal worden aan de VS. Snowden heeft asiel in Rusland gekregen.

De mensen die de waarheid aan het licht brengen worden ontslagen of vervolgd en de mensen die misdaden begaan worden beschermd. Het is te vaak de tegenwoordige tijd van de westerse wereld van nu. Het vertellen van de waarheid ondermijnt de macht van de elite waardoor iedereen die dat doet door hen als staatsgevaarlijk kan worden beschouwd, een Orwelliaans gegeven.

“The NSA has built an infrastructure that allows it to intercept almost everything. With this capability, the vast majority of human communications are automatically ingested without targeting. If I wanted to see your emails or your wife’s phone, all I have to do is use intercepts. I can get your emails, passwords, phone records, credit cards. I don’t want to live in a society that does these sort of things… I do not want to live in a world where everything I do and say is recorded. That is not something 1 am willing to support or live under.”

Edward Snowden, NSA files source: ‘If they want to get you, in time they wilt’, The Guardian, 10 juni 2013

Het kunstmatig creëren van economische crises en oorlogen hielp de elite om de wereld naar eigen inzicht vorm te geven. Op dit moment zijn er verschillende oorlogen en financiële crises gaande. Dit keer zal de financiële situatie uiteindelijk de ineenstorting van het systeem teweegbrengen, waardoor de kans groot is dat er complete chaos ontstaat. Het financieel stelsel zal uiteindelijk of door hyperinflatie of door hyperdeflatie in elkaar storten. Valuta en staatsobligaties zullen onder grote druk komen te staan doordat men gaat beseffen dat het schuldpapier en de beloften van beleidsmakers niets waard blijken te zijn. Men mag hopen dat er in de tussentijd geen nieuwe oorlog gestart wordt om de aandacht van de binnenlandse problemen af te leiden. De kans is echter groot dat de financieel-economische problemen gecombineerd worden met verdere geopolitieke onrust.

De globalisten hopen door de aanstaande verhevigende crisis die maatregelen te kunnen treffen om de eeuwenoude ambitie van world control te verwezenlijken. Gehoopt wordt dat de bevolking er uiteindelijk zelf om zal vragen, omdat die door de chaos geen andere uitweg ziet. Ondertussen zal de nationale schuld van landen zo hoog oplopen dat zij gedwongen zullen worden soevereiniteit op te geven. Althans dat is het plan. Uiteraard zal de opgave van soevereiniteit gepresenteerd worden als de oplossing van het probleem. De Hegeliaanse Dialectiek zal weer een grote rol spelen bij de totstandkoming van de toekomstige geschiedenis.

De New World Order zou een welkome vereniging van culturen in de wereld kunnen betekenen ware het niet dat de sturende kracht achter het plan voornamelijk uit is op ultieme hegemonie. De regerende dynastieën hebben niet geschuwd om door het veroorzaken van menselijk leed hun macht uit te breiden waardoor er vraagtekens bij het vertrouwen in de ethiek van het toekomstige regime gezet kunnen worden. Doordat de media grotendeels in handen van de elite is, is het vrijwel onmogelijk voor de bevolking om de werkelijkheid onder ogen te zien. Degenen die de waarheid wel zien kijken vaak liever weg omdat deze te schokkend is. De elite zal na centralisatie de schijn van democratie ophouden maar de meeste landen zullen niet meer dan een soort provincies binnen 4e centrale wereldorde zijn.

“We have arrived at our present position of peril in the world and at home because our leaders havetell us the truth… unless we, who profess to believe in freedom, wake up, the world is headed for slavery”

Senator en presidentskandidaat Barry Goldwater in zijn boek “With No Apologies”, 1979, pag. 299

Ter verdediging van de zionistisch-christelijke elite kan gesteld worden dat er wel degelijk een noodzaak is tot het aanpakken van bepaalde globale problemen. Problemen die waarschijnlijk niet opgelost kunnen worden wanneer er alleen op nationaal niveau over gesproken wordt. De bevolkingsgroei is de afgelopen 200 jaar enorm geweest. De bevolking verzevenvoudigde in die tijd en neemt nu nog steeds toe met zo’n 80 miljoen mensen per jaar. Het is overbodig te vermelden dat dit niet zo door kan blijven gaan. De wereldecologie is er de laatste decennia hard op achteruit gegaan en het zal niet lang duren voordat het punt bereikt wordt dat er onherstelbare schade aan het milieu is toegebracht.

Als degene met de meeste macht niets met dit gegeven doet, kan niemand wat aan het probleem doen. De elite is van mening dat de industriële wereld daarom eerst compleet in moet storten om deze daarna naar eigen inzicht weer op te bouwen. Vandaar dat ook om die reden op een ultieme financiële crisis afgestevend wordt.

0 0 Stemmen
Artikelbeoordeling

Dit supertooltje "Internet Download Manager" kan ALLE video´s downloaden van iedere website. Weg met die censuur!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x