Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid

Machtsvertoon tijdens persconferentie 12-11-2021 Den Haag - Nederland politiestaat?

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zo lieve lezers,

Het is de day after en het wordt tijd om weer even een aantal dingen te bespreken. Gisterenavond had het demissionaire ministertje van VWS samen met Markje Rutte weer even podium om hun toneelstukje op te voeren. Compleet met achtergrond dansers die het sprookje door middel van handgebaren uitbeelden zal het wel weer een avond vol entertainment zijn geweest. Persoonlijk houd ik niet zo van theater dus ik heb gisteren het toneelstukje dan ook niet aanschouwd. Vandaag is dan ook niet mijn doel om de inhoud van het padvinderstoneel met jullie te gaan bespreken, dit laat ik deze ronde even aan me voorbij gaan. Wat ik met jullie wil bespreken is iets wat hoogstwaarschijnlijk door de meeste mensen onopgemerkt is gebleven. Want toen het merendeel van de mensen bezig was met hun eigen zaken of toch besloten om zich te vergapen aan de voordraag kunsten van Hugo, volgde ik een livestream van YouTube kanaal PNN Pieters Nieuws Net. Dit kanaal is bij de meeste demonstraties wel aanwezig en ik heb al meerdere malen een aardige impressie van diverse evenementen kunnen krijgen dankzij PNN. Mijn dank hier dan ook voor! Goed ter zake, ik volgde dus de livestream waarop er een prachtige kakofonie aan herrie te horen was. Er waren aardig wat helden weer op komen draven om hun ongenoegen te uiten tijdens een “lawaaiprotest”. Mensen met trommels, pannen, roeptoeters en van alles en nog wat vormde gezamenlijk een indrukwekkend orkest die ongetwijfeld beter aan te horen waren dan het gewauwel wat binnen de muren door Markje en Hugo live werd uitgekraamd. Naarmate het uur van de waarheid of liever gezegd het uur van de leugens vorderde, bleef het orkest buiten rustig doorgaan met hun protest. Vanaf vrijwel het begin heb ik de stream gevolgd en heb nauwelijks tot geen ongeregeldheden gezien. Later op de avond leek de sfeer toch wat onheilspellend te worden, Er was door heel Den Haag een immens grote politie en ME-macht gemobiliseerd compleet met honden, paarden, waterkanon en de hele ratte mikmak. Het leek wel of Den Haag het complete arsenaal had uitgestald en bij het zien van al dit machtsvertoon zou men op zijn minst een horde met woestelingen verwachten die dit machtsvertoon hadden kunnen rechtvaardigen. Echter, dit was zoals inmiddels vanzelfsprekend is geworden niet het geval. We praten hier over een zeer diverse groep mensen uit alle lagen van de samenleving waaronder ook veel mensen van middelbare leeftijd. In geen enkel geval kreeg men de indruk dat deze groep kwaad in de zin had en waren in de verste verte niet te verwarren met woeste hooligans. Er zijn natuurlijk in een mensen massa altijd wel een paar lieden bij die de grenzen wat overschrijden en daarmee wat onhebbelijk gedrag vertonen maar nogmaals deze uitzonderingen zijn beslist en zeer zeker niet representatief voor het merendeel met de groep demonstranten die gisteren aanwezig waren.

Met bovenstaande gegevens in acht nemende zou men dus kunnen concluderen dat het compleet uitgerust handhaaf arsenaal ten eerste overdreven waren en ten tweede eerder een negatief effect aan de sfeer kunnen bijdragen. De intimidatie van zoveel ME zal mijn inziens eerder leiden tot escalatie dan dat het bijdraagt aan een vredig verloop van de avond. Daarbij komt nog dat ik het handelen van de handhaving ook op zijn minst vreemd vond. Nu heb ik geen verstand van hoe dergelijke operaties te werk gaan en welke strategieën daarbij gebruikt worden. Ofschoon mijn simpele verstand kreeg ernstige vraagtekens bij de manier waarop de ME en politie de groep demonstranten op een bepaald punt volledig insloten. Nadat de groep ingesloten leek te zijn volgde een hele lange tijd niets waarop de verslaggever van PNN ook besloot zich door de stad te gaan verplaatsen wat een verder beeld van de voor mij merkwaardige situatie opleverde. Zo meen ik een aantal oproerkraaiers in een politie bus te zien stappen en ik meende hun te herkennen als dat kleine groepje wat dus wel onhebbelijk gedrag vertoonden. De wijze waarop deze lieden van het toneel verdwenen in dus een politie bus deed mijn onderbuik vermoeden dat dit wellicht Romeo’s waren? Met zekerheid kan ik dit niet zeggen maar de schijn van dit alles was groot en het riekte naar onraad. Onderaan dit artikel zal ik een referentie naar het incident maken die u dan zelf kunt bekijken en wellicht beoordelen. Hoe het ook moge zijn, als mijn vermoeden klopt en dit inderdaad een Romeo incident blijkt te zijn dan bestaan daar dus in ieder geval deze prachtige beelden van die het mogelijk in kaart brengen. Even later keerde de PNN-verslaggever weer terug naar de plek waar de demonstratie plaatsvond. Of liever gezegd had plaats gevonden want een heel groot gedeelte van de demonstranten was inmiddels weg. Wel bleef er een bescheiden groepje achter die een zittend protest hielden in alle rust zonder ook maar de minste vorm van agressie te uiten. Laar mij volkomen duidelijk maken dat dit kleine groepje dappere demonstranten mijn grootste respect verdienen want wat er toen allemaal gebeurde kan ik met geen pen meer beschrijven.

