Dat het niet meer werkt bewijst dit artikel. Mensen beginnen de patronen te doorzien. Zien de misleiding, zien het gebrek aan transparantie. Zien het gerommel met geld, donaties en beginnen op te staan tegen diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Stellen nu informatie beschikbaar over wat er gebeurt binnen het collectief, wat er besproken wordt tijdens de besloten geheime vergaderingen.

Donderdag, 10 maart, zo’n 30 afgevaardigden van de 82 groepen waaruit SamenvoorNederland op dit moment bestaat, kwamen in Utrecht bijeen voor overleg na de tegenvallende demonstraties in Den Haag op zondag 13 februari en zondag 6 maart. ‘Tegenvallend? Hoe bedoel je tegenvallend?’, zult u denken? Voor vele aanwezigen was het toch een succes? Mooi weer, verbinding met gelijkgestemden, muziek, dans, podium, speeches, een fijne wandeling. Wat wil een mens nog meer? Dat hangt natuurlijk vooral af van het perspectief waarmee je naar het resultaat kijkt. Wat het doel is wat je als organisator of deelnemer met de demonstratie voor ogen hebt.

Twee belangrijke thema’s kwamen aan de orde:
Is Michel Reijinga nog de persoon waar vertrouwen in gesteld kan worden binnen SamenVoorNederland? En hoe pakken we de financiering aan rondom demonstraties.

In de aanloop naar de demonstratie van 6 maart ontstond een clash met Mordechai Krispijn die een Gofundme crowdfunding was gestart en hierbij inzicht gaf in de kosten rondom de demonstratie waarvoor geld opgehaald werd. Tot dat moment werd deze transparantie nooit gegeven en werd gewoon een blanco cheque gevraagd aan de donateurs, zonder verantwoording voor- of achteraf. Controversieel ook in het geval van Mordechai omdat hij net twintigduizend euro opgehaald had voor het doen van aangifte met steunbetuigingen en ter dekking van de kosten nog geen drieduizend euro met goed fatsoen gevonden kan worden.

LNN Media uit SamenVoorNederland gestapt
Waarom deze openheid zo belangrijk is, bleek toen via de Facebook-pagina van Bram Willem het bericht naar buiten kwam dat Rick Kuitems van LNN Media per direct uit SamenVoorNederland was gestapt. Zesduizend euro was er gebudgetteerd voor een podium en geluid en dat terwijl Rick Kuitems professionele apparatuur ter beschikking had gesteld voor nog geen kwart van dit bedrag. Zonder overleg werd dit naar buiten gebracht en bleek dus dat de demonstrant bewust op veel te hoge kosten gejaagd werd. Na alle eerdere berichten over niet integer handelen rondom donatiegelden, het uitblijven van transparantie over inkomsten en uitgaven door diverse mensen binnen SamenVoorNederland was dit kennelijk voor hem de druppel. Mordechai reageerde vrij laconiek op het vertrek van Rick in de comments door te stellen dat de ervaring leert dat Rick zich gedraagt als een soort draaideur-crimineel waar het gaat om het verlaten en weer betreden van samenwerkingsverbanden en groepen op social media. Totaal voorbijgaand aan de mogelijk zeer terechte kritiek die Rick Kuitems met zijn vertrek ten toon spreidde. Iets wat ik vaker constateer bij deelnemers aan het collectief van SamenVoorNederland. Kom je met onderbouwde kritiek, dan wordt er nooit ingegaan op de inhoud, maar wordt de boodschapper aangevallen, de boodschap belachelijk gemaakt zonder argumenten of word je gewoon doodgezwegen.

Er werd gestemd tijdens de geheime vergadering over Crowdfunding in de aanloop naar demonstraties. In meerderheid werd besloten om niet langer te werken met openbare Gofundme’s.
De financiering van demonstraties werd vanaf de start van SamenVoorNederland georganiseerd door van elk van de deelnemende groepen een contributie te vragen van minimaal vijftig euro per demonstratie. Met 82 groepen komt de bijdrage dan in ieder geval uit op zo’n vierduizend euro. Grotere groepen doneerden dan wat meer, waarmee de kosten dan grotendeels gedekt waren en de rest kwam dan uit merchandise. Besloten werd dat dit systeem weer in ere hersteld zou worden. Opmerkelijk was wel dat Michel Reijinga hierbij aangaf dat er nu besloten was om strenger te gaan toezien dat elk van de leden zich ook aan hun verplichting zou houden. Ooit opgezet als een vrijwillige bijdrage en nu werden de groepen aangesproken op een verplichting en toezicht op de naleving van de afspraken. In de communicatie na afloop wordt dan weer gesproken over een vrijwillige bijdrage. Verwarring alom.

