NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol

OPROEP AAN RUTTE - Corona-protocol: Kunt u DIT even goed uitleggen aan de burgers?

Misschien kan Mark Rutte het volgende even goed uitleggen aan de burgers?

Het blijkt dat er geen ARDS-/Coronavirus-protocol bestaat of (RIVM spreekt intussen 13-04-2020 van richtlijnen) is opgesteld.

Mark Rutte: Van Nederlander tot gevaarlijk instrument van het globalisme.

 

Wat nu wordt geadviseerd door het RIVM en bij monde van voorzitter Diederik Gommers van het NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) is een ad hoc richtlijn die totaal afwijkt van wat normaliter gebruikelijk is bij een patiënt die binnenkomt op een IC-afdeling van een ziekenhuis met een (dubbele) longontsteking/ademhalingsproblemen

Ook: ‘er is geen behandeling’.

Van de website van het NVIC:
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) (2022)
Naar verwachting wordt begin 2020 gestart met de ontwikkeling van deze richtlijn.
Bron: https://nvic.nl/richtlijnen/acute-respiratory-distress-syndrome-ards-2022

Is dit waarom Rutte al weet dat we nog jaren last blijven houden in onze maatschappij van de maatregelen?

In de richtlijnen van de NVIC worden de literatuur en de aanbevelingen gewaardeerd volgens een evidence based systeem in een sedert eind 2006 hernieuwd document ‘NVIC richtlijnen 2.0’, dat is geschreven met medewerking van het Kennisinstituut.

Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan de standpunten en richtlijnen van de NVIC. Het opstellen van protocollen is de verantwoordelijkheid van de individuele intensive care afdelingen.

Uit jurisprudentie blijkt dat de Nederlandse Hoge Raad een medisch protocol ziet als onderdeel van de behandelingsovereenkomst met de patiënt.
Dus is de patiënt ZELF verantwoordelijk voor het beleid/behandeling van het ZH en kan een arts, het NVIC, het RIVM of een ZH niet verantwoordelijk worden gehouden?
Hoezo? Zij bepalen de protocollen en de behandeling! Zij menen ALLES te weten en de WETENSCHAP in huis te hebben.

Als dat werkelijk zo is dan zou er ook geen probleem moeten zijn om verantwoording te nemen als er iets mis gaat toch? Maar als het mis gaat is er niemand die verantwoordelijk is? Geen overheid, geen ziekenhuis of arts? Is dit niet wat je noemt een soort omgekeerde dader-slachtoffergedrag van onze zogenaamde kenners? Handelen met voorkennis maar niet in het belang van het volk maar eigenbelang? Het lijkt er erg veel op vind je niet?

Van website 12-04-2020:
COVID-19 – Bericht van de voorzitter zondag 8 maart 2020
“Beste Collega’s,

Het is nog stilte voor de storm […] en wij nuchtere Nederlanders bagatelliseren graag en denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik wil graag een oproep doen dat iedereen ervoor zorgt dat de intensive care van ieder ziekenhuis er klaar voor is. Veel beleidsmakers vinden het spannend en wij als intensivisten kunnen hen helpen. Als voorzitter van de NVIC schuif ik wekelijks aan bij het overleg van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM en wij voorzien hen van kennis van de ARDS-patiënt op de intensive care.
[??? De richtlijn hiervoor wordt verwacht in 2022!!!]. Welke kennis? Die van de richtlijnen die er niet zijn?

Ook hebben wij hen erop kunnen attenderen dat de eerste versie van de medicamenteuze behandelingsopties te ver ging en deze is mede op ons advies aangepast.
[??? Hoe zit dit???] (zie versie 7 maart jl.).

Oh, er is dus een eerdere versie waarbij behandeling van patiënten TE VER ging? Waarom weet het volk daar NIKS van? Waarom wordt de burger via mainstream media alleen maar verteld dat mensen overlijden aan corona?

Ging er in werkelijkheid toch iets mis met de behandeling zoals jullie zelf immers zeggen: Gingen medicamenteuze behandelingsopties te ver! Waar overleden al die patiënten dan aan? Corona of de fouten in de behandeling?

“Verder houdt de Taskforce van de NVIC, onder voorzitterschap van Lennie Derde, de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten; zij komen met adviezen die we publiceren op onze website. Bovendien weet ik dat veel collega’s zitting hebben in een crisisteam en dat wij als intensivisten betrokken zijn bij hoe we dit samen zo goed mogelijk aan kunnen pakken.”
Waar gaat het naar toe?

