KRO/NCRV Pointer - Factcheckers of meelopers?

Fact checker of meeloper?

Er verschenen berichten op deze site dat CommonSense onder vuur ligt van zogenaamde fact checkers. (bron)

Fact checkers in dienst van de KRO/NCRV Peter Keizer en Tanne van Bree beweren dat CommonSense, en ik citeer,“rechts-radicaal is en structureel nep-nieuws verspreidt.” 

Tanne van Bree - Pointer (KRO/NCRV)
Peter Keizer - Pointer (KRO/NCRV) “Factchecker

 

Nu weet ik niet of er zoiets is als een factchecker-school, een factcheckercursus of dat hun werkgever ze heeft benoemd tot factchecker of dat ze die titel zichzelf hebben aangemeten.

Wie zal het zeggen wanneer je jezelf een factchecker mag noemen, nietwaar?

Ik stuurde deze twee fact checkers een mail naar aanleiding van hun beweringen met in grote lijnen de onderstaande tekst. Per slot van rekening, wanneer je jezelf factchecker noemt, is er de laatste tijd werk genoeg geweest rondom de coronahype, nietwaar? Dus welke facts check je dan?

De feitelijke juistheid van overheidsmededelingen en hun handelen? Of focus je op de feitelijke juistheid van hen die de juistheid van overheidsmededelingen in twijfel trekken?

Dus laten we dat fact checken van Peter Keizer en Tanne van Bree van de KRO/NCRV eens tegen het licht houden wat betreft hun eigen, en hun werkgevers, factchecking dit jaar.

Fact:
Uw omroepen lieten ongecensureerde beelden zien van mensen op IC’s die misschien aan corona lijden met als doel de ernst van de coronabedreiging te benadrukken.
Vraag:
Waarom laten uw omroepen niet ongecensureerd zien hoe mensen uit een autowrak gezaagd worden of levenslang een beperking oplopen door een verkeersongeval? Dat maakt het volk immers meer bewust van de gevaren van het verkeer en dat ligt in dezelfde lijn als ‘coronabewustzijn’.
Zeg niet dat het verkeer niet besmettelijk is. Voor je het weet word je ‘besmet’ door een vrachtwagen die geen voorrang geeft, nietwaar? Waarom die eenzijdige focus op corona? Waar wordt dat door ingegeven?
Welke risico’s zijn er die een grotere impact op de volksgezondheid zouden kunnen hebben dan corona? Denk aan bijvoorbeeld de oorzaken van hart- en vaatziekten en kanker (> 150.000 sterfgevallen per jaar).
Waarom stuurt de overheid niet in dezelfde mate op maatregelen die dat risico (grotendeels) wegneemt? Dat zou al jarenlang aanzienlijk veel leed hebben bespaard, nietwaar?

Fact:
De logica van de maatregelen viel (en valt) inhoudelijk niet/niet langer te verklaren.
Vraag:
Welke sluitende verklaring is er voor het feit dat onbeschermde contacten van zorgmedewerkers zowel buiten als binnen de instellingen schijnbaar geen gevaar opleverden voor die arme opgesloten ouderen en een contact met familie een megagevaar zou zijn?
Of hoe een contact op 1,5 meter achter een hek geen enkel besmettingsgevaar oplevert en zonder dat magische hek een absoluut zekere besmetting betekent? Of 300 mensen in een vliegtuig geen gevaar en 50 man in een touringcar wel een gevaar betekenen?


Fact:

Quarantaine is buitengewoon schadelijk voor de gezondheid. Zelfs een kortdurende van 10-14 dagen is potentieel zeer schadelijk. Een review van The Lancet, een zeer toonaangevend medisch vakblad, toont dat feitelijk onderbouwd aan.
Vraag:
Hoe groot is de kans dat het de gezondheid van te beschermen kwetsbare ouderen schaadt wanneer ze (deels) tegen hun wil drie maanden achter slot en grendel gaan? En welke gevolgen zou dat hebben voor hun fysieke en geestelijke gezondheid? Waarom heeft de regering die feiten niet meegewogen in hun beslissing ouderen in instellingen op te sluiten? Wist men het niet of had de regering redenen dat bewust naast zich neer te leggen?


Fact:

Ongeveer 4 weken na de ‘intelligente’ lockdown mocht een burgerlijke inzegening niet plaatsvinden in aanwezigheid van familie en vrienden. Een kerkelijke inzegening echter wel.
Vraag:
In welke mate zou een (zelfbenoemd factfinder) zich horen af te vragen wat de beweegredenen zijn voor deze volstrekte willekeur? Zijn er verborgen politieke agenda’s?
Een confessionele coalitiepartner die gepacificeerd moest worden bijvoorbeeld? It has been known to happen. Of is dat geen fact?


Fact:

Rutte en zijn medebestuurders beweerden in maart dat er geen economisch crisis zou komen.
Vraag:
In welke mate zijn zij incompetent om zoiets overduidelijks niet te voorzien of speelden er op de achtergrond andere zaken en zo ja, welke dan? Of heeft de regering bewust nepnieuws verspreid en zo ja met welke motieven? En wanneer zee het echt niet hadden voorzien, hoe moeten we dan de rest van hun beleidsbeslissingen bezien in dat licht?


Fact:

Begin januari verklaarde de regering ‘dat corona’ niet naar Europa zou komen omdat het een “Aziatische aangelegenheid was”.
Vraag: In welke mate heeft de regering de lessen genegeerd van de SARS-uitbraak in 2003? Was men niet op de hoogte van hoe snel SARS zich toen verspreidde of heeft men deze feiten opzettelijk genegeerd? Waarom hield Rutte die lijn zelfs aan toen in Italië corona werd geconstateerd?
Stuisvogelpolitiek, onkunde of iets anders?


