Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid

Argumenten alstubieft!!!!!

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Zo heel af en toe verschijnt er in de staatspraatprogramma’s zoals jinek en op1 in nederland wel eens een corona-kritisch iemand.  In belgië komt dat überhaupt niet voor. Maar als het in een prietpraatjesprogramma eens voorkomt dan gaat dat als volgt:

De ‘corona-ontkenner’ zit dan aan tafel met strenge programmaleiders en 4 of 5 andere gasten die speciaal zijn ingehuurd om deze ‘wappie’ voor schut te zetten.

Vijf of zes tegen één, dan moet je goed beslagen ten ijs komen om daar tegenop te kunnen. Ik heb volkszanger Frans Bauer zichzelf een keer dapper stand zien houden tegenover een stel volkomen raaskallende nitwitten.

Over het algemeen houden kritische mensen geen stand tegen een overweldigende meerderheid van opgetrommelde meelopers. In de 2e slaapkamer spelen zich vergelijkbare taferelen af. Dat komt omdat de meelopers de kritische denker steeds aanvallen met valse beschuldigingen en niet met argumenten waarover gefilosofeerd kan worden. Laatst zag ik een stukje van een kamerdebat waarbij Thierry Baudet een aantal aantoonbare feiten te berde bracht en geïnterrumpeerd werd door een of ander wijf dat verklaarde: “Ik ben Turk en blablablabla (ook nog ‘gualaguala gugalabugala’ in het Turks),” en riep: “er komt alleen maar onzin uit uw mond”.

Ik was daar even stil van. Het enige feit dat dit wijf te melden had is dat ze Turks is. Daar heb ik niks op tegen maar ze had behalve dat helemaal niets te melden. En dat is geen incident, dat vindt tegenwoordig aan de lopende band plaats. Argumenten?, dan ben je een wappie! Meeheulen?, dan ben je een held!

 

Onlangs bevond ik mezelf in een dergelijke situatie. Of het vooropgezet was of niet dat weet in niet maar ik werd geïntroduceerd bij een paar mensen die al snel het ‘corona’ onderwerp aansneden en mij er in felle bewoordingen op aanspraken dat ik daar kritisch over was en ik werd scherp veroordeeld dat ik mij niet kon vinden in de overheidsmaatregelen.

Ik was niet voorbereid op een confrontatie maar ja, ik ben geen domme jongen en als ze er zelf om vragen dan kunnen ze ‘m krijgen ook. Laten we maar beginnen bij het (ogenschijnlijke) begin:

Ik vroeg de aanwezigen of ze wisten wat de ‘Corman-Drosten Paper’ is.

Ik werd wat glazig aangestaard.

“Oh, dat weten jullie niet?

De ‘Corman-Droste Paper’ is een document dat op 22 januari 2020 is ingediend bij EuroSurveillance (vragende blikken) met daarin een voorstel tot justificatie van het gebruik van de door hen beschreven pcr test samenstelling om het sars-cov-2 virus bij mensen die daarmee geïnfecteerd zijn op te sporen.

Op 23 januari 2020 is deze methode door EuroSurveillance goedgekeurd.

Wisten jullie dat?”

 

Niemand van de aanwezigen had een flauw idee waar ik het over had.

Een versnellinkje hoger:

“Dan neem ik dus aan dat niemand van jullie de ‘Corman-Drosten Paper heeft gelezen?”

En dat bleek te kloppen.

“Nou, ik wel en om eerlijk te zijn, het is nogal schokkend om kennis te nemen van een voor mij begrijpbaar deel van de inhoud.”

Ik heb de aanwezigen toen verteld dat Corman-Drosten een groep van 24 ‘wetenschappers’ is die een protocol hebben ingediend bij EuroSurveillance (onderdeel van European Medicines Agency) en dat het gebruikelijk is dat als er een Paper wordt ingediend bij EuroSurveillance voor goedkeuring van een bepaald medisch product of een bepaalde behandeling, dat die dan eerst door een aantal andere wetenschappers moet worden ‘ge-peer-reviewed’.

Onder de aanwezigen was er één iemand die wist wat een ‘peer-review’ betekent. Dat was dan nog mazzel!

Maar ik vertelde verder en legde uit dat als een lijvig document met vele technische beschrijvingen van de methode wordt ingediend op 22 januari, dat het dan onmogelijk kan zijn ge-reviewd en worden goedgekeurd op 23 januari.

“Of denken jullie daar anders over?”

Glazige blikken………

“Okay”, vervolgde ik, “niemand van jullie heeft het document gelezen, ik wel. En zal ik jullie eens iets vertellen wat jullie en de meeste mensen niet weten? Iets wat letterlijk in het document staat”

Ongemakkelijke houdingen bij mijn ‘tegenstanders’ die zich enigszins bedreigd voelden.