Transparantie volgens SVN: geheime vergaderingen, kartel-afspraken en nu ook verborgen Gofundme’s.

Helemaal bizar was de interne communicatie die later hierover volgde (zie de afbeelding). In plaats van het simpelweg overmaken van een bedrag naar een bankrekening met daarbij vermeld een bepaalde code, zodat later eenvoudig alle bedragen per demonstratie inzichtelijk te maken zouden zijn, werd er gekozen voor een Gofundme, waarbij van elke deelnemende groep nu open en bloot zichtbaar is welk bedrag er gestort wordt en wie er wel of niet al betaald heeft.
Hiermee wordt groepsdruk geïntroduceerd. Je wilt niet te boek staan als wanbetaler of te weinig bijdragend gelet op de omvang van je groep. Bovendien .. dit leidt tot 82 donatierondes in de verschillende groepen, want de leider van elke groep is vast geen barmhartige Samaritaan die 12 keer alle kosten voor zijn rekening zal nemen. En dus verschuift de mogelijkheid om te rommelen naar elk van de groepen.

Gofundme is niet gratis. De kosten zijn: 2,9% van het donatiebedrag en vijfentwintig cent per donateur. Voor 82 groepen die elk 50 euro betalen komen de kosten uit op zo’n 1,70 per donateur. Ga je er vanuit dat de helft van de groepen grotere groepen zijn, die het dubbele betalen dan zijn de kosten per demonstratie zo’n tweehonderd euro per keer. Voor 12 demonstraties zijn de jaarlijkse kosten tussen de tweeduizend en vijfentwintighonderd euro. Kosten die dus niet gemaakt hoeven worden. Waarom wordt dat dan toch gedaan? Groepsdruk, NLP-technieken.

Bitchfight in het kartel
Onduidelijk is op welk moment precies de bom barstte, maar zeker is dat er gestemd werd over de positie van Michel Reijinga als organisator van de demonstraties. Tijdens de stemming werd al direct duidelijk dat Michel Reijinga nauwelijks nog steun had binnen het collectief. De stemmen werden niet geteld maar voor een ieder aanwezig was het signaal duidelijk: we gaan niet verder met Michel. Op het moment dat duidelijk werd dat de steun ontbrak ontstond een ruzie tussen Michel Reijinga en Jan Huzen. Op twee momenten kwamen deze baasjes met elkaar in conflict.

Michel Reijinga vond het belachelijk dat Mordechai Krispijn inzicht had gegeven in de kosten van de demonstratie bij de Gofundme. Hij gaf aan dat hij op geen enkele wijze bereid was om zelf inzicht te gaan geven over de bedragen die binnen gekomen waren en waaraan die besteed zijn. Hierop reageerden velen binnen het collectief met ongeloof en ook irritatie. Donateurs hebben gewoon recht op inzage in inkomsten en uitgaven.

Hierop kwam Michel Reijinga met de oplossing: we gaan terug naar het oude model. Dus contributie van elk van de groepen aangevuld met de opbrengsten uit de merchandise. Volgens hem hadden de demonstranten dan ook niets meer te zeggen over de inkomsten en de uitgaven en hoefde er dan ook geen informatie meer verstrekt te worden.

Weggestemd worden, geen inzicht geven en toch doorgaan?
Met andere woorden: Michel Reijinga verloor alle steun binnen SamenVoorNederland. Is fel tegenstander van inzicht geven in inkomsten en uitgaven. Is daar niet toe bereid. Werd feitelijk weggestemd en kwam nu met de oplossing om terug te gaan naar het contributiesysteem, maar dan moet verder iedereen ook niet vragen om inzicht in wat iets kost of wat er binnen komt.

Ruggengraat bij het grofvuil?
De 30 aanwezigen lieten zich hier dus weer in het pak naaien door iemand die wil rommelen en die op geen enkele wijze transparant en eerlijk inzichtelijk wil maken waar hij nu precies mee bezig is. Het feit dat ik dit artikel kan schrijven betekent dat er binnen deze 30 en ongetwijfeld binnen de 82 groepen hierover grote onvrede bestaat. Ze pikken het niet langer. Laten zich niet langer geheimhouding opdringen over deze misstanden binnen het collectief.

