CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

Geen mens begrijpt dat…

Influenza virussen bestaan, voor zover we weten, al meer dan 500 jaar. Waarschijnlijk zelfs al veel langer. Het influenza virus veroorzaakt griep. Elk jaar, over de hele wereld, worden mensen ziek van dit besmettelijke virus. Een deel van de zieken, vaak ouderen en mensen met verzwakte weerstand, overlijden eraan. Volgens mij noemden we dat in het recente verleden ‘een natuurlijke dood’.

Pandemieën veroorzaakt door het influenzavirus hebben, voor zover we weten, minstens zeven maal plaatsgevonden. De eerste pandemie die aan influenza wordt toegedicht dateert van 1510.

 

De meest beruchte pandemie is de Spaanse griep uit 1918. Er is niet precies bekend hoeveel mensen daaraan zijn overleden. De schattingen lopen uiteen van tussen de 20 en de 100 miljoen mensen. Welk getal ook juist is, het zijn heel veel doden. Alhoewel er wel discussie is over de doodsoorzaak van vele van de slachtoffers. Het schijnt dat snel in elkaar geflanste vaccins hierin ook een belangrijke rol hebben gespeeld.

Hoe zou het toch komen dat influenza dit jaar op de hele wereld vrijwel niet voorkomt? Dit jaar bestaat influenza opeens niet meer, maar een ander nieuw virus laait wel op en heeft blijkbaar influenza verslagen. Een ander virus, waarvan gezegd wordt dat het niet geïsoleerd is aangetoond, maar wel een virus is met dezelfde symptomen als griep, met dezelfde besmettelijkheid als griep, met hetzelfde IFR getal als griep.

Zou het kunnen zijn dat er een klein wisseltrucje heeft plaatsgevonden??

If it looks like a duck, if it walks like a duck, if it sounds like a duck… It probably is a duck.

Nee, dat zullen ze toch niet hebben gedaan?

Nee, dat kan niet…

Of…?

Zou het toch…?

Ik sta tegenwoordig nergens meer van te kijken. Een nieuwe besmettelijke ziekte die niet wetenschappelijk is aangetoond, lekt weg uit China en verspreidt zich vervolgens over de rest van de wereld en overal borrelen dictatoriale machten op.

Behalve China en de bevriende buurlanden van China is nu heel de wereld geïnfecteerd.

 

Corona virussen bestaan waarschijnlijk ook al heel lang maar pas in 1966 is het voor het eerst geïdentificeerd en benoemd. Voor zover bekend heeft corona nog niet eerder een pandemie veroorzaakt.

Meestal veroorzaken corona- en rhino-virussen slechts een verkoudheid. Dit keer veroorzaakt het virus een ernstiger ziektebeeld. Een klein deel van de bevolking wordt ziek en een heel klein deel overlijdt aan de ziekte. Maar daarnaast gebeurt nog iets anders: Corona veroorzaakt totale gekte, veroorzaakt het slopen van de samenleving, het slopen van het geestelijk welzijn van de mens, het slopen van het financieel welzijn van de mens. En wie weet wat ons nog meer te wachten staat.

 

Een minister president en een minister van volksgezondheid blijven hun beleid baseren op basis van een test die geen test blijkt te zijn. Eén Kamerlid blijft dapper vragen stellen maar krijgt keer op keer geen antwoord. Met als reden, volgens Rutte, dat de mensen thuis dat toch niet begrijpen.

Sterker nog, hij verklaart dat geen mens dat begrijpt.

Dus daarom hoeft hij in de kamer geen uitleg te geven. Ik vind het moeilijk te geloven dat Rutte en De Jonge de PCR-test niet begrijpen. Alhoewel… Rutte, die een nietszeggend flut opleidinkje heeft gevolgd (Master of Arts), was voorheen medewerker op de personeelsafdeling (HRM) van een groot bedrijf. Een ieder die wel eens voor een groot bedrijf heeft gewerkt heeft vast ook te maken gehad met de personeelsafdeling. Daar werken uitsluitend onbenulletjes die door hun functie een bepaalde macht hebben verworven. En dit soort onbenulletjes willen vaak hun macht maar al te graag demonstreren en uitoefenen.

