Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

A One Way Ticket to Hell

De samenleving is nog nooit zo verdeeld geweest. Eerst hebben de regimes alles op alles gezet om iedereen van elkaar af te duwen. Heb vooral geen contact met elkaar. Niet met je familie, niet met je vrienden en niet met je buren.

Dat is veel te gevaarlijk. Als we contact met elkaar hebben dan besmetten we elkaar met een killer virus en gaan we allemaal dood.

Deze paniekboodschap, die meer dan een jaar lang breeduit werd verspreid door de mainstream media, heeft zijn effect niet gemist. (Groot)ouders zagen hun (klein)kinderen niet meer, kinderen zagen hun vriendjes niet meer, elke gelegenheid waar we elkaar zouden kunnen ontmoeten werd gesloten. Muilkorven moesten op en de verlossing zou straks komen door een alles genezende injectie met onbekende middelen in uw lijf.

Eindelijk verlossing! Het is het zover. Al ruim een half jaar lang worden overal op de wereld mensen ingespoten met een mRNA of trans gen therapie. Sommige landen zijn daar al heel ver mee. België, Israël, VK, sommige delen van de VS, Cambodia bijvoorbeeld. Andere (Westerse) landen zijn nog maar tot 60 a 70 % geraakt. Inmiddels blijkt dat de ziekenhuizen en de lijkhuizen vol stromen met mensen die (onvrijwillig of toch ten minste ongeïnformeerd) hebben geparticipeerd in dit gen experiment.

 

Wat moeten de regimes nu doen? Ze hebben steeds beloofd dat als iedereen die spuiten maar in hun lichamen zouden laten zetten, dat het leven weer ‘normaal’ zou worden. Maar nu moeten de ingespotenen zich ook elke keer laten testen en blijken de spuiten, behalve de kans op ernstige letsels en zelfs de dood, niet veel goeds voor ons te doen.

Dan maar een hetze opstarten tegen de mensen die zich wel verdiept hebben in deze scam en besloten hebben niet mee te doen aan dit genocide experiment.

De staatspropaganda is er nu volledig op gericht om de onbespotenen te discrimineren en uit te sluiten. Nog sterker: de onbespotenen zijn een gevaar voor de gezondheid van de bespotenen. De gekste vergelijkingen en voorbeelden worden erbij gehaald. Maar alles komt erop neer dat weldenkende mensen geen toegang meer krijgen tot openbare gelegenheden, restaurants, winkels en wat al dies meer zij. Want zij zijn gevaarlijk.

 

 

In werkelijkheid valt ook dit vrij eenvoudig te analyseren en de leugens van het regime kunnen worden blootgelegd. Vergelijk de ziekenhuisopnames en overlijdens tijdens het verloop van zomer en herfst van dit jaar met dat van vorig jaar. Vorig jaar had nog niemand een gen-spuit gekregen, nu heeft de meerderheid dat wel.

Ik heb een aantal Belgische gegevens voor u verzameld. Sciensano is het overheidsinstituut dat de gegevens verzameld. En ook zij doen ontzettend hun best om de waarheid te verbloemen door met x en y assen te schuiven waardoor niet de vergelijkingen kunnen worden gemaakt die het meest van belang zijn. Maar na wat speurwerk heb ik de volgende analyse kunnen maken:

België kent een (dubbel) vaccinatiegraad van 86 % van de bevolking van 18 jaar en ouder. Vorig jaar rond deze tijd was er niemand ‘gevaccineerd’. Dus daar gaan we nu de vruchten van kunnen plukken, toch?

Nou, kijk maar even mee:

Vorig jaar lagen er op 31 augustus 243 mensen met covid in het ziekenhuis, waarvan 74 op de IC

Dit jaar lagen er op 31 augustus 668 mensen met covid in het ziekenhuis, waarvan 191 op de IC (+ 175 % en + 158 %)

Vorig jaar lagen er op 7 september 235 mensen met covid in het ziekenhuis, waarvan 52 op de IC

Dit jaar lagen er op 7 september 702 mensen met covid in het ziekenhuis, waarvan 225 op de IC (+ 199 % en + 332 %)

Ook het aantal overlijdens ligt dit jaar hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In aantallen nog niet zo schrikbarend maar procentueel is ook die stijging spectaculair.

Bij een vaccinatiegraad van 86 % valt deze enorme toename in ziekenhuisopnames niet meer af te schuiven op de 14 % onbespotenen.

Het blijft nog even spannend wat er in oktober/november/december zal gaan gebeuren, maar de voorlopige conclusie kunnen we wel alvast trekken:

De ‘vaccins’ werken niet of zelfs tegen!!!!!!

Ik had u al eerder bericht dat er in de VS meer sterfgevallen, niet door covid maar door de covid gifspuiten hebben plaatsgevonden dan van alle andere vaccins tesamen. Ik kwam een grafiek tegen die dit fraai illustreert:

 

In het VK zijn ze eerder begonnen met de spuiten en ook van daar heb ik cijfermateriaal bestudeerd. Er is veel aandacht voor het aantal ‘besmettingen’ maar daar lees ik snel overheen. Het aantonen van een besmetting met een wattenstaafje in de neus, hoe is het in Godsnaam mogelijk dat dat nog serieus genomen wordt. Ziekenhuisopnames en overlijdens, ondanks dat ook die cijfers vervuild zijn, dat is het enige waar we iets mee kunnen. Er is ons steeds voorgehouden dat de kans op ernstige verschijnselen van het vermeende covid-19 fors wordt gereduceerd door de genspuiten. Dat gaat dus ook daar resulteren in een enorme daling van het aantal ziekenhuisopnames, toch?

Maar uit de laatste rapportage van Britse Gezondheidsautoriteiten blijkt dat het verhaaltje ook daar niet helemaal klopt. Onder de ziekenhuisopnames zijn de bespotenen relatief meer vertegenwoordigd dan de onbespotenen.  Overlijdens door de ‘deltavariant’ (van het niet aangetoonde virus) blijken vooral de bespotenen te overkomen. 64 % van de overlijdens betreft dubbel ingespotenen. Als we de enkele dosis stakkers erbij tellen komen we zelfs op 70 %. Laat dat nou precies overeenkomen met de vaccinatiepercentages. Daarbij viel mij nog op dat de metingen worden verricht vanaf februari, toen er nog maar heel weinig mensen waren ingespoten. Pas vanaf juni ongeveer werd er een hoge vaccinatiegraad bereikt. Maar alle overlijdens van daarvoor worden nu wel meegeteld. Bovendien geldt dat je pas als ‘volledig gevaccineerd’ meetelt als je 2e spuit minimaal 2 weken geleden is. Dus mocht je kort na de spuit komen te overlijden dan wordt je op de hoop van de ongevaccineerden gegooid. Dus de werkelijke conclusie is ook daar, meer ziekenhuis opnames en meer overlijdens onder de bespotenen.

 

De FDA heeft de definitie van een ‘vaccin’ maar weer eens aangepast op een wijze die iets minder ver van de werkelijkheid af ligt:

 

 

 

Hier staat dus dat vóór 2015 de definitie was dat een vaccin ziekte voorkomt, tussen 2015 en 2021 geeft een vaccin immuniteit en vanaf nu geeft het alleen maar bescherming tegen een ziekte. Definitie aangepast aan het (ook nog steeds gelogen) resultaat die de gifspuiten geven, en dus blijven we gewoon doorgaan met de niet werkende spuiten.

 

hugo de jonge heeft inmiddels zijn kar gekeerd. Wist hij ons enige tijd geleden nog te verzekeren dat vaccinatie nooit verplicht gaat worden, ook niet indirect en dat hij zelfs wetgeving zou gaan maken die dat moet uitsluiten…..