De tactiek van de handhaving leek erop te hebben gestuurd om de demonstranten in groepen zich te laten verplaatsen. Dit vermoed ik omdat ik de vreemde verplaatsing van de groep zag in de stream en omdat meerdere chatberichten in diezelfde stream verschenen die getuigde dat de hele stad vol stond met ME. Deze berichten werden geplaatst door mensen die claimde aanwezig te zijn en voor de goede orde ga ik er dus maar vanuit dat het klopt wat ze zeiden. Bij elkaar opgeteld ontstond dus deze bizarre situatie waarop er uiteindelijk slechts een handje vol zittende demonstranten overbleef. Ondertussen was de linie dichter op de demonstranten komen te staan en werd het waterkanon in stelling gebracht. Vol ongeloof staarde ik naar wat zich voor mijn ogen voltrok en volkomen verbouwereerd vroeg ik aan de persoon die gisteren samen met mij de stream bekeek of deze ook zag wat ik zag. Het antwoord was natuurlijk bevestigend en samen concludeerde dat de hele gang van zaken buitenproportioneel was en zo ongelooflijk bizar dat we ons niet konden voorstellen dat van uw en mijn belastingcenten dit allemaal gebeurde. We konden simpelweg niet geloven dat dit waterkanon daadwerkelijk ingezet zou worden maar er puur voor de show was. Ter intimidatie zogezegd want nogmaals er bestond geen enkele geloofwaardige reden om over te gaan tot het gebruik van het kanon. Natuurlijk hadden we gewoon gelijk met onze conclusie dat verder machtsvertoon volkomen misplaatst zou zijn en des te groter was onze verontwaardiging toen het ondenkbare gebeurde! De groep zittende demonstranten die niets anders deden dan zitten werden inderdaad belaagd door het waterkanon! Wanneer het kanon begon te spuiten bleef het even stil en het was pas op het moment dat ik een aantal heldhaftige demonstranten als een soort schild voor de zittende groep zag blijven staan dat ik in razernij verviel. Terwijl de beschermende helden stand hielden heb ik de hele buurt bij elkaar gekrijst van pure woede en ongeloof. Voor de goede orde zal ik mijn daadwerkelijke taalgebruik net herhalen daar deze niet voor herhaling vatbaar is maar neemt u van mij aan dat de tirade die gisteren uit mij vlamde niet fraai was. Niet fraai maar volledig terecht want zoveel walging heb ik nog niet eerder voor de handhavers gevoeld en ze waren de laatste tijd al ernstig in mijn achting gedaald.

