Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

Corona in zes citaten van Churchill

Verspreid de vrijheid!

Corona in zes citaten van Churchill

Churchill, wie kent hem niet? Staatsman met een grote hoofdletter S. Hij stond bekend om zijn kernachtige uitspraken die de spijker keihard op de kop sloegen. Ze sneden hout toen en nu nog steeds.

1 – There is no such thing as public opinion. There is only published opinion. (Vertaling: Publieke opinie bestaat niet. Er is slechts gepubliceerde opinie.)
Propaganda is door elke dictatuur maar zeker ook door de geallieerden gebruikt en misbruikt voor eigen politieke doeleinden. Propaganda stelt twijfelachtige prioriteiten, legt onbestaande verbanden, filtert en kleurt informatie en serveert het in zorgvuldig geformuleerde stemmingmakende, hapklare brokken aan het volk. Informatie strijdig met de ideologie of die de situatie nuanceert, wordt achtergehouden. Wat het volk van de main stream media voorgeschoteld krijgt, is de stem van wat zich de elite acht. Verborgen handen met goede connecties manipuleren de massa, zetten hen op de plek die ze in de geschiedenis moeten gaan innemen.

De retoriek van het Haagse ligt in lijn met de ergste soort propaganda dat in de aanloop naar WOII in nazi-Duitsland werd gebruikt. De politieke parallellen tussen toen en nu zijn niet te missen. De media spelen exact dezelfde rol als toen. En het recept is simpel. 

1 - Neem een probleem of creëer er een. Toen, in Duitsland de hoge werkeloosheid en inflatie tijdens de jaren 20 en 30. Nu is er een gefabriceerd ‘probleem’ met corona.
2 - Benoem een gezamenlijke vijand. Toen, de Joden die werden weggezet als grijpgrage kapitalisten, baantjeskapers, duivels met gespleten hoeven. Nu, de ongelovigen, de andersdenkenden die door hun onwil zich te voegen naar het regiem de crisis verdiepen, langer laten duren, schuldig zijn aan oplopende besmettingscijfers. Het zijn verwarde complotdenkers, nepnieuwsverspreiders, ultrarechtse nazi’s (sic!).
3 – Jut het volk op met propaganda. Toen, nazipropaganda geleid door Joseph Goebbels. Nu, het systematisch weren door alle main stream media van iedereen die een tegengeluid laat horen en censuur op alle internetkanalen met een groot bereik gecombineerd met een propagandabombardement van staatsgemanipuleerd ‘nieuws’.
4 – Jaag de massa angst aan. Toen, alle speeches die Hitler hield werden live uitgezonden door de Duitse radio. Nu worden alle speeches van de politieke kaste uitgezonden door de staatsomroep NOS. Alle andere, ook staatsgefinancierde publieke omroepen doen het dunnetjes over in hun ‘actualiteitenprogramma’s’ net zoals alle commerciëlen in handen van het grootkapitaal. In beide gevallen is de boodschap hetzelfde; er is een bedreiging en we hebben een vijand die verslagen moet worden.
5 – Zet het parlement buiten spel met een ‘noodgeval’. Toen, Hitler won in januari 1933 de verkiezingen en werd Rijkskanselier. Op 27 februari 1933 staken de nazi’s zelf de Rijksdag in brand waar Marinus van der Lubbe voor werd veroordeeld. De nazi’s klopten deze zelf gefabriceerde ‘crisis’ fors op en dat hielp Hitler om president Von Hindenburg te overtuigen politiediensten verregaande bevoegdheden te geven. Op 23 maart 1933 zette hij via een Grondwetswijziging de Rijksdag (parlement) buiten spel en werd alleenheerser.
Nu, een door de politieke kaste fors opgeklopte ‘crisis’ om de absolute macht te verwerven via die Spoedwet en inzet van hun gewapende macht. Het stemvee in de 2e en 1e Kamer keurt de wet goed om redenen waar we gefundeerd over kunnen speculeren, en loopt keurig in gelid in de ganzenpas met het regiem.