“Er staat in dat document een pcr test samenstelling beschreven die het sars-cov-2 virus moet opsporen, terwijl de onderzoekers er melding van maken dat ze niet beschikken over het sars-cov-2 virus. Het bestaan van het sars-cov-2 virus is volgens deze onderzoekers niet bij hun bekend, maar het bestaan ervan wordt aangenomen op basis van geruchten die circuleren op social media die er melding van maakten dat er best een mogelijkheid zou kunnen bestaan dat er een mutatie van het sars-cov (1) virus zou rondwaren.

Dokter facebook is dus de geestelijk vader van dit nieuwe virus.

Laat dit heel even op je inwerken”,

adviseerde ik mijn opponenten.

“Ja, dat kan jij wel zeggen, maar hoe weten wij of dat waar is?

 

“Dat is omdat ik het document gelezen heb en jullie niet, maar ik moedig jullie van harte aan op het document op te zoeken, of ik kan het jullie verstrekken en lees het zelf eens door. Overigens is in de Verenigde Staten een vergelijkbaar document met vergelijkbare pcr-methode en eveneens met vermelding van het niet bestaan of tenminste niet bekend zijn van het sars-cov-2 virus ingediend bij de autoriteiten“.

 

Glazige blikken vol ongeloof in de ogen!

En ik was nog maar net op dreef:

 

“Wisten jullie hier iets vanaf? Wisten jullie wie de samenstellers van de ‘Corman-Drosten Paper’ zijn?”

Nee natuurlijk niet.

Nou dit zijn ze: (dit was geen parate kennis beste mensen, corman, drosten en de koopheks wist ik wel uit mijn hoofd maar de anderen heb ik speciaal voor dit artikel nog even opgezocht):

 

Victor M Corman,  Olfert Landt,  Marco Kaiser,  Richard Molenkamp,  Adam Meijer,  Daniel KW ChuTobias BleickerSebastian BrüninkJulia Schneider,  Marie Luisa SchmidtDaphne GJC MuldersBart L HaagmansBas van der VeerSharon van den BrinkLisa WijsmanGabriel GoderskiJean-Louis RometteJoanna EllisMaria ZambonMalik PeirisHerman GoossensChantal ReuskenMarion PG Koopmans, and Christian Drosten.

 

Deze groep mensen bestaat uit belanghebbenden bij en zelfs (Duitse) producenten van pcr tests. En ja, er zitten diverse hollanders (o.a. marion koopmans) met verschillende zakelijke belangen bij”.

 

Een paar van de aanwezigen wilden het gespreksonderwerp veranderen. Maar aangezien zij er zelf over waren begonnen vond ik dat we de discussie moesten voortzetten, tenminste tot het punt dat zij valide argumenten konden aandragen.

 

‘Arme jongens en meisjes’, ik was nog maar net begonnen.

 

“Beetje gek he? Een groep belanghebbenden dient op een moment dat er eigenlijk nog helemaal niets aan de hand leek te zijn (het ‘virus’ bestond in januari 2020 alleen nog maar bij één of twee Chinezen) een paper in bij EuroSurveillance en het wordt in een oogwenk goedgekeurd.“

Ik ging door, nogmaals, ik was nog maar net op dreef:

“Weten jullie dat er al op grote schaal door diverse landen wereldwijd covid-19-pcr-test-kits zijn aangeschaft in 2017 en in 2018?“

Mijn tegenstanders waren nu ongeveer op het kookpunt beland en wilden mij voor gek verklaren.

“Okay, rustig maar, we laten dat onderwerp maar even voor wat het is. Ik heb daar overweldigend bewijs voor, maar ik snap dat dit voor jullie een brug te ver is. Weet je wat, ik stuur die bewijzen wel per e-mail, dan kan je dat op je gemak nog eens nalezen.

Een nieuwe vraag: Weten jullie van het bestaan van de Borger-Retraction Paper?”

 

Opnieuw glazige blikken. Daar had nog niemand van de aanwezigen ooit van gehoord.

“Dr. Peter Borger?, bij niemand bekend?”

Nee, niemand!

 

“Nou, Dr. Peter Borger (PhD) is een gerenommeerd internationaal gekend en gewaardeerd onderzoeker, micro bioloog en medisch wetenschapper die heel veel ervaring heeft met (o.a.) pcr-tests en Peter heeft een internationaal team van wetenschappers om zich heen verzameld die alsnog een ‘peer-review’ hebben uitgevoerd op de ‘Corman-Drosten Paper’. Die review hebben ze ingediend bij EuroVigilance. En helaas voor de belanghebbenden bij de pcr test was dit rapport vernietigend op alle fronten.

Heeft iemand van jullie dat rapport gelezen?”

 

Dat was natuurlijk een retorische vraag…..

