Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Anti-conceptie, medicijnen en drugsresiduen in het drinkwater

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Anti-conceptie, medicijnen en drugsresiduen in het drinkwater

Er is door het RIVM onderzoek gedaan naar een toename van chemische en biologische stoffen die ons drinkwater belasten, die niet in ons milieu thuishoren en moeilijk door de huidige filtermethoden verwijderd konden worden.

Door een sterke toename van deze stoffen komt de waterkwaliteit onder een bepaalde norm die voor de volksgezondheid is gesteld. Het gezegde dat ons drinkwatersysteem tot de beste van de landen in Europa behoort is een reclameslagzin die onder de commercials van de 20.00 uur televisie thuishoort. Zeker, de waterkwaliteit is goed maar er blijven sporen van anti-conceptie, medicijnen, en drugsresiduen in het drinkwater achter die de mensen ongewild naar binnen krijgen.

Water ongelijkvloers nabij de waterzuivering van Werverhoof

Populair gezegd zou het in de toekomst niet meer nodig zijn om aan geboortebeperking te doen of naar een Apotheek of dokter te gaan om medicijnen te halen en worden we dagelijks via het drinkwater van een portie wiet, cocaïne en andere drugs voorzien. Dat is onzin natuurlijk.

Maar het geeft aan dat via de wegwerpcultuur, het lozen van stoffen in het oppervlaktewater en in een toilet deze stoffen bij de waterzuivering terecht komen waar men niet zo goed raad mee weet. Er zijn stoffen als: Cannabis, Paddo’s, Truffels, LSD, Ketamine, Ayahuasca, en DMT.

Wietplant

Maar ook kwik, zware metalen en natuurlijk de landbouwvergiften, als Carbamaten en Roundup niet te vergeten waarvan o.a. sporen in het gezuiverde drinkwater voorkomen, waardoor Dementie en Alzheimerklachten kunnen optreden.

Straks moeten we de verschillende Covid 19 vaccins er ook nog aan toevoegen.

Waterzuivering bij het IJsselmeer

Een nieuwe trapzuivering.

Een derde of vierde of vijfde trapzuivering aanbrengen was tot op heden niet nodig en kost veel geld waardoor de prijzen van drinkwater en daarmee ook het flessenwater, (zogenoemd bronwater, grondwater, wat meelift onder de waterprijzen), sterk omhoog zullen gaan. Door het drugsprobleem wordt ook deze druk op de zuiveringsstations en de voorziening van drinkwater hoger.

Stoffen als pijnstillers, slaapmiddelen, anti-biotica, bloeddrukverlagers, anti-depressiva, anti-epileptica en statines kunnen het ecosysteem aantasten ook omdat zij een risico zijn voor dieren, met name vissen, die zich in het oppervlaktewater bevinden. Het blijkt uit de meetgegevens van de waterbeheerders uit het verleden en daarin werden de risicostoffen op zijn minst overschreden.

Er komen steeds meer stoffen boven de risicogrens.

De algemene waterkwaliteit gaat met name in Nederland steeds meer achteruit. Dat komt omdat de druk op het oppervlaktewater door de bevolking steeds meer toeneemt. In de jaren ’50 waren dat er maar tien miljoen en straks zijn het er twintig miljoen.

Doordat er steeds meer meetpunten komen en de meetfrequenties toenemen worden er ook meer risicogroepen aangemeld. Sommige stoffen hebben een lagere meetwaarde en zijn nauwelijks te detecteren. Dus mogen we aannemen dat het werkelijke aantal stoffen nog veel hoger is.

Een aanname is dat het toenemende aantal ongewenste stoffen in de nabije toekomst ons noopt om ons drinkwater met een extra trap, die ook de chemische en biologische ongewenste stoffen uit ons drinkwater kan verwijderen.

Nieuwe studie’s door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevestigen dat medicijnresten een risico zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van waterbeheerders uit 2018.  Medicijnresten kunnen het ecosysteem aantasten.

Meer stoffen boven risicogrens

Door uitbreiding van zowel het aantal meetpunten als de meetfrequentie, vonden de onderzoekers nu meer stoffen boven de risicogrens. Deze risicogrens is voor sommige stoffen erg laag. Voor die stoffen waren de metingen niet gevoelig genoeg. De werkelijke hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater is waarschijnlijk groter.

Daarom kan het werkelijke risico hoger zijn. In 2016 bestudeerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de meetgegevens van waterbeheerders. Ook toen bleken de risicogrenzen overschreden te zijn voor een aantal medicijnresten in het oppervlaktewater.

Een zaak voor de rijksoverheid.

De studie over 2018 bevestigt dat beeld. Dit onderzoek onderstreept het belang van het terugdringen van medicijnresten in het oppervlaktewater. Waterschappen, drinkwatermaatschappijen, rijksoverheid, gemeenten, farmaceuten en zorgsector, werken daarvoor samen, maar moeten onderkennen dat een nog betere zuivering en een vernieuwen van het waterleidingnet een noodzaak is.

Sluisingang bij Enkhuizen

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
6 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
6
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x