 

2 - I only believe in statistics I doctored myself. (Vertaling: Ik geloof alleen die statistieken die ik zelf heb gemanipuleerd).
Neem 20 getallen tussen 0 en 20. Het gemiddelde is 10. Die reeks kan bestaan uit 10 maal een nul en 10 maal het getal 20. Gemiddeld: 10. Maar de reeks kan ook bestaan uit 10 maal het getal 9 en tienmaal het getal 11.
In de eerste reeks is de gemiddelde afwijking 10 van het gemiddelde van 10. Er zijn immers alleen maar nullen twintigen. In de tweede reeks is de gemiddelde afwijking 1. Immers er zijn alleen negens en elven.
Die gemiddelde afwijkingen vertellen statistici een hoop. Wat is de gemiddelde afwijking naar boven of naar beneden van het gemiddelde? Bijna altijd liggen die binnen een bepaalde bandbreedte voor dat onderwerp. Zijn er hoge pieken of diepe dalen, is daar een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor.
Men praat over oversterfte. Dat zal. Maar met slechts 1 persoon meer dan het gemiddelde is er absoluut gezien inderdaad oversterfte. De vraag is echter, is er statistisch gezien sprake van oversterfte die de normale bandbreedte overschrijdt? En dat is niet het geval. Zelfs de vijfdaagse piek in het begin van het corona-isme lag binnen de statistische bandbreedte.
De griep claimt elk jaar slachtoffers. Dit jaar, volgens Den Haag, slechts 440. Maar statistisch gezien klopt daar niets van. Wanneer je de cijfers van het CBS de laatste 20 jaar bekijkt en de gemiddelde afwijking van het gemiddelde bekijkt, ligt deze gemiddeld afwijking (de bandbreedte) zo rond de 1200 naar boven of naar beneden. Maar nooit eerder zagen we een ondersterfte aan griep van 75% van het gemiddelde! Sterker, 440 griepslachtoffers zou slechts 25-30% zijn van de één na laagste griepsterfte de laatste 20 jaar! Ook de onverklaarbare mindersterfte aan kanker en hart- en vaatziekten in de periode dat corona piekte, roept vanuit statistisch standpunt de nodige vragen op.
De propagandamachine laat echter alleen maar die statistieken zijn die zijn gemanipuleerd, zijn ontdaan van elke nuancering en voorzien zijn van een uitleg in strijd met wetenschappelijke principes. Churchill zou deze statistieken onmiddellijk identificeren als zijnde vals, gemanipuleerd.

3 - If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law. (Vertaling: Wanneer je tienduizend regels hebt, vernietig je het respect voor de wet)
Den Haag lijdt aan chronische regeldiarree. In 2010 hadden we zo’n 2000 verschillende wetten met daaraan vast duizenden ministeriële regelingen, Koninklijke besluiten en Algemene Maatregelen van Bestuur. Brussel kakt jaarlijks ook tientallen zo niet honderden nieuwe regels uit. En dan hebben we het nog niet gehad over provincies, gemeenten en andere bestuursorganen. En elk jaar komt er gemiddeld 2,5% racekak bij!
De verboden- en gebodengier die over de burger werd/wordt, uitgestort door het corona-isme was/is enorm. De voorschriftendrek veranderde/verandert per dag, verschilde/verschilt van instelling tot instelling, van gemeente tot gemeente, van veiligheidsregio tot veiligheidsregio, van activiteit tot activiteit, van bedrijfstak tot bedrijfstak, van land tot land, sprak/spreekt elkaar regelmatig tegen en was/is inhoudelijk onverklaarbaar. Kortom, de verordeningskaka is onbegrijpelijk, onverdedigbaar en niet onderbouwd. Waarom? Simpel! Als je het moet geloven kan het virus klokkijken. Tot voor kort (begin oktober 20) mocht de horeca tot 22 uur open. Voor die tijd geen probleem maar om 22.01 uur? Oeioeioei! Het virus kan personen identificeren. Zo onderscheidt het amateur- van profsporters bijvoorbeeld. Het virus kan meten. Staat iemand op 1,4 of 1,6 meter? Zijn gps zegt in welk land het is, googelt de nieuwste regels over social distancing en past zich daar onmiddellijk op aan. Verder is het nu in staat zelfs met windkracht 4 tegen de wind in een ander te besmetten. Het virus interpreteert zelfs de maatregelen per land! Bij lock downs, avondklokken en reisbeperkingen wordt het extra agressief en zorgt voor gemiddeld net zoveel of zelfs meer (geclaimde) besmettingen. Het virus heeft gelukkig wel een positief, genezend effect op kanker en hart- en vaatziekten want daar hebben we er plots een stuk minder van. Net als op de griep; slechts een kwart van de griepdoden vergeleken met het één na mildste griepseizoen de laatste 20 jaar. En gij geleuft’t?
Inderdaad, tienduizenden onverklaarbare en onbegrijpelijke regels vernietigen het respect voor de wet. En terecht daarmee ook het respect voor de wetgevers.