Gisteravond was er mijn inziens sprake van een heel nieuw niveau misselijkmakendheid ontstaan door buitenproportioneel wangedrag vertoond door de handhavende instanties die nota bene uit uw en mijn zak betaald worden! Het is toch de bloody limit dat er überhaupt zulk grondrechten schendend gedrag kan vertoond worden vanuit de overheid. Waar ik overigens geen cent voor wens te betalen maar wel voor gedwongen word om te dokken. Wat mij nog het allermeeste steekt, is dat dit schaamteloos gebeurd en dat de meeste mensen er niet eens weet van hebben! Natuurlijk is er een groepje onverschilligen die het een rot zorg zal zijn dat mensenrechten zo ernstig ondermijnd worden denk alleen al in het kader recht om te demonstreren en de regel dat demonstranten die geen agressie vertonen nooit en te nimmer op zulke brute wijze behandeld mogen worden! Afgezien van de paphersenhoofden die achter dit misdadige beleid staan geloof ik nog steeds dat het merendeel van de bevolking waaronder ook mensen die nog wel in de sprookjes geloven en hun vertrouwen leggen in kabinet en RIVM, wel het onrecht van deze situatie zien. Oprecht vertrouw ik erop dat het merendeel van het volk op zijn minst ernstige vragen zouden hebben gesteld bij het zien van de wijze waarop overheid en handhaving gisterenavond heeft gehandeld. Ze zouden hun ongenoegen hebben uitgesproken wanneer ze zouden hebben opgemerkt dat deze dappere helden tijden lang in de kou hebben moeten blijven zitten compleet met natgespoten kleding en al! Al gauw zou de vraag zijn gerezen hoe de overheid die pretendeert het beste met onze gezondheid voor te hebben zulk gedrag kan toestaan waarbij mensen duidelijk worden blootgesteld aan het lopen van gezondheidsrisico’s door middel van koude en vocht. Massa verontwaardiging zou ontstaan wanneer men de penibele situatie beseft van de demonstranten die op een mensonterende wijze in hun natte en koude kleding vervolgens worden afgevoerd in politiebusjes. Woede zou er zijn ontstaan bij ieder weldenkend deugdelijk mens, als ze het alleen maar wisten.

En dan hebben we meteen het allergrootste probleem van vandaag de dag te pakken. Het probleem wat we allemaal kennen, namelijk de media. De verschrikkelijke gevestigde media die ik nooit zie bij een serieuze demonstratie maar vervolgens wel onzin verkopen in hun berichtgeving. Dat stelletje journalisten die nog nooit een enkele kritische vraag hebben gesteld aan de beleidsmakers en daarmee hun eigen beroepscode naast zich neer leggen. De zogenaamde verslaggevers die het publiek moeten informeren op een eerlijke wijze en daarbij een zo’n objectief mogelijk beeld dienen te schetsen. Waar waren ze? Waar is Amnesty international om vraagtekens te stellen? Waar zijn alle mensenrechten organisaties die altijd het grootste woord hebben over hun uiterst belangrijke functie in de samenleving namelijk de macht controleren en het volk te beschermen tegen machtsmisbruik. Waar waren ze allemaal? Ik heb ze niet gezien! Ik heb ze niet gehoord en naar alle waarschijnlijkheid zal ik buiten de leugenachtige nonsens die ze standaard produceren nooit iets feitelijks en waarheidsgetrouw van ze vernemen. Omdat de verslaggeving niet deugd en de mensenrechten organisaties hun werk ook niet doen zijn we aan de wilden overgeleverd en zal het merendeel van de bevolking onwetend en abuis blijven. Het is een grof schandaal dat helaas al aanzienlijke tijd dit soort misstanden niet meer op zich zelf staan maar nagenoeg de orde van de dag zijn lijken geworden. Woorden schieten tekort om mijn ongenoegen te uiten maar zo goed en zo kwaad als dat het ging heb ik toch getracht om duiding te geven aan hoe ik erover denk. Droevig is het en droevig ben ik. Droevig omdat de media wederom heeft gefaald en precies op een manier handelde zoals ik gisterenavond al aan mijn gezelschap voorspelde dat zou gaan gebeuren.

Concluderend rest er mij slechts nog een paar dingen die ik gezegd wil hebben. Ten eerste wil ik mijn oprechte dank uiten aan de verslaggevers die wel ter plaatse waren en ons de mogelijkheid geven om dit soort misstanden aan het licht te brengen. En in de tweede plaats mijn diepe respect en dank voor alle dappere mensen die gisteren weer aanwezig waren om onze vrijheid te verdedigen. In het bijzonder de helden die als schild om de groep bleven staan, jullie zijn Nederlands hoop en glorie en ik dank jullie vanuit het diepste van mijn ziel. En tot slot wil ik graag dit betoog eindigen met de woorden die ik gisteren ook tegen mijn gezelschap sprak. Nu heb je de beelden gezien. Nu weet je zeker wat er is gebeurd en dat wat er ook in het nieuws gezegd gaat worden, je kunt het bevestigen ofwel ontkrachten. Je kent de feiten en je hebt de daadwerkelijke gebeurtenissen voor je ogen live zien gebeuren. Zegt het voort!

Volledige livestream:

https://youtu.be/Y_Kn_OPRM6w

 

Romeo’s?:

Waterkanon:


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
8 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
8
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x