De Jonge was schoolmeester. Er zijn schoolmeesters en schooljuffrouwen (zo heten ze tegenwoordig niet meer, maar goed) waaraan je je hele leven goede herinneringen kan blijven houden (bedankt meester Van Riel en meester Crisson). Maar ik kan me bij een arrogant en naar mannetje als De Jonge niet voorstellen dat dat bij hem vaak is voorgekomen.

Als het echt zo is dat zij niet weten hoe de PCR-test, die de basis is voor het beleid dat ze voeren, werkt en waar deze voor bedoeld is, zijn ze geen knip voor de neus waard. Volledig incompetent en dienen ze onmiddellijk af te treden.

Maar dat is natuurlijk niet zo. Het kost niet eens zo heel veel moeite om je in de PCR-test te verdiepen en erachter te komen dat de PCR-test geen diagnose kan stellen.

Als het zo is dat zij wel weten hoe de PCR-test, die de basis is voor het beleid dat ze voeren, werkt, dan zijn het criminele terroristen en dienen ze voor het Internationaal Strafhof gedaagd te worden.

Jawel Mark, heel veel mensen begrijpen inmiddels wel hoe de PCR-test werkt. Hoe hard je ook je best blijft doen om te voorkomen dat mensen het begrijpen!

Ik had al eens in jip-en-janneketaal uitgelegd aan Markje Rutte hoe de PCR-test werkt in mijn column: ‘Manipulatie met cijfers, list en bedrog door de overheid, het RIVM en de mainstream media’.

Maar voor het geval dat Markje het nog niet begrepen heeft herhaal ik het nog één keer. Speciaal voor jou Mark:

Stel, je loopt op straat met een blinddoek voor. Je bukt en voelt in de goot of daar wat ligt.
Je vindt een stukje rubber van een ruitenwisser. Je constateert dat je een auto hebt gevonden.
Hoera!!
Maar pas op hoor!!
Dit is niet zo maar een auto…
Dit is een hele gevaarlijke auto die misschien wel iedereen dood gaat rijden.
Maar als je nou snel een mondkapje opdoet, niet meer met je vriendjes gaat spelen en verder je bek houdt, dan kan jou niks overkomen.

Griepprik

Het kan toeval zijn maar uit onderzoek is gebleken dat in de landen waar de meeste griepvaccins zijn gebruikt in de winter van 2019/2020, dat juist in die landen de meeste corona doden zijn gevallen. Of dat ook echt aantoonbaar zo is weet ik eerlijk gezegd niet want ook het aantal corona doden is één grote farce.

Er zijn inmiddels zoveel medici en rusthuisdirecteuren die hebben verklaard dat op de overlijdensaktes toch maar vooral zoveel mogelijk Covid als doodsoorzaak moest worden vermeld. Ik heb met mijn eigen ogen gezien een ziekenhuisdocument waarop stond: 

Covid test Negatief. Herhaling Covid test Negatief. Doodsoorzaak Covid.       I kid you not!!!

De sterfte door vermeende Covid-19 ligt de laatste tijd op gemiddeld ongeveer 25 per dag en dus per week 175. Maar het RIVM spreekt thans over een oversterfte van 700 per week die toe te schrijven is aan Covid-19. Het liegen en bedriegen gaat maar door. Overigens ligt het gemiddelde sterfte getal in het najaar altijd hoger.

‘De ziekenhuizen zitten overvol’, lees ik steeds. Ik weet dat er in één van de grootste ziekenhuizen van Nederland, met meer dan 800 bedden, er 60 bezet worden door corona-patiënten. Van andere ziekenhuizen weet ik dat er geen of weinig patiënten zijn. Er zijn zo’n 300 ziekenhuizen en klinieken in Nederland en we hebben ruim 2.000 (met de PCR-test gediagnosticeerde) patiënten in Nederland. Dat zijn er ruim 8 per ziekenhuis.