 

4 - Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things. (Vertaling: Kritiek mag onaangenaam zijn doch noodzakelijk. Het vervult dezelfde functie als pijn in het lichaam. Het attendeert op een ongezonde toestand van zaken.)
Het Haagse regiem kon en kan niet omgaan met kritiek. Denk onder andere aan de protesten van de Gele Hesjes, de boeren of vanuit het onderwijs in de laatste paar jaar. Ondanks alle steekhoudende inhoudelijke argumenten van deze groepen, walste Den Haag daar gewoon overheen en drukte zijn zin door.
Rutte verklaarde dat in een democratie iedereen zijn eigen mening mag hebben. Dat liegt hij dat het gedrukt staat. Wie anders dan Rutte en zijn handlangers stuurden hun zwaarbewapende overvals- en coronaeskaders af op andersdenkenden tijdens vreedzame protesten? Ze werden met de wapenstok in elkaar getremd, in overvalbusjes gesmeten, gearresteerd, beboet, voorzien worden van een strafblad. Andersdenkenden worden gemarginaliseerd, weggezet worden als verwarde mensen, ultrarechtse nazi’s of simpelweg ‘de vijand’. Kritiek op Grapperhaus bruiloft veranderde hem instant van een krijgshaftige veroordelaar van ‘asocialen’ in een jankende, asociale drilpudding. Niet omdat coronaboetes onzin zijn maar om Ferdy’s vege lijf te redden werden de noodverordening en boetebedragen aangepast.
Nu, in het corona-isme, zien we protesten van rechtsgeleerden, artsen, virologen, petities van burgers, brandbrieven uit de geestelijke gezondheidszorg, actiegroepen, studenten die protesteren tegen ondermaats digitaal onderwijs en ga zo maar door. De Haagse reactie? Negeren, ontkennen, meesmuilend afkeuren, de massa manipuleren tegen kritisch denkende mensen. Of, omdat je totaal geen inhoudelijke poot hebt om op te staan, er gewoon op los meppen. ‘Macht komt uit de loop van een geweer’, aldus Mao Zedong. Wanneer je als regiem inhoudelijk geen verweer hebt, val je daarop terug; het ultieme bewijs van onmacht. Den Haag heeft goede voorbeelden hoe dat werkt; Stalin, Mao Zedong, Franco en nog meer van zulk fraai volk.

5 - An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last (Vertaling: Hij die voortdurend concessies doet, voedert de krokodil hopend de laatste te zijn die wordt opgevreten.)
Dit citaat klopt niet helemaal maar stamt wel uit een speech van Churchill uitgezonden door de BBC begin 1940 toen de nazi’s Europa platwalsten. Hij besprak de houding van diverse landen die neutraal wensten te blijven waaronder Nederland, Denemarken, Noorwegen. Hij zei in zijn speech: ‘Iedereen hoopt dat wanneer hij de krokodil genoeg voert, de krokodil hem als laatst zal opvreten. Ze hopen allemaal dat de storm gaat liggen voordat ze erdoor getroffen worden. Maar ik vrees dat de storm niet voorbij zal gaan. Hij zal gieren en nog harder razen en zich verder uitbreiden.’ En inderdaad, Nederland, België, Noorwegen, Denemarken vielen allemaal ten prooi aan de nazi’s ondanks hun voortdurende concessies.
Iets soortgelijks zien we nu. Heel braafjes lopen alle bedrijfstakken en alle (semi-)overheidsorganisaties netjes in de pas inclusief nota bene de vakbonden. Geen piepje, geen protestje, geen rechtszaken, geen suggestie dat het wel een beetje minder kan. Stuk voor stuk Roomser dan de paus. En/of doodsbang dat men overgeslagen wordt wanneer Den Haag de steunportefeuille trekt. De meerderheid van bedrijven maakt extra kosten, ziet het ziekteverzuim onnodig oplopen door nepzieken (kuchje=PCR-test=thuiszitten, ziek of niet), ziet omzet dalen, krijgt een ban op hun activiteiten, worden gehinderd door Haagse of lokale regelshit. Niemand staat op en zegt dat het genoeg is. Vakbonden en werkgeversorganisaties steunen Den Haag en helpen zo schouder aan schouder met het regiem de economie naar de knoppen. Straks gaan ze banen scheppen samen met Den Haag en kloppen zich daar nu al voor op de borst. Maar Den Haag schept geen banen. Vakbonden en werkgeversorganisaties ook niet. Dat doen ondernemers en niemand anders. En failliete ondernemers, hoe moeten die weer een bedrijf opstarten? Met geleend kapitaal in een markt die onderhevig is aan elke regelrochel van het Haagse regiem?
Als klap op de vuurpijl betuigt Amnesty International, zogenaamde voorvechters van mensenrechten, steun aan het regiem. Ik las hun onderbouwing; van hero to zero in 300 woorden.
De geschiedenis bewijst het keer op keer; dictatoriale regiems hebben de onhebbelijke eigenschap hun eigen aanhangers op te vreten. De zuiveringen onder Stalin, de Culturele Revolutie onder Mao Zedong, de lijst is eindeloos.