 

“In dit rapport is de volledige methode die beschreven is in de ‘corman-drosten-paper’ op wetenschappelijke basis onderuit geschoffeld. Er klopt werkelijk helemaal niets van, is de conclusie van Borger en zijn team. In de retraction paper is overigens ook een hoofdstuk gewijd aan de belangenverstrengeling van diverse deelnemers.

De reactie van EuroSurveillance heeft enige maanden op zich laten wachten, maar ging uitsluitend in op het hoofdstuk belangenverstrengeling. EuroSurveillance verklaarde dat als er thema’s besproken werden waar deelnemers belangen hadden, er protocollen waren opgesteld en in het ergste geval de betreffende belanghebbende de vergaderzaal even moest verlaten.

Inhoudelijk heeft EuroSurveillance geen enkel argument tegen, geen enkele openbaring van de bevindingen van Dr. Borger en zijn team weerlegd.

Wisten jullie dat?”

 

Natuurlijk wist niemand hier iets van, maar er ontstond wel het nodige gemor.

 

“Ja, dat kan jij nu allemaal wel zeggen, maar hoe weten wij nou of dat waar is?”,

merkte iemand op.

 

“Nu zijn we al aangekomen bij de kern van dit probleem. De meeste mensen met een mening over dit onderwerp hebben geen idee waarover ze praten. Alleen hetgeen jullie wordt wijsgemaakt door politici en hetgeen wordt gepubliceerd in kranten en op de staatsomroep nemen jullie voor waar aan.

Maar ik ben nog lang niet klaar:

Weten jullie  wie Kary Banks Mullis is?”

Niemand, geen van de aanwezigen had ooit van deze wetenschapper, nobelprijswinnaar, uitvinder van de pcr test gehoord.

Ik heb het de aanwezigen even uitgelegd en ik heb ze ook vermeld dat Kary diverse malen verklaard heeft dat zijn uitvinding niet is bedoeld om een diagnose te stellen en dat je bij verkeerd gebruik van zijn uitvinding zo ongeveer alles kan aantonen dat er in werkelijkheid niet is.

“Kary zou elke dag dat dit theaterstuk met de prc test wordt opgevoerd op de barricaden zijn gesprongen………. ware het niet dat hij kort voordat de voorstelling begon om het leven is gekomen. Ik durf niks te suggereren, maar oh jee, wat komt dat de ‘great resetters’ even goed uit.”

 

“Ja, zie je wel, jij bent zo’n complotdenker die overal kwaad achter zoekt”,

reageerde een van de aanwezigen.

 

“Nee hoor, daar ga ik het verder helemaal niet over hebben. We houden ons vandaag alleen bij de feiten en de steekhoudende argumenten. Heb je er een paar?“

Het bleef stil……….

Ik ging verder:

“We hebben dus te maken met een virus dat alleen maar in theorie bestaat, een pcr test formule die door belanghebbenden is opgesteld, een test die überhaupt geen virus kan diagnosticeren en dus oneigenlijk gebruikt wordt voor een virus dat alleen maar in theorie bestaat.

En dan hebben we te maken met een wereldwijde paniekcampagne georkestreerd door het WEF, de WHO en alle overheden om jou en mij er vooral 24 uur per dag 7 dagen per week op te wijzen dat we te maken hebben met de ergste pandemie sinds de afgelopen honderd jaar.

Kan iemand van jullie mij eens uitleggen waar die pandemie zich dan bevindt?”

 

“Ja, dat kan je toch elke dag zien op de televisie”,

merkte één van de aanwezigen op.

“Okay, jij hebt dus de televisie nodig om je te realiseren dat er een verschrikkelijke pandemie gaande is?”

 

“Maar er liggen toch heel veel mensen in het ziekenhuis!”

 

“Oh ja, kan jij mij cijfers overleggen dat er nu meer mensen in het ziekenhuis liggen tijdens de herfst/winter, tijdens de normale griepseizoenen dan in voorgaande jaren?”

 

“Nou, volgens mij is het nog nooit zo erg geweest!”

 

“Dat ‘volgens jou’, is alleen maar gebaseerd op de publiciteit die de overheid eraan geeft. In voorgaande jaren is het voorgekomen dat de situatie in de ziekenhuizen veel nijpender was dan het afgelopen jaar. Dit jaar dreigt er volgens mij wel een enorme crisis wat betreft de gezondheidszorg, maar dat komt door de spuiten!”

 

“Oh ja”, reageerden ze allen als door een wesp gestoken, “jij bent zeker ook tegen de vaccins die ons gaan redden?”

 

Ik moest een beetje zuchten en even een wijntje drinken om bij te komen. Vier tegen één is best vermoeiend. Zelfs als zij geen enkel argument te berde brengen en ik steevast de feiten op tafel leg. Maar goed, na een momentje van ontspanning vervolgde ik mijn kruistocht……..

 

“Heeft iemand van jullie de onderzoeksresultaten van de fase 2 studie van Pfizer en Moderna gelezen?”

Het wordt een beetje flauw nu natuurlijk, want niemand van de aanwezigen had ook maar enig idee waar ik het over had.

“Weten jullie hoe effectief de spuiten van Pfizer en Moderna zijn?

Ja, daar hadden ze eindelijk een antwoord op. Helemaal precies wisten ze het niet maar dat lag zo rond de 95 % effectiviteit volgens de aanwezigen.

“Weten jullie ook hoe dat is berekend?”

Ja, nee, dat dan weer niet.

“Nou, als je de onderzoeksrapporten doorspit, dan kom je er achter dat er ongeveer 70.000 mensen hebben deelgenomen aan de studie naar de effectiviteit van de vaccins. En de helft van de deelnemers kreeg een placebo (dat is een NaCl spuitje) en de helft kreeg het ‘vaccin in ontwikkeling’ ingespoten.

Daarna is gedurende een periode van een paar maanden geobserveerd hoeveel mensen er in de ene en hoeveel er in de andere groep ziek werden van het vermeende covid-19, opgespoord met de pcr-test.

Ik weet de getallen niet meer precies uit mijn hoofd maar dat lag in de orde van enkele 100’en in de ene groep en enkele 10’tallen in de andere groep. Dus het onderzoeksresultaat luidt dat de spuiten voor 90 % effectief zijn.

Nou hoef je niet heel veel gestudeerd te hebben om te kunnen inzien wat voor onzin dit is, als er op een groep van 70.000 mensen conclusies worden getrokken op basis van een paar honderd mensen.

Een dergelijke conclusie zou je kunnen treffen als 50 % van de placebo groep ziek wordt en in de ‘vaccin’ groep maar 5 %. Dat is 90 % effectiviteit!

De conclusie uit deze onderzoeken waarmee op zijn best de controlerende instanties, maar meer waarschijnlijk u en ik zelf, mee worden belazerd zijn stuitend.”

 

Het was even stil onder de toehoorders. Ik merkte dat ze van alles wilden gaan zeggen maar geen argumenten konden vinden.

“En dan nog even iets over de bijwerkingen: In veel gevallen treden bijwerkingen al op korte termijn na de spuiten op maar in ook heel veel gevallen is dat pas één of twee maanden later. En weet je wat ze gedaan hebben? Na 2 maanden hebben ze de placebo groep ook allemaal de echte spuit opgedrongen zodat de gevolgen op iets langere termijn niet meer te controleren valt”

 

Nou, na deze opmerking werd ik voor volkomen idioot uitgemaakt. Dat zouden ze heus niet doen was de  consensus.

Ik had ook nog kunnen beginnen over de inhoud van de contracten die Pfizer met alle landen gesloten heeft. In die contracten (die natuurlijk ook vrijwel niemand gelezen heeft) staat gewoon letterlijk dat Pfizer geen enkele garantie geeft dat de spuiten ergens goed voor zijn, niet dat ze hun beoogde doel dienen en er staat ook in dat Pfizer op geen enkele, maar dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade, welk letsel dan ook dat direct of indirect, nu of in de toekomst die door de spuiten wordt veroorzaakt.

Maar laat maar, het wordt teveel. Feiten en argumenten tellen niet meer. Onderzoeken door onafhankelijke wetenschappers en de resultaten daarvan worden als crimineel beschouwd. De overheid zet influencers, acteurs en theatermakers in om hun propaganda bij u binnen te pompen.

 

Ik had echt geen energie en geen zin meer om het ook nog te hebben over ziekenhuisopnames. De analyses wijzen overduidelijk uit dat in de landen met een hoge vaccinatiegraad de stroom patiënten fors hoger ligt dan in dezelfde periode een jaar geleden. De spuit zou ons van deze vreselijke pandemie gaan verlossen maar het is voor een ieder die eventjes de ogen en oren opent klip en klaar dat er vorig jaar geen pandemie was en dat we nu op een ramp afstevenen.

Als nu vrijwel iedereen ‘beschermd’ is met de gifspuit, wat is dan nu nog het probleem?

Trek zelf maar uw conclusie. hufter de jonge en frank van de poepbroucke gaan dit nooit van hun leven toegeven. Nog niet tijdens hun laatste woord voordat ze aan de galg komen te hangen.

En zo gaat het met alle discussies over dit onderwerp. De mensen die zich erin hebben verdiept worden weggezet als virusontkenners, wappies, asocialen, misdadigers en weet ik wat nog veel meer. En het houdt daar niet mee op.

Er zijn wetten in de maak om onze website te verbieden en ons op te sluiten. Er zijn wetten in de maak die het verplicht stellen om de machthebbers en hun onzin teams na te wauwelen. Zo niet……

 

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
9 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
9
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x