De eerste patiënt die zich presenteerde met Corona in Tilburg is 10 dagen geleden en de teller van het aantal besmettingen staat nu op 188. We zijn dan ook nog steeds in containment fase 1 en er is nog niet besloten om op te schalen.

Wel zijn er zorgen over de ontwikkelingen in Brabant. Daarom worden er daar dit weekend extra mensen getest om een indruk te krijgen en te kijken of we moeten opschalen. Maar er is mogelijk ook een haard rondom Houten. Dus ik denk dat we mogen verwachten dat er wordt opgeschaald, op zijn laatst halverwege de week want dan gaan we ook de 2e week in na de skivakantie en is de verwachting dat er meer mensen positief gaan testen die in Noord-Italië zijn geweest.

De collega’s uit Italië zijn ten einde raad, doen een dringende oproep (ESICM zie bijlage) om je goed voor te bereiden want de aanslag op IC capaciteit is groot (10% van de gevallen).”

Dus als je een voorspelling zou mogen doen dan hebben we mogelijk volgend weekend 800-1200 Corona patiënten en dus is er een behoefte 80-120 IC bedden en het weekend erop is dat dan weer verdubbeld (160-240 IC bedden). Dit kan lokaal verspreid zijn en dus is het belangrijk dat we elkaar gaan helpen!!!! Houd s.v.p. rekening met dit scenario en heb je plannen klaar voor de opschaling:

(bijvoorbeeld -> fase 1: Corona patiënt in een gesluisde IC-box/kamer, fase 2: Corona patiënten bij elkaar in een afgesloten Unit indien mogelijk, fase 3: om gekeerde isolatie, dus de niet-Corona patiënt in geïsoleerde IC-boxen/kamer).”

ARDS-beeld:

“Zoals geadviseerd door de Taskforce reageren de patiënten met Corona-ARDS goed op buikligging en hoge beademingsdrukken (???) met als doel gesloten longblaasjes te openen.

 

Webstite RIVM:
Deze komt onder andere op het alveolair epitheel = celbekleeding van de wand der longblaasjes – voor, wat gezien wordt als de verklaring voor de predilectie = neiging tot – van SARS voor replicatie in de lage luchtwegen’]
en is ECMO [= hartlongmachine] niet noodzakelijk.

Dat is ook onze ervaring in het Erasmus waar we 2 patiënten met Corona-ARDS al gedurende 2 weken beademen en die draaien we nog dagelijks op hun buik.

Wij maken gebruik van de hoge ARDSnet PEEP tabel (Erasmus beademingsprotocol zie bijlage). Wat opvalt is de behoefte aan hoge PEEP, maar dat de driving pressure laag is. Dat zien ze ook in Italië (wie? wat?).

Uit Italië komt nog de informatie dat na twee weken soms plots nog een ernstige hypercapnie optreedt (dode ruimte ventilatie) en plots soms ernstig hartfalen door mogelijk virus infiltratie.”[??? wordt HYDROXYCHLOROQUINE van “beschuldigd”?].

 

“Na drie weken treedt er verbetering op.” [minimaal DRIE weken buikligging en beademing??? Advies op basis van 2 patienten? Dan doet de HA met 8 genezen patienten met zink, quercetine en hydroxychloriquine het BETER???].
Waarom is deze huisarts op de vingers getikt? Een behandelprotocol invoeren op basis van ervaring van 2 patiënten en dan zoveel mensen die overlijden, terwijl een huisarts binnen korte tijd zeer positieve resultaten boekt? op basis van hydroxychloroquine? Is dit de wetenschap waar wij onze vertrouwen uit handen moeten geven?

Dus zorg dat je bent voorbereid, help je lokale beleidsmedewerkers en laten wij de buitenwereld zien dat je kan bouwen op intensivisten en op de NVIC. Uiteraard is er veel media-aandacht. Wij vragen jullie als je benaderd wordt, te verwijzen naar de NVIC. Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht je toch zelf in de media optreden, neem dan graag vooraf contact met mij op zodat ik je van de laatste stand van zaken op de hoogte kan brengen.

Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht je toch zelf in de media optreden, neem dan graag vooraf contact met mij op zodat ik je van de laatste stand van zaken op de hoogte kan brengen.”

Diederik Gommers
Voorzitter NVIC

Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met Covid19.

13-04-2020: van website SWAB: https://swab.nl/nl/covid-19

“Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen […….] en (op het moment van deze publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald geneesmiddel duidelijk onderbouwen.

Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis.

De uitkomsten geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze coronavirusinfecties, vanwege de kleine aantallen, wisselende combinaties van middelen, variatie van timing (start van de behandeling), heterogeniteit van de patiëntengroepen en gerapporteerde uitkomsten.

