CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

Europese Unie: “Immigratie kan win-win situatie opleveren”

De koers van de Europese Unie

Terwijl de media en politici los gaan op Thierry Baudet over zijn uitleg hoe de Europese Unie in elkaar steekt en een circus van collectieve verontwaardiging optuigen, verbazen veel wakkere Nederlanders zich over het feit dat het grootste gedeelte in de Tweede Kamer dit dus blijkbaar niet wist. Erger nog, ze ontkennen het.

Dit gebeurde in het debat afgelopen dinsdagavond over de koers van de Europese Unie.

Zie hier het artikel over het Europa-debat afgelopen dinsdagavond.

Complottheorie? Thierry Baudet heeft 100% gelijk!

IDEOLOGIE EU EXTREEM RECHTS?

Asscher sprak van een extreem-rechtse ideologie die Baudet benoemde tijdens zijn bijdrage. Maar het verhaal van Baudet leek wel heel sterk op onderstaande citaten uit de officiële openbare stukken van de Europese Unie.

EU: “IMMIGRATIE KAN LEIDEN TOT EEN WIN-WIN SITUATIE”

Waarom de media en politici zo hysterisch reageren is een raadsel en het is beschamend. Het staat inderdaad gewoon beschreven hoe de EU tegen thema´s als immigratie staat en wat hun koers is. En inderdaad, vanaf de oprichting is men helder geweest. Het heeft weinig te maken met handelsverdragen maar toch vooral met immigratie en globalisme.

In dit openbare officiële document van de EU over het gemeenschappelijk immigratiebeleid van Europa vind je alle beginselen, maatregelen en instrumenten die werden bepaald in deze ontwerpresolutie. Onder andere aanwezig tijdens deze zitting was toenmalig VVD´er  Jeanine Hennis-Plasschaert.

De grote vraag is in deze waarom de EU deze stukken gewoon online heeft staan? En waarom zijn er nooit kamervragen gesteld over deze stukken?

Onderaan dit artikel kunt u het hele document downloaden.

Europese Commissie: 60 miljoen migranten nodig

11.
“is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften
van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en
door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert
tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis
en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de
tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te
vereenvoudigen;”

13.
“roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting
“60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om
migratie langs legale weg mogelijk te maken;”

Immigratie en integratie bevorderlijk voor culturele diversiteit in de EU. Xenofobie kop indrukken

28.
“benadrukt dat integratie bevorderlijk is voor de culturele diversiteit in de EU en gebaseerd
zou moeten zijn op sociale insluiting, non-discriminatie, gelijke kansen, met name door de
mogelijkheid van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, taalopleiding en werkgelegenheid; 

30.
“benadrukt dat een goed integratieproces het beste instrument is om wantrouwen en
verdenkingen tussen autochtone burgers en migranten weg te nemen en van fundamenteel
belang is om xenofobische ideeën en acties de kop in te drukken;”

Stemvee: Migranten stimuleren te stemmen!

32.
“…het integratieproces van cruciaal belang is en migranten de mogelijkheid biedt tot
democratische participatie; roept de lidstaten op om de maatschappelijke betrokkenheid bij
het integratieproces te stimuleren door migranten te bewegen tot deelname aan het
maatschappelijke en politieke leven in het gastland, lid te worden van politieke partijen en
vakbonden, alsmede stemrecht te geven voor gemeenteraadsverkiezingen; “

34.
verzoekt de Commissie voldoende financiële steun te verlenen voor de structurele en
culturele integratie van immigranten, eveneens door middel van EU-programma’s als “Een
leven lang leren”, “Burgers voor Europa”, “Jeugd in actie” en “Cultuur 2007-2013”; stelt vast
dat leraren meestal slecht voorbereid zijn op grote aantallen migrantenkinderen in de klas en
verzoekt om betere scholing voor leraren en adequate financiële steun;

Het volgende punt geeft aan dat de EU, 11 jaar na dato, nog steeds geen einde heeft kunnen maken aan de smokkelaars.

50.
“is geschokt door het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door illegale migratieroutes over
zee, met name aan de zuidelijke zeegrenzen van de Unie, waar mensen met bootjes
gevaarlijke tochten naar Europa ondernemen vanaf de Afrikaanse kust; dringt aan op snelle
maatregelen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan dit menselijk leed en de
dialoog en de samenwerking met de landen van herkomst te versterken;” 

Legale migratie kan een win-win situatie opleveren

Pagina 19.
Tenzij Europa een vesting wil worden die de ogen sluit voor de duidelijke aantrekkingskracht
van het continent voor immigranten uit derde landen, moet een gemeenschappelijk
immigratiebeleid per definitie regels bevatten met betrekking tot de legale toegang tot Europa. In
feite betekent een legale toegangsweg tot Europa ook dat de omvang van en motieven voor
illegale wegen enorm worden gereduceerd.

Het wordt nauwelijks betwijfeld dat legale migratie een bijdrage kan leveren aan de economische
groei in de EU en vooral kan voorzien in de behoeften van die lidstaten die verlegen zijn om
migranten om de staat van hun arbeidsmarkt of van de demografie in het land te verbeteren.
Bovendien maken migranten geld naar hun vaderland over en dragen op die manier bij aan de
ontwikkeling van hun land van herkomst. Derhalve kan legale migratie, mits er goede afspraken
worden gemaakt, een win-winsituatie opleveren

Noodzaak om om essentiële karakter van migratie en het economisch potentieel onderkennen

Pagina 23.
“acht het noodzakelijk het essentiële karakter van het verschijnsel migratie voor de EU
alsmede het economisch potentieel daarvan te erkennen, opdat een samenstel van adequaat
en verantwoord beleid wordt bevorderd met betrekking tot voorwaarden voor toegang tot
werkgelegenheid, huisvesting, opleiding, levenslang leren, sociale zekerheid en overdracht
van pensioenrechten en arbeidsmobiliteit binnen de EU;”

EU programma´s voor integratie: “Een leven lang”, “Burgers voor Europa”

Pagina 28.
“verzoekt de Commissie voldoende financiële steun te verlenen voor de structurele en
culturele integratie van immigranten, eveneens door middel van EU-programma’s als “Een
leven lang leren”, “Burgers voor Europa”, “Jeugd in actie” en “Cultuur 2007-2013”; stelt vast
dat leraren meestal slecht voorbereid zijn op grote aantallen migrantenkinderen in de klas en
verzoekt om betere scholing voor leraren en adequate financiële steun; “

Steun CSTV. Want wij willen blijven!

Opvallend dat nergens wordt gesproken over, of aandacht besteed aan, wat EU burgers hier nu eigenlijk van vinden. Nergens wordt ook gesproken over hoe één en ander zou moeten aansluiten bij democratische processen.

Download complete document:
https://www.filehosting.org/file/details/848194/EU%20Document.pdf

of:

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0251&language=NL

Komt dit overeen met wat Thierry probeerde uit te leggen afgelopen dinsdagavond?

Bron:
Debat Dinsdag 21 april 2009 - Straatsburg

0 0 Stem
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
3 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
3
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven