Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

KALERGI: Everybody’s Bastard’s Plan

Verspreid de vrijheid!

Auteur: Leslie Alexis

 

Kalergi: Everybody’s Bastard’s Plan

We weten dat the New World Order het einddoel is.

Het smerige plan dat ZIJ hebben zitten smeden terwijl u lag te slapen is deels geopenbaard.

Zoals het van Coudenhoven-Kalergi Plan:

AANGESTUURDE MASSA IMMIGRATIE – DE GENOCIDE OP DE MENSEN IN EUROPA

Valselijk geportretteerd is het fenomeen massa-immigratie ons vernuftig voorgeschoteld door de politieke elite als ‘onvermijdelijk’.

THE CULPRITS:

De rijke bankiers, de biljonairs, ‘zij’, de 1%, de Elite, Deep State, Deep Pockets, Zionisten, Free Masons.

Wij willen hun namen weten!!

Opdat wij niet vergeten!

Deel 2: Richard van Coudenhove-Kalergi

Door de elite beschouwd als de stichter van de EU.

In 1923 begon deze aristocraat met de PAN-Europa beweging.

Een pan-regio is een geografische regio waarvan de economische, politieke en culturele invloeden verder reiken dan de grenzen van die regio.

Graaf Richard van Coudenhove-Kalergi wilde als het ware een Verenigde Staten van Europa creëren, de Europese Unie. Een federale superstaat, zonder grenzen of nationale identiteiten.
PAN-Europa was de voorloper hiervan.

Richard was één van de grondleggers van de multiculturele dystopie waar wij in leven.
Een sleutelfiguur achter de tsunami van Derde Wereldlanders naar Nederland en geheel Europa.

 

 

49 jaar lang was hij de president van de PAN-Europese Unie en in zijn boek
Praktischer Idealismus‘ schrijft hij dat hij streeft naar het doen ontstaan van een Euraziatisch-negroïde ras die de diversiteit van mensen zal vervangen.

 

 

[REDACTIE: ALLE RASSEN ZIJN PRACHTIG, MAAR ALS DE CREATIE ERVAN NIET ORGANISCH PLAATSVINDT, MAAR DOELBEWUST WORDT GEORKESTREERD OM BLANKEN TE LATEN UITSTERVEN DAN KAN JE STELLEN DAT ER SPRAKE IS VAN EEN KWAADAARDIG DOEL]

“Bolsjewieken zullen beslissende stappen nemen om dit doel te behalen.”, zegt de Graaf in zijn boek.

“En een selecte groep van ‘communistische spirituele aristocraten‘ zal het geheel gaan besturen.”

“Joden overtreffen relatief gezien alle anderen qua relevantie.
Zij brachten belangrijke mannen voort, zoals Trotski (echte naam: Lev Davidovitsj Bronstein), baanbreker in de moderne politiek.”, aldus van Coudenhove-Kalergi.

 

 

Ook Ignaz Seipel was van de partij. De Kanselier van Oostenrijk en katholiek priester. Hij werd later in 1932 tijdens een verblijf in een sanatorium in de Weense bossen, vermoord door een socialist.

 

 

Kalergi schrijft:

“De prominente positie die Joden tegenwoordig innemen, danken zij aan hun superieure spiritualiteit.”

“Anti-semitisme is een van de verschijnselen die optreedt als reactie van de middelmatige mensen op de oppermensen.”, vindt Richard.

Dit zijn letterlijke quotes en citaten uit de schrijfsels van Kalergi:

“De rassen en klassen van vandaag zullen langzaam uitsterven dankzij het verdwijnen van tijd, ruimte en vooroordelen.”

“Europa heeft, tegen haar wil, er zelf voor gezorgd dat de Joden, in plaats van hen uit te roeien middels een kunstmatig selectieproces, uitgegroeid zijn tot
verfijnde, hoogopgeleide leiders van een nieuwe Unie.
Geen wonder, dat zij zich, ontsnapt uit de ghetto’s, ontwikkelden tot de spirituele adel van Europa.”, schreef Robert.

Kalergi vond joodse mensen de crème de la crème van deze planeet en de ENIGEN die geschikt waren om te heersen op aarde.

 

Baron Louis de Rothschild bracht Richard in contact met de Duits-joodse bankier Max Warburg.
Warburg investeerde de eerste 60.000 Mark in PAN-Europa en introduceerde van Coudenhove bij, onder vele anderen, bankier Paul Walburg in Amerika, terwijl hij Kalergi’s PAN-europese Unie drie jaar lang financieel overeind hield.

Oostenrijker en Marxist Karl Renner, alsmede franse politici zoals joodse socialist Léon Bloum etc. hielpen ook mee.

Benito Mussolini verwees het plan naar de prullenbak, maar de italiaanse socialist Aristide Briand had wel oren naar de sinistere ideeën van Kalergi.

 

Vrijmetselaars lodge B’nai B’rith

 

Tijdens de jaren 30 werd het project noodgedwongen stilgelegd om na WOII weer verder te worden uitgerold, mede dankzij de ijverige inzet van Winston Churchill, the New York Times en de joodse Vrijmetselaars lodge B’nai B’rith
(Free Masons) werd Richard’s plan uiteindelijk geaccepteerd door de Verenigde Staten.
De CIA werd ingezet om het Kalergi verder te volbrengen:

Het einde van het recht van de natie staat op zelfbeschikking door middel van massa immigratie en etnische seperatisten.

 

 

 

Om makkelijk onder de duim te kunnen worden gehouden door de elite moet er een homogeen gemixt ras worden gekweekt met een ondergemiddeld intellect en zonder nationale, historische en culturele cohesie.

De motieven van de EU om minderheden te bevoordelen en asielzoekers in te vliegen hebben dus geen humanitaire grondslag.
Het is het meedogenloze regime dat met kwade opzet de grootste genocide ooit aan het uitvoeren is.

Ook George Brock Chisholm, voormalig en eerste hoofd en mede-oprichter van de WHO (World Health Organization) zei bijvoorbeeld:

“Wat mensen overal nu moeten doen is geboortebeperking toepassen en gemengde huwelijken promoten. Hieruit zal een nieuw ras ontstaan dat bestuurd zal worden door een centraal orgaan.”

 

 

Psychiater Chisholm was een Marxist.
Een conservatieve vrouwen groepering uit Zuid-Californië noemde hem de ‘Anti Christ‘.

Zijn expertise als psychiater was ondermeer seksuele opvoeding en angst.

Ook het aansporen tot condoomgebruik stond op zijn agenda.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brock_Chisholm

Na eerst geboortebeperking op alle mogelijke manieren te bewerkstelligen, bleken er volgens de EU opeens miljoenen immigranten nodig te zijn om ons geboortecijfer op te krikken!

159 miljoen asielzoekers tot in 2025. Aldus een rapport uit het jaar 2000 van de Verenigde Naties in New York.

De implementatie van het Kalergi Plan is reeds in een vergevorderd stadium. Europa is gefuseerd met de Derde Wereld.

Onze identiteit ontkennen zou een humanitaire en progressieve daad zijn, “racisme” is immers verkeerd, aldus de EU.
Wij zijn verworden tot blinde consumenten, die niet tegen de leugens van het Systeem ingaan. Precies volgens plan.

Iedereen moet zich bewust zijn van deze waarheid:

Dit is zelfmoord.

Richard van Coudenhove-Kalergi had een Japanse moeder,
Mitsuko Maria Thekla van Coudenhove Kalergi Aoyama.

 

 

Zijn vader Heinrich, (die Mitsuko trouwde nadat zij hem hielp toen hij in Japan van zijn paard was gevallen), had Brabants, Hongaars en Oostenrijks bloed.
Hij was Graaf en diplomaat.

Hij stond bekend als zeer streng. Hij liet zijn kinderen ondermeer op strooie matrassen slapen en leerde hen al jong met scherp te schieten. Ook moesten zij badderen in ijskoud water.

Heinrich

Op zijn kasteel Ronsperg in West- Bohemen, tegenwoordig Poběžovice, richtte Heinrich een omvangrijke bibliotheek in, die hij toewijdde aan boeken over filosofie, ethiek, religie, mystiek en kerk- en religiegeschiedenis.

Daarenboven legde hij een grote verzameling aan over het jodendom waar hij aanvankelijk kritisch tegenover stond.

Maar op een keer toen de priester tijdens de mis iets zei wat Heinrich anti-semitisch vond (“Laat ons bidden voor de ongelovige Joden”), stond hij op uit de kerkbank en vertrok.

Hij sprak 16 talen. Ook Richard sprak veel talen, waaronder Hebreeuws.

Heinrich van Coudenhove-Kalergi stierf op 46-jarige leeftijd aan een hartinfarct. Zijn bibliotheek is echter tot op heden bewaard gebleven.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Coudenhove-Kalergi

Dankzij de nauwe contacten met Europese aristocraten en politici plus het netwerk van zijn vader Heinrich, wist schrijver en filosoof Richard zich onbespied te profileren.

Hij leurde met zijn plan en lobbyde heel wat af bij alle invloedrijke staatslieden, net zolang tot zij supporters en collaborateurs werden van het zogenaamde ‘Europese Integratie Plan’.

Kalergi trouwde drie keer, waarvan twee keer met een joodse vrouw.

Melanie Benatzky-Hoffmann was zijn derde vrouw.

Zijn tweede vrouw heette Alexandra Grafin von Tiele-Winkler.

Hij trad voor het eerst in het huwelijk in 1915 met een al eerder getrouwd geweeste actrice Ida Roland, die 13 jaar ouder was dan hij.

 

 

Zijn moeder Mitsuko, was het hier niet mee eens en verstootte Richard uit de familie.

 

Ida Roland verkleed als ‘Cleopatra’

Kalergi’s moeder noemde Ida ‘a beggar by the riverside’.

Mama Mitsuko verwelkomde Richard pas weer terug, nadat hij een gevierd man was en zijn Kalergi Plan een groot succes bleek te worden.

Zij wordt geëerd door joods modehuis ‘Guerlain’.
Zij lanceerden een parfum dat haar naam draagt.

The One Eye Symbol ontbreekt uiteraard niet in de commercial.

Waarover meer in een volgende aflevering van The Culprits.

 

Ida met schrijver Thomas Mann, tweede PAN-europese congres, 1930

Het verhaal gaat overigens dat Richard’s vrouw Ida hem het gehele snode plan heeft ingefluisterd. Maar dit gerucht valt onmogelijk te verifiëren.

Wel gedocumenteerd is het feit dat in 1921 Richard Kalergi werd ingewijd tijdens een ritueel en daarmee in 1922 toetrad tot de Vrijmetselaars. (Free Masons)

 

 

Waarbinnen hij verscheidende graden haalde.

In 1929 én in 1955 stelde hij voor om Beethoven’s ‘Ode to Joy’ als Europees Volkslied te kiezen: ‘Alle Menschen werden Brüder‘.

Maar ondertussen veegde Adolf Hitler de vloer aan met Kalergi en zijn plan werd uitgekotst.
Hitler stak zijn levendige afkeer voor Richard van Coudenhove-Kalergi niet onder stoelen of banken.
Hij maakte van zijn hart geen moordkuil door hem openlijk uit te schelden voor ‘everybody’s bastard‘ en ‘cosmopolitan bastard‘.
(‘Iedereen’s hoerenzoon’ en ‘kosmopoliete hoerenzoon’)

Adolf Hitler vond dat de ‘elitaire ongewortelde halfbloed kosmopoliet’ Richard Kalergi een historische fout beging door het Kalergi Plan te opperen.
Hij beschreef zijn politieke tegenstander in zijn ‘Zweites Buch’ als ‘Allerweltsbastarden Coudenhove’. Het boek werd in 1961 uitgebracht.

De nazi’s beschouwde de PAN-europese Unie als ‘onder de invloed van de Vrijmetselaars’.

In het boek ‘Vrijmetselaars, wereldbeeld, organisatie en politiek’
werd onthuld dat van Coudenhove-Kalergi een Vrijmetselaar was.
Normaal gesproken wordt een Vrijmetselaar-lidmaatschap geheim gehouden.
De Vrijmetselaars werden door de nazi’s als ongewenst beschouwd.

Kalergi’s naam is echter niet terug te vinden in het register ‘10.000 famous Free Masons’ dat door de Amerikaanse Free Masons werd gepubliceerd van 1957 tot 1960.

Misschien komt dit omdat hij in 1926 de Vrijmetselaars ‘Humanitas‘ lodge schijnt te hebben verlaten om kritiek te ontlopen, die onstaan was over de link en de banden tussen de PAN-europese unie en de Free Masons.

De Nazi’s schreven over wat Kalergi en de Free Masons in 1924 en 1925 deden.

Richard schreef over zijn tijd bij de Vrijmetselaars in zijn boek uit 1966 ‘Ein Leben für Europa’.

In een jaarboek van de Vrijmetselaars staat dat Kalergi stierf aan een beroerte, maar zijn secretaresse schreef dat Richard Nikolaus Eijiro van Coudenhove Kalergi zelfmoord heeft gepleegd in 1972.

In haar memoires staat te lezen dat zijn dood verborgen werd gehouden door zijn kameraden.
Suïcide wierp waarschijnlijk een donkere vlek op hun witte genocide.

 

 

 

 

 

 

 


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
37 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
37
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x