Maar hoe dan ook, als onze dictators zo begaan zijn met de ziekenhuiscapaciteit, dan hadden ze allereerst de laatste jaren die niet moeten wegbezuinigen. De bezuinigingen op de verzorgingstehuizen schijnt ook mede oorzaak van de huidige ondercapaciteit te zijn. (Vele mensen blijven in het ziekenhuis omdat er in de verzorgingstehuizen, waar ze eigenlijk zouden moeten zijn, geen plaats meer is). Maar goed, dat is nu eenmaal gebeurd en dan hadden ze dus de afgelopen 8 maanden zich kunnen inzetten om dit ongedaan te maken en de zorgcapaciteit weer uit te breiden.

Het klopt gewoon allemaal niet.

Het mag van Rutte en De Jonge gewoon niet gebeuren dat het aantal ‘besmettingen’ daalt en de ziekenhuiscapaciteit geen probleem meer is. Want dan valt heel hun machtsspelletje weg en hun kaartenhuis in elkaar. Zouden zij zelf al beseffen dat dit straks niet zonder strafrechtelijke vervolging gaat blijven?

Of is er dan toch meer aan de hand?

Op 18 oktober 2019 vond een grootscheepse internationale pandemie-oefening plaats. Vele landen, bedrijven, regeringsleiders, ministers, miljardairs (ja, Bill ook) waren bij deze exercitie betrokken.

Bill had kort daarvoor al voorspeld dat er een pandemie zou komen en recent heeft hij zich laten ontvallen dat er een 2e, veel dodelijkere, pandemie aankomt. ‘Een pandemie waarvoor de mensen wel aandacht zullen hebben’. Verklaarde hij met een grote grijns op zijn gezicht…

Marcel, je denkt te veel in complotten!

Ja, hoe kan het ook anders aangezien we in een situatie zitten die ervoor zorgt dat wegens een griepgolf bijna alle regeringen wereldwijd dezelfde onzinnige maatregelen uitvaardigen.

Laten we de diverse maatregelen van de diverse dictatortjes eens analyseren:

Afstand houden: gebaseerd op een onderzoek uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, dat door de WHO verkeerd geïnterpreteerd is.

Mondkapjes: volop bewezen dat die alleen maar schadelijk zijn en niet effectief tegen een virusbesmetting. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het net zoiets is als kippengaas voor de ramen spannen om de muggen tegen te houden.

Vele winkels dicht: hoe meer winkels er open zijn, hoe minder concentratie van klanten. Behalve om te zorgen voor heel veel persoonlijk leed en economische schade, slaat dit nergens op.

Vele bedrijven dicht: behalve om te zorgen voor heel veel persoonlijk leed en economische schade, slaat dit nergens op.

Op zondag mag je niet naar buiten: tja, het virus schijnt vooral actief te zijn op zondagen.

Na 22:00 uur mag je niet naar buiten: het virus schijn vooral na 22:00 uur actief te zijn.

Het is verboden aan zee te verblijven: het virus schijnt zich hier vooral in de buurt van de Pacific Ocean op te houden en als het virus iemand waarneemt die aan de zee wandelt, slaat het onmiddellijk en onverbiddelijk toe.

Je mag alleen buiten komen als je een briefje bij je hebt waarop een geldige reden staat: mocht je nou onderweg een virus tegenkomen, dan laat je gewoon dat briefje zien en dan laat het virus je met rust.

Vliegreizen langer dan 4 uur zijn niet toegestaan: dat komt namelijk omdat als een virus aan boord van een vliegtuig stapt (?), het de éérste 4 uur aan het uitrusten is en een filmpje kijkt en daarna pas actief wordt.

Het is verboden om naar een restaurant te gaan: als je aan het eten bent is dit virus zo genadeloos.

Het is verboden om naar een café te gaan: Pierre Capel heeft in een interessante video laten zien dat toen de Engelse pubs weer open gingen de besmettingsgraad in de maanden daarna geen enkele zichtbare stijging vertoonde.

Je moet je handen helemaal kapot wassen: geen commentaar op deze onzin.

Maar gelukkig heeft Mark ook nog een grote hamer waarmee hij het virus dood gaat slaan.