Gesprekken die ik voerde met partijen die ooit deelnamen aan SamenVoorNederland maar die om verschillende redenen uit deze samenwerking stapten, bevestigen het beeld van een kaartenhuis dat op instorten staat. De ego’s en de greep vanuit een vaste kern binnen SamenVoorNederland maakt het tot een collectief wat gedoemd is te mislukken.

Een alternatief is in de maak
Er is ook positief nieuws want er wordt op de achtergrond gewerkt aan een gezond alternatief, waar de partijen die zich niet langer kunnen vinden in deze niet transparante, naar oplichting neigende handelwijze zich wel thuis zullen voelen. Niet weer een club waar je je weer onder moet voegen en waar je je eigen identiteit in kwijt raakt, maar gerichte samenwerking om doelstellingen te bereiken en om doeltreffend resultaten tot stand te brengen. Zodra mogelijk zal ik hierover meer berichten, maar het is een naar mijn inschatting zeer positieve ontwikkeling.

Maar hoe zit dat nu? 6 maart was toch een succes volgens vele aanwezigen?
Natuurlijk. We hebben het allemaal gemist. Vrijheid, zon, verbinding, .. en ja het is ook goed dat er een plek is waar nieuwe net wakkere mensen in alle veiligheid naar toe kunnen om speeches te horen en van andere wakkere mensen te leren en waarmee de groep kan groeien. In het weekend op een grasveld. Of gewoon een plek waar je met gelijkgestemden even een drankje kunt doen of een wandeling kunt maken. Maar de frequentie is niet goed. Het put de resources uit. Het zorgt ervoor dat mensen teveel verdeeld worden over teveel demonstraties. Doe dit 4 keer per jaar. En desnoods in 4 regio’s 4 keer per jaar op dezelfde momenten. Doe die verbinding lokaal en zorg ervoor dat je met elkaar verbonden raakt om op die momenten dat het nieuwe collectief van zich laat horen, massaal als 1 groep van trotse Nederlanders SAMEN op te staan tegen hen die onze toekomst en die van onze kinderen aanvallen.

Neem dan ook vrij voor zo’n actueel moment waarop de call komt om met elkaar als 1 blok op te staan. Spreek iedereen van elke groep aan om mee te doen bij die oproepen. Dat ze meedoen met alles wat zij in zich hebben om vervoer te regelen, om promotie te houden om mee te werken (door vrijwilligerswerk) om deze gratis bijeenkomsten tot een ongekend succes te maken. En spreek iedereen aan die deze echte volksbeweging belemmert.

Veel teveel demonstraties!
Het aantal demonstraties moet omlaag. De bereidheid om deel te nemen aan effectieve acties en protesten moet weer omhoog. Voorlopig zitten we nog met SamenVoorNederland die de agenda bepaalt, die verstorend werkt in de totstandkoming van echt verzet. De bijeenkomsten zijn geen echte demonstraties. Je loopt daar waar nauwelijks mensen je zien. Je bereikt de dader niet want die werkt niet op zondag en de pers praat niet objectief over demonstranten die tegen het regeringsbeleid zijn. Het gevolg daarvan is dan weer dat Hans uit Emmeloord en Joke uit Gorinchem geen idee hebben dat er op het Museumplein of het Malieveld gedemonstreerd wordt en waarvoor. Met andere woorden: je bereikt geen doel. Het is voor het doel wat je wilt bereiken met protesteren en demonstreren een nutteloos tijdverdrijf.

Zolang SamenVoorNederland nog bestaat kunnen wij een voorbeeld nemen aan Bevrijd Nederland Nu! en Vrijheids Beweging Nederland, twee groepen die met hun actie #stoppolitiegeweld!! hebben laten zien dat je een vrij gezapige demonstratie naar je hand kunt zetten. Steeds vreedzaam maar wel met impact. Ook dit jaagt de fascistische regering nog niet de stuipen op het lijf en nog altijd geldt dat het een zondag is en nog altijd geen groot effect heeft op de grote massa of de daders van dit schandalige beleid, maar het toont aan dat je met beperkte middelen invloed kunt uitoefenen.


Bedenk steeds wat het doel is van demonstreren en hoe jouw aanwezigheid daar een bijdrage aan levert. Zonder een duidelijk antwoord op die vraag is elk resultaat een mislukking in de strijd naar echte vrijheid.

Share.
Subscribe
Notify of
guest
11 Reacties
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
Zie alle reactie´s
NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol
11
0
Ik zou het leuk vinden te weten wat u hier van denkt. Laat alsjeblieft een reactie achter.x
()
x