Fact:
IC’s blijken sinds enkele jaren tijdens de winterperiode voor 85-90% bezet te zijn. Onder leiding van Rutte werd, ingegeven door financiële motieven, de ‘overbodige’ IC-capaciteit wegbezuinigd tot het huidige niveau en dat tegen de adviezen van de WHO naar aanleiding van de SARS-uitbraak in.
Vraag:
Welke motieven had de regering om de adviezen van de WHO in de wind te slaan of kende men ze niet? Welke adviezen heeft het RIVM de regering gegeven in de tijd dat de IC-capaciteit werd verminderd? Heeft het RIVM gewezen op de risico’s? In welke mate was de overheid zich bewust dat men onvoorbereid zou zijn indien er slechts een kleine onvoorziene extra vraag zou zijn naar ICcapaciteit? Hebben de regeringen Rutte het risico van onvoldoende IC-capaciteit bewust genomen en zo ja, welke prijskaartje heeft de regering dan gehangen aan een mensenleven.

Was het niet zo dat geen enkele lock down maatregel wegens te duur geschrapt kon worden? Waar is die ommezwaai vandaan gekomen?


Fact:

Overheden en hun verklaringen zijn niet altijd even compleet en/of waarheidsgetrouw. Ook de integriteit van overheidshandelen is lang niet altijd boven verdenking verheven. Gebeurtenissen uit het verleden tonen dat onomstotelijk aan.
Vraag:
In welke mate zijn verklaringen vanuit regeringen Rutte over grote en kleinere issues onjuist gebleken? Kent u, en zo ja welke, onverkwikkelijkheden en doofpotaffaires de kleven aan de achtereenvolgende regeringen Rutte? En wanneer daar veel voorbeelden van zijn, en die zijn er, waar komt dan dat onvoorwaardelijk vertrouwen in overheidsmededelingen, hun motieven en hun handelen vandaan? Welke fundamentele verandering vonden plaats in het regerings- en bestuursapparaat dat maakte dat het handelen van de overheid tijdens de coronahype als onomstotelijk integer, inhoudelijk correct en effectief beschouwd worden?


Fact:

Diverse zeer bekende en gelauwerde onderzoeksjournalisten, waaronder Pieter Klein, tonen keihard met feiten aan dat politieke machinaties van achtereenvolgende regeringen Rutte de democratie ondermijnen.
Vraag:
Waarom diepen fact finders als u deze zaken in opdracht van hun omroepdirecties niet nog verder uit of zoeken naar aanwijzingen die de breedte en reikwijdte van het ondergraven van de democratie aantonen? Waarom wijzen ze niet in doorwrochte artikelen op de gevaren van de richting waarin onze democratie zich beweegt?


Fact:

De Grondwet en burgerlijke vrijheden zijn geschoffeerd. Zeer eminente rechtsgeleerden, juristen, advocaten en mensenrechtenorganisatie hebben dat feit onomstotelijk vastgesteld.
Vraag:
Waarom zoek fact finders in opdracht van hun omroepdirecties niet naar alternatieve motieven voor deze vergaande inbreuken op onze vrijheden maar verdedigen ze kritiekloos standpunten en verklaringen van de overheid?

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Fact:
Ik verwacht absoluut geen antwoord van een van u beiden. Het is een feit dat u naar mijn mening volstrekt politiek correct geïndoctrineerd bent en u ver verheven acht boven het plebs dat zelf doet aan fact checking, kritische vragen stelt en zoekt naar alternatieve verklaringen. Een aangezien dat bijna per definitie mensen zijn die niet behoren tot de politiek correcten, zijn hun facts in uw ogen onomstotelijk bij voorbaat verdacht en van nul en generlei waarde.

Het is een feit dat niet iedereen die niet meeloopt in de mainstream altijd zijn feitjes even goed op een rijtje heeft. Het is tevens een feit dat dat ook geldt voor de pers. Voorbeelden genoeg. Check your facts zou ik zeggen.

De media, hopelijk degelijk opgeleid en doordrongen van hun maatschappelijke taak, heeft bewust gekozen voor slaafse volgzaamheid in plaats van het checken van feiten en stellen van kritische vragen.

Voor elke onderzoeksjournalist die graaft en graaft, staan er 19 ‘vakbroeders’ aan de rand van kuil die onder het goedkeurend toeziend oog van de machthebbers die kuil zo snel mogelijk weer dicht trachten te gooien.

Dus, waarde factcheckers, zoals Bob Marley zei: ‘You can fool some of the people some of the time. But you can never fool all of the people all of the time’.

Wanneer u, meneer Peter Keizer en mevrouw Tanne van Bree, alle antwoorden heeft op alle vragen die ik hierboven stelde, mag u zich wat mij betreft een factchecker noemen. Ik hoor graag van u.

En tot die tijd sluit ik maar af met een Bijbelse uitspraak die, gezien de omroep waar u voor werkt u beslist bekend in de oren zou moeten klinken:

‘Werpe de balk uit uw eigen oog voor gij de splinter bemerkt in het oog van uw broeder’.

Ik wens u wijsheid en inzicht voor de toekomst.
Karel Nuks

 

Artikel waar KRO/NCRV CommonSenseTV beschuldigden van radicaal rechts en nepnieuwsverspreiders

KRO/NCRV noemt ons RADICAAL RECHTS en NEPNIEUWS verspreiders

eMails van de factcheckers:

tanne.vanbree@kro-ncrv.nl
peter.keizer@kro-ncrv.nl

 

4.8 14 Stemmen
Artikelbeoordeling

Dit supertooltje "Internet Download Manager" kan ALLE video´s downloaden van iedere website. Weg met die censuur!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
3 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
3
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x