Inmiddels verklaart hij vol overtuiging dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat onbespoten mensen dezelfde rechten krijgen als de bespotenen. Ook hier geldt binnenkort dat we geen zaal, restaurant of café meer binnen mogen zonder elke paar maanden een gifspuit. In Australië heeft de dictator van Vicoria aangekondigd dat het allemaal nog veel verder gaat. Onbespotenen mogen geen deel uitmaken van het sociale leven en de economie. Denk daar maar even over na……

Israël en Australië, dat is ons voorland. Er is geen vaccinapp of paspoort dat ons vrijheid gaat brengen. Alle paniekmachines worden weer opgestart en we gaan nog somberdere tijden tegemoet.

 

 

We kunnen er niet tegenop. Zoals altijd in de geschiedenis van de mensheid is er maar een kleine groep ‘denkers’. De meeste mensen zijn volgzame schapen die alles geloven wat ze op het journaal zien en in de krant lezen. En de boodschap van die instituten is duidelijk: Vermijd contact met de ‘gevaarlijke onbespotenen’.

A one way ticket to hell, zo heb ik mijn column genoemd. Maar de vraag is voor wie dit een enkele reis naar de hel is? Internationaal gerenommeerde wetenschappers zonder dubbele agenda voorspellen de hel voor al diegenen die zich de verwoestende spuiten in hun lichaam hebben laten zetten. Links en rechts om ons heen zien we al vele voorbeelden van plotselinge overlijdens en serieuze verwondingen door, of toch tenminste vlak na, de spuiten.

Zou het voor grote groepen van de gevaccineerden een enkele reis hel worden?

Of….

De onbespotenen worden uitgesloten. Eerst nog alleen van festivals, theaters en bioscopen. Maar de uitsluitingen worden steeds meer uitgebreid en de repressie ook. Wij mogen straks helemaal niets meer en de lichamelijk en geestelijk verzwakte groep bespotenen juichen onze uitsluiting massaal toe.

Dus misschien is dit wel ons One Way Ticket to Hell……

Zo’n 2 jaar geleden, de zomer van 2019, wat voor plannen was u toen aan het maken? Hoe voelde u zich? Hoeveel vertrouwen had u in de overheid?

Stel dat ik u toen had voorspeld dat de overheden u al uw rechten gingen afnemen en u gingen verplichten om mee te doen aan een gen therapeutisch experiment van wereldwijde omvang, dan had u waarschijnlijk een busje laten komen met mannen in witte jassen om mij af te laten voeren.

Ik heb het u niet voorspeld, want ondanks dat ik best pessimistisch kritisch ben, had ik mij in de verste verte deze idioterie en deze terreur niet kunnen voorstellen.

Er is zoveel gaande, het is bijna niet meer te bevatten. Zelfs niet meer voor de mensen die wel hun best doen om geïnformeerd te raken of te blijven. Zelfs voor de kritische media en kritische wetenschappers is het bijna niet meer te doen om de zin en de onzin, om de feiten en de afleidingsmanoeuvres van elkaar te scheiden.

 

 

Het wef en de overheden hebben zo’n grote schare geïndoctrineerden achter zich dat ze zich onaantastbaar wanen.

Ze verbergen hun duistere agenda’s niet eens. Open en bloot communiceren ze dat er wat betreft de pandemie in werkelijkheid niets aan de hand is. Onbeschaamd publiceren ze de ledenlijsten, personen, instellingen en bedrijven die lid zijn van het wef en precies die personen, instellingen en bedrijven voeren nu de plannen van het wef uit. Plannen die bestaan uit het onderwerpen van de wereldbevolking aan een communistische werelddictatuur. Een dictatuur waar onze vrijheden, onze bezittingen, ons zelfbeschikkingsrecht en al onze overige rechten afgepakt gaan worden.

En passant is het ook nog de bedoeling om de bevolking flink uit te dunnen. Ook dit kunnen ze gewoon hardop roepen. bill gates zijn grote droom was lang geleden al om met spuitjes de wereldbevolking met 15 % terug te dringen. De Georgia Guidestones wensen een nog veel drastischer uitroeiing van de mensheid. De massa leest het niet, gelooft het niet, realiseert het niet en is zo gek gemaakt van angst, dat ze, zoals jacques atalli al had aangekondigd in de jaren 90, in de rij gaan staan om zich dood te laten spuiten.