 

6 - Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. (Vertaling: Nooit eerder waren in een oorlog zovelen zoveel verschuldigd aan zo weinigen.)
Churchill zei dit aan het einde van de zomer van 1940 toen de RAF erin geslaagd was de Battle of Britain te winnen tegen de Duitse Luftwaffe. De luchtoorlog van de nazi’s vormde de inleiding voor de geplande Duitse invasie. De naar schatting 700 gevechtsvliegers van de RAF slaagden erin de enorme Duitse overmacht in de lucht te stoppen en Hitler stak het Kanaal niet over. Een kleine groep vastberaden mensen stond tussen naziterreur en vrijheid.
Deze situatie zien we nu ook. Een kleine groep mensen staat voor vrijheid, recht, democratie, het recht je leven te mogen leven zonder desastreuze overheidsterreur. Groepen als Viruswaarheid, Stichting Vaccinvrij, Vrij en Sociaal Nederland, het overkoepelend Algemeen Burger Collectief, het World Doctors Alliance met daarnaast vrije perskanalen en fora zoals De Andere Krant, Onafhankelijke Pers, Café Welzschmertz, The Last Post, Jensen, Commonsensetv en vele anderen. Zij staan tussen de dictatuur van het corona-isme en vrijheid. De uitkomst is onzeker. Net als de Britse vliegers staan ze tegenover een enorme overmacht; David tegen Goliath. Dat liep toen verkeerd af voor Goliath. Laten we hopen dat die geschiedenis zich herhaalt.
Ik hoop ten diepste op de overwinning. En anders zal de uitspraak van Churchill omgedraaid moeten worden: ‘Nooit eerder werd in een menselijk conflict zoveel kwaad, rampspoed en ellende uitgestort over zo velen door zo weinigen.’

Ik wens u wijsheid,
Karel Nuks

Één van de beroemdste speeches van Winston Churchill. 

Winston S Churchill: We Shall Fight on the Beaches

Meer columns van Karel Nuks:

Column Karel Nuks - OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN CENSUUR

Deel 1 van de zes-luik - Onze falende democratie

Deel I: Onze falende democratie - OVER HET ZWAKTEBOD EN ARMOE TROEF

Deel 2
https://commonsensetv.nl/archief/deel-ii-onze-falende-democratie-over-de-mythe-van-de-invloed-van-de-kiezer/

Deel 3
https://commonsensetv.nl/archief/deel-iii-onze-falende-democratie-over-kadaverdiscipline-en-falende-controle-van-de-volksvertegenwoordiging/

Deel 4
https://commonsensetv.nl/archief/deel-iv-onze-falende-democratie-de-onafhankelijkheid-van-de-rechter/

Deel 5
https://commonsensetv.nl/archief/deel-v-onze-falende-democratie-over-burgers-en-bestuurders-de-bestuurscultuur/

Deel 6
https://commonsensetv.nl/archief/deel-v-onze-falende-democratie-over-democratie-en-deskundigheid/


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
3 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
3
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x