Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Search
Generic filters

Ben jij ook zo bang?

Verspreid de vrijheid!

Ben jij ook zo bang?

De laatste paar dagen heb ik me bezig gehouden met het onderzoeken hoe het kan gebeuren dat bijna iedereen gek van angst geworden is en dat ook blijft.

De beleving van angst zit in een bepaald deel van de hersenen en als die angst in heftige mate wordt geactiveerd, dan schakelt het gedeelte van de hersenen waar de ratio en het nuchter nadenken zich afspeelt, zichzelf uit. Dat is een overlevingsmechanisme. Als je een leeuw tegenkomt dan laat de angst jou alleen maar hard wegrennen, zonder dat je eerst gaat nadenken of de leeuw wel of geen honger zal hebben, of de leeuw wel zin heeft om zich druk te maken of dat ie liever een dutje in de schaduw doet.

Zoiets soortgelijks heeft er plaatsgevonden in het begin van deze paniekepidemie.
Maar daarna? We konden al snel concluderen dat we relatief veilig waren en onze ratio weer konden gaan gebruiken. Waarom zijn we na die eerste angstgolf in de angst gebleven en ondanks alle onderzoeken en bewijzen blijven geloven in de angstige verhalen van het eerste moment?

Ik moest denken aan het sprookje van de keizer zonder kleren. Zoiets is nu in het echt aan het gebeuren. Groepsdruk en groepsdenken wordt dat genoemd.
Er is een weg ingeslagen die eigenlijk die al snel niet de juiste bleek te zijn.
Maar omdat ‘ze’ door zijn blijven gaan met het verkondigen van het ‘grote gevaar’ en omdat het grote gevaar steeds herhaald wordt…
En dat vooral voorgehouden wordt dat de overheidsmaatregelen tot de juiste weg en oplossing leiden…
En omdat (bijna) iedereen het zegt en volgt, dan moet het toch vast en zeker wel waar zijn…?

Zelfs de (meeste) mensen die twijfelen zullen toch blijven volgen omdat ze onzeker zijn over hun twijfels of bang zijn om voor gek uitgemaakt te worden en niet geaccepteerd te worden door de rest.
Heel interessant vanuit psychologisch perspectief, maar in de werkelijkheid is groepsdruk en groepsdenken een heel gevaarlijk fenomeen, .
De Pools-Amerikaanse psycholoog Dr. Solomon Asch voerde experimenten uit over groepsdruk (1). In een van zijn experimenten deed hij serie tests met steeds acht proefpersonen. Zeven van deze proefpersonen waren echter medewerkers van Asch. Slechts één persoon was echt proefpersoon. De opdracht was deze:
“Kijk eens goed naar de figuur hieronder. Welk van de lijnen A, B en C is even lang als lijn 1?”
De zeven medewerkers antwoordden allemaal onmiddellijk en zonder twijfel: ‘lijn B’.

 

De achtste deelnemer, het enige echte proefpersoon, gaf overwegend hetzelfde antwoord als zijn 7 voorgangers die in het complot zaten. Van alle groepen waarmee deze test werd uitgevoerd gaf slechts een kwart van de echte proefpersonen het overduidelijke juiste antwoord.

Na het experiment vertelden sommige proefpersonen dat ze wel degelijk het juiste antwoord wisten maar niet durfden in te gaan tegen de groep. Anderen vertelden zelfs dat ze onder druk van de groep aan hun eigen oordeel twijfelde en uiteindelijk het absurde groepsoordeel voor waar aannamen.
Het lijkt er sterk op dat in deze corona-hoax iets soortgelijks aan de hand is. Ik schat in dat zo’n 80 % van de bevolking de propaganda van de overheid en de mainstream media blindelings volgt of gewoon niet durft af te wijken van de mening van de rest.

Mensen willen bij ‘de groep’ blijven horen. Of dat nou een vriendenkring, een sportvereniging, bedrijf of gehele samenleving is. Als je een afwijkende mening hebt word je zonder pardon uit ‘de groep’ gezet. Gecensureerd, belachelijk gemaakt en wie weet wat er nog komen gaat.