En als deze onzin niet blijkt te werken omdat het nou eenmaal een eigenwijs virus is, dan is het uiteraard de schuld van u en mij. Wij hebben ons niet genoeg aan de regeltjes gehouden. Foei, en nu nog strengere maatregelen. Je mag ook niet meer op vakantie, niet de weg op, niet bij je vrienden en familie op bezoek, niet meer sporten, niet meer op straat komen.

We zullen jullie wel klein krijgen!

Het enige dat hier aan het gebeuren is dat mensen volledig afhankelijk gemaakt worden van de overheid. Paniek, angst, pas op! ‘Maar wij bieden de oplossing voor jullie’. Luister naar ons en hou je aan de regels. Je bedrijf naar de kloten, je baan verloren, ziek van de stress, depressief door eenzaamheid? ‘Maak je geen zorgen, als je precies doet wat wij zeggen komt het wel goed’.

Als je een heel stel kikkers in pan met heet water gooit, dan zullen snel alle kikkers eruit gesprongen zijn. Maar als je het water in de pan langzaam opwarmt, dan blijven de kikkers zitten, totdat ze dood zijn.

En zoiets is precies wat ze nu aan het doen zijn. Eén voor één komt er een nieuw absurd maatregeltje bij. Voor de vorm is er nog wat discussie in de kamer maar met een paar kleine aanpassingen komt het nieuwe maatregeltje er een paar dagen later moeiteloos door.

En zo worden we langzamerhand opgewarmd en gekookt.

Het is onvoorstelbaar wat we ons aan laten doen. En dit houdt niet op lieve mensen. Dit gaat steeds verder. Die muilkorf mag nooit meer af. Die censuur gaat steeds verder. Die nieuwe tijdelijke spoedwet is geen tijdelijke wet. Dat is een wet die het land permanent in een dictatuur heeft veranderd. Er zijn 4 ministers die kunnen doen en laten wat ze willen. De wet is in de Kamer bediscussieerd en er zijn wat punten aangepast en hop, iedereen heeft voorgestemd. Maar die punten die aangepast zijn kunnen deze 4 ministers zo weer wijzigen. Die macht hebben ze gekregen. Nu weten we nog wie deze 4 ministers zijn, maar wie weet zijn die 4 ministers in een volgend Kabinet wel nog incompetenter of nog boosaardiger dat de ‘dictatortjes in notendop’ van nu.

Vanaf dag één van deze onzin zouden we de barricaden op hebben moeten gaan. Maar we dachten allemaal dat het zo’n vaart wel niet zou lopen.

Welk pad denkt u dat ze voor u uitgestippeld hebben? Hoe kan het zijn dat we opeens alle vertrouwen hebben in een nietsnuttig mannetje die zijn hele politieke carrière alleen maar heeft lopen liegen.

Rutte wil met een grote hamer het virus doodslaan. Hoe achterlijk mag je zijn om toch nog minister president van Nederland te kunnen worden?

Virussen zijn er, zijn er altijd geweest en gaan alleen maar weg als ze gemuteerd zijn in een nieuwe vorm. Daar leven wij mee. En soms gaan we daar aan dood.

Straks in verzet komen heeft geen zin meer. Dan is het te laat. We worden nog banger gemaakt, onze vrijheden worden nog meer afgenomen. Er komt nog meer censuur. Er komen nog meer bewegingsbeperkingen. Demonstratie wordt nog meer verboden. En het leger en de politie staan aan de kant van de nieuwe dictators.

Marcel van Tol

 

 

Video waarin Wybren van Haga opnieuw vragen stelt over de PCR test en Mark Rutte die vindt dat dat niet beantwoord hoeft te worden omdat niemand dat begrijpt:

https://www.facebook.com/MeldpuntNL/videos/2747592898830900

 

 

Manipulatie met cijfers, list en bedrog door de overheid, het RIVM en de mainstream media.

 

Artikel van Leslie Alexis met o.a. Bill Gates die een nieuwe pandemie aankondigt:

https://commonsensetv.nl/archief/klokkenluider-nieuw-dodelijker-virus-wordt-losgelaten-in-februari-en-derde-totale-lockdown/

 

0 0 Stemmen
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
10 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
10
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven