Het grote Corona ABC

Het corona-ABC

De A is van Ambtseed.
De eed die alle bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren afleggen bij hun aanstelling en waarmee zij trouw zweren aan de Grondwet. De eed die de overgrote meerderheid onmiddellijk vergeet en om vervolgens recht en wet structureel te gaan schenden.

De B is van Besturen.
Iets dat bij wet (Algemene Wet Bestuursrecht) een deugdelijke onderbouwing vergt van zij die besturen hetgeen, uiteraard, totaal ontbrak en nog steeds ontbreekt.

De C is van Corona of covid-19.
Een fysiek non-killervirus dat echter mentaal verwoestend is voor alles wat riekt naar gezond verstand, rede, kalmte, compassie en billijkheid.

De D is van Demoniseren.
Een behandeling die andersdenkenden ten deel valt die het niet met de machthebbers eens zijn of protesteren tegen absurde ongrondwettelijke maatregelen. Uitvoering door zeloten (zie: Z) van de Heilige Corona Kerk met stilzwijgende goedkeuring van de autoriteiten en gesteund door de gehersenspoelde, angstig gemaakte en naïeve burgerij.

De E is van Eenzaamheid en Ellende.
De eenzaamheid en ellende die bijna tweehonderdduizend burgers in verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en gehandicapteninstellingen trof gedurende ruim drie maanden.

De E (alternatief) - De E is van Elleboog.
Elleboog als in het spreekwoord ‘achter de ellebogen’; achterbaks zijn. De nieuwe begroeting, de ‘geheime’ handdruk, van leden van de Heilige Corona Kerk.

De F is van Filistijnen. Een volk genoemd in de Bijbel en daar beschreven als barbaars en moordzuchtig.
Thans is de uitdrukking ‘naar de Filistijnen gaan’ in gebruik voor zaken die de vernieling geholpen worden, voorgoed verpest worden. Denk aan de economie, vrijheid, sociale cohesie, burgerrechten, de rechtstaat en democratie.

De G is van Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.
Een demagoog met een politiek rijbewijs, die door zijn onkunde, zijn onverzoenlijke haat jegens andersdenkenden, persoonlijke houding en gedrag zijn geloofwaardigheid en politieke rijbevoegdheid ruimschoots heeft verspild.

De H is van Hoax.
Een opzettelijk verspreid onwaar bericht (nepnieuws). Standaardprocedure van autoriteiten om, geholpen door de massamedia, angst te zaaien, andersdenkenden te demoniseren en hun eigen gelijk krampachtig te blijven verdedigen.

De I is van Integriteit.
Een essentiële eigenschap van goed bestuur en bestuurders die echter ten ene male ontbreekt bij bijna de gehele politiek-bestuurlijke kaste en (bijna) complete volksvertegenwoordiging.

De J is van (De) Jong.
Een minister die alle adviezen van zijn eigen kennisinstituut in de wind slaat omdat de hij de uitoefening van macht veel interessanter vindt dan besturen op de grond van de inhoud.

De K is van Kabinet.
Idealiter een groep realisten die een land besturen. In de praktijk een groep lieden die vriendjespolitiek (o.a. veevoerkwestie en gunning levering covid-vaccin) en het schenden van hun ambtseed normaal vindt.

De L is van Lassakoorts.
Een ziekte die bij een epidemie een sterftecijfer kent van 50% bij besmetting.
Naast ebola (sterftecijfer 50%) en pokken (sterftecijfer 30%) staat lassakoorts gebroederlijk in de lijst van meest besmettelijke ziekten in de Wet Publieke Gezondheid naast corona dat, volgens het RIVM op 9 maart reeds, een sterftecijfer kent van 0,5%.

De M is van Meningsuiting (vrijheid van…).
Een burgerrecht vastgelegd in de Grondwet art. 7 dat systematisch en waarschijnlijk in opdracht van, of in elk geval met goedkeuring van de machthebbers, door de main stream media wordt onderdrukt door rigoureuze censuur en de rigoureuze weigering andersdenkenden een platform te verschaffen.

De N is van Normaal.
Normaal, een begrip dat reeds voor de coronahoax in Den Haag een schaars goed was maar nu is geüpdatet tot het Nieuwe Normaal. Dat wil zeggen 180 graden tegen wat normaal is maar uiteraard wel uitermate politiek correct.

De O is van Openbaar Ministerie.
Een overheidsinstelling die, naar eigen zeggen, staat voor de handhaving van wet en recht maar daaraan slechts lippendienst bewijst omdat zij in werkelijkheid de illegale maatregelen van hun politieke broodheren helpen handhaven.

De P is van Propaganda.
Een communicatiemiddel dat machthebbers misbruiken om de publieke opinie met behulp van de massamedia te bespelen door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.