Het gekke is dat de kritische denkers, die overwegend gedegen onderzoek doen, weggezet worden als gekkies, complotdenkers en verspreiders van nepnieuws. Terwijl het juist de massa van groepsdenkers is die in het gedeelde groepsverhaal volledig immuun is voor kritiek en keer op keer aan zichzelf blijven bevestigen hoe mooi de kleren van de naakte keizer zijn.

Jozef Goebbels en Adolf Hitler zijn misschien wel inspiratiebronnen voor de huidige regimes geweest: Wijs een gemeenschappelijke vijand aan en blijf de boodschap herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen. De media doet vanzelf mee! En als iedereen het zegt, dan moet het toch wel waar zijn, zeker? In werkelijkheid durft de massa niet te denken dat het wel eens niet waar kan zijn wat er verkondigd wordt, uit angst voor sociaal isolement. Mensen doen zelfs actief mee aan het verder verspreiden van de groepsgedachte zonder enige reflectie. De algehele opinie geldt. De enkeling die er een andere mening op nahoudt geldt als een gevaar. Negeren of, nog beter, censureren.

Waarom de mainstream media hier aan meedoen had ik al eens uitgelegd in mijn column ‘Collateral Damage’ (2). Maar waarom doen bedrijven als Alphabet Inc. (YouTube, Google) en Microsoft (LinkedIn) mee aan het censureren van de onderzoeken en publicaties van (anders)denkenden?

Bedenk dat Alphabet in het verleden miljardenboetes opgelegd heeft gekregen door de Europese Unie en dat er wetgeving in de maak is om dit concern in de nabije toekomst miljarden aan belastingen op te leggen. Tja, dan is de afweging tussen goede vriendjes worden met de EU wetgevers of een paar meer of minder ‘views’ op YouTube snel gemaakt.

Chao CommonSenseTV, chao Café Weltschmertz, chao Lange Frans.

En waarom Microsoft hieraan meedoet… Zoek maar het een en ander op over Bill Gates, dan hoef ik dat verder niet uit te leggen.

Het simpele experiment van Dr. Solomon Asch toonde alleen maar een interessant psychologisch fenomeen aan zonder werkelijke schade aan te richten. Maar het experiment dat ze nu op ons loslaten verwoest onze hele samenleving. In het groepsdenken is geen ruimte voor reflectie van het verlies aan vrijheid, het verlies aan welvaart en de enorme schade die de maatregelen van het bewind aanrichten aan welzijn en gezondheid van alle mensen. Ik denk dat dit niet zonder ingrijpende gevolgen voorbij gaat. Zowel in maatschappelijke, medische als in financiële zin.

We gaan dit jaar in Nederland richting 400 miljard staatsschuld, dat is boven de 60 % van het Bruto Nationaal Product (BBP). Dit was vorig jaar nog 49 %
Europa als geheel zit al ruim boven de 100 % van het BBP. Over de staatsschulden van België, Frankrijk, Spanje en Italië zullen we het maar helemaal niet hebben…
Zelfs de mensen die op dit moment niet direct geraakt worden door de absurde maatregelen beseffen nu nog niet dat ook zij slachtoffer gaan worden. Zelfs al zouden we op enig moment weer eens terug naar normaal kunnen gaan…

Want het moet een keer worden terugbetaald. En met dalende inkomsten en stijgende uitgaven zal dat diepe sporen nalaten. Zelfs nu geld lenen gratis is.
De ECB balans is al opgepompt tot meer dan 6.000 miljard, dat is meer dan de helft van het BBP van Europa.
En dat is geen schuld, dat is nog veel erger, dat is gewoon bijgeprint geld.

De ECB mag geen overheden financieren maar doen dat natuurlijk indirect toch door het opkopen van staatsschulden.
Daarmee drukken ze de rente. Inmiddels is de rente in bijna alle landen van Europa (zelfs in Italië) negatief (!).
De schulden situatie was voor corona al zorgelijk maar met dit beleid gaat er tijdens de corona-hoax of in het post-corona tijdperk een financiële crisis ontstaan die zijn weerga niet kent.

Het is ronduit ongelofelijk wat er nu gebeurt. De mensen die eigenlijk onze belangen zouden moeten vertegenwoordigen, de mensen waar u en ik (nou ja, ik niet, ik doe al jaren niet meer mee met die onzin) voor gestemd hebben, die door ons betaald worden om voor ons land en ons welzijn te zorgen, dat zijn de mensen die nu ons land kapot maken.

Toen u ging stemmen heeft u een keuze gemaakt op basis van de praatjes die ze ons toen voorhielden. En eigenlijk wist u toen ook wel al dat het loze praatjes waren. Maar als ze gezegd zouden hebben dat ze het hele land en de economie en het welzijn van een ieder naar de kloten zouden gaan helpen, zou u dan op zo’n partij of persoon gestemd hebben?

Een paar jaar geleden heeft een ex-minister eens gezegd dat als we op democratische wijze zouden besluiten om de democratie af te schaffen, dat we dan die beslissing zouden moeten accepteren.
P.H. Dommer, heette die man, geloof ik. ‘Dommer dan dat kan je niet zijn’, dacht ik toen. Maar nu wordt de democratie afgeschaft, zonder democratisch besluit. Of bent u daarin gekend, is u iets gevraagd?

Zou u de macht willen geven aan één enkel persoon? Zou u stemmen op iemand die verklaart de alleenheerser te willen zijn? Waarschijnlijk niet want u en ik weten dat in de geschiedenis van de mensheid er voorbeelden te over zijn dat zoiets overwegend leidt tot destructie van de samenleving en zelfverrijking van de machthebber. Maar denkt u niet dat een groep van machthebbers tot hetzelfde in staat is? Een groep machthebbers kan zich toch net zo slecht gedragen als een enkele machthebber. Ook daarvan zijn voorbeelden te over. Is dat wat er nu in Nederland (en in vele andere landen) aan het gebeuren is?

De feiten blijven de feiten. Het bewind dat gevoerd wordt heeft niets met de feiten te maken.

In een eerdere column (‘Collateral Damage’ (2) ) had ik geschreven dat er dit jaar niet of nauwelijks oversterfte is. De media berichtte echter dat er in week 43 een forse oversterfte was. Uit nadere analyse blijkt ook dit weer nepnieuws te zijn. Onder de 80-plussers blijkt een lichte oversterfte te zijn ten opzichte van week 43 van 2019. Echter ten opzichte van de gewogen gemiddelden van de jaren daarvoor blijkt er helemaal geen oversterfte te zijn, maar blijkt dat er in week 43 van vorig jaar sprake is geweest van ondersterfte bij de 80-plussers.

En hoe vaak moet nog geconstateerd en uitgelegd worden dat er nauwelijks mensen overlijden alléén aan de ziekte Covid-19. De meeste sterfte heeft een andere oorzaak maar worden wegens ‘instructies van hogerhand’ en/of economische belangen geclassificeerd als corona-sterfte. Jawel beste lezers, niet alleen in de VS, ook in Nederland en België worden door de overheden premies betaald voor ‘corona patiënten’ en/of ‘corona-sterfte’.

Daarbij wordt ook nog verzwegen dat vele mensen in het begin in de ziekenhuizen zijn overleden door de ventilatoren op de IC-afdelingen, die helaas meer kwaad dan goed gedaan hebben. In de beginperiode van de corona-hoax heeft o.a. Philips de productie van ventilatoren fors opgekrikt, wegens verwachte toename van de vraag. Maar ze zijn met enorme voorraden en afbestellingen blijven zitten.

Wist u trouwens dat wereldwijd jaarlijks veel mensen overlijden door medische missers en foutieve medicatie? Dit jaar zelfs, zijn er daardoor in de VS en in Nederland meer mensen overleden dan aan/met Covid-19! Maar dergelijke sterfte wordt overwegend weggeschreven onder het kopje ‘overig’ of ‘natuurlijke dood’.

Dat de bevolking zo geïndoctrineerd is door 9 maanden lang horrorberichtgeving van de mainstream media, dat kan ik inmiddels begrijpen.
Maar hoe kan het toch mogelijk zijn dat onze volksvertegenwoordigers ermee akkoord gaan om geen enkel bewijs overlegd te krijgen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de PCR test, het fundament van het huidige maatregelenbeleid.

Lang gezocht maar niet gevonden: Ook maar één wetenschapper die me heeft kunnen uitleggen dat- en waarom de PCR-test kan worden gebruikt om een diagnose Covid-19 vast te stellen.
Daarentegen zijn er legio wetenschappers te vinden die perfect kunnen uitleggen waarom een PCR-test hier absoluut niet voor gebruikt kan worden. Ook kom ik onderzoeken tegen waaruit blijkt dat de PCR-test tot 95 % vals-positieve uitslag kan geven.

Wybren van Haga heeft keer op keer in de kamer om opheldering gevraagd, maar krijgt deze gewoon niet. Elke keer wordt hij als een klein kind afgewimpeld. En alle andere Kamerleden? Die slapen gewoon door.

Ondertussen heeft het RIVM nog een paar andere trucjes toegepast om de PCR-test nog onbetrouwbaarder te maken. Dit is zo’n beetje stilzwijgend gebeurd en ook hiervoor wordt geen reden of verklaring afgegeven. Resultaat is wel dat het aantal ‘besmettingen’ nog sterker groeit.

Ook zijn de resultaten van de echte laboratorium (bloed) testen weggemoffeld.
In mijn column ‘The Big Corona Picture’ (3) liet ik zien dat het aantal echt aangetoonde besmettingen zeer laag was. Dat was nog in de tijd dat bij mensen die met klachten naar de dokter of GGD gingen deze echte test werd afgenomen. Maar het lijkt er sterk op dat vanuit de politiek en het RIVM, men niet wil dat het aantal besmettingen laag is. Want al enige tijd geleden werd besloten dat voortaan ook voor echt zieke mensen er alleen nog maar een PCR-test zal worden afgenomen. (De echte test werd nog wel toegepast voor ‘monitoring’, maar de specificaties en resultaten hiervan mogen we niet meer weten)

Ook de mensen die naar het ziekenhuis gaan worden uitsluitend getest met het wattenstaafje in de neus. En zo kan het voorkomen dat iemand met een gebroken been op de Corona-afdeling terechtkomt omdat die persoon een paar weken geleden wellicht een snotneus heeft gehad.
Het is allemaal te bizar om waar te zijn.

Het echte probleem met de gezondheidszorg is niet Corona, maar de politiek. Het jarenlang bezuinigen op gezondheidszorg en op personeel, in combinatie met de organisatiestructuur van het gezondheidssysteem en de ziekenhuizen hebben geleid tot tekorten en chaos. En dat is heus niet dit jaar voor het eerst het geval.

Als alle ziekenhuizen centraal aangestuurd zouden worden, dan zouden er bijvoorbeeld 3 of 4 ziekenhuizen, verspreid over het land, uitsluitend Corona-patiënten kunnen behandelen. Logistiek en organisatorisch veel eenvoudiger dan in elk ziekenhuis een zwaar afgegrendelde Corona-afdeling te bouwen waarop in het ene geval soms maar een paar patiënten liggen en die in het andere geval soms niet toereikend is.

Maar ja, logisch en organisatorisch nadenken is voor onze zelfbenoemde dictators en zelfverklaarde specialisten niet weggelegd.

Die doen wat ze willen, dat is het nieuwe normaal voor hen.
Gewoon ‘je bek houwe’, is het nieuwe normaal voor het plebs.

De strijd voor de vrijheid zijn we aan het verliezen. ‘Zij’ hadden altijd al het monopolie op geweld en recent hebben zij zich ook het dictatoriale monopolie op bestuur en op de waarheid toegeëigend.
Influencers, de (staats)omroepen en de mainstream media werden betaald om het overheidsbeleid te propageren. Zo’n 80 % van het volk is volledig in deze val getrapt en kan daar niet meer uitkomen.

Elk tegengeluid wordt belachelijk gemaakt, weg gecensureerd, verboden en wellicht binnenkort strafbaar gesteld.

En als ze straks hun volledige reset erdoor gedrukt hebben, ook dan blijven de schaapjes trouw volgen.

Want ‘ze’ zeggen het en het staat ook nog eens in de krant, dat het allemaal voor uw eigen bestwil is, beste mensen……..

(1)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenstemmingsexperimenten_van_Asch

(2)

Column - Collateral Damage

(3)

Column: The Big Corona Picture


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
6 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
6
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x