 

Dat de spuiten dodelijk zijn, dat verzin ik niet. Vele internationaal gelauwerde (voor de hoax dan) wetenschappers op het gebied van immunologie, micro biologie en vaccinontwikkeling, en nog vele (medisch) wetenschappers en onderzoekers op allerlei ander gebied, waarschuwen voor de verschrikkelijke gevolgen van deze mRNA genetische manipulatie van uw lichaam. De door de wef aangestuurde en de door de overheid betaalde ‘wetenschappers’, veelal veeartsen, schuiven alle studies en rapporten aan de kant en blijven u voorhouden dat de spuiten noodzakelijk zijn om straks weer het normale leven te kunnen aanvangen.

 

Lange tijd heb ik nog de hoop gehad dat de regimes hun kar wel zouden keren. Hun constante stroom van leugens moet toch op enig moment de media en de mensenmassa aan het denken gaan zetten? Maar ik zie steeds meer mensen in de maalstroom verdwijnen. Eerst volledig in panische angst gebracht voor een, al dan niet verzonnen, verkoudheids/griep virus en later in volledige en panische angst gebracht voor medemensen die niet willen meedoen aan het spuitexperiment. Geen leugen gaat ze te ver. Geen schade is ze te groot.

 

 

Er zijn volgens mij 2 scenario’s die voor ons liggen.

Het ene scenario is dat de spuiten overal verplicht gaan worden. Desnoods fysiek gedwongen en dat we dus straks allemaal, linksom of rechtsom de klos zijn.

Het andere scenario is dat een grote groep weerstand blijft bieden en dat er een niet te ontkennen ravage gaat ontstaan betreffende de gezondheid van de massa die zich wel heeft laten inspuiten. Als de voorspellingen van onafhankelijke wetenschappers gaat uitkomen, zal dat binnen nu en pakweg 3 jaar gaan gebeuren.

Velen zullen overlijden en vele anderen zullen met totaal verzwakt lichaam zeer beperkt  hun leven kunnen voortzetten. De wakkere mensen, die nu nog door de bespotenen worden veracht, zullen als sterke soort overblijven.

Darwin op zijn meest bizarst.

Is het terecht dat gevaccineerden angst hebben voor niet-gevaccineerden? Waarschijnlijk wel, er blijkt uit alle onderzoeken dat gevaccineerden zelfs meer kans lopen op ziekenhuisopname en op overlijden. Hoeveel meer bewijs wil je hebben dat de spuiten niet werken voor het doel dat ons wordt wijsgemaakt.

Volgens mij is wel of ziek worden veel meer afhankelijk van de conditie van je lichaam en de staat van je afweersysteem dan van wie je ontmoet. Als het koud is raak je verkouden is mij altijd geleerd. Sjaal om en jas aan dus. Maar als verkoudheid een virusziekte zou zijn, dan kan je het niet oplopen van kou. Kou is geen virus. Een koud lichaam doet echter wel je afweer dalen. Zou het dan gewoon kunnen zijn dat je daardoor ziek kan worden? En het dus helemaal niets met een ander te maken heeft?

 

Soms overkomt mij wel een gevoel van depressie. Waar doen we het voor. Wij van CommonSenseTV en nog vele andere onafhankelijke nieuwssites doen ons best om de waarheid aan het licht te brengen. Maar we doen het voor een kleine groep wakkere mensen. De grote groep slapers bereiken we niet en daarom lachten de machthebbers ons gewoon midden in ons gezicht uit.

 

Het wordt wellicht voor ons allemaal een One way Ticket to Hell.

Luister maar naar het hartverscheurende verhaal van deze jonge vrouw die net haar echtgenoot heeft verloren door de gifspuit.

 

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
9 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
9
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Hide picture