Een therapieadvies voor COVID-19 kan daarom (nog) niet goed wetenschappelijk onderbouwd worden. Ook is de optimale timing van de start van een eventuele behandeling niet bekend.

Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label medicamenteuze behandelopties besproken voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2).

Het betreft m.n. patiënten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen van ziekte.

Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de patiënt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen: http://www.covid19-druginteractions.org.”

[Dus wel de richtlijn buikligging en beademing op basis van 2 patiënten, maar GEEN hydroxychloroquine, zink suppletie en quercetine; dat is VERBODEN?!]

WAAROM?

De reden waarom hydroxychloroquine, zink suppletie en quercetine WEL werken is niet omdat het met malaria te maken heeft.

Dit medicijn behandeld ook een aandoening van het immuunsteem, genaamd lupus erythematodes (LE) waarbij ook longontsteking als symptoom genoemd is.

Corona is dus geen virus. Corona is niks anders dan een verzwakt immuun waarbij mensen gewoon griep kunnen krijgen. Iets wat in een griepseizoen regelmatig voor komt.

Zie ook deze video:

 

Over Bill Gates en zijn wetenschap.

Bill Gates is natuurlijk geen wetenschapper:

Bill Gates doet SINDS 23 maart 2020 onderzoek (op 2000 patienten) naar Hydroxychloroquine om Corona TE VOORKOMEN (en de placebo is vitamine C; ook dat “voorkomt Corona”/versterkt je immuunsysteem dus is geen placebo?) Mensen met koorts, mensen die hoesten of met keelpijn zijn UITGESLOTEN. Dit mag men toch zeer zeker VERDACHT vinden.

Waar wil Bill Gates op testen? Op gezonde mensen? Blijft er zo ruimte over om ZIJN vaccins te verplichten en daarmee ons onze vrijheid te ONTNEMEN? Dit is wat onze huidige maatschappij als wetenschap ziet en erger nog, waar men op VERTROUWT?

Vertrouwt u Bill Gates nog na de feiten benoemd in het artikel dat u onderaan dit artikel vindt? (bron)

“The drug’s patent has expired so other pharmaceutical companies can manufacture generic versions.”

Vertrouwen in Bill Gates? Lees de feiten in dit artikel:

Is Bill Gates kwaadaardig en levensgevaarlijk?

Bron:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04328961?view=record

-Efficacy of Hydroxychloroquine for Post-exposure Prophylaxis (PEP) to Prevent Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection Among Adults Exposed to Coronavirus Disease (COVID-19): a Blinded, Randomized Study

-First Submitted Date ICMJE March 23, 2020

-First Posted Date ICMJE April 1, 2020

-Last Update Posted Date April 1, 2020

-Estimated Study Start Date ICMJE March 2020

-Estimated Primary Completion Date September 30, 2020 (Final data collection date for primary outcome measure)

Current Primary Outcome Measures ICMJE
(submitted: March 29, 2020)
Polymerase chain reaction (PCR) confirmed SARS-CoV-2 infection [ Time Frame: Day 1 through Day 14 after enrolment ]
Polymerase chain reaction (PCR) confirmed SARS-CoV-2 infection from self-collected samples collected daily for 14 days
Polymerase chain reaction (PCR) confirmed SARS-CoV-2 infection [ Time Frame: Day 28 after enrolment ]
Polymerase chain reaction (PCR) confirmed SARS-CoV-2 infection from self-collected samples collected at study exit
This is a randomized, multi-center, placebo-equivalent (ascorbic acid) controlled, blinded study of Hydroxychloroquine (HCQ) post-exposure prophylaxis (PEP) for the prevention of SARS-CoV-2 infection in adults exposed to the virus.The overarching goal of this study is to assess the effectiveness of HCQ PEP on the incidence of SARS-CoV-2 detection by polymerase chain reaction (PCR) to inform public health control strategies.This study will enroll up to 2000 asymptomatic men and women 18 to 80 years of age (inclusive) at baseline who are close contacts of persons with PCR-confirmed SARS-CoV-2 or clinically suspected COVID-19 and a pending SARS-CoV-2 PCR test. Eligible participants will be enrolled and randomized 1:1 to HCQ or ascorbic acid at the level of the household (all eligible participants in one household will receive the same intervention). Participants will be counseled about the preliminary in vitro data on HCQ activity against SARS CoV-2 and equipoise regarding efficacy in humans.The duration of study participation will be approximately 28 days.’

Subscribe
Abonneren op
1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments

Doe normaal…en  DRAAG HET UIT!

Laatste nieuws

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol
1
0
Laat jouw mening horen! Houd het netjes.x
()
x