De Q is van Quisling.
Berucht volksverrader in WO II. Rolmodel voor Haagse en lokale bestuurders die het met de instandhouding van de parlementaire democratisch rechtsstaat niet zo nauw nemen.

De R is van Rutte.
Beoogd minister-president van de toekomstige Staat DDR Nederlanden, zelf tegenover de volksvertegenwoordiging toegegeven zijnde een leugenaar, schender van zijn ambtseed de Grondwet te eerbiedigen. Ook hand-boven-het-hoofd-houder van diverse malverserende politici (o.a. Opstelten en Teeven) die later het veld moesten ruimen.

De R (alternatief) – De R is van Razzia.
Een door de machthebbers georganiseerde, groots opgezette, rücksichtsloze klopjacht op een groep mensen zoals intellectuelen, vrijdenkers, burgerrechtenactivisten.

De S is van Spoedwet en Stalin.
Stalin, wiens vervolgingspraktijken door het invoeren van de Spoedwet geconcretiseerd en gelegaliseerd zullen worden, waardoor alles en iedereen naar willekeur van één persoon tot loslopend wild bestempeld kan worden en de definitieve ondergang van de parlementaire democratische rechtsstaat zal betekenen.

De T is van Test als in PCR-test.
De test die het RIVM als weinig betrouwbaar bestempelt maar straks wel de basis zal zijn om mensen in quarantaine te zetten, gezinnen uit elkaar te rukken, bedrijven en hele bedrijfstakken te sluiten. Tevens voertuig om de publieke angstpsychose verder te voeden.
De T (Alternatief) – Terreur. Afgeleid van terrorisme, het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld en/of ernstige dreiging ten dienste van een politiek doel. Gedragslijn van Rutte en zijn handlangers sinds medio maart 2020.

De U is van Uitholling. Een proces waarin fundamentele waarden onherstelbaar worden beschadigd en/of in de ban worden gedaan.

De V is van Vrijheid en Verdedigen.
De vrijheid verdedigen die, om het met de woorden van onze koning gesproken op 4 mei op een lege Dam te zeggen: ‘….vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin’.

De W is van Werkeloosheid.
Een lot dat meer dan honderdduizend burgers al heeft getroffen en nog gaat treffen als gevolg van het desastreuze Haagse beleid.

De W (alternatief) – Waanzin.
Een geestesgesteldheid die optreedt als gevolg van mentale coronabesmetting bij de politieke kaste en uitermate besmettelijk gezien de infectieratio onder de burgerbevolking.

De Y is van IJver. Inzet, vlijt en arbeidzaamheid.
IJver dient niet slechts in positieve zin bezien te worden aangezien ijver ook gebruikt kan worden om perverse doeleinden te verwezenlijken zoals het instellen van een dictatuur bijvoorbeeld.

De Z is van Zeloten.
Fanatieke ijveraars voor religieuze of ethische denkbeelden, waarbij vaak gekonkel met politici niet geschuwd wordt. Thans, toekomstige leden van de Heilige Corona Kerk en de kern van de toekomstige CSD (Corona Sicherheitsdienst) en NCB (Nederlandse Corona Bond).

Beste lezer,

Misschien denkt u, die man overdrijft.

En uiteraard zit in dit corona-ABC een forse dosis cynisme, sarcasme en achterdocht.

Echter, bedenk ook dat wanneer ik begin dit jaar de huidige stand van zaken in onze maatschappij had beschreven u hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zou hebben gedacht.

Maar vergist u zich niet. In Nieuw-Zeeland werd een zwangere vrouw van haar bed gelicht midden in de nacht omdat ze zich op social media kritisch had opgesteld jegens de coronamaatregelen.
In Duitsland werd een politiechef onmiddellijk geschorst en werd zijn huis overhoopgehaald omdat hij vraagtekens stelde bij de legitimiteit van de Merkels beleid.

In Duitsland en de USA werden kinderen bij de ouders weggehaald wegens een kuchje.

Nieuw-Zeeland zet mensen die besmet zijn in kampen en bij weigering van vaccinatie moet je blijven tot je toegeeft. Word wakker!

Ik wens u gezondheid en vooral ook wijsheid.

Met vriendelijke groeten
K. Nuks

Zie en download hier de .pdf Het Corona ABC

[pdf-embedder url=”https://commonsensetv.nl/archief/wp-content/uploads/2020/09/Het-Corona-ABC.pdf” title=”Het Corona-ABC”]

5 2 Stemmen
Artikelbeoordeling

Dit supertooltje "Internet Download Manager" kan ALLE video´s downloaden van iedere website. Weg met die censuur!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
2 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
2
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x